Galvenie » 2015 » Marts » 15 » Ardievu, četrdesmit dienas! (1)
12:21
Ardievu, četrdesmit dienas! (1)

Ardievu, četrdesmit dienas! (1)
Vēlreiz par Vienotu Pārejas Telpu

Sergejs KANAŠEVSKIS, Krievija
2014. gada 10. decembrī

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.03.2013.

Katru nakti - informatīvi sapņi. Un ne vienmēr atrodi laiku un spēku, lai atšifrētu sapņu simboliku. Visu nakti no 3. uz 4. decembri piedalījos... sēru ceremonijā. Sajutu bēdas un sāpes par tuvinieku un radu zaudējumu. Pagāja neviegla nakts. No rīta sapratu, ka tas - sapnis, kuram nedrīkst paiet garām. Griezos pie Skolotāja un Aizbildņa El Morija, lūdzu paskaidrot, kas svarīgs notika tanī naktī Smalkajā Plānā. Un saņēmu atbildi: "Tu piedalījies cilvēku pavadīšanā pa sevišķu starptelpas Realitātes Koridoru, kuri pārgāja no jūsu pasaules piektajā dimensijā - pēc tā notikuma, ko jūs saucat par nāvi. Uzmanību šim sapnim pievērsi ne nejauši. Viss, kas tagad ar cilvēkiem notiek pēc nāves, kļūst citāds. Pats pārejas process cits. Un pēcnāves notikumi - citi. Ļoti svarīgi pastāstīt jūsu pasaules cilvēkiem, Gaismas Darbiniekiem, par to, kas tagad notiek ar tiem, kuri aiziet citās pasaulēs".
Nākošajā dienā mēs sākām sazināšanos par to pašu tēmu, kuru iezīmēja/обозначил Valdnieks El Morija
.
= Skolotāj, lūdzu pastāsti: kas pēc nāves kļuva pilnīgi citādi? Ko mums tagad svarīgi zināt?
- Tradīciju un ieradumu spēks liels. Neiespējami ātri izmainīt tradīcijas, izveidojušās gadsimtos. Taču tās vajag mainīt. Lēnām, pakāpeniski, tomēr vajag. Viss trauksmaini mainās ne tikai jūsu pasaulē, bet arī citās pasaulēs. Saknēs izmainās arī pēcnāves process, pilnīgi izmainās notikumi, uz kuru pamata izveidojās dažas tradīcijas, ieradumi. Kādēļ sarunu sāku ar tradīcijām? Jums ir tradīcija, aizgājušās Dvēseles aizlūgums - devītajā un četrdesmitajā dienā. Dažādi avoti, dažādi jums paskaidroja par šo dienu svarīgumu. Atzīmēsim galveno. Devītajā dienā (parasti, vairākumam cilvēku) notika četrdimensiju ēteriskā ķermeņa NEITRALIZĀCIJA. Dotais ēteriskais ķermenis apvienoja vienā veselumā fizisko, astrālo un mentālo četrdimensiju ķermeņus. 31 dienas laikā pēc tā (tomēr, atkal - vairākumam cilvēku) notika astrālā, mentālā četrdimensiju ķermeņu netralizācija. Rezultātā, augstākajās pasaulēs aizgājušais cilvēks pilnībā zaudēja saikni ar četrdimensiju. Tieši tādēļ, 40-jā dienā notika aizgājušā kārtējais aizlūgums. Galīgās atvadas viņa aiziešanai citā pasaulē. Jūsu pasaules cilvēkam eksistē četrdimensiju ķermeņi, kas ir vienota Daudzdimensionālu Ķermeņu Kompleksa daļas. Pagaidām runājam par zināmiem Gaismas Darbinieku ķermeņiem, kurus var nosaukt par galvenajiem priekš četrdimensijas. Galvenokārt tieši viņi nodrošināja cilvēciskās dzīves darbīgumu jūsu pasaulē.
Un tātad, pēc fiziskā ķermeņa dzīvesdarbības izbeigšanas, citu ķermeņu neitralizācija īstenojās sekojošā veidā: iesākumā, 9-ņu dienu laikā, notika ēteriskā ķermeņa neitralizācija, bet pēc tam, 31-as dienas laikā, neitralizējās astrālais un mentālais ķermeņi.
Ēteriskā, astrālā, mentālā un fiziskā ķermņu komplekss krievu valodā apzīmēts vārdā/zilbē "KA". Skaitliskā nozīmē "KA" izteikts savienojumā "12-1", kur "12" - tas ēteriskais ķermenis (1) un astrālā-mentālā divvienots komplekss (2). Jūsu pasaulē astrālais un mentālais ķermeņi cieši savienoti divvienībā, ne nejauši cilvēciskās jūtas un domas savstarpēji cieši savītas. Pēdējais skaitlis "1" apzīmē četrdimensiju fizisko ķermeni. Aicinu pievērst uzmanību, ka vārds/zilbe "KA" var apzīmēt arī Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksu, kas organizēts pēc principa "12 - 1", kur "12" nozīmē mūsu Visuma divpadsmit dimensijas, bet "1" - 13-to dimensiju vai Lielo Centrālo (Visuma) Sauli. Dotajā gadījumā stāstu jums par "KA" - kā par jūsu pasaules galveno četru ķermeņu kompleksu.
Tradīcija citā pasaulē aizgājušo aizlūgumam (9-jā un 40-jā dienā pēc aiziešanas) ilgu laiku bija saistīta ar ēteriskā ķermeņa un divvienības savienības astrālā un mentālā četrdimensiju ķemeņu neitralizāciju. Vēršu jūsu uzmanību, ka runāju tieši par četrdimensiju ķermeņiem. Bet tas nozīmē, ka visi viņi ir jūsu pasaules matērijas dažādas izpausmes (formas). Pie tam, jāsaprot, ka jūsu fiziskais ķermenis - tā fiziskā matērija, astrālā matērija un tā tālāk. Citiem vārdiem, ēteriskais, astrālais, mentālais četrdimensiju ķermeņi arī materiāli, kā jūsu fiziskais ķermenis. Taču, attiecībā pret fizisko jūsu pasaules matēriju, tie CITMATERIĀLI/ИНОМАТЕРИАЛЬНЫ, tas ir, apveltīti citiem matērijas raksturojumiem. Cilvēka astrāli-mentālais divvienību ķermenis pēc viņa nāves (fiziskā ķermeņa dzīvesdarbības izbeigšanas) turpināja eksistēt četrdesmit dienas. Šis process varēja ritēt ātrāk vai lēnāk dažādiem cilvēkiem. Bet beidzoties 40 dienām, cilvēka astrālais un mentālais ķermeņi (vai divvienotais astrāli-mentālais ķermenis) pilnībā izgāja neitralizācijas procesu. Tas ir, pārtrauca eksistēt jūsu pasaulē. Līdz šim momentam cilvēks, zaudējis fizisko ķemeni, nevarēja sākt pāreju citā ( augstākā) pasaulē. Viņš atradās īpašā četrdimensiju astrāli-mentālā telpā, kur viņam sniedza iespējamo palīdzību no Augstāko Spēku puses, viņa Atbalsta Grupu no Augstākām Pasaulēm, Sargeņģeļi. Kādēļ es lietoju vārdu "iespējamo"? Cilvēka Smalkmateriālās Atbalsta Grupas, viņa Sargeņģeļi mīt daudz augstākās pasaulēs tādēļ viņiem bija sarežģīti izpaust savu ietekmi četrdimensiju astrāli-mentālā telpā.
Bieži vien, cilvēki, atrodoties tajā astrāli-mentālajā telpā, domāja, ka nokļuvuši, tā saucamajā, paradīzē vai ellē. Kāpēc vienu un to pašu telpu var nosaukt vienlaicīgi par paradīzi vai elli? Tādēļ, ka tā atspoguļoja, attēloja cilvēku domas un jūtas. Dievam ticoši cilvēki daudz mierīgāk uztvēra šo telpu, pieņemot to, visbiežāk, par šķīstītavu. Viņi gatavojās tikties ar Dievu, lūdzās un attīrijās. Kaut arī, tīri dvēselē cilvēki, atbrīvojušies no slimā fiziskā ķermeņa, jau tanī pasaulē varēja izjust lielu komfortu un mierinājumu. Un tāds stāvoklis - bez fiziskām sāpēm - tika viņu uztverts tieši kā paradīze vai priekšparadīze. Cilvēki Dievam neticoši, materiālisti, izjuta daudz negatīvu jūtu, tanī skaitā - bailes. Viņu domas bija haotiskas. Tādēļ īpašā astrāli-mentālā telpa radīja viņiem apkārt baiļu un haosa enerģijas. Tā parādījās elles sajūtu efekts. Tādā veidā astrāli-mentālā telpa priekš dažādiem cilvēkiem varēja izrādīties kā paradīze, kā šķīstītava, kā elle. ĪSTENĪBĀ, TĀ VIENMĒR PALIKA TIKAI TELPA, PAREDZĒTA PRIEKŠ ASTRĀLO UN MENTĀLO ĶERMEŅU NEITRALIZĀCIJAS. Kā arī - telpa funkcionāli paredzēta priekš īpašas sagatavošanās pārejai... kārtējā telpā (vai stāvoklī), kuru tagad mēs priekš jums apzīmējam kā piektās dimensijas Reabilitācijas Centrs.
= Skolotāj, priekš mūsu pasaules cilvēkiem līdz aizgājušā ēteriskā un astrāli-mentālā ķermeņu pilnīgas neitralizācijas momentam, pagāja 40-mit dienas. Priekš pašiem cilvēkiem, kuri zaudēja fizisko ķermeni, laikš šajā posmā arī tā pagāja? Tas ir, viņi arī DZĪVOJA šīs četrdesmit dienas?
- Nē, pēc tam, kad fiziskā ķermeņa dzīve beidzās, cilvēka apziņa pārgāja, galvenokārt, divvienotā astrāli-mentālajā ķermenī, atrodošās īpašā astrāli-mentālā telpā, par kuru es tikko stāstīju. Tur arī laiks eksistē, taču tas atšķiras no jūsu laika. Tur tas rit ātrāk - 3,1 reizi. Tas izskaidrojams ar jūsu četrdimensiju telpas-laika kontinuuma (TLK) iekārtojuma īpatnībām, kas organizē ne tikai fiziskās matērijas, bet arī astrālo un mentālo laiku. Kas attiecas uz četrdimensiju ēterisko matēriju, tā nereglamentējas tikai četrdimensiju TLK, bet viemēr cieši saistīta ar citu pasauļu un dimensiju telpas-laika kontinuumu. Un tātad, bez ēteriskā ķermeņa cilvēks, atrodoties astrālā un mentālā ķermeņos, dzīvoja īpašā telpā ne trīsdesmit vienu jūsu pasaules diennakti, bet desmit diennaktis tās pasaules, kurā atradās. Šajā laikā, ar cilvēka astrālo un mentālo ķermeņiem notika PERIODISKS un SPECIFISKS SAGATAVOŠANAS DARBS. Atrašanās laiks astrāli-mentālajā telpā nevarēja būt ne pagarināts, ne saīsināts. Par cik tā - ne vienkārši telpa, bet jūsu telpas-laika kontinuuma astrālā un mentālā matērijas, kas eksistē pēc stingri noteiktiem likumiem. Un viens no šiem likumiem precīzi nosaka laika sprīdi, kas nepieciešams pārejošiem cilvēkiem priekš viņu astrālā un mentālā ķermeņu neitralizācijas.
= Valdniek El Morija, pie informācijas pieņemšanas es izmantoju terminu "neitralizācija". Vai tas pareizi? Agrāk runāja par ķermeņu sadalīšanos. Domāju, tas nav pareizi. Īpašā astrālā-mentālā telpā ķermeņi noteikti gatavojās sevišķā veidā pārejai augstākās pasaulēs?
-- Jā, tieši tā. Vārdu "neitralizācija", dotajā gadījumā, nekādi nevar izmantot kā sinonīmu vārdiem "izzušana", "sadalīšanās". Cilvēku astrālie un mentālie ķermeņi, tiešām, neizzuda, bet pakāpeniski gatavojās transformācijai. Kādēļ ar tevi izmantojam vārdu "neitralizācija"? Tādēļ, ka pakāpeniski, 40 dienu laikā, notika neitralizējamo ķermeņu ietekmes pārtraukšanas process uz cilvēku.
= Fisiskais ķermenis pārtrauca dzīvesdarbību... Ēteriskais, astrālais un mentālais ķermeņi neitralizējas... Pamatots jautājums: bet kas tad no cilvēka paliek pēc tam?
- Ļaudis pierada cilvēku asociēt ar ķermeņiem. Lielākā daļa jūsu pasaules cilvēku vispār domā, ka cilvēks ir fiziskais ķermenis. Sakot, nav šī ķermeņa - nav cilvēka. Augstāko pasauļu iedzīvotājiem, tāds priekšstats, protams, izraisa taču smaidu. CILVĒKS NAV NEVIENS NO VIŅA ĶERMEŅIEM. CILVĒKS - TAS PAT NE ĶERMEŅU DAUDZDIMENSIONĀLAIS KOMPLEKSS. TAČU TĀ ARĪ NE TIKAI NEMIRSTĪGA DVĒSELE, DZIMUSI DIEVS RADĪTĀJS. Patiesība - centrā, starp izpratnēm "ķermenis, ķermeņi" un "dvēsele". Par cik cilvēks - tā Dvēsele, apveltīta ar specifisku daudzdimensionālu ģenētiku, atšķirošu viņu no citām planetārām un kosmiskām Rasēm. Momentā, kad neitralizējas četrdimensiju fiziskā, ēteriskā, astrālā un mentālā ķermeņu iedarbība, sāk aktivizēties citi Ķermeņu Dadzdimensionālā Kompleksa ķermeņi, kurus var nosaukt par PĀREJOŠIEM. Tie ir ķermeņi, paredzēti priekš cilvēka PĀREJAS īstenošanas no vienas pasaules augstākā pasaulē. Pēc tam sākas aktivācija, iesākumā nepieciešamo piecdimensiju ģenētisko struktūru, bet pēc tam - piecdimensiju ķermeņu. Cilvēkā ir daudzdimensionālais Ģenētiskais Kodols, tas vienmēr ar viņu, visās dimensijās. Šis Ģenētiskais Kodols, četrdimensiju astrāli-mentālā telpā dzīvo kopā ar cilvēku un ļauj palikt viņam tieši cilvēkam, bet ne kaut kādai citai Gaismas Būtnei/Существом.
= Bet kā cilvēks sajūt savu "Es" tanī telpā? Kā viņš bez fiziskā ķermeņa uztver savus citus ķermeņus?
- Es jau paziņoju, ka telpa atspoguļo, attēlo cilvēka domas un jūtas. Un viņš rada savu mini-telpu - vai harmonisku, komfortablu, vai, otrādi - negatīvu, nekomfortablu. Cilvēkam jau nav četrdimensiju fiziskā ķermeņa, bet dzīvas atmiņas par to. Visas viņa jūtas un domas saistītas ar fizisko eksistēšanu, fizisko ķermeni. Tādēļ tur, astrāli-mentālajā telpā, kur cilvēks dzīvoja 10 dienas, viņš radīja savu telpu, kur fiziskais ķermenis TURPINĀJA DZĪVOT VIŅA APZIŅĀ UN SAJŪTĀS. Miegā taču jūs ceļojat pa citām pasaulēm, jūs tur pārvietojaties citos ķermeņos. Jūsu fiziskais ķermenis paliek guļot gultā. Un, tomēr, jūs redzat, ka jūs - cilvēki fiziskos ķermeņos. Tas - jūsu domu un jūtu darbs, iemācijušās asociēt jūs ar noteiktu fiziska ķermeņa tēlu, kurš, īstenībā, jūs nēesat. Bet jo vairāk - nebijāt agrāk un nekļūsiet šis ķermenis nākotnē. Taču, tomēr, jūs, kā cilvēks, eksistējiet kā pagātnē, tā arī nākotnē. Un eksistējiet kā cilvēks, dzīvojošs citās dimensijās.
= Mēs veltījām uzmanību astrālā un mentālā ķermeņu neitralizācijai un astrāli-mentālai telpai, kur cilvēks nonāk desmitajā dienā pēc tam, kad fiziskais ķermenis pārtrauc savu darbību. Bet, kas notiek ar cilvēku desmit dienu laikā - līdz ēteriskā ķermeņa neitralizācijas momentam?
- Mēs izklāsta pēctecību izjaucām ne nejauši - priekš tā, lai akcentētu uzmanību uz ēteriskā ķermeņa svarīgumu /nozīmīgumu pie pārejas. Augstāk es jau atzīmēju, ka četrdimensiju ēterisko matēriju nereglamentē tikai četrdimensiju TLK. Tā vienmēr cieši saistīta ar augstāko pasauļu un zemāko dimensiju telpas-laika kontinuumiem. Ēteris, lai kādā telpā viņš izpaustos, ir trešā Garīgā Centra (dimensijas no 7-ās līdz 1-jai) ĪPAŠA MATĒRIJA. Ēteriskā ķermeņa neitralizācija ļauj astrālajam un mentālajam ķermeņiem atdalīties no fiziskā ķermeņa, kurš pārtrauca savu dzīvesdarbību. Ēteriskā ķermeņa neitralizācijas momentā, cilvēks zaudē apziņu/samaņu /сознание ?/ un NENODZĪVO šo STĀVOKLI, nekādi nesajūt to kā telpu-laiku. Tanī pat laikā, kā jūsu pasaules iemiesotie cilvēki NODZĪVO deviņas dienas. Tas ir, cilvēkam pēc ēteriskā ķermeņa neitralizācijas, burtiski, laiks izzūd. Viņš atrodas ĀRPUS JŪSU PASAULES LAIKA. Un tas, kas priekš cilvēkiem - deviņas dienas, priekš viņa - tikai mirklis. Taču šeit svarīgi atzīmēt, vēl eksistē telpas-laika posms, kad pēc fiziskā ķermeņa nāves, turpina dzīvot ĒTERA-ASTRĀLA-MENTĀLA ķermeņu vienība/единство. Un šis posms visiem cilvēkiem bija atšķirīgs. Citiem vārdiem, 9 dienas - tas galējais termiņš priekš ēteriskā ķermeņa neitralizācijas. Dažiem pārejošiem cilvēkiem neitralizācija varēja notikt, piemēram, tūliņ vai stundu pēc fiziskā ķermeņa dzīvesdarbības izbeigšanas. Un tad cilvēks zaudēja apziņu un jebkādu sakaru/saistību ar jūsu četrdimensiju pasauli. Taču neitralizācija varēja notikt arī devītajā dienā. Un tad cilvēks turpināja dzīvot ēteriskā ķermenī, īpašā ēteriskā telpā, apveltīts jūtām un apziņu - tām, kādas piemita līdz pārejai. Un nekāda astrālā-mentālā telpa uz viņu ietekmi neizrādīja, par cik viņš turp pārgāja tikai pēc ēteriskā ķermeņa neitralizācijas. Kāpēc bija vērojama tāda atšķirība? Iemesli tam vairāki. Galveno nosaka paša ēteriskā ķermeņa KVALITĀTE. Ja cilvēkam ir liela iemiesojumu pieredze tanī pasaulē, viņa ēteriskais ķermenis neitralizējas ātrāk. Tādēļ, ka pateicoties lielam daudzumam pāreju, cilvēks ēteriskā ķermeņī un pats viņa ēteriskais ķermenis, uzkrāj pieredzi un var pat teikt, ĀTRAS NEITRALIZĀCIJAS MEISTARĪBU. Cilvēkam ar nelielu iemiesojumu pieredzi jūsu pasaulē, piemīt ēteriskais ķermenis, kurā līdzīga pieredze vēl nenobrieda. Tādēļ nepieciešams vairāk laika (un enerģijas) neitralizācijai un ēteriskam ķermenim atbilstoša pārveidošana. Un pat augsti Gari, lieli Meistari, ieradušies uz Zemes no citām zvaigžņu pasaulēm, esošiem ēteriskam četrdimensiju ķermenim, pie pārejas nevar ātri neitralizēt un pārveidot savu četrdimensiju ēterisko ķermeni, par cik nav tieši tāda ēteriskā ķermeņa transformācijas pieredzes, kas dzīvo jūsu pasaules ceturtajā dimensijā.
Jūsu četrdimensiju pasaule - īpaša, viņai savi energoinformatīvie kodi, savas ēteriskās matērijas īpatnības. Un šī ēteriskā matērija - pietiekami unikāla - ne tikai uz Zemes, bet arī kopumā mūsu galaktikā Piena Ceļš. Šīs matērijas unikalitāte saistīta/обусловлена ar planetāro telpas-laika kontinuumu unikalitāti. Jūsu četrdimenionālās ēteriskās matērijas īpatnība tā, ka cieši saistīta ar trešo un piekto dimensijām. Šī matērija - nākošās Polipasaules "3-4-5" pamats. Tādēļ ka tieši tāda ēteriskā matērija kļūs vienotības bāze priekš citiem matēriju veidiem 3-ās, 4-ās, 5-ās dimensijas (astrālās, mentālās utt.)
= Skolotāj, vai var teikt, ka cilvēks, kuram nebija neitralizēts ēteriskais ķermenis astoņu dienu laikā, visu šo laiku pēc būtības palika mūsu pasaules cilvēks - bet tikai bez fiziskā ķermeņa? Pie tam, vai viņš sajuta mūsu pasauli? Redzēja, dzirdēja, kas notiek?

- Pēc fiziskā ķermeņa nāves cilvēks VIENMĒR pāriet īpašā ēteriskā telpā. Vai tāds cilvēks sajuta jūsu pasauli? Atbilde: jā. Vai redzēja to, vai dzirdēja savus tuviniekus, draugus, citus cilvēkus? Tur atbilde neviennozīmīga. Un tas jau atkarīgs ne no ēteriskā ķermeņa kvalitātes, bet no Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa citu ķermeņu funkcionēšanas. Jā, sajust jūsu pasauli var ar astrālā un mentālā ķermeņu palīdzību, Bet, lūk, redzēt un dzirdēt... Šīs funkcijas izpildīja fiziskais ķermenis, tagad jau cilvēks no tām šķīrās. Taču dažiem cilvēkiem Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksā ir ķermeņi, struktūras ar kuru palīdzību viņš var, pietiekami adekvāti, redzēt un pat dzirdēt cilvēku balsis, turpinošu dzīvot jūsu pasaulē, uztvert viņu domas. Tādi ķermeņi un struktūras, parasti ir visiem tiem, kurš kaut vai tikai vienu reizi AUGŠUPCĒLIES. Tādēļ, ka AUGŠUPCELŠANA - tā vērtīgas pieredzes iemantošana priekš Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa daudziem, daudziem ķermeņiem. Cilvēks ar augšupcelšanas pieredzi, apveltīts atbilstošām struktūrām, var redzēt jūsu pasaules objektus, dzirdēt viņu balsis, saprast viņus. Ja atbilstošu struktūru nav, cilvēks bez astrālā un mentālā ķermeņiem var uztvert jūsu pasauli, taču dara to ar grūtībām un tālu ne adekvāti.
Un tātad, pēc nāves cilvēks ne uzreiz šķīrās no sava ēteriskā ķermeņa. Un kādu laiku varēja eksistēt īpašā ĒTERISKĀ telpā, kur atradās stāvoklī, kas atkarīgs no iemiesojumu skaita un augšupcelšanas pieredzes. Vieni cilvēki varēja redzēt un dzirdēt savus radiniekus, saprast par ko viņi runā. Un pat - uzmanību! nodot paziņojumus tiem, kuri viņus varēja dzirdēt. Citi varēja sajust jūsu pasaules cilvēkus un notikumus vienā vai otrā adekvātiskuma pakāpē. Trešie vāji sajuta jūsu pasauli un varēja, aptuveni, atcerēties par to, izjust dažādas jūtas. Pēc šī, ĒTERISKĀ STĀVOKĻA perioda, notika PILNĪGA ēteriskā ķermeņa neitralizācija un cilvēks pārgāja īpašā astrāli-mentālā telpā, par kuru es jau stāstīju. Ēterikais ķermenis nevarēja ilgāk par 9-ām dienām eksistēt, atrāli-mentālais ķermeņi nevarēja eksistēt ilgāk par 40-mit dienām pēc fiziskā ķermeņa dzīvesdarbības ibeigšanas momenta - ja izskaitļot pēc jūsu laika.

Turpinājums nākošreiz.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(19) 2015. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala elektroniskā adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/14.03.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 14.03.2015.
Skatījumu skaits: 796 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: