Galvenie » 2014 » Aprīlis » 1 » 4. Vēstule Draudziņam - 05.10.2006.
07:56
4. Vēstule Draudziņam - 05.10.2006.

4. Vēstule Draudziņam - 05.10.2006.
Publicēta: http://spekavots.ucoz.ru/20.08.2012.11:37, papidinājumā *NAD Vēstulei "Brīvās Gribas..."

Mīļo DRAUDZIŅ!
Sveicu Tevi un Tavus mīļos Tuviniekus, Draugus, visus labas gribas cilvēkus, kuri domās un darbos atbalsta Jēzus Kristus Vārdu:"Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu" (Jāņa ev.15:17) piepildīšanu personīgajā un visas sabiedrības dzīvē. Aiziedams Jēzus Kristus atstāja cilvēcei mantojumā Mīlestības Mācības konkrētus norādījumus:
"Kam ir Mani baušļi un kas viņus tur, tas Mani mīl; bet, kas Mani mīl, to Mans Tēvs mīlēs un Es to mīlēšu un tam parādīšos." (Jāņa ev.14:21).

Lūdzu, mīļo Draudziņ, pārskatīsim savu dzīvi un rīcību, vai dzīvojam saskaņā ar Mīlestības Mācību? Ko darīt, lai mēs dzīvotu mierā un priekā? Vai mūsu labās gribas pasākumā - Jēzus Kristus Vārdu (Jāņa ev.15:17) piepildīšanā ar personīgās mīlestības darbiņa pilieniņu esam varējuši izdarīt to mazumiņu: 1) palīdzēt avīzītei "Burtnieks"; 2) aizsūtīt personīgās mīlestības darbiņa stāstiņu; 3) mācīties pašam un aicināt citus meklēt formulu DOMU, VĀRDU, RĪCĪBAS saskaņai Mīlestības bagātināšanai sevī un sabiedrībā?
No sevis zinu, ka pats no sevis nekas nerodas. Viss rodas no vēlmēm. Arī vēlēšanās palīdzēt daudzreiz izraisa lielus sarežģījumus, bet tas nekas, jo pēc karstas pirts, ļoti noder vēss baseins, lai visu iesākto pārdomātu un turpinātu, vai pat sāktu no gala. Galvenais - saglabāt mīlestību, labestību visā, visur, līdz galam. Ja mēs iepazīstam un pieņemam Jēzus Kristus Mācību par pamatu savām DOMĀM un rīcībai, tad droši varam paļauties:
"Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis" (Jāņa ev.14:26)

Mīļo Draudziņ! Piedod, ja vēstulēm pievienotā informācija, iespējams, ir diezgan dažāda, varbūt atšķirīga, bet man tā ir ļoti palīdzējusi izprast daudzus nezināmus jautajumus iekāms nonācu līdz pašreizējām atklāsmēm. Ne velti, iepriekšējās vēstulēs dedzīgi Tev citēju Bībeles pantus un sniedzu man pieejamo informāciju par Svētā Gara Spēku, par lūgšanām Jēzus Kristus vārdā. Šodien atļaušos liecināt, ka es esmu saņēmusi Svētā Gara Spēku sava mūža 53. dzīves gadā saulainā vasaras dienā. Tas ir vārdos grūti aprakstāms spožas laimes mirklis, kas tevī izdzēš jebkuras bailes un pēkšņi piepilda tevi ar bezgalīgu prieku, nebijušas gudrības degsmi, bērnišķīga lidojuma pacēlumu! Vēl tagad, atceroties tās sekundes, mana sirds gavilē, bet acīs riešas prieka asaras. Kāpēc? Tāpēc, ka nav viegli stāvēt vienam pretī neuzticības mūrim, kad pat pašas bērns saka: "Mam, beidz tēlot, man apnicis, ka cilvēki par tevi domā kā par šizofrēniķi ..."
Lūk, arī tagad pēc šīs neparastās idejas nosūtīšanas tuviniekiem, draugiem kā pirmo saņēmu ATSAUKSMI: "Vai tev prāts vesels?"
Atbildu: "Jā, ar mani viss kārtībā!" Es piedodu visiem, kuriem rodas tādas domas vai jautajumi. Lūdzu, tikai mācīsimies sakārtot savas domas, vārdus, dzīvi Mīlestības - laimes atnākšanai mūsos, mūsu sabiedrībā.

Vēl ATSAUKSME: "Ko rakstīt "Burtniekam"? Jābūt tēmai!"
Atbildu: "Jā, tēma ir: "Vissirsnīgākās personīgās mīlestības darbiņš!" Kad aicināju piecpadsmitgadīgo mazdēlu uzrakstīt stāstiņu - kādu darbiņu dari ar vislielāko mīlestību, vismīļākā cilvēka labā?! Viņš man jautāja: "Vai tas ir darbiņš, kad es savu mazo, mīļo brālīti katru rītu nesu līdz vārtiem pavadīt vecākus uz darbu, abi aizveram vārtus un tad viņu atnesu atpakaļ tev?"
- Protams, mazdēļiņ! Visskaistākais darbiņš! Mana sirds dzied, dzirdot to! Arī citi, daudzi priecāsies, tavu stāstiņu lasot un mācīsies no tava darbiņa parauga!

Vēl ATSAUKSME: "Nu gan, kādās strāvās tu esi iesaistījusies? Kas tie par egregoriem?"
Atbildu: "Mīļo draudzenīt! Lūdzu, visur, kur ir vārdiņš "egregors" uzlīmē vārdiņus "prāta tēli". Lūk, izlasīsim R.Morno "Lūgšanu spēks" (izd."Patmos", R.,1999). Grāmatiņas nobeigumā autors raksta: "Kungs mums ir dāvājis brīnišķīgu saprātu un svētījis mūs ar spējām veidot prāta tēlus (izcēlums mans), kas ir jūtām netverami. Dievs mūs ir apveltījis ar spējām radīt jaunas idejas un apvienot vecās jaunā veidā. Visu vainago mūsu iztēle. Būsim modri un lūgsim ar visu iespējamo centību, lai sātanam neizdotos to sabojāt vai izkropļot."

ATSAUKSME:"Nesūti man tās vēstules. Es nevaru viņas lasīt. Man ir alerģija pret jebkādu lasīšanu vai rakstīšanu."
Atbildu: "Draudziņ, mīļais, Tev nav jāspiežas lasīt vai rakstīt. Ja ko vari palasīt, labi, ja nevari - saliec kaudzītē, lai stāv! Lūdzu, tikai neizmet, ja atnāk ciemiņš, aicini sūtījumus apskatīt, ja interesē, lai palasa; ja vēlas ņemt līdzi, lūdzu, lasi pats un dod citiem lasīt. Tā ir LABĀ VĒSTS katram, kurš vēlas uzzināt par Dievu un Viņa dāvanām cilvēkiem. Lasīsim Jāņa evanģēlija 1. nodaļā 1. līdz 8. pantam. Ļoti vērtīgi ir lasīt tālāk, īpaši, ko Jānis saka par sevi: "Viņš teica: "Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc: sataisait Tā Kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis." (Jāņa ev.1:23). Arī mēs esam aicināti jauno laikmetu griežos liecināt MĪLESTĪBU, tad darīsim to, kā katrs protam un varam!"

ATSAUKSME: "Zini, man neviens neko nevar pavēlēt!"
Atbildu: "Protams, Draudziņ! Tikai un vienīgi no tevis paša ir atkarīgs, ko izvēlēties no visdažādākajiem piedāvājumiem, vai tie būtu pavēles, vai aicinājuma, vai lūguma, vai ieteikuma formā izteikti. Tikai tava personīgā DOMĀŠANA, VARĒŠANA, SPRIEDUMI, IZVĒLE, IZTĒLE, DARBĪBA VAI BEZDARBĪBA nosaka personīgās dzīves saturu un rezultātus, bet rezultāti var būt iepriecinoši vai apbēdinoši. Mums tagad jau ir informācija par DOMU spēku, VĀRDA spēku, LŪGŠANU spēku u.c.. Tādēļ DOMĀSIM un VĒRTĒSIM, pirms ko pieņemam vai noraidām. Lai mūsu Sirsniņa palīdz izlemt kā pareizāk rīkoties!

Vissirsnīgākais paldies par ikvienu atsauksmi! Katrs jautājums, piebilde vai iebilde ir jauna mācībstunda mūsu virzībā uz Mīlestības piepildījumu mūsu dzīvē.
Atceramies, ka personīgās Mīlestības darbiņa stāstiņu sūtam avīzītei "Burtnieks". Negaidīsim, kad "Burtnieks" atkal dos mums, dosim mēs! Mēs taču zinām: Dodot gūtais - neatņemams!

Dod, Dieviņ, izstarot Mīlestības uguntiņu,
Lai it visi labie ļaudis, redz kur Laime pretim nāk!
Lai MĪLESTĪBA un MIERS ir ar mums!!!

Papildinformācija tekstu kopijas mūsu izpratnes bagātināšanai:
1) "Mēs dzīvojam Dieva sistēmā" V. Brazauska, "Jaunā Balss" 43/1997.
2) "Labas gribas cilvēkiem" A.Kalme, "Zintnieks" 17/2006
3) "Sava kalna virsotne ... ir jāsasniedz pašam!" L.Kolneju izjautā I.Ošiņa, "Burtnieks" 1/2006.
4) "Lūdzamies par bērniem" Itta Dimitrijeva (Balvos), "Zintnieks"20/2003.

4. vēst. 05.10.2006. --- Lauma
----------
Papildinājumi šodien, 31.03.2014.
1) "Bez zināšanām par augstāko pasauli, par dzīves pamata normām tajā, cilvēks nevienu minūti nespēs atrasties citā, augstākā, dimensijā. Tur ir cits gaismas saturs, citas vibrācijas, īpašs laiks, savi Esības Likumi. Cita civilizācija, jauna dzīve - kardināli atšķirīga no iepriekšējās - spiedīs jūs "pa ceļam" pārkārtot jūsu apziņu un vākt no viņas prom visus, kā uzvedības, tā arī sociālo programmu stereotipus. Vai jūs esat par to aizdomājušies? Daudziem jums ir laiks ne tikai aizdomāties par dzīvi pēc Pārejas, bet arī aktīvi sākt pārkārtot savas uzvedības normas, savu apziņu."
(Citātiņš no: "Kā dzīvot Augstākajās Pasaulēs" Skolotājs El Morija, caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju Kanaševski. Lekcija 1., 2., no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" 2014.,1. numurs. Tulkoja Jānis Oppe)*

2) "- Raaini, pabeidzot mūsu saziņu, vienkārši saki dažus vārdus mūsu lasītājiem...
= Manu "Es" pagājušajā iemiesojumā daudzi mīlēja un pat tagad turpina mīlēt. Ja jūs mīlat - turpiniet mīlēt. Ja nē - dzemdiniet Mīlestību. Nevienu nenosodiet. Nevienu neuzskatiet par ienaidnieku. Nevienu neuskatiet par svešinieku. Kad atnāksies uz augstāku pasauli - pirmkārt tieši Mīlestība palīdzēs jums adaptēties. Mīlestība ir īstenais zelts visām pasaulēm un dimensijām. Atcerieties: jūsu naidnieki, ienaidnieki var izrādīties jūsu radinieki. To saka tas, kas līdzīgu ir izjutis pats. ..."
(Citātiņš no: Sergejs Kanaševskis, Krievija. Tikšanās Sarkanajā laukumā. Žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija", 2014., 1. numurs, tulkoja Jānis Oppe.)**

3) "ES neielaidīšu tos no jums (pat no Kustības), kuri grēko ar NETICĪBU un nesapratni tā, ka no Manas NODOMRĪCĪBAS atteikties jau NEIESPĒJAMI, jo Planēta sāka savu evolūcijas vītni un uz šī "jaunās dzīves kuģa" var palikt tikai tie, kuri KOPĪGI Garā un kuri KOPĪGI ap Tēvu Absolūtu un cita ceļa Nākotnē nav un nevar būt! Nākotne ESMU tikai tiem, kuri apguva šos Dievu "spēles noteikumus", tādēļ, PILNĪGA Telpa ar nosaukumu Svētā Krievzeme, vai Jaunā VALSTĪBA Svētā Krievzeme, ielaidīs tikai tos, kuri arī PILNĪGI!"
(15. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 27.03.14. "Valstība un Dievs", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.03.2014.)***

=====
4. Vēstuli Draudziņam Lauma pierakstīja 2006. gada 5. oktobrī, kopā ar papildinformācijas kopijām, sūtīta parastās pasta aploksnēs 12 adresātiem dažādās Latvijas vietās. Publicēta saitā: http://spekavots.ucoz.ru/20.08.2012.11:37,*NAD Vēstules "Brīvās Gribas..." turpinājumā, patstāvīgā variantā precizēta, papildināta, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/01.04.2014., nozūtīta Latvijas Radio viļņiem 01.04.2014.
*Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения", žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Jāņa Oppes tulkojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/01.04.2014.
**Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/8069, pievienots 27.03.2014.
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-27.03.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/28.03.2014.08:31, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 28.03.2014.01:20
=====
Sirdsmīlestībā 4. Vēstuli Draudziņam - 05.10.2006. precizēja, papildināja, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma


 

Skatījumu skaits: 969 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: