Galvenie » 2013 » Februāris » 19 » *(48.) Senvēstule 2010. gada 11. aprīlī
10:54
*(48.) Senvēstule 2010. gada 11. aprīlī
*(48.) Senvēstule 2010. gada 11. aprīlī

     Mana mīļa māmuliņa, Mani mīļi audzināja;
     Pati māte dubļus brida, Mani nesa rociņās. (LD)
                                    *
     Padomam vien turēju Savu vecu māmuliņu, 
     Kad padoma nezināju, Pavaicāju māmiņai. (LD)

     Slava Mātēm! Audžumātēm! Vecmammām!
     Slava Dzīvības devējām, sargātājām kopā ar
                     
                    Dievišķo MĀTI MARIJU!

   Es, vienkārši Lauma, māte trijiem bērniem, vecmamma sešiem mazbērniem, audzinātāja mūža garumā, lasu un pārlasu MĀTES MARIJAS vēstījumus - diktātus Tatjanas Mikušinas pierakstītus un Laumas Ērgles, Dainas Daijas, Olgas Gailes no krievu valodas tulkotus latviešu valodā, drukātus grāmatā "Gudrības Vārds" (izdevn. "Mijalba", Kaunas 2009). Lūk, Mātes Marijas Vēstījums 26.03.2005. "Lai manu Rozāriju lasīšana būtu jūsu dzīves vissvarīgākais uzdevums tuvākajā laikā" un Vēstījums 13.06.2005. "Krievijas kā Mātes zemes atdzimšana notiks ļoti drīz". Mani pārsteidz, aizkustina, izbrīna, sajūsmina MĀTES MARIJAS bezgalīgā Mīlestība pret mums - Zemes Bērniem! Lai arī kāda būtu mūsu katra reliģiskā piederība, Viņa - Dievišķā MĀTE saka:
 
   "Mīļotie, nav nekādas īpašas nozīmes, kādu Rozāriju jūs lasāt, tradicionālo katoļu Rozāriju vai Rozāriju, ko es devu pēdējā laikā caur daudziem sūtņiem. Saprotiet, nozīmīga ir tikai jūsu sirds tiekšanās, jūsu sirds tīrība un vēlēšanās palīdzēt visai Dzīvībai uz šīs planētas." (Vēstījums 26.03.2005)

   Lūdzu - "... vēlēšanās palīdzēt visai Dzīvībai ..."  - DZĪVĪBAI! Tātad, pirmkārt, jau  KATRA PERSONĪGAJAI DZĪVĪBAI, tad mīļo, tuvo Dzīvībai un VISAI Dzīvībai, kas baro, sargā, iepriecina, palīdz kā var!!! Lūk, NOZĪMĪBA darbiņam - lasīt Rozārijus! Rozārijus - Vārdu, Enerģiju - kopumus Gudrībai un Aizsardzībai! Mani šie VĀRDI iedvesmo rīkoties! Būt aktīvai!
   Un tad vēl lasu ar dziļu sirsnību:

   Māte Marija
   26. marts 2005. gads
   ES ESMU Māte Mārija, jūsu Māte Debesīs ... Es zinu, cik smagi jums būt iemiesojumā uz Zemes šajā grūtajā laikā. Bet atcerieties to, cik smagi bija man, kad manu dēlu Jēzu sita krustā manu acu priekšā. Kā es jutos, skatoties uz viņa ciešanām. ... Bet Dievs ir žēlsirdīgs, un viņš dod jums instrumentus, kas ļauj mīkstināt jūsu karmu un atvieglot jūsu nastu. Nenonieciniet šos instrumentus un nenonieciniet jums doto iespēju.
... **

   Gautama Buda
   23. maijs 2005. gads
   ES ESMU Gautam Buda, atnācis no jauna. ... 
   Tāpēc, ka visu, kas notiek, un visu, kas notiks uz planētas un ar katru indivīdu, nosaka to vai citu enerģiju klātbūtne viņu aurā, viņu spēka laukā. Ja jūs glabājat daudz negatīvās enerģijas un esat sakrājuši to daudzos iemiesojumos uz Zemes, tad, lai kā jūs censtos izbēgt no tā, kam ir jānotiek ar jums saskaņā ar jūsu karmu, jums nekas neiznāks. Un no otras puses, ja jūs laikus parūpējāties par savām domām un jūtām, ja jūs esat atbrīvojušies no karmiskās bagāžas lielākās daļas, tad, lai cik kāds censtos nodarīt jums ļaunu, viņam nekas neizdosies. ...
 **

   Iemīļotais Jēzus
   1. maijs 2005. gads
   ES ESMU Jēzus Kristus, atnācis pie jums šodien caur šo sūtni Tatjanu. ... Jā, mīļotie, cilvēki, kas ir jau gatavi, lai atmostos, kuru termiņš ir pienācis, jūt tādas briesmīgas mokas un ciešanas, ka viņi ir gatavi pieņemt palīdzību no katra , kas paskaidros viņiem viņu ciešanu iemeslu. Un būs labi, ja blakus viņiem būs cilvēks, kas jau ir apzinājies eksistences stāvokli starp divām pasaulēm un kas jau ir izdarījis izvēli par labu Dievišķajai pasaulei. ...
 **  
   
   Varenais Kosmoss
   3. maijs 2005. gads
   ES ESMU Varenais Kosmoss, atnācis pie jums šajā dienā. Es atnācu, lai nedaudz paplašinātu jūsu pasaules uztveres robežas. ... Dievs visu ir paredzējis. Un miljoni Gaismas Būtņu rūpīgi apsargā jūs un seko, lai jūs maksimāli droši veiktu pāreju jūsu apziņā uz jaunu, kvalitatīvi jaunu jūsu attīstības līmeni ... Bet es jūsu vietā pacenstos tikt galā ar jūsu nepilnībām pats. Un tā jūs sakāt: "ES ESMU KAS ES ESMU vārdā, Varenais Kosmos, palīdzi man ieraudzīt manu galveno nepilnību, kas aptur manu virzīšanos Ceļā pie Dieva". Atkārtojiet šo aicinājumu trīs reizes 9 dienu laikā, un es apsolu jums, ka jūsu dzīvē notiks notikums, kas ļaus jums pievērst uzmanību jūsu trūkumam. Un es esmu pārliecināts, ka jūs katrā ziņā to pārvarēsiet. ...**

   Šie un visi Gaismas Skolotāju Vārdi mani aizkustina līdz sirds dziļumiem un es meklēju, atrodu, lasu, domāju un steidzos atradumus dāvināt arī jums, maniem tuviniekiem, draugiem, līdzcilvēkiem, jo "...būs labi, ja blakus viņiem būs cilvēks ..." un es ceru, ka daudzi manis pierakstīto vēstuļu adresāti arī izjūt rūpes par Dzīvību uz mūsu mīļās Planētas Zeme un arī dāvina tālāk, vismaz šo mazumiņu informācijas, ko spējam sarūpēt mēs, jo Gaismas Skolotājs Serapis Beijs Tatjanai Mikušinai diktē ļoti aktuālus vārdus Vēstījumā "Mūsu uzdevums - pamodināt pēc iespējas vairāk dvēseļu"!

   Serapis Beijs
   20. janvāris 2010. gads
   ES ESMU Serapis Beijs. Šodien es atnācu, lai risinātu kārtējo sarunu: ... Mums ļoti ir vajadzīgi cilvēki, kas ir spējīgi īstenot mūsu plānus fiziskajā pasaulē. ... Viss, kas mums vajadzīgs, - pārvadītājs fiziskajā plānā, kurš ir spējīgs nevainojami pārvadīt mūsu enerģijas un kuram vienlaikus būtu iemaņas darbam uz Zemes pastāvošajos apstākļos. ... Iemīļotais Sen-Žermēns runāja par Dievišķo iespēju, kas guļ uz zelta paplātes°° un ko jūs varat izmantot. ...**
---------
°°
Sen Žermēns 09.06.2010. "Zelta Laikmetu vispirms vajag uzcelt sevī" un 10.01.2010. "Saruna par Zelta Laikmetu" Vēstījumi atrodami: http://www.sirius-riga.lv/diktati.html /. 

   Mīļie Tuvinieki, Draugi, Draugudraugi! Uztversim nopietni Gaismas Skolotāja "Sanata Kumaras lūgums" vārdus:
 
   "Es gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka tad, kad jūs lasāt Dievmātes lūgšanu, jums ir nepieciešams savā apziņā glabāt ne tikai Mātes Marijas tēlu. Katram no jums ir jākļūst par Dievmāti un jādzemdē Kristus, jūsu Kristusapziņa. Pamēģiniet identificēt sevi ar Dievmāti neatkarīgi no tā, vai jūs esat vīrietis vai sieviete. Neatkarīgi no jūsu dzimuma, jūs visi esat mātes un jums visiem jādzemdē Kristu, jūsu Kristussaprātu, jūsu Dievišķību. Dievs Tēvs. Māte, Dēls un Svētais Gars ir katrā no jums. ..." (Sanats Kumara. 2005. gada 21. septembrī. Tatjanas Mikušinas pieraksts, tulkoja no krievu valodas Lauma Ērgle. Avots: http://www.sirius-riga.lv/rozariji.html "Miera Rozārijs", izdrukas kopija pievienota 48.vēstules informācijas materiāliem) 
 
   SLAVA DZĪVĪBAI! Slava Dzīvības devējai MĀTEI - RADĪTĀJAI!  Paldies visām sirsniņām, kas uzklausa, pieņem, dāvina tālāk  zināšanas, informāciju par Dievišķo PATIESĪBU! - Visiem! VISIEM PALDIES!

   48. vēstulei informācijas pielikuma materiāliem pievienotas 8 kopijas: vēstījumi, "Miera Rozārijs" un "Iedziļināsimies šajos vārdos! Kristus Krusta vārdi", Sk. Plinte (pēc Aspazijas atziņām), "Zintnieks" 8/2010., rakstiņa kopija. Vēl pievienots arī īss citāta izraksts no grāmatas "Eņģeļi dvēselei", A.Grīns, izdevn."Jumava" 2005. - Lai iepriecina uzzinātais!!!

48.vēstule, 11.04.2010. --- pierakstīja Lauma /māsa Kristū/

--------
Jaun-papildinājums!
"Es ļoti ceru, ka Gaismas dalībnieki vai LĪDZRADĪTĀJI izrādīsies pietiekami GUDRI, lai dzirdētu ne tikai Mani bet arī viens otru!" (27. pants. Radītāja Atklāsme "Klausīties - vēl nenozīmē dzirdēt" pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.02.2012.)***

Jaun-informācija!
"Taču jums jāatceras reizi par visām reizēm: jūs Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, radot Beznosacījumu Mīlestības līmenī, radāt visa Visuma un katras  Būtnes Labumam. Jūs izdziedināt gan Gaismu, gan Tumsu, un tāpēc ... jūs izdziedināt visu un visus! Tāpēc radiet ar Lielo Mīlestību, radiet ar lielu atbildību, radiet ar prieku un pārliecinoši - kopradīšanā ar Jūsu Augstākajiem "Es", pēc Dieva - Radītāja plāna! Jums viss izdosies! Un tas patiesi ir tā!" (Citātiņš no "Krajons caur Srgeju Kanaševski, Krivija" no krievu valodas tulkoja Jānis Oppe, http://www.magnitiduha.info/archives/5563  pievienots:18.02.2013.)

Ļoti svarīgi!
"UZMANĪBU: PLANETĀRĀ SVĒTĀ CEREMONIJA!" Galaktiskais Kristus-Melhisedeks caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults "VIENOTĀ APZIŅAS ATDZIMŠANA". Gaismas Ģimene piedāvā veikt Svētu Ceremoniju cilvēces Kolektīvās Apziņas iziešanai uz Jaunu līmeni. ... 2013.gada 21.februārī 21:00 pēc Maskavas laika. Visus, kas nevarēs piedalīties Ceremonijā norādītajā laikā, lūdzam pievienoties ērtā laikā - strādāt režīmā "šeit un tagad". Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/5553 , no krievu valodas tulkoja Jānis Oppe, tulkojums lasāms: http://www.magnitiduha.info/archives/5566 , pievienots: 18.02.2013.

SVĒTĪGI ZINĀT! 
"JŪS ESAT DZĪVI! JŪS ATTĪSTĀTIES! JŪS RADĀT KOPĀ AR GAISMAS ĢIIMENI!" - (Citātiņš no Kosmiskās informācijas materiāla: "Armagedons" Dienvidu Urālu debesīs. Aštara Šerana uzdevumā - Kortons, apvienojošs pasaules, ar Mīlestību pret Dimensiju Meistariem. 16.02.13., publikāciju sagatavoja: Svetlana Dračova, Sergejs Kanaševskis, Marina Shults. Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/5546 , no krievu valodas tulkoja Jānis Oppe, materiāls lasāms: http://www.magnitiduha.info/archives/5569  pievienots: 18.02.2013.)

=====
*Senvēstuli (48.) Lauma pierakstīja 2010. gada 11. aprīlī un rokraksts, kopā ar vēstulē uzskaitīto informācijas materiālu pielikumu, sūtīts parastās pasta aploksnēs ap 50 adresātiem dažādās vietās Latvijā. Pieredzei ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/  19.02.2013.
**Avots visiem citātiem grāmata "Gudrības Vārds" Tatjana Mikušina, izdevn."Mijalba", Kaunas, 2009, un izdevn. "Sol Vita" 2011. Sīkākas ziņas Internet-saitā:  http://www.sirius-riga.lv/ 
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-24.02.12.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/ 19.02.2013.
=====
Sirdsmīlestībā - *(48.) Senvēstuli 2010.gada 11.arīlī - atjaunoja, papildināja, sagatavoja pieredzei Spēkavotā, Eslauma.
Skatījumu skaits: 943 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: