Galvenie » 2015 » Marts » 16 » Ardievu, četrdesmit dienas! (2)
17:05
Ardievu, četrdesmit dienas! (2)

Ardievu, četrdesmit dienas! (2)
Vēlreiz par Vienotu Pārejas Telpu

Sergejs KANAŠEVSKIS, Krievija
2014. gada 10. decembrī

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.03.2013.

Turpinājums. Iesākums: http://spekavots.ucoz.ru/news/ardievu_cetrdesmit_dienas_1/2015-03-15-1397

= Mēs zinām, ka katriem noteikumiem ir izņēmumi. Vai bija tādi gadījumi, kad ēteriskais ķermenis eksistēja ilgāk par deviņām dienām, bet astrālie un mentālie ķermeņi - ilgāk par četrdesmit dienām?
- Agrāk tādi gadījumi bija izslēgti, par cik ēteriskā un astrāli-mentālo ķermeņu neitralizācijas galīgos termiņus noteica jūsu telpas-laika kontinuuma eksistēšanas likumi. Taču ar tava jautājuma palīdzību mēs varam tieši pāriet pie tās tēmas, kuru tagad svarīgi atklāt priekš visiem. Jūs zinat, ka jau sākās pāreja no viena telpas-laika kontinuuma uz citu. Bet tas nozīmē: telpas-laika likumi sāk mainīties. Izmainās ēteriskā un astrāli-mentālā ķermeņu neitralizācijas dienu termiņi. Vēl vairāk, mainās pats ķermeņu neitralizācijas process. Pēc Otrās planetārās Harmoniskās Konverģences, sākot no 2013. gada vidus, sākās aktīvs process vecā TLK nomaiņai uz jaunu. Sākās pāreja no lielā Laika Cikla 12-ās Spirāles uz 13-to. Sākās frekvenču/частоты "12:60" maiņa uz "13:20". Par to jums ziņots jau ne reizi vien. Telpas-laika parametru maiņa paredz jaunu likumsakarību uzstādīšanu/установление. Tagad nav nepieciešamas četrdesmit dienas priekš tā, lai pēc fiziskā ķermeņa dzīvesdarbības izbeigšanās neitralizētos ēteriskais ķermenis, bet tam pa pēdām - astrāli-mentālais ķermenis. Vēl vairāk, nepieciešamība pēc īpašas astrāli-mentālas telpas, kur cilvēks atradās 10 dienas (zemes laika skaitļos - 31 dienu), tagad pakāpeniski atkrīt. Arvien vairāk cilvēki īsteno pāreju ar tās struktūras palīdzību, par kuru jums plašāk pastāstīja, vairāk kā gadu atpakaļ, Skolotājs Kut Humi. ("OZĪRISA LAIVA", Žurnāls "МČ", № 3/9).
Atcerēsimies par to.

1. ZĪMĒJUMS. Shēmas "OZĪRISA LAIVA" struktūra.
Kā jūs redzat zīmējumā pie zelta sfēras pieslienas/примыкают trīs pussfēras. Cilvēka pārejas laikā uz augstākām pasaulēm caur oranžo sfēru, sāk pieplūst enerģija, kas nodrošina jūsu unikālā smalkmateriālā FIZISKĀ ķermeņa eksistēšanu. Atgādinu, ka šis ķermenis nepieciešams priekš dzīves četr-piecdimensiju Polipasaulē un Reabilitācijas Centrā piektajā dimensijā. Caur zaļo pussfēru pieplūst enerģija piecdimensiju MENTĀLĀ ķermeņa formēšanai. Un ar to vienlaicīgi notiek četrdimensiju mentālā ķermeņa neitralizācijas process un tā pārveidošana īpašā struktūrā, kas eksistē piektajā dimensijā satītā, arhivētā veidā. Caur augšējo gaišzilo sfēru plūst enerģija jauna piecdimensionālā ASTRĀLĀ ķermeņa dzimšanai. Šeit arī notiek četrdimensiju astrālā ķermeņa neitralizācija un viņa satīšana, arhivēšana. Spirāles Zelta Sfēras iekšienē (apakšējā zīmējumā) apzīmē/обозначают piecdimensiju ĒTERISKĀ ķermeņa formēšanas procesus.
Visi uzskaitītie peocesi tagad norit ātri, un PRIEKŠ PĀREJAS AUGSTĀKĀS PASAULĒS NAV NEPIECIEŠAMAS ČETRDESMIT DIENAS. Pārejas process caur Vienoto Pārejas Telpu, par kuru jums stāstīja Krajons ("Vienota Pārejas Telpa", Žurnāls "MČ" Nr 5/17)*, tagad īstenojas, maksimums, četru diennakšu laikā. Tas, skaitot diennaktis, pēc jūsu fiziskā laika. Priekš paša cilvēka Pārejas process tagad īstenojas - var ilgt stundas, var arī minūtes, vairāk sagatavotiem. Viss tas saistīts ne tikai ar struktūru "Ozīrisa Laiva", bet arī ar Vienotas Pārejas Telpas eksistēšanu un attīstību. Šīs telpas radīšana turpinās un pilnveidojas. Tieši šī īpašā Telpa arvien vairāk atbilst telpas-laika kontinuuma mūsdienu normām.
Ēteriskais ķermenis tagad ne neitralizējas kā agrāk. Tas turpina eksistēt īpašā stāvoklī, struktūrā "Ozīrisa Laiva". Rezultātā, cilvēks nezaudē apziņu, kā agrāk un neizkrīt no telpas-laika. Vienotā Pārejas Telpa pakāpeniski izmainīs īpašās astrāli-mentālās telpas eksistēšanu, kur cilvēki pavadīja pietiekami ilgu laiku. Tagad cilvēki vairākumā vēl atnāk astrāli-mentālajā telpā un mitinās tur, gaidot pāreju augstākajās pasaulēs. Taču, pirmkārt, pateicoties Vienotai Pārejas Telpai, mitināšanās laiks tur saīsinājās. Tur vair neviens neuzturas laiku, kas atbilst jūsu pasaules 31 diennaktij. Maksimālais laiks - mazliet vairāk kā jūsu deviņas diennaktis. Kas, piemēram, atbilst trim diennaktīm astrāli-mentālajā telpā. Tas ir, atrašanās laiks astrāli-mentālajā telpā saīsinājās gandrīz DESMIT REIZES. Tādā veidā DVĒSEĻU AIZLŪGŠANA DEVĪTAJĀ UN ČETRDESMITAJĀ DIENĀ, ŠOBRĪD - TIKAI MESLI/ДАНЬ TRADĪCIJAI. Un tagad tas nav saistīts ar cilvēku pēcnāves notikumu reālu gaitu. Protams, cilvēki vēl ilgi turpinās ievērot šīs reliģiozās tradīcijas. Taču jūs, Mūsdienīgie Gaismas Darbinieki, aicināti, vispirms, informēt cilvēkus par notiekošajām pārmaiņām; bet, otrkārt, sniegt palīdzību pārejošajiem ar jums zināmām metodēm - laika sprīdī, kas nepārsniedz deviņas diennaktis. Dotajā evolūcijas posmā, ilgākais, desmitajā dienā cilvēks, ejošs caur astrāli-mentālo telpu, atnāk piektajā dimensijā, bet precīzāk - piektās dimensijas Reabilitācijas Centrā.
= Tādā veidā, apkopojot rezultātus, varam secināt, ka tagad cilvēki aiziet augstākajās pasaulēs pa diviem ceļiem. Pirmais ceļš pakāpeniski aiziet pagātnē. Tas - ceļš caur astrāli-mentālo telpu. Otrs ceļš - mūsdienīgs/laikmetīgs. Tas - Vienota Pārejas Telpa. Pie pārejas caur astrāli-mentālo telpu četrdimensiju - ēteriskais, astrālais, mentālais ķermeņi neitralizējas, taču nenotiek piecdimensiju ķermeņu radīšana. Pie pārejas caur Vienotu Pārejas Telpu četrdimensiju ķermeņi neitralizējas un sāk formēties jaunie ķermeņi. Tas ir, sākas smalkmateriālā fiziskā ķermeņa radīšanas process, ar kura palīdzību cilvēks var dzīvot piektās dimensijas Reabilitācijas Centrā, kā arī tiek radīti piecdimensiju ēteriskais, mentālais un astrālais ķermeņi. Mūsdienīgais pārejas ceļš īstenojas daudz ātrāk un efektīgāk. Tanī pat laikā arī vecajā ceļā, caur astrāli-mentālo telpu, cilvēki, pāreju augstākās pasaulēs veic daudz ātrāk.
- Tā tas ir. Tikai derīgi atcerēties, ka mēs runājam par pāreju, kas īstenojas pēc fiziskā ķermeņa dzīvesdarbības izbeigšanās. Par pāreju pēc procesa, kuru jūs sauciet "nāve". Taču nāve nav obligāta pie pāriešanas augstākās pasaulēs. Ir cilvēki, iemiesoti Gaismas Darbinieki, un viņi pašlaik dzīvo jūsu pasaulē, kuri pārgāja un pāriet augstākajās pasaulēs, saglabājot fiziskā ķermeņa struktūru. Šo procesu mēs nosaucām AUGŠUPCELŠANA KOPĀ AR FIZISKO ĶERMENI. Šī procesa rezultātā, iesākumā notiek FIZISKĀ ĶEMEŅA NEITRALIZĀCIJA. Gaismas Meistari, Gaismas Ģimenes atbalstīti, ar saviem nodomiem un apzināšanos neitralizē un arhivē četrdimensionālo fizisko ķermeni. Bet pēc tam notiek ēteriskā, astrālā un mentālā ķermeņu pārveidošana. Tādā veidā Vienotā Pārejas Telpa nodrošina pāreju augstākajās pasaulēs arī tiem cilvēkiem, kuri iet caur, tā saucamo, "nāvi", un tiem, kuri iet caur Augšupcelšanu bez fiziskā ķermeņa. Augšupcelšana ar fizisko ķermeni īstenojas ne caur astrāli-mentālo telpu un ne caur Vienoto Pārejas Telpu. Kopā ar fizisko ķermeni cilvēki augšupceļas caur īpašu Augšupcelšanas Telpu.
= Skolotāj, tu pastāstīji par Augšupcelšanas procesu kopā ar fizisko ķermeni. Taču vairākums augšupcelošos pāriet bez fiziskā ķermeņa. Kas notiek ar augšupcelošos ķermeņiem bez fiziskā ķermeņa?
- Arī agrāk augšupceltie negāja caur astrāli-mentālo telpu, un, protams, tagad neiet caur to. Augšupcelšanas telpa (ne Pārejas!) eksistēja vienmēr, kaut šī telpa, dažādās evolucionārās ērās mainījās - atkarībā no cilvēces un citu dzīvības formu evolūcijas uzdevumiem. Pēdējos piecos tūkstošos gadu augšupcelšana bez fiziskā ķermeņa, parasti tā notika. Augšupceļošamies/возносящегося ēteriskais ķermenis neitralizējās, taču apziņas zudums neiestājās, par cik apziņu uzturēja/поддерживало Augšupcelšanas Telpa, saistīta ar Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa noteiktām struktūrām. Cilvēks augšupcēlās augstākajā pasaulē, apejot astrāli-mentālo telpu, par cik viņam bija attīstīti piecdimensiju ēteriskie, astrālie un mentālie ķermeņi. Kā arī - citi Daudzdimensionālo Ķemeņu Kompleksa ķermeņi, kuri nodrošina Augšupcelšanas procesu. Cilvēka Augšupcelšanas procesā bez fiziskā ķermeņa ir īpatnības, par cik cilvēki, atnākuši jūsu pasaulē, apveltīti daudzdimensionālo ķermeņu dažādiem veidojumiem/строением. Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplekss atkarīgs arī no cilvēka iemiesojumu daudzuma jūsu pasaulē un no viņa zvaigžņu ceļa. Cilvēki, kā jūs zinat, atnāca uz Zemi no dažādām planētām un zvaigznēm. Un eksistē dažādība viņu dziļākajā dauzdimensionālajā struktūrā, kas nosaka Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa īptnības. Un, dabīgi, augšupcelšanas īpatnības.
= Bet, kā es saprotu, vēl eksistē PAŠAUGŠPUCELŠANĀS process. Un tam arī ir savas īpatnības...
- Pilnīgi pareizi. Pašaugšupcelšanās process atšķiras no augšupcelšanas procesa. Un par šīm atširībām, mūsdienu Gaismas Darbiniekiem svarīgi zināt. Pie pašaugšupcelšanās īpatnības cilvēks var pāriet augstākajā pasaulē tad, kad pats pieņem lēmumu. Un viņš šo procesu īsteno bez palīdzības no tās Aizsega puses, patstāvīgi. Pie pašaugšupcelšanās spējas iemantošanas, Daudzdimensionālajā Ķermeņu Kompleksā parādās jaunas struktūras un pat - jauni ķermeņi, paredzēti tieši priekš pašaugšupcelšanās. Pašaugšupcelšanās īstenojas BEZ Vienotās Pārejas Telpas, ārpus tās rāmjiem. Caur Vienoto Pārejas Telpu pāriet cilvēki pēc fiziskā četrdimensiju ķermeņa dzīvesdarbības izbeigšanās (nāves) un augšupcelšanas rezultātā bez fiziskā ķermeņa (kad cilvēkam īstenojas Gaismas Ģimenes palīdzība no tās Aizsega puses, no augstākām pasaulēm). Pašaugšupcelšanās - tas īpašs process, kas īstenojas caur citu, sevišķo telpu. Un, protams, šim procesam ir savas īpatnības, savi veidi un atšķirības.
= Skolotāj, ko tagad svarīgi zināt Gaismas Darbiniekiem, kuri sniedz palīdzību aizejošiem cilvēkiem?
- Vispirms svarīgi atcerēties, ka tagad palīdzību svarīgi sniegt laikā, kas nepārsniedz 10 dienas. Bez tam, sniedzot palīdzību, svarīgi zināt, kā tieši aiziet cilvēks:
< ceļā caur astrāli-mentālo telpu;
< ceļā caur Vienoto Pārejas Telpu;
< ceļā augšupcelšanai (bez fiziskā ķermeņa).
Jebkurā gadījumā, jūs varat strādāt ar struktūru "Ozīrisa Laiva", palīdzot cilvēkam neitralizēt vecos un izkārtojot/выстраивать viņa jaunos ķermeņus. Lielākā uzmanība jāvelta tieši jauno ķermeņu RADĪŠANAI. Pie tam, jūsu palīdzība var izrādīties nepārvērtējama pie smalkmateriālā fiziskā ķermeņa radīšanas, ar kura palīdzību cilvēks var komfortabli mitināties piecdimensiju Reabilitācijas Centrā, bet tālāk - DZĪVOT ČETR-PIECDIMENSIJU POLIPASAULES APSTĀKĻOS. Jūs, dzīvojoši četr-piecdimensijās, ar Reabilitācijas Centra Darbinieku palīdzību, ar savas Atbalsta Grupas un pārejošā cilvēka Atbalsta Grupas palīdzību varat nodot nepieciešamās energoinformatīvās paketes cilvēka POLIPASAULES fiziskā ĶERMEŅA izveidošanai. Darbā varat izmantot augstāk pieminēto simbolu "Ozīrisa Laiva". Bez tam, aktuāls paliek darbs ar pārejošo cilvēku astrālajiem ķermeņiem. Es tagad ar to domāju astrālos ķermeņus un četrdimensiju un piecdimensiju. Var izteikt nodomu uz palīdzības sniegšanu četrdimensiju astrālā ķermeņa NEITRALIZĀCIJAI un piecdimensiju astrālā ķermeņa radīšanai. Četrdimensiju astrāli-mentālajā telpā jauno ķermeņu radīšanas procesi nevarēs notikt tik efektīvi kā mūdienīgi Vienotā Pārejas Telpā. Taču, tomēr, tur tos var sākt realizēt. Tas sekmēs daudz efektīvāku cilvēka reabilitāciju piektās dimensijas Reabilitācijas Centrā. Tādu nodomu var izteikt arī attiecībā uz cilvēka mentāliem ķermeņiem. Gaismas darba laikā palīdzības sniegšanā aizejošiem jūs varat saņemt praktiskus padomus un rekomendācijas no saviem Garīgiem Skolotājiem un Aizbildņiem. Tādēļ, ka nereti nepieciešama ne unificēta, bet individuāla, sevišķa palīdzība. Par tādu palīdzības veidu jums var paziņot arī Smalkmateriālās Atbalsta Grupas un piektās dimensijas Reabilitācijas Centra Darbinieki.
= Vai varam mēs tagad uzzināt kaut kādus statistikas datus? Domāju, Žurnāla lasītājiem būs interesanti uzzināt, cik cilvēku dotajā etapā pāriet caur astrāli-mentālo telpu, bet cik - caur Vienoto Pārejas Telpu? Vai var nedaudz pastāstīt par to, kā īstenojas pašaugšupcelšanās un cilvēku augšupcelšana fiziskajos ķermeņos procesu attīstība?
- Pagaidām, absolūti lielākais vairākums cilvēku vēl pāriet caur astrāli-mentālo telpu. Tādi cilvēki šobrīd sastāda 95 procentus no visiem pārejošiem augstākajās pasaulēs. Nedaudz mazāk par pieciem procetiem cilvēku tagad sāka iziet caur Vienoto Pārejas Telpu. Jūs varat virzīt pārejošo Vienotā Pārejas Telpā, pieaicinot līdzjaunradei viņa Augstāko "Es". No šiem pieciem procentiem, nedaudz mazāk par pusi cilvēku pāriet nāves rezultātā. Pārējie - dažādos augšupcelšanas ceļos (ne pašaugšupcelšanā!) bez fiziskā ķermeņa. Gaismas Darbiniekiem tagad svarīgi strādāt, vispirms, ar Vienoto Pārejas Telpu. Katrs jūsu darbs ar VPT - tas jūsu ieguldījums tā Radīšanas darbā. Jūs varat palīdzēt cilvēkiem, ejošiem caur Vienoto Pārejas Telpu. Pie tam, jums ir iespēja izstrādāt, kopā ar saviem Skolotājiem un Aizbildņiem arvien jaunas gaismas prakses palīdzībai Vienotā Pārejas Telpā. Jūs viekārši varat īstenot ceļojumus šajā jaunajā Telpā un turpināt to radīt. Varat vienkārši sūtīt turp savu Mīlestības enerģiju. Viss tas tagad vietā un nepieciešams. Tādēļ, ka - Vienota Pārejas Telpa - tas ne Vienkārši Portāls, tas - unikāls telpas-laika apjoms, kas apvieno pasaules un dimensijas. Tas novāc Aizsegu, kas mūs izdala. Un tas patiesi tā.
= Paldies, Skolotāj. Protams, mēs radīsim Vienotā Pārejas Telpā un pilnveidosim to. Paldies, ka mēs kopā!

10.12.2014.g.
------------------
*Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/parejas_vienota_telpa/2014-11-20-1275
------------------
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(19) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala elektroniskā adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/16.03.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 16.03.2015.
Skatījumu skaits: 775 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: