Galvenie » 2012 » Novembris » 19 » *(41) Senvēstule 2009. 31.03.18:00
00:51
*(41) Senvēstule 2009. 31.03.18:00
*(41) Senvēstule 2009. 31.03.18:00

Mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi!

Sirsnīgi sveicinu Jūs šodien, Lieldienu Svētkos!
Sveicu ar šo 41. vēstuli, kuru pierakstīju 31.03.2009.18:00!

"Tas spēks, ko neredz pilienā, top liels un stiprs kopumā!" Jānis Rainis.

Kā mēs cenšamies likt kopā sava nesavtīgā darba pilieniņus? Atcerēsimies 1.- 10. vēstulēs (24.07.2006.- 02.03.2007) ideja aicināja: "Mīļo Draudziņ! Piedalīsimies Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev.15:17) piepildīšanā." Un vēstules informācijas tekstu pielikumā zīmīgs teksts: "Iesākumā bija vārds ..." (S.Šverna. "Zintnieks" 13/1999). Šodien jau varam vērtēt katrs pats savu attieksmi, veikumu idejas īstenošanā.

Tālāk, nākošajās 13.- 20. vēstulēs (21.01.2007.- 05.03.2008.) - kā centāmies pasargāt savus Latvijas vecļaudis pensiju referendumā?
"Kas savas ausis aizbāž pret nabago, tas kādreiz pats sauks, bet neviens uz viņu neklausīsies." (Salam. pam. 21:13) Bija lasāms 17. vēstulē (31.10.2007.). Atskatoties, vērtējot veikumu, varam atrast arī katrs pats savu devumu.

Un mīlestību ģimenē? Kā cenšamies stiprināt? Izdodas būt veselīgi domājošiem, saprātīgi aktīviem? 21. vēstulē (13.04.2008.) lasāms: "Mums dāvināto domu autori turpina aktīvi iepazīstināt mūs ar tām Dieva Pasaules dzīves gudrībām, kas ļauj cilvēkam sekmīgi virzīties pretim Jaunā Laikmeta mūžības vērtībām" . Bet informācijas tekstu pielikumā "Marijastant, neraudi!" (I.Karpova. "Ziemeļlatvija", 2008.g.3.nov.) Vēl daudzi citi informācijas teksti "Domu aktivizēšanai". Arī pašvērtējums var sanākt labs!

Atcerēsimies, pārdomāsim, paturot prātā, ka esam aicināti: "Jo Tas Kungs sauc tevi atpakaļ ... " (Jesaj.54:6) - 21. vēst.) Bībeles teksti, informācijas raksti, kas vēstulēm pievienoti, palīdz izprast un novērtēt vēstulēs paustās domas, salīdzināt ar vērojumiem ikdienā ģimenē, darbakolektīvā, sabiedrībā savā valstī un pat pasaulē (TV, radio, Internets), izdarīt secinājumus, rīkoties radoši, droši, tālredzīgi.

Vēl atcerēsimies: Lauma ir tikai un vienīgi sekretāre vēstulēm, lai vestulēs paustās domas (caur Laumas smadzeņu "dabīgo" kompjūteru) būtu lasāmas pēc iespējas vairākiem vienkāršiem Dieva Bērniem, Radītiem pēc līdzības mūsu Radītājam, Visuma Tēvam, tātad - apveltītiem ar lielu CILVĒKMĪLESTĪBU pret visu apkārtesošo, kā dzīvo, tā it kā nedzīvo virs Zemes un Visumā. Te mums vēl ļoti daudz ko mācīties!

"Vēl Viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurt." (Lūkas ev.18:1) Ļoti vērtīgi izlasīt tālāk visu 18. nodaļu 2.- 43. pantam.

Lūkosim atcerēties, vērtēt tikai katrs pats savu attieksmi un rīcību: kur esam un kurp dodamies ...
"Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes." (Lūkas ev.24:49)

Lūdzu, piedodiet, ja vēstulēs saskatāt nepilnības, jo pierakstīt vēstules centos pēc savas apziņas un saprašanas iespējām.
Mīļie Tuvinieki! Draugi! Draugudraugi! Lai mums viss veicas Dieva Spēkā!

Tiksimies GAISMAS un MĪLESTĪBAS TELPĀ!

Informācijas teksti pievienoti 41. vēstulei:
1) "Drošība"-(Psalms 25); "Kungs neslēpj"-(1.Mozus 18:16-33); "Dievs grib tevi izglābt!"-(1.Mozus 19: 15-38). No "Piezīmes, Bībeli lasot", 1/2007, 11.,15.,17. februāra lasījumi.
2) Kā svētība latviešu tautai. (Sarunu ar Metu Veinbergu pierakstīja Terēza Laube, "Zintnieks" 22/2000)
3) Dzīvās Ētikas tulkotājai! 100 gadi. (Ilze Liepa, "Zintnieks" 13./2004)
4) Dzīvās Ētikas Mācība. Par Likteni un Nolemto. Pavēstījuma spirāles. /Fragmentu kopijas/ (Izd. "Vieda", Rīgā)
5) Gaismas grāmata. Par cilvēka iespējām ietekmēt likteni un pārveidot dzīvi. /Fragmentu kopijas: "Pa jauno gaišo ceļu", "Par nemirstību", "Centrs - cilvēka dvēsele", "Vēlreiz par mīlestību" u.c./ (Izdevn. "Kopsolī", Rīga, 1999)
6) Lūgsna Mīlestībai. /"Gaismas grāmata", nodaļā "Vienmēr mums līdzās", Elizabete Klāra Propete/ (izdevniecība "Kopsolī", Rīga, 1999)
7) Galamērķis - Galaktikas centrs. /Fragmenta kopija/ (No grām."Aizliegtā vēsture" Dž. Duglass Kenjons, izdevniecība "Avots", Rīgā, 2008)
8) Sarakstu ceļojums./6.ceļojums/ (grām."Lūgšanu zeme" D.Ītona Votsa, "Patmos", Rīga, 2002)

AICINU! Informāciju, vēstules komplektā, izlasīsim paši un dosim tālāk, lai labā Vēsts sasniedz arī tos, kuriem šobrīd nav finansiālu iespēju iegādāties preses izdevumus vai grāmatas. Iepriecināsim un būsi iepriecināti! /Lauma/.

"Tiešām, neviens, kas uz Tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas vieglprātīgi Tevi atstāj. Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas tekas! Vadi mani Tavā patiesībā un māci mani, jo Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienmēr." (Psalms25:3-5)**

41.vēstule, 10.04.2009. Vēstuļu sekretāre, Lauma.
=====
*(41)-41. Senvēstule pierakstīta 2009.gada 31.martā plkst.18:00. Sūtīta 2009.gada 10.aprīlī parastās pasta aploksnēs uz dažādām vietām Latvijā.
**Svēto Rakstu citāti no "Jaunā Derība un Psalmi" 1965.gada izdevuma revidētais teksts. (Latvijas Bībeles biedrība)
=====
Sirdslaimē 41. Sen-vēstuli atjaunoja, precizēja, papildināja pieredzei Spēkavotā, Eslauma.
Skatījumu skaits: 783 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: