Galvenie » 2014 » Aprīlis » 2 » 5. Vēstule Draudziņam - 15.11.2006.
07:56
5. Vēstule Draudziņam - 15.11.2006.

5. Vēstule Draudziņam - 15.11.2006.
Publicēta: http://spekavots.ucoz.ru/22.08.2012.12:08, aiz informācijas teksta - ZIŅA. Kustības Garīgās Padomes rezolūcija.

Mīļo DRAUDZIŅ!
Esi sveicināts Tu un Tavi Tuvinieki, Draugi, draugu draugi nu jau piektajā vēstulē mūsu sadarbībai Jēzus Kristus Vārdu:
"Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev.15:17)
piepildīšanā ar personīgās mīlestības darbiņa liecību, lai veidotu mīlestības pārpilnu egregoru - "prāta tēlu", kas staro, mirdz, silda, izgaismo visu pasauli! Nebaidies! Tas nav pārspīlējums!

"Tad mācekļi, pienākdami pie Jēzus savrūp, sacīja:"Kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt?" Bet Jēzus tiem saka:"Jūsu mazticības dēļ; jo patiesi Es jums saku: ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni,- un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams" (Mateja ev.17:19,20)

Atceries Draudziņ! Jau pirmajā vēstulē mēs uzzinājām "Ko iespēj domu spēks" (L.Anna, "Dziednieks"4/1999), par lūgšanu spēku uzzinājām pat vairākos informācijas rakstos un R.Morno grāmatiņas kopijā "Lūgšanu spēks" (izd."Patmos", R.,1999); par izteiktā vārda spēku M.Geidas rakstā "Izteiktā vārda zinātne" ("Burtnieks" 17/2005) un A.Kalmes rakstā "Labas gribas cilvēkiem": "...

Mēs ticam cilvēces saprāta un dvēseles spēkam" ("Zintnieks" 17/2006). Arī šīs vēstules informācijas lapās atradīsi vērtīgas atziņas: "Katra jauna darba procesā iegūta atklāsme virza uz priekšu, radot jaunas idejas. Ja tā ir Dieva gribēta, tad jūties kā apsēsts un rīkojies nerēķinoties ar grūtībām" (E.Koliste, Mārītes Dzenes rakstā par Bībeles muzeja veidotāju Alūksnē. "Alūksnes Ziņas" 134(917)/2006).

Lūk, cik daudz laicīgās informācijas, kas apliecina, ka mūsu patiesā griba ir galvenais spēks, kas pēc mūsu katra personīgās vēlēšanās, papildināts ar Dieva Spēku, dara brīnumus mūsos un ap mums
.
"Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs.
Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.
Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū." (Mateja ev.18:18-20)

Es ticu, mīļo Draudziņ, ka mēs būsim vienoti paši ar saviem tuviniekiem, draugiem, draugu draugiem un kopā ar Jēzu Kristu IZGAISMOSIM MĪLESTĪBU paši sevī, ģimenē, draugos un visā PASAULĒ! Lai notiek Dieva prāts un piepildās Jēzus Kristus Vārdi! (Jāņa ev.15:17) Par iepriekšējām vēstulēm
ATSAUKESME: "Ko ņemies ar tiem sūtījumiem, tikpat neviens nelasa."
Atbildu: Draudziņ, mīļais! Es taču sūtu tuviniekiem, draugiem to labāko, ko varu atļauties un neprasu neko. Kad man bija grūti - nepatikšanas darbā, sarežģījumi mājās, gāju pa ielu, raudāju un izmisumā lūdzos: "Ak, Dievs, ja Tu esi debesīs un visu redzi, palīdzi man saprast, ko darīt, lai izkļūtu no sarežģījumiem. Dod maniem līdzcilvēkiem godīgu, gudru, līdzjūtīgu prātu, lai mēs varam saprasties!" Un vēl - bērni bija pavisam mazi, mani piemeklēja veselības krīze, kad prāts bija skaidrs, bet miesa raustījās kā galerts. Bērni lūdza kaimiņieni izsaukt ātro palīdzību, bet es izmisusi lūdzu Dievu pagarināt manu mūžu tik vien, lai redzu, ka bērni kļūst patstāvīgi un var par sevi parūpēties. Visas manas lūgšanas Dievs ir izpildījis labāk kā es to varētu iztēloties! Lai slava Dievam! Jēzum Kristum! Svētajam Garam! Tādēļ par savu pienākumu uzskatu piedalīšanos Dieva nodomu īstenošanā, Viņa Vārdu piepildīšanā.

Mīļo Draudziņ, domā pats un dari pats. Mīlestības nekad nebūs par daudz un pati tā neradīsies. "Dievišķā Mīlestība izpaudīsies tikai tad, kad tu darbosies saskaņā ar Dievu. Ja mēs esam saskaņā ar Viņa ceļu, ar Viņa dzīvi, ar Viņa Patiesību. Viņš vienmēr mūs uzklausīs." Saka Petro Donovs "Gaismas grāmata" (apg."Kopsolī", R.,1999).
Noprotu, ka lieliskajam laikrakstam "Burtnieks" un galvenajai redaktorei Īrisai Ošiņai šobrīd arī nav viegli, ja jau laikrakstiņš tik ļoti kavējas. Palīdzēsim viņiem! Palīdzēsim kā protam un varam, bet visvairāk mēs varam ar sava mīlestības darbiņa liecībām, ar labajām domām, ar lūgšanām, ar prieka vēsti par mīlestības darba pilieniņiem, kas top krāti, lai piepildītos Jēzus Kristus Vārdi (Jāņa ev.15:17). Sūti savas nesavtīgās mīlestības darbiņa liecību laikrakstam "Burtnieks"!

"Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās?" Tas atbildēja:"Tas, kas viņam žēlsirdību parādīja." Tad Jēzus uz to sacīja: "Nu tad ej un dari tu arī tāpat.""(Lūkas ev.10:37,37)

Papildinformācijas tekstu kopijas izpratnes bagātināšanai:
1) "Kāpēc vajadzīga baznīca?" L.Priede, "Zintnieks" 23/2003
2) "Noslēpumainā Roslinas kapela", A.Simsone "Burtnieks" 17,18/2005
3) "Filma stāsta par mūža lielāko darbu" /Bībeles muzejs Alūksnē/ M.Dzene "Alūksnes Ziņas" 134/2006
4) Lūgšanu teksti: "Lūgsna mīlestībai","Lūgsna patiesībai","Lūgsna mieram","Lūgsna Dziedināšanai", "Lūgsna aizsardzībai" ("Gaismas grāmata" apg."Kopsolī" R.1999)

Lai MIERS un MĪLESTĪBA mājo mūsu sirdīs!

5. vēst. 15.11.2006. --- Lauma
----------
Papildinājumi šodien, 01.04.2014.
1) "Ir ļoti svarīgi zināt: kad cilvēks sirdī dzemdina Beznosacījuma Visaptverošu Mīlestību, tad viņa sāk dzīvot ne tikai jūsu pasaulē, uz jūsu planētas. Dzemdinātā Dievišķā Mīlestība caur Sakrālo Sirdi sāk palielināties, izplatīties. Viņa dodas uz citām pasaulēm, uz citām planētām, uz citām Galaktikām un Visumiem. Un citu pasauļu, planētu, Galaktiku būtnes spēj just jūsu mīlestību. VIŅAS REĀLI JŪT VIŅU. Tāpēc, ka Dievišķā Mīlestība ir Vienota, viņa ir UNIKĀLA. TAS IR UNIVERSĀLS DIEVIŠĶŠ VILNIS-FREKVENCE. VIŅA IR VIENOTĀ UNIVERSĀLĀ DIEVIŠĶĀ VALODA. Apkampiet VISUS UN VISU UZREIZ, ..."
---(Citātiņš no: "Kā dzīvot Augstākajās Pasaulēs" Skolotājs El Morija, caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju Kanaševski. Lekcija 1., no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija", 2014.,1. numurs. Tulkoja Jānis Oppe)*

2) "Mīļotie Eņģeļi! Meditācijas tēma "Mana Sakrālā Sirds"... Daži no jums jau veica meditāciju "Trīspadsmitais piramidālais komplekss"... Augšējās iekšējās piramīdas centrā, mēs ievietojām Zemeslodi. Šī konstrukcija 13.-ais piramidālais komplekss, tagad reāli eksistē Smalkajā Plānā apkārt panētai. Un tas - daļa Zemes jaunās energosistēmas. Šodien mūsu uzdevumas - izveidot līdzīgu kompleksu apkārt jūsu fiziskajam ķermenim. Un ne tikai! ..."
---(Citātiņš no: KUT HUMI. "PLANETĀRĀS SIRDS RADĪŠANA". Meditācija caur Sergeju Kanaševski, Krievija, no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr2(2) 2012. Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 31.05.2012.)**

3) "Ticiet, viss, ko ES jums šodien teicu, ESMU REALITĀTE, ar ko jums ļauts saskarties un ne vienkārši saskarties, bet pieņemt Jauno VALSTĪBU! Zināms, ka katra valsts ar sevi stāda priekšā likumu krājumu vai "spēles noteikumus", ieskaitot dažus, bet dažkārt pavisam ne dažus, "mazā" cilvēka GRIBAS brīvības ierobežojumus un tikai Hiperboreju VALSTĪBĀ Svētā Krievzeme nav un nevar būt nekādu ierobežojumu, jo šī VALSTĪBA ESMU BRĪVA un BRĪVPRĀTĪGA cilvēku-Dievu KOPĪBA Garā, ESMU KOLEKTĪVĀ VESELUMA formējums, kura pamatā ir Mūžības Kanoni! Jaunās VALSTĪBAS pamats ESMU MĪLESTĪBA un tikai Dievu MĪLESTĪBA, jo "kas augšā, tas arī apakšā" un tas galvenais secinājums, kuru jums, Hiperborejiem, šodien jāizdara! Āmen."
---(17. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 27.03.14. "Valstība un Dievs", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.03.2014.)***

=====
5. Vēstuli Draudziņam Lauma pierakstīja 2006. gada 15. novembrī, sūtīta, kopā ar papildinformācijas tekstu kopijām, 13 adresātiem parastās pasta aploksnēs uz dažādām vietām Latvijā. Publicēta saitā: http://spekavots.ucoz.ru/22.08.2012.12:08, aiz informācijas teksta - "ZIŅA. Kustības Garīgās Padomes rezolūcija." Patstāvīgā apjomā, precizēta, papildināta, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/02.04.2014., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 02.04.2014.
*Avots: žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения", žurnāla El. adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Jāņa Oppes tulkojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/01.04.2014.07:55
**Avots: žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения", žurnāla El. adrese: mirovoy_cyanneling@mail.ru, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/18.03.2013.12:42
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-27.03.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/28.03.2014.08:31, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 28.03.2014.01:20
=====
Sirdspriekā 5. Vēstuli Draudziņam - 15.11.2006., precizēja, papildināja, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma.


 

Skatījumu skaits: 926 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: