Galvenie » 2015 » Janvāris » 10 » Apziņas izmaiņa un Smadzeņu pārveide (2)
23:40
Apziņas izmaiņa un Smadzeņu pārveide (2)

Apziņas izmaiņa un Smadzeņu pārveide (2)

Olga Protasova, DariJA - līdzdarbībā ar Veru Maļinovu, Krievija

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(13) 2014, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 29.12.2014.
(Tēmas iesākums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/praktiski_jautajumi/2014-12-21-1308 )

Turpinājums. Iesākums: http://spekavots.ucoz.ru/news/apzinas_izmainas_un_smadzenu_parveide/2014-01-06-1326

Dzīve pašreizējā momentā
Šobrīd jūsu attīstība balstās uz uzticēšanos savai Viengabalainībai (Personai-Būtnei). Pie tam, jūs nemeklējiet kaut kādus apstiprinājumus savām izmaiņām. Personai no ārienes pienāk kaut kas saskanīgs ar viņas uzskatiem un secinājumiem.
Tā - viena no jūsu domāšanas šķautnēm šībrīža momentā. Jūs veidojiet kaut kādus prāta slēdzienus, saprotot, ka tie lielā mērā loģisko smadzeņu izsecinājumi/выкладки, balstīti uz vecajām programmām. Pie tam, Persona pieņem domas, ka nākošajā momentā viņai kļūs interesanta cita sava "Es" un pasaules uztvere, gribēsies iepazīt sevis citu šķautni.
Jūs dzīvojiet tagadnes momentā, pie tam, izmantojot visu, kas jums interesants no pagātnes. Persona koriģē attīstību, atbilstoši savām interesēm, izsakot nodomus, pamatojoties uz šodienas uztveri. Jūs, "spēlējiet", "nogaršojiet", "uztverat" momenta piedāvātās iespējas un attīstaties priekš jums interesantā virzienā.
Atrodoties trīskāršības stāvoklī, jūs varat atļauties izmantot sev un pasaulei tos instrumentus, kas priekš jums visoptimālākie, harmoniskākie un korekti šeit un tagad. Tā sava "Es" un pasaules cita uztvere. Uztverot, atļaujot, līdzsadarbojoties ar sevi un pasauli partnerībā, jūs ejat pa attīstības spirāli un vienlaicīgi ieejat "nulles zonās" daudz efektīgāk un komfortāk.
Smadzenes veic apjomīgas, spēcīgas korektas savu fizisko un enerģētisko struktūru izmaiņas. Pie tam, ārēji tas nepamanāms. Var pastiprināties apetīte, miegainība, izpausties satraukums vai apātija, fiziskās sāpes. Viss ir vietā būt. Ļaujiet tam notikt. Sekojiet savai uztverei un savstarpējām attiecībām ar pasauli. Pacenšaties būt vairāk klātbūtnes, sevis un situācijas novērošanas stāvoklī. Tas interesanti. Pat ja iegremdējāties, "uzpeldiet" un analizējiet. Mēs novēlam Viengabalainībai interesantus novērojumus, prieku no sava "Es" un dzīves. (Būtne-Augstākais "Es" caur Olgu Protasovu). (2013. g. Novembris)
Smadzenes - Radītāja instruments .
Smadzenes radītas kā kāds Radītāja tehnoloģisks, unikāls, virtuozs matriskais instruments priekš pieredzes iziešanas blīvajās matērijās. Viņās tiek ieliktas speciālas programmas priekš noteiktu dzīves scenāriju izdzīvošanas, kā arī citu attīstības iespēju variantu potenciāls, interesējošs dažādus Radītāja aspektus.
KAD ASPEKTS SAVĀ FIZISKAJĀ IEMIESOJUMĀ PIEĻAUJ UN PIEŅEM DOMU PAR TO, KA VIŅŠ PATS KOPĀ AR PARTNERIEM LĪDZ-RADA SAVU DZĪVI CAUR SITUĀCIJĀM UN NOTIKUMIEM, UN PIE TAM SAPROT, KA VIŅŠ VAIRĀK KĀ ZEMES CILVĒKS, TAD SĀK IESLĒGTIES ATTĪSTĪBAS JAUNĀS PROGRAMMAS, INTERESANTAS PRIEKŠ VIŅA UN RADĪTĀJA. Pie tam, priekš realizācijas praktiskajā dzīvē, smadzenēs aktivizējas programmātiskā apgāde attīstības virzienam, kuru izvēlējās dotā Persona-Būtne kā Radītāja pārstāvis.
Smadzeņu interese par notiekošajiem izmaiņu procesiem saistīta ar atjaunošanos, kaut kur - viņu "programmātiskās nodrošināšanas" nonullēšanā. T.i, viņām "dota komanda" noteiktu matrisko struktūru aktivizēšanai, ieslēgšanai, cilvēkam sava "Es" un dzīves uztverei citā kvalitātē, tātad, arī tieksme būt, dzīvot, darboties citās interesēs un apjomā. Pēc analoģijas ar datoriem, vecās programmas jau nevar efektīvi saņemt datus, tādēļ uzstāda daudz mūsdienīgāku programmātiskā nodrošinājuma versiju, atbilstošu izmantotāja un datora interesēm un iespējām. Visam ir vieta būt.
Šīs jaunās programmas, versijas "apritinās"/"обкатываются" pie daudziem eksperimentatoriem, kuriem tas interesanti, bet pēc tam "iet masu ražošanā". Tur viena no radīšanas unikālajām šķautnēm, kad var vienlaicīgi attīstīties daudzos virzienos, bet pēc tam izvēlēties to, kas individualitātei interesanti dotajā momentā. T.i., mēs izmantojam kāda pieredzi, kāds izmanto mūsu, pie tam radoši strukturizējot un pārveidojot to. (Būtne-Augstākais "Es" caur Olgu protasovu). (2013. g. Decembris)
Metatrons par Smadzeņu apgādi
Ar Būtnes-Personas atļauju, saziņā piedalās Metatrons.
Sveicinu Jūs, Zemes bērni.
Jūsu Smadzenes - daudzu būtņu, pasauļu, planētu un zvaigžņu unikāls radījums. Tās īpašā veidā strukturizēta, organizēta enerģija, kas noteiktos apstākļos (piemēram, 4-dimensiju pasaulē) var "satīties" kļūstot mazāk ietilpīga informācijas translēšanā. Smadzenes pieņem daudz dažāda līmeņa un vibrāciju informāciju un daļu tās nenodod, saliekot arhīvā, kā dotajā momentā neaktuālu. Kā tikai cilvēka dzīvi sastādošie, iekšēji un ārēji saskaņojas, kā puzlē, Samadzenes izpauž spēju ne tikai ņemt, bet arī apskaņot jauno, lielāko informācijas apjomu. Lūk, šeit arī izpaužas jūsu izvēles brīvība. Jūs ar saviem nodomiem, lēmumiem un darbībām varat ieslēgt šīs savu Smadzeņu potenciālās iespējas.
Pats pirmais solis uz to - prioritāšu izvietošana, atļauja notikt kaut kādām izmaiņām jūsos un jūsu dzīvē.
Smadzenes bija "satītas" un tagad viņām nepieciešams "atcerēties" citu stāvokli; ar Būtnes (Augstākā "Es") palīdzību "iztīt" no arhīva savas jaunās daudzdimensionālās domāšanas programmas; apzināti, pa etapiem, satīt un novākt arhīvā dualitātes pieredzi un programmas. Pie tam, darīt to visu optimālos momentos saskaņā ar Personas, Būtnes un vides gatavību.
Pateicos par saziņas iespējām. Novēlu interesi, veiksmi, patiku no dotā laika momenta.
METATRONS.
Persona-Būtne ar pateicību sirdī pieņēma šo vēstījumu. (Metatrons caur Olgu Protasovu). (2013. g. Decembris)
Smadzeņu attīstības etapi
Fizisko sastāvdaļu izdalīšana Apziņā, t. i., Smadzenēs, ļāva Būtnei (Augstākajam "Es") attīstīties, izzināt un paplašināties caur saviem aspektiem, izejošiem pieredzi blīvajās pasaulēs. Aspekti, attīstoties, kļūst virzošais spēks savas Viengabalainības attīstībā, ienesot sajūtas, jūtību, emocijas, t. i., radot attīstības plūsmas krāsu paleti. Turpmākā smadzeņu sadalīšana puslodēs, deva spēcīgu grūdienu fizisko aspektu attīstībā tieši savas uztveres jūtīguma daudzveidībā. Personas (Būtnes) mācījās pieņemt un paplašināt brīvību un atbildību caur saviem Aspektiem.
Labās puslodes jūtīgās, intuitīvās uztveres "piesegšana" ar "Aizsegu" , ļāva Aspektiem attīstīt spējas patstāvīgi pieņemt lēmumus, noteikt savas brīvības un atbildības robežas un šajās robežās darboties. Tas attīstīja "praktisko", loģisko Smadzeņu daļu. Bieži blīvajā pasaulē daudzi ņēma brīvību un atbildību arī par daudz vājākiem, kas paplašināja uztveri par sava "Es" un vidi, savstarpējo darbību starp Personu un pasauli, citiem cilvēkiem.
Mēs runājām jau, ka smadzenes ir savas Viengabalainības attīstības unikāls instruments caur saviem fiziskajiem aspektiem. Tā - attīstība attīstībā.
Uztverot savu "Es" un pasauli trīskāršībā, Persona "pārtek"/"перетекает" Individualitātes stāvoklī, kas viņai ļauj būt vienlaicīgi dalībniekam un novērotājam, t. i., darboties procesā, analizēt un to vadīt uz optimālu rezultātu.
Pašreizējā momentā svarīgi izlīdzināt, izveidot sapratni un savstarpējo darbību divām smadzeņu puslodēm. Process atgādina viena pārplūšanu otrā, pie tam, viņas saglabā savas īpatnības. Var salīdzināt ar straumi, kas plūst pa vienu gultni un apvieno vairākas atsevišķas, dažādu krāsu straumītes. Jūsu uzdevums, kaut kādos momentos koriģēt atsevišķu straumju toņus pie tam, pie izejas saņemot trešo sastāvdaļu. Piekrītat, ka tas palielina, paplašina visas straumes iespējas. Dotajā momentā fiziskajās smadzenēs sāk formēties viņu pusložu un daļu savstarpējo darbību kvalitatīvi jaunas matriskās struktūras. Kā jau mēs runājām, nepieciešams cits zināšanu saņemšanas ātrums un apstrāde, pat ne informācijas, bet tieši zināšanu.
Visam ir vieta būt. Tādos momentos svarīgi kādu laiku iet uzticības stāvoklī savai Viengabalainībai. (Būtne-Augstākais "Es" caur Olgu Protasovu). (2013. g. Decembris)
Smadzenes - unikāls radījums
Mūsu loģiskās smadzenes - unikāls radījums. Viņas daudz ko atstāj "aiz kadra", pakāpeniski izvedot uz apzināšanās līmeņa to, ko cilvēks gatavs pieņemt, saprast un pielietot reālajā dzīvē. Viņas - praktiķes, pragmātiķes, ciniķes, egoistes. Viena no viņu funkcijām - tekošā iemiesojuma uzdevumu izpildīšana. Smadzenes - viena no spēcīgākajām Personas apsardzes sistēmām, viņas fiziskā un smalko ķermeņu. Viņas - "pelēkais kardināls" blīvajā pasaulē. Viens no viņu uzdevumiem - noteikt, piešķirt struktūru, formu domām un daudzu ķēdīšu, momentu, notikumu izveidošana priekš to realizāšanas dzīvē. Viņas dod cilvēkam nosacīšanu, fokusu, koncentrēšanos caur gribu, nodomu, pārliecību, ka nepieciešams tieši tā darboties/rīkoties šībrīža momentā, pat ja mēs ne vienmēr to saprotam. Daži no viņu spēcīgākajiem instrumentiem blīvajā plānā - ziņkārība, neapmierinātība, šaubas.
Izmainot domāšanu un atverot savas jaunās iespējas, cilvēks pa jaunam izveido loģisko smadzeņu darbu. Viņas sāk sadarboties ar intuitīvo, jūtīgo daudzdimensionālo apziņas daļu. Tas jau cits sava "Es" un dzīves uztveres, attieksmes, noteikšanas, izzināšanas līmenis.
Tagad smadzenes mācās strādāt jaunos tekošās realitātes paātrinātos laika posmu "režīmos". Izejot vienmomentīgi kaut kādu dualitātes un daudzdimensionalitātes pieredzi, cilvēks īsos termiņos izdzīvo daudzus lineārā laika gadus. Pie tam, daudzkārt paātrinās viņa spējas veikt analīzi, secinājumus priekš kaut kādu lēmumu pieņemšanas, darbību noslēgšanas, vai situāciju atlaišanas.
Palielinās smadzeņu enerģetiskais apjoms, viņu pieņemošā un translējošā spēja, kaut viņu fiziskie apmēri paliek iepriekšējie. Smadzeņu viena vienība ( nosuksim tā priekš labākas saprašanas) ietilpina zināšanas daudz vairāk kā agrāk, uz pienākošās informācijas pārstrādes ātruma rēķina. Tas kļūst iespējams pateicoties atļaujai Domas pieņemt, kā radīšanas un darbības pamatu. (Būtne-Augstākais "Es" caur Olgu Protasovu). (2013. g. Decembris)
Smadzenes un attīstība
Mūsu attīstība - tas process, kas sastāv no viens otrā pārplūstošiem atsevišķiem momentiem.
Ir momenti, kurus cilvēkam neiespējami saprast un pieņemt, kamēr viņš nepaplašina savu uztveri un domāšanu.
Ir momenti, kurus smadzenes uztver neprecīzi un ar grūtībām - tas sākums jauna attīstības etapa sākšanai.
Ir momenti, kad persona atrodas skaidrā, koncentrētā, daudzdimensionāla uztverē - tas tekošā attīstības etapa augstākais līmenis.
Lai katru momentu pieņemtu un uztvertu, nepieciešams korekti noteikt, kādā attīstības stadijā mēs atrodamies.
Persona-Būtne attīstās pēc attīstības pieredzes iziešanas vajadzības, kas var turpināties no viena līdz vairākāiem iemiesojumiem. Viss tas fiksējas Uztveres Globālajā Atmiņā - mūsu Individuālajā Zināšanu Bibliotekā. Iemiesošanās momentā blīvās matērijas pasaulē, atmiņas lielākā daļa aizveras, t. i., fiziskais ķermenis neizturēs tādu apjomu informācijas. Nekad, neviens neatvēra visu zināšanu apjomu šajā fiziskajā pieredzē. Bibliotekas atvēršana notiek paralēli ar attīstību un fiziskā ķermeņa apzinātu transformāciju. Ķermeņa izmaiņas sekmē zināšanu parādīšanos un otrādi.
Smadzenēm materiālajā pasaulē ir lielas iespējas. Katram viņas ir savas un izpaustas dažādi. Attīstot četrdimensiju smadzenes, mēs atvieglojam viņām daudzdimensionālo iespēju atvēršanu. Smadzenām jāuztver, jāsajūt un jābūt lauka enerģijās, kurās atrodas. Tad, kad viņas ieies kontaktā ar šo lauku, pieņems visas tā iespējas, tikai tad var virzīties tālāk uz nākošo pieredzes un izzināšanas lauku. Tā notiek Smadzeņu, Visuma un Pasaulsēkas attīstība. Viss norit pa etapiem, attīstās smadzenes - attīstās ķermenis, un otrādi.
Priekš tā lai virzītos tālāk, nepieciešams iziet aiz sava mazā, izzinātā radniecīgā/родного lauka un paraudzīties apkārt. Savas apziņas paplašināšana sākas ar sava "Es" un dzīves analīzi, uztveršanu un apzināšanos, kā kaut kā nozīmīga un interesanta. Izmantojot priekš tā jebkuras iespējas, situācijas un notikumus.
Mūsu attīstība ir moments Personas tapšanai, kā Būtnei, daudzdimesionālas nozīmes, Pasaulsēkas laukā.
Pienāca laiks savu jauno spēju attīstībai blīvās matērijas pasaulē. Mēs - fiziskās pasaules radīšanas Meistari, tikai jāsaprot, jāatļauj un jāpieņem tas.
Cilvēkam lielas iespējas un potenciāls priekš radīšanas blīvās dimensijās, priekš tā viņš tika speciāli radīts. Viņa smadzenes - tas filtrs, bloks un "izeja" Jaunā Kvantisā Dzīvē. Viņās atrodas spēcīgi bloki, kas bija speciāli radīti priekš tā, lai mēs pirms laika neaizietu Daudzdimensioālajā dzīvē. Tagad pienāca laiks noņemt šos blokus un strādāt kā Meistariem, pilnā sparā. Cilvēkam jāsaprot, ka viņa dzīvi lielā mērā nosaka tas, kā viņš pieņem notiekošās izmaiņas.
Mēs reāli varam izmainīt notiekošo, tikai jābūt par to pārliecinātiem zināt, ka tieši mēs varam izmainīt daudz ko, un dzīve veidojas atbilstoši mūsu nodomiem. (Būtne-Augstākais "Es" caur DariJU). (2013. g. Decembris)
Saruna ar Partneriem un Sanatu Kumaru
PARTNERI. Situācijas un notikumi, kas risinās jūsu telpā ir jau jūsu lēmumu rezultāti. Viņi balstīti uz attīstības interesēm, jūsu izvēlētām vēl līdz iemiesojumam un koriģēti saskaņā ar jūsu un Gaijas attīstību šībrīža momentā. Tagad, atbilstoši meistarības atmodai, Perona jau ar Būtnes korekciju, partnerībā, sāk veidot situācijas un notikumus, sekmējošus jūsu un vides attīstību veicinošus un palīdzošus šim procesam. Dotajā momentā norit atlaišana attiecībās ar cilvēkiem, norises vietas un atpūtas, pieradumiem utt, u.c. Cenšaties būt klāt šajos procesos, ieslēdzot daudzdimensionālo analīzi. Daži momenti šķitīs pietiekami slimīgi/sāpīgi, tad palīdzēs humors un domas par to, ka tas viss - jūsu izvēle, veicinoša attīstību.
Atceraties, izvēloties, jūs arī citiem ļaujat to darīt. Pieņemot savu nozīmību, jūs savā telpā ielaižat visoptimālākos variantus attīstībai, pat ja viņi pirmajā mirklī var izsaukt kaut kādu diskomfortu, nemieru. Vienmēr atceraties - tā jūsu izvēle. "Ko pasūtījāt, tā arī dancojiet".
Lai Deja kļūtu viegla un virtuoza, atrodieties trīskāršības stāvoklī, atceraties par domu, dzīvojiet ar domu un viņā. Jūs - Domas Radījums, tātad, viņa ne vienkārši - daļa jūsu, Doma, tā - jūs, un otrādi. Cilvēkam vērtīgi: pieņemt, atļaut un dzīvot tajā. Kā tikai tas notiks visdziļākajos Personas pamatos/основах, viņa varēs partnerībā ar Būtni radīt savā telpā situācijas un notikumus. Tas ir, Persona aiz domas, apziņā (redzējumā, zināšanā) īstenos darbības, saprotot, ka tas visefektīvākais paņēmiens un labvēlīgākais moments rezultāta sasniegšanai. Viegli izveidosies darbību ķēdīte - kas, kad un kāpēc ar smadzeņu (prāta) apzināšanos, ka tas pats otimālākais variants situācijas un notikuma attīstībai.
Lūk, tā arī ir viena no šķautnēm Radīšanai Blīvajās Pasaulēs; pamatojums nodoma matricas realizācijas formēšanai; apzinātu darbību palaišanas mehānisms. Iesākumā tas var būt ne visai saprotami, tad uzskatiet, ka iesējāt sēklas un tagad jums vajag tikai "mēslot un laistīt augsni". Augsne un laistīšana, tas - trīskārtības stāvoklis un saprašana, ka jūs un Doma - viens veselums.
SANATS KUMARA. Pašreizējais laiks, tiešām, interesants, svarīgs priekš Personas meistarības izaugsmes. Iesākumā cilvēkam ļoti grūti iziet no stāvokļa: "Es - tas viss, un tikai manas darbības nosaka manu dzīvi". Tagad, pieņemot savu Viengabalainību, viņai jāieiet citā stāvoklī, saprotot, atļaujot un pieņemot, ka ar viņas Domu, Trīskāršību, tiek noteikta dzīve. Viss ir vietā būt. Šis moments ļoti interesants, brīnumains pēc sava enerģētiskā piepildījuma. Runājot jūsu vārdiem, mainās jūsu ķermeņu gaisma un krāsa, tie kļūst mazāk blīvi un "sastinguši", vairāk plūstoši, plastiski. Tas ļoti skaists skats.
Vēlam jums drosmīgu, vieglu lomu maiņu, unikālām gaismām un krāsām.
Persona-Būtne pateicas par spilgto vēstījumu. (Partneri, Sanats Kumara caur Olgu Protasovu). 2012. g. Decembris)

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(13) 2014, El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Tel/faks: +7(3843) 74-61-45 begin_of_the_skype_highlighting +7(3843) 74-61-45 БЕСПЛАТНО  end_of_the_skype_highlighting, +7(3843) 74-00-12 begin_of_the_skype_highlighting +7(3843) 74-00-12 БЕСПЛАТНО  end_of_the_skype_highlighting. Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni: 29613296 begin_of_the_skype_highlighting 29613296 БЕСПЛАТНО  end_of_the_skype_highlighting.
Eslaumas latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/10.01.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 10.01.2015.


 

Skatījumu skaits: 753 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: