Galvenie » 2014 » Aprīlis » 6 » 8. Vēstule Draudziņam - 21.01.2007.
13:07
8. Vēstule Draudziņam - 21.01.2007.

8. Vēstule Draudziņam - 21.01.2007.
Publicēta: http://spekavots.ucoz.ru/04.09.2012.18:16, papildinājumā *NAD Vēstulei "Apstiprinājums..."

Mīļo DRAUDZIŅ!
DAUDZ LAIMES 2007. gadā Tev! Taviem Tuviniekiem! Draugiem! Draugudraugiem! Lai Dieva Svētība sadarbībai Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev.15:17) piepildīšanā ar Personīgās Mīlestības darbiņa liecību, sūtot to laikrakstam "Burtnieks".
Draudziņ, mīļais! Sākot 2007. gadu, mūsu sadarbības astotajā vēstulē, atskatīsimies, kā veicies domu aktivizēšanā ar Svēto Rakstu pantiem, kuri mudina mūs atbilstoši rīkoties, lai piepildītu Mīlestības ideju. Lūk:

1) vēstule - Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi. (Jāņa ev.15:18)
2) vēstule - Jēzus atbildēja:"Vai dienai nav divpadsmit stundu? Ja kāds staigā dienā, tas nepiedauzās, jo tas redz šīs pasaules gaismu.
Bet ja kāds staigā naktī, tas piedauzās, jo viņam nav gaismas. (Jāņa ev.11:9.10)
3) vēstule - Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit Manā Vārdā, Viņš jums dos. (Jāņa ev.15:16)
4) vēstule - Kam ir Mani baušļi un kas viņus tur, tas Mani mīl; bet, kas Mani mīl, to Mans Tēvs mīlēs un Es to mīlēšu un tam parādīšos (Jāņa ev.14:21)
5) vēstule - Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs.
Atkal Es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.
Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū. (Mateja ev.18:18-20)
6) vēstule - "Kā jums šķiet? Kristus, kā dēls Viņš ir?" Tie Viņam saka:"Dāvida."
Viņš tiem sacīja:"Kā tad Dāvids Viņu garā sauc par Kungu, sacīdams: Tas Kungs sacīja uz Manu kungu: sēdies pie Manas labās rokas, iekams Es lieku Tavus ienaidniekus par pameslu Tavām kājām.-
Ja nu Dāvids sauc Viņu par Kungu, kā tad Tas var būt viņa dēls?" (Mateja ev.22:42-45)
7) vēstule - Draugi iesaka! - Kristus bērniņš ir dzimis!

Jā! Kristus bērniņš - Mīlestība! Mīlestība mostas! Arī DRAUDZIŅŠ atsaucas un iesaka! Mūsu DOMAS uzsāk SAVIENĪBU kopējās MĪLESTĪBAS idejas pilnveidošanā. MŪSU DOMAS aktivizējas lieliski! Atceries: "tikai un vienīgi tu pats esi noteicējs: uzzini vai nezini; ej līdzi laikam vai atpaliec. Tava personīgā rīcība nosaka tavu atrašanos laikmetu griežos. Neviens tevi neievilks Gaismā, ja pats nevēlēsies un neiesi." (4. vēst. Draudz.)

Lai DIEVA SPĒKĀ mums visiem veicas! Mēs esam DROSMĪGI! DARBĪGI! LAIMĪGI!

Draugu ieteiktās, atsūtītās informācijas kopijas, pievienotas vēstulei:
1) Kur to meklēt Jaunajā Derībā? (Latvijas Bībeles biedrība. Bukletiņu atsūtīja L.Baumane)
2) Vai Zemei draud Pasaules gals? (Sk.Aleksejeva, "Zintnieks" 1/2007)
3) Čenelings "Dieva palīgi". (E.Dimants, "Zintnieks" 21/2003)
4) Labas gribas cilvēkiem. (Aktuāls aicinājums, L.Kolneja, "Zintnieks" 1/2007)
5) Mīlestības definīcija. (No "Zintnieču Gadagrāmata 2007", IK "Saules Josta")
6) Visuma Gaismas Spēku izredzētie. (J.Goldbergs, "Burtnieks" 2006.gada marts, aprīlis)

"Dievišķā Mīlestība pārvērš visu!" Saka Skolotājs Petro Donovs "Gaismas grāmata" apg."Kopsolī".

8. vēst. 21.01.2007. --- Mīlestības veiksmi vēlot! Lauma.
----------
Papildinājumi šodien, 04.04.2014.
1) *(DT) - "Domas par Dievu cilvēkam visbiežāk lido kaut kur tālu no viņa. Tās netveramas, tās nenosakāmas. Mūsu, cilvēku-Dievu, savstarpējo sadarbību visuzskatāmāk veido sajūtas par kurām cilvēks ne domā, ne iedomājas, ka viņam darīšana ar Dievu, ar cilvēku-Dievu. Cilvēks domā, ja domā, par sevi kā par vienpati...
- Piedod, mīļais Debesu Tēvs, ka mūsu domas pārtrauca melnais kukainītis. Nezinu... /06:10, 20.03.2014./...
Jā, ir jāapsver sajūtas, kad ķermeņa stingumiem jādod atslābinātība ar apzinātu domu spēku, svabadums - brīvība un jāļauj ķermenī darboties tik Viņam, netveramajam Gara Spēkam. Viņš tur, ķermenī, savu dabisko kārtību ieved un noregulē. Tad jau domas ir brīvas ārķermeņa - ārpasaules darbībām." /07:57, 20.03.2014./
---(Debesu Tēva (DT) Domas, vāji apzinātā personīgā spēkā, pierakstīja Eslauma. Un liecinu: ka katrs var censties IEklausīties SEVĪ, tad ļoti daudz kas kļūs skaidrāks, jo DOMAS darbosies jaunā režīmā, jaunā saprašanā, par Dzīvi, kurp un kā Debesu Tēvs mūs - Savas Līdzības daļiņas - VADA.)*

2) "Sākas tas Garīgās VIENOŠANĀS Diženais laiks, kas lielā mērā noteiks tagad jau VIENOTAS civilizācijas Nākotni, jo Hiperboreju Augstais GARS savu lietu paveica un visu zemiešu VIENOŠANA zem Hiperboreju un Paša Dieva VIENOTĀ AICINĀJUMA kļūst realitāte! Tagad Piektās rases, bet precīzāk, visu Planētas civilizāciju iznīcināšanas draudu priekšā, cilvēki izdzirdēja Manu brīdinājumu un saprata, ka KOPĪBA/ЕДИНСТВО, ejoša no Hiperborejiem, priekš viņiem ESMU PATIESĪBA, bet no Patiesības vēl neviens neatteicās!"
---(1. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 20.03.14. "Viens GARS, viena Teritorija, viena Valsts", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.03.2014.)**

3) "Un tā, Pāreja ir veikta, cilvēks ir pārgājis uz piekto dimensiju. Kā tad tajā nostiprināties, kā piemēroties jaunajām paātrinātajām pasaules vibrācijām? Jo tur, tajā pasaulē taču jūs sagaidīs jauni cilvēki, kuriem reizēm ir pilnīgi citādas savas eksistences formas. Jauns laiks pavadīs jūs jaunajā dzīvē. Kā iemācīties to vadīt? Jauna mitināšanās vide, daudz jaunu enerģiju un daudz, daudz kas cits. Pēc Pārejas jūs ieraudzīsiet un sajutīsiet daudz jaunu, neparastās dzīvības formās eksistējošu, cilvēku. Satiksiet daudz draugu, tuvinieku, no daudziem saviem iemiesojumiem uz Zemes"
---(Citātiņš no: "Kā dzīvot Augstākajās Pasaulēs" Skolotājs El Morija, caur Tatjanu Miroņenko un Sergeju Kanaševski. Lekcija 2., no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" 2014., 1.numurs. Tulkoja Jānis Oppe)***

=====
8. Vēstuli Draudziņam Lauma pierakstīja 2007. gada 21. janvārī. Sūtīta 13 adresātiem parastās pasta aploksnēs kopā ar informācijas tekstu kopijām uz dažādām vietām Latvijā. Publicēta saitā: http://spekavots.ucoz.ru/04.09.2012.18:16, *NAD Vēstules "Apstiprinājums..." teksta turpinājumā. Patstāvīgā apjomā, precizēta, papildināta, ievietota saitā: http//spekavots.ucoz.ru/06.04.2014., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 06.04.2014.
*(DT)-Debesu Tēva Domas Eslauma pierakstīja 2014. gada 20. martā plkst. 6:10 un 7:57. Šīs, 8. Vēstules Draudziņam - 21.01.2007., patstāvīgajam papildinājumam pievienotas 06.04.2014. un ievietotas saitā: http://spekavots.ucoz.ru/06.04.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-20.03.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/23.03.201412:22, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.03.2014.22:04
***Avots: žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения", žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Jāņa Oppes tulkojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/01.04.2014.07:55
=====
Sirdsmīlestībā 8.Vēstuli Draudziņam - 21.01.2007., precizēja, papildināja, sagatavoja viskopīgai pieredzei, Eslauma


 

Skatījumu skaits: 754 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: