Galvenie » 2015 » Augusts » 1 » Atbildes Gaismas Darbiniekiem
22:36
Atbildes Gaismas Darbiniekiem

Atbildes Gaismas Darbiniekiem

Dārgie draugi! Cienījamie lasītāji!

Turpinām mūsu rubriku “Atbildes Gaismas Darbiniekiem”.

Šajā numurā uz lasītāju jautājumiem atbild Svētās Savienošanās Uguns Augstākais Priesteris LAERTOMISS un Augšupceltais Skolotājs KUT HUMI.

KĀDU LOMU SPĒLĒ RELIĢIJAS?

“Kādu lomu Gaismas darbā spēlē reliģijas, tai skaitā – Islams? Gribētos žurnāla lappusēs par to izlasīt. Sapnī man tika teikts: katru dienu lasi Korānu. Pēc iespējas es to lasu, bet tā noteikto stingri neievēroju. Tajā skaitā es nesaprotu par elles ugunīm un par augšāmcelšanu Pastardienā. Es saprotu: droši vien, tas bija vēstījums pagātnes cilvēkiem. Tagad, redzams, situācija ir mainījusies, un šie plāni vairs neeksistē?

Miljajuša Kadirova

 

LAERTOMISS

RELIĢIJA – IZZIŅAS LĪMENIS

Dārgie draugi! Žurnāla lasītāji! Iespējams, jums ir interesanti uzzināt, ka reliģija neeksistēja cilvēces iepriekšējo Rasu senajās civilizācijās. Kāpēc? Pēc reliģiskām zināšanām nebija vajadzības. Pirmās četras cilvēces Pamata Rases bija dvēseles, atnākušas uz šo pasauli no Augstajām Pasaulēm, no augstākajām dimensijām. Viņas sākotnēji zināja par Dievu, par nemirstību, par visa esošā Dievišķo Vienotību. Vēl vairāk, būdamas ar saikni ar Dievišķo Sākumu, sazinājās ar citām dzīvības formām. Kad sāka attīstīties cilvēces Piektā Rase, uz jūsu pasauli sāka nākt dvēseles, kuras agrāk dzīvoja mazāk attīstītās pasaulēs un pat – zemākajā dimensijā. Šīs dvēseles, attīstoties blīvajā matērijā, atrautībā no Dievišķā, bija aizmirsušas par Dievu, par nemirstību, par visa esošā vienotību. Pašlaik jūsu pasaulē tādu dvēseļu ir vairākums. Jūsu pasaule pārsvarā ir evolūcijas augšupejošā atzarojuma pasaule. Tajā ir ļoti daudz to, kas daudz reižu ir iemiesojušies atdalītības no Dievišķā Sākuma apstākļos.

Lai tādiem cilvēkiem atgrieztu zināšanas par Dievu un dzīvības Dievišķumu, tika radītas dažādas reliģijas. SĀKOTNĒJI KATRA RELIĢIJA IZPAUŽAS KĀ VIENOTA MĀCĪBA PAR DIEVU UN VISA ESOŠĀ DIEVIŠĶUMU. Visām reliģijām ir Vienots Avots. Tām ir paredzēts izplatīt Mīlestību, kalpot cilvēka Garīgajai attīstībai, apstiprināt Dieva eksistenci un Dvēseles nemirstību. Taču jāatceras, ka reliģija ir radīta tieši attīstībā esošām dvēselēm, kuras tikai sāk kāpt uz Gaismu. Tāpēc reliģiskās zināšanas – tās ir sākuma zināšanas, kuras cilvēkam nepieciešamas viņa Garīgajai attīstībai. Katra reliģija ietver nemirstīgas patiesības, tā vai cita Cilvēces lielā Skolotāja atnestas. Un šīs patiesības palīdz cilvēkam dzīvot šajā pasaulē, apzināties tajā savu eksistēšanu, attīstīties.

Tomēr jāatzīmē, ka laika gaitā jebkurā reliģiskā mācībā tiek ienesta individuālā cilvēciskā izpratne. Reliģiskās mācības sāk interpretēt katrs cilvēks, tās traktē mācību līderi. Cilvēciskā ienešana Dievišķā mācībā var būt kā mācības pozitīva interpretēšana, tā arī tās izkropļošana. Nereti reliģiskās mācības kropļoja pie varas esošie, kuriem bija izdevīgi tās traktēt sev par labu. Ir jāpiemin arī izkropļojumi tulkojot, kuri radās no Mācību nepareizas izpratnes no tulkotāju puses, bet pēc tam arī no atbilstošiem Mācību traktējumiem.

Tāpēc līdz mūsdienām daudzas reliģiskas tēzes ir nonākušas nevis sākotnējā veidā, bet kā traktējumi, tajā skaitā – izkropļoti traktējumi. Daudzas sākotnējās Garīgās zināšanas reliģijas ir pazaudējušas, tās ir apzināti slēptas no to puses, kas turpina vadīt jūsu pasaules cilvēci, ietekmējot masu un individuālo apziņu.

Pasaule nevar stāvēt uz vietas. Tā attīstās kopā ar citām Zemes pasaulēm. Jūsu planēta attīstās kopā ar citām Visuma planētām, zvaigznēm un galaktikām. Evolūcijas attīstība necieš dogmas. Bet tieši dogmas laika gaitā ir radījušas visas reliģijas. Jebkura reliģija, tāpat kā jebkura zināšanu un ticējumu sistēma, ir tikai viens dzīves izziņas un apzināšanās līmenis kaut kādā attīstības etapā. Sākas jauns etaps, jauns cikls – vajadzīga jauna zināšanu sistēma. Un pašreizējā laikā daudzas reliģiskas dogmas ir nonākušās pretrunā ar jaunajām zināšanām par Dievu un visa esošā Dievišķumu. Patiesībā, ja atgriežamies pie jebkuras reliģijas Sākotnēm, tajā var atrast VIENOTĀS DIEVIŠĶĀS MĀCĪBAS ZINĀŠANU PATIESUMU. Un daudzējādā ziņā mūsdienu Garīgā Informācija, kad tā ir patiesa, kad nav izkropļota, nes sākotnējās reliģiskās zināšanas, kuras tika nodotas cilvēkiem agrāk. Bet ir svarīgi saprast, ka mēs dzīvojam pavisam citā laikā. Cilvēki, tāpat kā visas planetārās dzīvības formas, ir iegājuši jaunā evolūcijas ciklā, kad ar iepriekšējām zināšanām nepietiek, lai aptvertu īstenību, lai attīstītos katrs cilvēks un visa cilvēces sabiedrība kopumā. Tāpēc ar cieņu izturoties pret reliģiju, mūsdienu Garīgais cilvēks ir aicināts pāriet uz jaunu zināšanu līmeni, saprotot, ka “pagātnes karietē tālu neaizbrauksi”. Saglabājot labākās reliģiskās tradīcijas, ir jārada jauni Garīgie pamati un zināšanas, kuras palīdzēs cilvēku Dievišķajai attīstībai jaunajos dzīves apstākļos.

Kā es jau atzīmēju, reliģiskās dogmas bieži radīja vara, cilvēces pārvaldītāji. Cilvēki reliģiskajās mācībās ienesa soda jēdzienus, tajā skaitā – “elles uguņu”, elles jēdzienus. Daži pat apgalvo, ka Dievs var sodīt nomaldījušos dvēseli, iznīcinot viņu. Tas ir absolūtā pretrunā Vienotajai Dievišķajai Mācībai, kura ir Mīlestības Mācība. Dievs – tā ir Mīlestība. Mīlestība nesoda, bet tikai dziedina. Tieši tāpēc visi cilvēki, kuri beidz zemes plāna ceļa, pāriet uz citām pasaulēm, kur turpina savu evolucionāro attīstību. Un visas nomaldījušās Dvēseles SAŅEM DZIEDINĀŠANU, BALSTOTIES UZ MĪLESTĪBU, BET NEKAD – UZ SODU. Vēl vairāk, Dievs-Radītājs NEKAD NEIZNĪCINA NEVIENU DVĒSELI, TĀPĒC KA VISAS DVĒSELES IR VIŅA MĪĻOTIE BĒRNI. DVĒSELE IR NEMIRSTĪGA, VIŅU NAV IESPĒJAMS IZNĪCINĀT. UN ŠĪ ZINĀŠANA IR VISĀS SĀKOTNĒJĀS, PATIESĀS RELIĢISKĀS MĀCĪBĀS.

To pašu var teikt par “Pastardienu”. Soda ideja – tā ir cilvēka, nevis Dieva ideja. Iespējamais sods izraisa bailes. Bet bailes – tas ir galvenais Mīlestības antipods. BAILES IR GALVENĀ ANTIPĀTIJA. Tāpēc tur, kur ir bailes, tur ir arī antipātija, tur nav Dievišķā, nav patiesības. Pēc zemes plāna ceļa beigšanas, pēc Pārejas, katra Dvēsele turpinās savu attīstību, turpinās savu dzīvi citās pasaulēs, kuru ir neskaitāmi daudz. Katra šajā pasaulē pašlaik dzīvojošā uzdevums ir apgūt jaunās Garīgās zināšanas, tuvoties patiesai Dievišķībai. Tas viņam palīdzēs dzīvot citās pasaulēs. Tas palīdzēs cilvēces un visu planetāro dzīvības formu evolūcijai.

*   *   *   *   *

PIECI SVARĪGI JAUTĀJUMI

Sveicināta, dārgā Žurnāla Redakcija!

Rakstu savu atsauksmi par rakstu ““Kurska” atbild uz jautājumiem” pēdējā numurā. Intervija bija iecerēta kā atbildes uz jautājumiem, bet man pēc izlasīšanas radās vairāk jautājumu nekā atbilžu. Savā ziņā sapinos galīgi, tāpēc nolēmu uzrakstīt. Domāju, atbildes uz maniem jautājumiem, kuri adresēti Žurnāla Garīgajiem Kuratoriem, būs interesantas daudziem lasītājiem.

 

1. Visvairāk man ir nesaprotams jautājums par Krimu. Līdz tam es ne īpaši iedziļinājos konflikta detaļās, zināju tikai galveno informāciju, kuru dod masu informācijas līdzekļi. Centos vispār neiesaistīties un nebūt kāda pusē, kā to ieteica Gaismas Valdnieki iepriekšējos numuros. Bet pēc “Kurskas” ekipāžas komentāriem pavisam apjuku. Pēc viņu atbildēm izskatās, ka patiesība ir Krievijas un viņas politisko lēmumu pusē. Bet, ja viņi paši saka, ka viņu pasaulē valstij nav robežu, tad kāpēc Krimas piederības jautājums Krievijai ir tik svarīgs? Jā, es saprotu, ka vēsturiski tā bija Krievijas daļa, bet vai mazums kas ir bijis vēsturē. Padomju Savienībai, Hiperborejai bija vēl plašākas robežas, vai tiešām Krievijas misija ir tās atjaunot? Saprotiet mani pareizi, es neesmu neviena pusē, es tikai ļoti negribu karu un konfliktus pasaulē.

Vai tiešām Krievija nezināja, ka situācija neies tikai miermīlīgā ceļā? Vai tiešām šie cilvēku upuri ir attaisnoti ar augstu mērķi atgriezt reiz piederošu teritoriju? Ja Krima pēc enerģētikas ir “krieviska”, tad kāda starpība, kam viņa pieder de jure? Es, kā arī ieteica G.L.Ljačins, vienkārši cenšos aizrakties līdz patiesībai, un kaut kas man neiet kopā... Tāpēc tik daudz jautājumu.

2. S. Kaļiņins pastāstīja, ka vairums cilvēku viņu pasaulē brīvi runā krieviski. Es biju pārliecināta, ka piecdimensionalitātes pasaulēs saziņa ir telepātiska, vai tad ne tā?

3. Intervijā ir pieminēta kāda “Dvēseļu Planēta”. Kas tā par planētu? Vai tad Zemes lielie zinātnieki nedzīvo turpat, piecdimensionalitātē?

4. Vai Žurnāla Garīgie Kuratori var komentēt, tieši kādā piecdimensionalitātes pasaulē dzīvo “Kurskas” jūrnieki?

5. Vai Žurnāla Garīgie Kuratori var komentēt, apmēram kāds termiņš vēl ir palicies līdz tam momentam, kad uz mūsu 4-dimensiju pasauli beidzot izlauzīsies alternatīva, tīra enerģija, un pasaule nometīs šīs šausmīgās enerģētiskās atkarības važas? Kad vidusmēra pārticības planētas iedzīvotājs brīvi uzelpos? Jo progresīvas tehnoloģijas, torsionu lauku ģeneratori taču parādījās ne vakar, bet Noturēšanas Spēki nedeva viņiem “gaitu”.

Ar mīlestību,

Anastasija no Latvijas

KUT HUMI

NOTIKUMI KRIMĀ SAKRĀLĀ LĪMENĪ

Aplūkosim jautājumu par Krimu ne no politiskā un ne no ģeopolitiskā redzes viedokļa. Bet no... Gaismas Darbinieka redzes viedokļa. Gaismas Darbiniekam, pētot to vai citu notikumu, vispirms ir jāpievērš uzmanība... notikuma enerģētikai, tam – vai tas attīstās harmoniski, kādu mērķi pilda planētas vispārējās evolūcija gaitā. Pašlaik daudzus cilvēkus ir sadalījis informācijas karš, kurš iededzies starp Rietumiem un Krieviju. Tu, Anastasija, uztver informāciju no masu informācijas līdzekļu rietumu avotiem, bet cilvēki, kuri dzīvo Krievijā, dabiski, skatās Krievijas televīziju un lasa Krievijas avīzes. Milzīgs daudzums cilvēku daudzējādā ziņā jau ir noformējis redzes viedokli par notikumiem, par kuriem runājam. Izmainīt to ir ļoti grūti. Mūsdienu cilvēku vairākuma apziņu nosaka nevis pats notikums, bet tas, kā to pasniedz masu informācijas līdzekļi. Tu neiesaistījies notikumā, un tas jau ir labi. Ir svarīgi saformēt savu redzes viedokli – kā Gaismas Darbiniekam.

Vairāk nekā pirms gada es piedalījos, lai sagatavotu rakstu, saistītu ar notikumu attīstību Ukrainā un Krimā*. Un pavēstīju, ka no Krimas kā Zemes sakrālas vietas sāks izvērsties Harmoniskās Notikumības Spirāle. Šis process sākas pirms gada un turpināsies diezgan ilgu laiku. Tāds nevarētu sākties, ja Krima neieietu Krievijas sastāvā. Tāpēc ka citādā potenciālās notikumības variantā viņas teritorijā iedegtos karš, līdzīgs tam, kāds tagad notiek Ukrainas austrumos, Donbasā. Tāpēc evolūcijas vispārējā plānā ietvaros Krimas pievienošana bija mērķtiecīga. Un tā jūsu realitātē turpinās tāda palikt, neatkarīgi no daudzajiem polārajiem cilvēku vērtējumiem. Tāpēc ka pat paši informētākie jūsu pasaules politiķi, sabiedriskie darbinieki nespēj nojaust jūsu sabiedrības nākotni. Šo procesu pilnā apjomā var novērot no augstāka plāna, no Augstākajām Pasaulēm. Bet pat no vienkārša cilvēka redzes viedokļa ir svarīgi pievērst uzmanību tam, ka pašā Krimā nebija un nav masveida cilvēku upuru. Krimā nav kara. Notikumi šeit attīstās miermīlīgā ceļā.

Runājot par notikumiem Krimā, ir svarīgi atzīmēt ļoti svarīgu momentu. Izdarītās izvēles rezultātā realizējās iedzīvotāju vairākuma griba par pašnoteikšanos. VĒL VAIRĀK, PAŠIEM TO NEPAZINOTIES, KRIMAS CILVĒKI, PIEŅEMOT LĒMUMU PAR ATKALAPVIENOŠANOS AR KRIEVIJU, RADĪJA KOLEKTĪVĀS APZIŅAS LĪMENĪ, APVIENOTĀ AR AUGSTĀKAJIEM “ES”. JA GRIBAT, TĀ BIJA KOLEKTĪVAS, HARMONISKAS UN RADOŠAS CILVĒKU APZIŅAS IZPAUSMES JAUNA PIEREDZE, KURA NE REIZI VIEN REALIZĒSIES NĀKOTNĒ. Krimas ļaudis rūpējās ne tikai par savām materiālajām interesēm un ne tikai glāba savas dzīves no kara. Cilvēki izpildīja speciālu Garīgu funkciju, apvienojušies Augstāko “Es” līmenī. Lūk, kāpēc daudzi Krimas iedzīvotāji juta un turpina just svētku SAJŪTU DVĒSELĒ. VIŅI IZJŪT PRIEKU, NEVIS NAIDU UN AGRESIJU. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Pa Garīgo ceļu izvēles brīdī, referenduma noturēšanā gāja pat materiālisti, kuri Dievu neatzīst. Tāpēc ka tā veda viņu Augstākie “Es”. Bet Garīguma izpausme cilvēkā vienmēr izraisa svētku, prieka sajūtu.

Darbības Dievišķās Kolektīvās apziņas līmenī pieredze – lūk, kas ir notikumi Krimā sakrālā līmenī. Un šī pieredze attīstīsies, un to izmantos citu teoriju iedzīvotāji, citas tautas – evolucionāri nepieciešamu notikumu īstenošanas gadījumā. Notikumi Krimā kļuva par iemeslu, bet ne par cēloni Rietumu un Krievijas pretnostatījumam. Un šis pretnostatījums paātrināja sen nobriedušu uzdevumu risināšanu pasaules sabiedriskās iekārtas transformācijā. Referendums Krimā – tas ir svarīgs solis cilvēku tiesību uz savas gribas paušanu realizēšanā. Bet praktiski pasaules visu valstu mūsdienu sistēma patiesībā nepieņems tautas gribas izpausmi, tāpēc ka vara jūsu pasaulē pieder nevis cilvēkiem, bet tiem, kam ir vara un materiālie resursi, apspiežot visu pārējo gribu. Maza jūsu pasaules cilvēku daļa pārvalda vairākumu. Un kamēr tāda kārtība eksistē, cilvēcei būs grūti nostāties uz jaunās evolūcijas ceļa. Tāpēc jebkurš cilvēku HARMONISKAS KOLEKTĪVAS GRIBAS, BALSTĪTAS UZ GARĪGUMU, izpausmes fakts ir svarīgs ieguldījums Dievišķās evolūcijas lietā.

Protams, Krimai stāv priekšā pārvarēt daudz grūtību. Taču daudzi uzdevumi tiks sekmīgi atrisināti, tāpēc ka Krimas ļaudīm no šī brīža ir svarīga radīšanas harmoniskas kolektīvas apziņas līmenī pieredze. Un ir svarīgi, lai šī pieredze netiktu pazaudēta, bet tiktu saglabāta nākotnes dzīvei.

Laertomiss

PIEKTĀ DIMENSIJA – DAUDZ DAŽĀDU PASAUĻU

Dārgie draugi! Daudzi no jums piekto dimensiju iedomājas kā vienu pasauli, kura dzīvo pēc noteiktiem likumiem. Vispirms jums jāiegaumē: PIEKTĀ DIMENSIJA – TAS IR BEZGALĪGS DAUDZUMS PASAUĻU, KURAS VAR SAVĀ STARPĀ ATŠĶIRTIES – KĀ NENOZĪMĪGI, TĀ ARĪ VISAI BŪTISKI.

Piektā dimensija ir Visuma apgabals, kurā izpaužas PIECI MĒRI. Pieci mēri veido piecdimensionalitāti kā vienu no Garīgi-saprātīgas matērijas eksistēšanas veidiem. Turklāt eksistē gan mēri, kuri jums ir pazīstami, gan arī mēri, kurus jums grūti iztēloties. Piektā dimensija, ar kuru jūsu pasaule ir visciešāk saistīta, sastāv no četriem jums pazīstamajiem mēriem un viena, jums nepazīstama. Četri mēri – tas ir augstums, garums, platums un laiks. Piekto mēru mēs apzīmēsim kā īpašu ēteru. Tieši uz tādu piekto dimensiju pāriet absolūtais vairākums pašlaik jūsu pasaulē dzīvojošo cilvēku. Kaut gan jāatceras, ka eksistē citas piektās dimensijas, iekārtotas citādi. Mēs pagaidām runājam par piekto dimensiju, kura formēta no augstuma, platuma, augstuma, laika un īpašā ētera. Sākumā jums stāv priekšā paplašināt zināšanu loku tieši tādā piektajā dimensijā. Bet nākotnē uzzināsiet ar par piektās dimensijas citām formām, citām izpausmēm.

Tātad runājam par piekto dimensiju, kur Garīgi-saprātīgas matērijas formēšanās mēri ir pieci augstāk nosauktie mēri. Neskatoties uz to, ka visas tādas dimensijas pasaules ir veidotas no garuma, platuma, augstuma, laika un īpašā ētera mēriem, tās cita no citas var atšķirties ļoti stipri. Kur izpaužas atšķirība?

Jūs jau esat pieraduši atšķirt piektās dimensijas pasaules pa līmeņiem. Pēdējā laikā pat esat sākuši lietot līmeņu skaitliskus apzīmējumus: 5,1; 5,2; 5,3 un tā tālāk. Tamlīdzīgu skaitlisku apzīmējumu jūs izmantojat, kad raksturojat kustību no piektās dimensijas uz sesto dimensiju, augstāku, pēc mēru daudzuma sarežģītāku. Kaut arī tas ir visai nosacīts apzīmējums, šajā piecdimensionalitātes izziņas etapā jūs to varat izmantot. Vēlāk saņemsiet precīzākus un pareizākus raksturojumus.

Kas tas ir – piektās dimensijas LĪMEŅI? Līmeni var raksturot ar kādu matērijas vibrācijas frekvences vidēju rādītāju. Jo augstāka vibrācijas frekvence, jo augstāks skaitliskais rādītājs. Taču lūdzu pievērst uzmanību: matērijas vibrācija visciešāk ir saistīta ar trīs mēriem, kurus sauksim par TELPAS mēriem – garumu, platumu, augstumu. Un skaitliskais rādītājs var neatspoguļot laika mēra vai īpašā ētera attīstītības līmeni tajā vai citā pasaulē. Piemēram, vienā pasaulē telpas mēru vibrācijas var būt augstas, bet laika un īpašā ētera mēri neattīstīti. Cilvēku vairākums no jūsu pasaules pāriet uz piektās dimensijas sākuma līmeņu pasaulēm. Tamlīdzīgās pasaulēs jau ir diezgan augsts telpas mēru matērijas vibrāciju līmenis, taču laiks vēl tikai sāk iegūt piecdimensionalitātes īpašības. Viņš pagaidām vēl nav pietiekami sfērisks, vāji mijiedarbojas ar cilvēku apziņu un tā tālāk.

Īpašais ēters piektajā dimensijā kļūst par galveno mēru un katrā pasaulē izpaužas dažādi. Bet jebkurā gadījumā apvieno vienotā veselā telpas matēriju, kura organizēta pēc principa “garums, platums un augstums” un piecdimensiju laiks. Kā arī rada Garīgi-saprātīgās matērijas jaunas eksistences formas, kuras jums pagaidām ir grūti iedomāties. Ir svarīgi saprast: īpašais ēters formē to, kas iziet aiz jūsu lineārā laika ietvariem. Viņš, piemēram, var attīstīt dažādus laika vektorus, virzot viņu ne tikai no pagātnes uz nākotni, bet arī otrādi. Laiks kļūst variatīvs. Attīstās iespēja radīt dzīvi uz VARIATĪVA PAMATA, jo īpašais ēters dod iespēju notikumiem attīstīties pa dažādiem laika vektoriem. Piecdimensiju ēters turklāt ļauj aktīvi radīt jaunas esamības formas, apvieno pasaules savā starpā. Ar piecdimensiju ētera palīdzību pasaules pārstāj būt izolētas. Tās kļūst pavisam nelīdzīgas jūsu ceturtās dimensijas izolētajai pasaulei. Jūsu izolētība noveda pie ierobežotas apziņas, kura eksistē vienas pasaules ietvaros un noliedz bezgalīgi daudz citu pasauļu eksistenci. Cilvēki ar skatieniem tiecas pie zvaigznēm, cerībā atrast tur citas dzīvības formas. Bet uz planētas Zeme viņiem apkārt ir tāds daudzums citādas dzīvības formu, tāds daudzums citu pasauļu, ka to pētīšanai būs nepieciešami miljoni (tieši miljoni, nevis tūkstoši!) gadu. Ja, protams, izmanto jūsu pasaules zināšanu attīstības sistēmu.

Katras pasaules pamatā ir liks sākotnējais Gaismas vilnis, kurš ir pamats. Šis Gaismas vilnis nosaka vienas pasaules atšķirību no citas. Parametru, pēc kuriem pasaules atšķiras, ir daudz. Taču visu atšķirību pamatā ir Gaismas viļņa īpatnības. Viņš nes Lielo Kosmisko Programmu, Visuma Dieva-Radītāja radītu. Protams, cilvēki, kuri Dievam netic, pagaidām Viņu neatzīst, var turpināt saukt Dievu-Radītāju par Kosmosu vai Kosmisko Dabu. Bet no tā Dieva-Radītāja radošās iespējas necik nemazinās. Tāpēc ka Viņš ir Gaismas viļņu Sākotnējais Avots un katras pasaules Radītājs.

Izmantojot jēdzienu “līmeņi”, var atzīmēt: piektās dimensijas sākuma līmeņos pasaules daudzējādā ziņā ir līdzīgas jūsu ceturtās dimensijas pasaulei. Cilvēki sazinās ar skaņu valodu, kaut arī jau daļēji izmanto telepātiju. Var radīt tehnoloģijas, izgudrot tehniskus līdzekļus, veikt ceļojumus transportlīdzekļos, kuri jums pagaidām šķiet fantastiski. Sabiedriskajai iekārtai tādās pasaulēs arī ir sakars ar jūsu sabiedrisko iekārtu. Var eksistēt zemes, valstis. Var pat eksistēt jums pazīstamie pārvaldes institūti – Sabiedriskās Padomes, Komitejas, Departamenti, Ministrijas un tā tālāk. Taču sabiedriskās iekārtās būtība ir citāda, jo nevienā no planētas Zeme piektās dimensijas pasaulēm nav to, kurus jūs saucat par Tumsas Spēkiem vai Noturēšanas Spēkiem. Ir jāatzīmē, ka uz dažām planētām ārpus jūsu Saules Sistēmas robežām eksistē piektās dimensijas pasaules, kur valda tā sauktie Tumsas Spēki. Tādu planētu skaits ir ierobežots. Tamlīdzīgam evolucionārās attīstības scenārijam ar Zemi nav nekāda sakara. Uz mūsu planētas starp ceturto un piekto dimensiju eksistē telpas-laika un ēteriska Barjera, kura neļauj pārnest Ļaunuma enerģijas no ceturtās dimensijas piektajā. Tā ir viena no sastāvdaļām tam, ko jūs esat apzīmējuši kā “Aizsegu”. Zemes piektajā dimensijā nav nekādu apstākļu Ļaunuma kā organizēta spēka eksistencei un attīstībai. Kaut gan negatīvas enerģijas izpausmes ir iespējamas. Taču tās nekad nekļūst apjomīgas un vēl jo vairāk dominējošas nevienā piektās dimensijas pasaulē – pat piecdimensionalitātes pašu apakšējo līmeņu pasaulēs.

“Dvēseļu Planēta”, par kuru jums kļuva zināms, pateicoties saziņai ar zemūdenes “Kurska” jūrniekiem – tā ir viena no piektās dimensijas sākuma pasaulēm. Tās līmeni var apzīmēt ar skaitli 5,03. Uz šo pasauli pašlaik pāriet ļoti daudz dvēseļu no jūsu pasaules. Tur patiešām pagaidām lieto skaņu valodu, izmanto tehnoloģijas, kuras kaut arī ievērojami pārspēj jūsu pasaules tehnoloģijas, taču daudzējādā ziņā ir līdzīgas jūsējām. Sabiedriskā iekārta balstās uz sociālā taisnīguma principiem. Taču vēl var atrast ļoti daudz līdzīga jūsu pasaules sabiedriskajai iekārtai. Citiem vārdiem, Dvēseļu Planēta – tā ir pasaule cilvēkiem, kuri tikai sāk apgūt piecdimensionalitāti. Un šai piecdimensionalitātei pagaidām vēl ir dažas četrdimensionalitātes iezīmes.

Piektās dimensijas augstākos līmeņos cilvēki jau izmanto tikai telepātiskus vai citus saziņas veidus. Šeit ir attīstītāki laiks un īpašais ēters. Cilvēki brīvi pārvietojas laikā, rada ar viņu. Īpašais ēters ļauj saaudzēt dažādas pasaules. Tāpēc piektās dimensijas augstos līmeņos ir ļoti attīstīts pasauļu saaudzēšanas princips. Šeit cilvēki var brīvāk pārvietoties no vienas pasaules citā. Turklāt pašlaik runāju ne tikai par pasaulēm, kur dominē cilvēka saprāts. Cilvēku pasaules arvien vairāk saaug ar pasaulēm, kur mīt citādas dzīvības formas, tajā skaitā – augstu attīstītas.

Līdz ar pāriešanu uz astoņiskuma sistēmu, samērā ar otrā un trešā Garīgā Centra konverģenci (apvienošanos), piektajā dimensijā ir sākusi ienākt enerģētiskā informācija no astotās dimensijas. Un tas Gaismas Ģimenei ļāva uzsākt pilnīgu jaunu piecdimensionalitātes pasauļu radīšanu. Daudzi cilvēki, kuri bija iemiesojušies jūsu pasaulē, pašlaik aktīvi piedalās šajā procesā. Tur, piektās dimensijas augstākajos līmeņos, pašlaik tiek radītas principiāli jaunas dzīvības formas, jaunas pasaules, kur dzīve ir dižena un brīnišķīga. Tādu dzīvi var saukt par Dzīves Vainagojumu piektajā dimensijā.

Informācija par piekto dimensiju paplašināsies, papildināsies. Mēs ne reizi vien atgriezīsimies pie sarunas par piektās dimensijas pasaulēm Žurnāla “Мировой Ченнелинг” un speciālā laidiena “Runā piektā dimensija” lappusēs.

Kut Humi

JAUNA ENERĢĒTIKA KĀ EVOLŪCIJAS FAKTORS

Jautājums par jaunu enerģiju pašlaik cilvēcei ir ļoti svarīgs. Svarīgs, kā nekad agrāk. Un runa pat nav tikai par to, ka cilvēki, kuri pārvalda energoresursu rezerves, ir kļuvuši par pasaules ekonomikas pārvaldītājiem, par pasaules varas svarīgu sastāvdaļu. Tie, kuriem pieder nafta, gāze, citi energoresursi, ir piesavinājušies tiesības izmantot to, kas pieder visai cilvēcei, visai pasaulei. Kontrole pār enerģētisko nodrošinājumu rada iespēju pārvaldīt Zemes iedzīvotājus, gūt naudu un varu. Izveidojusies enerģētiskā nodrošinājuma sistēma apmierina Noturēšanas Spēkus un visus, kas tā vai citādi ir ar viņiem saistīts.

Patiešām, pašlaik progresīvi zinātnieki visā pasaulē rada jaunus enerģijas avotus. Viņi gatavojas radīt pilnvērtīgu alternatīvu enerģētiku, kura ar laiku spēs likvidēt naftas un gāzes un ogļu ieguves rūpniecību. Ekologi sen ceļ trauksmi sakarā ar planētas dzīļu izsīkšanu. Jaunā enerģija ļaus šķirties no pašas bīstamākas nozares – atomenerģētikas. Atomenerģētika ir bīstama ne tikai ar to, ka AES ir potenciāli pakļautas avārijām, kuras spēj novest pie radiācijas izvirduma. Atomelektrostacijas izstaro negatīvu smalkmateriālu enerģiju, par kuru jūsu pasaules modernajiem zinātniekiem praktiski nekas nav zināms. Šī enerģija, kuru mēs saucam par matērijas potenciālas iznīcināšanas enerģiju, negatīvi ietekmē ne tikai jūsu pasauli, bet iekļūst arī citās pasaulēs, cieši saistītās ar jums. Milzīgais kaitējums, ko nodara atomelektrostacijas, mūsdienu zinātnes zināšanu līmenī pagaidām nevar tikt novērtēts. Bet ticiet: AES darbība potenciāli ir daudz bīstamāka nekā naftas un gāzes rūpniecības darbība. Un pirmkārt – matērijas vibrāciju paaugstinājumam, Augšupcelšanās procesiem.

Daudziem vairs nav noslēpums, ka progresīvo zinātnieku zinātniskie sasniegumi, vērsti uz enerģijas jaunu veidu izstrādi, tiek mākslīgi noturēti. Zinātniskajiem atklājumiem nedod gaitu dažādos veidos. Tajā skaitā – pašos radikālākajos. Taču procesu apturēt nevar, kā nav iespējams apturēt Augšupcelšanās procesus. Neviens nespēs apturēt jūsu pasaules Dievišķo attīstību jaunajos evolūcijas apstākļos. Un viens no galvenajiem priekšnoteikumiem pašreizējā etapā: jaunu enerģijas veidu radīšana, jaunas energosistēmas radīšana – kā priekš katra cilvēka atsevišķi, tā arī kopumā priekš jūsu pasaules un cilvēku sabiedrības.

Nav nejaušība, ka pašlaik uz jūsu pasauli nāk jauni Kosmiskās Uguns veidi. Nav nejaušība, ka mainās magnētisms. Nav nejaušība, ka mainās gravitācija... Jaunas energosistēmas radīšana – tas ir evolucionārs process, kurš jau ir sācies. Gaismas Darbinieki rada jaunu enerģētiskā nodrošinājuma sistēmu savās sakrālajās telpās. Pavisam nesen uz Zemi atnāca Uguns Ēdelveiss, kura ļāva sākt radīt pilnīgu jaunu astoņtoru Ugunīgo sistēmu cilvēku ķermeņos. Kosmiskā Uguns pašlaik aktīvi izpaužas jūsu pasaules, visas planētas smalkmateriālajos līmeņos. Kad pienāks laiks – šīs uguns enerģija spēs atnākt uz jūsu materiālo pasauli, kļūs pieejama cilvēkiem. Neskatoties uz visiem Noturēšanas Spēku viltīgajiem paņēmieniem, jaunā enerģētiskā nodrošinājuma sistēma izpaudīsies materiālajā pasaulē, cilvēku sabiedrībā. Un tad atkritīs nepieciešamība pēc naftas, gāzes, pēc atomenerģijas. Jaunā enerģētika sāks izmantot smalkmateriālus resursus, kuru patiesībā planētai Zeme ir pārpilnība. Un šos resursus varēs izmantot ne tikai pilnīgas drošības apstākļos, bet arī ar svarīgas, derīgas enerģētiskās apmaiņas ar apkārtējo pasauli mērķi.

Kad notiks kardināls lūzums enerģētiskā nodrošinājuma sistēmas attīstībā? Pavēstu jums, mani dārgie: tie, kam stāv priekšā veikt ļoti svarīgus zinātniskus atklājumus un ieviest tos dzīvē, pagaidām vēl tikai gatavojas iemiesojumam. Viņi sāks aktīvi iemiesoties jūsu pasaulē nākošo 24 gadu laikā. Daži no viņiem svarīgus atklājumus izdarīs jaunībā. Nobriedušā vecumā – sāks tos iemiesot dzīvē. Daudzi mūsdienu Gaismas Darbinieku mazbērni, kuri pašlaik jau ir dzimuši, varēs kļūt par šo atklājumu lieciniekiem un pat – izmantot to augļus. Uz to laiku, kad zinātniskie atklājumi jaunu enerģijas veidu radīšanā sāks iemiesoties dzīvē, dažās planētas zemēs tiks radīta progresīva sabiedriskā iekārta. Tas palīdzēs ieviest un izplatīt svarīgus zinātniskus atklājumus visā pasaulē.

KURP DODAS DVĒSELES?

Kurp dodas dvēseles pēc atrašanās Reabilitācijas Centrā un vai viņām ir iespēja izvēlēties dzīvesvietu, nodarbošanās veidu, saziņas loku un tml.? Vai tiek ņemta vērā sakrātā garīgā pieredze un reliģiskie priekšstati?

Ar cieņu un pateicību par jūsu darbu,

Trofimova Tatjana Andrejevna,

Kemerovas apgabals, Gurjevas rajons, Gorskino ciems.

 

Laertomiss

DVĒSELES PĒC REABILITĀCIJAS: JAUNĀS IESPĒJAS

 

Par to, kurp dodas dvēseles pēc piektās dimensijas Reabilitācijas Centra, jau ir vēstīts mūsu Žurnāla lappusēs. Taču informācija par dvēseļu tālākajiem ceļiem pašlaik ir ļoti aktuāla. Mēs pie tās atgriezīsimies atkal un atkal.

Ir svarīgi saprast, kas ir izmainījies priekš cilvēkiem, kuri pamet jūsu pasauli pēceksperimentālā perioda jaunajos apstākļos. Ļoti ilgu laiku evolūcijas augšupejošā atzarojuma cilvēki (bet tādu jūsu pasaulē ir absolūtais vairākums) pēc fiziskā ķermeņa atstāšanas nonāca nevis piektās dimensijas Reabilitācijas Centrā, bet īpašā telpas-laika apgabalā, kur izgāja reabilitāciju un veica sagatavošanos nākošajam iemiesojumam jūsu četrdimensionalitātes pasaulē. Tādu esamības kārtību noteica nāves un jaunas dzimšanas riņķojums vienā un tajā pašā jūsu dimensijas pasaulē. Hinduismā, budismā tas saucas “sansaras ritenis”. Austrumu reliģijas atzīst sansaru (jeb samsaru) kā ciklu, caur kuru iet cilvēks kā nemirstīgās Dvēseles laicīga būtība.

Sansara patiešām ir cikls. Un to ir nepieciešams apzināties, lai saprastu notiekošo notikumu būtību. Pēdējo piecu tūkstošu gadu laikā, kas ir mūsdienu cilvēces attīstības vēsturisks intervāls, cilvēki dzīvoja sansaras ciklā. Pēc izmiesošanās (nāves) sekoja pāriešana uz īpašu esamības apgabalu, sagatavošanās jaunam iemiesojumam, bet pēc tam – kārtējā iemiesošanās jūsu pasaulē.

 

JŪS, MŪSDIENU CILVĒKI, DZĪVOJAT PĀREJAS LAIKĀ, LAIKMETĀ, KAD NOTIEK PĀRIEŠANA NO VIENIEM EVOLŪCIJAS CIKLIEM UZ CITIEM. TĀPĒC DZĪVES APSTĀKĻI PĒC CILVĒKA FIZISKĀ ĶERMEŅA ATSTĀŠANAS (NĀVES) IR BŪTISKI IZMAINĪJUŠIES.

Iepriekšējā īpašā esamības apgabala, kur individuālās dvēseles gaidīja savu kārtējo iemiesošanos, vietā ir radīts JAUNS ESAMĪBAS APGABALS, kuru jums apzīmējām kā PIEKTĀS DIMENSIJAS REABILITĀCIJAS CENTRU (RC). Dārgie draugi! Ir jāatceras, ka piektās dimensijas RC – tā nav kāda stingri ierobežota vieta, tas ir milzīgs telpas-laika apgabals, kurā strādā liels skaits Gaismas Būtņu (turklāt ne tikai cilvēku). Kāda ir pašreizējā piektās dimensijas RC principiālā atšķirība no tā esamības apgabala, kur cilvēki dzīvoja agrāk, gatavojoties kārtējam iemiesojumam četrdimensiju pasaulē? Dažos ezotēriskos avotos šī vieta tika apzīmēta kā “GAIDĪŠANAS DĀRZS”. Galvenais vārds šajā vārdu salikumā ir “GAIDĪŠANA”. Tāpēc ka Dvēseles tieši GAIDĪJA KĀRTĒJO IEMIESOŠANOS TAJĀ PASAULĒ, NO KURAS VIŅAS BIJA ATNĀKUŠAS – JŪSU ČETRDIMENSIJU PASAULĒ.

Piektās dimensijas Reabilitācijas Centrs eksistēja arī agrāk. Kaut arī ne tajā veidā, kādā eksistē tagad. Šajā evolūcijas etapā tas ir pārdzīvojis būtisku attīstību daudzos virzienos. Piektās dimensijas Reabilitācijas Centru pārsvarā izmantoja tikai evolūcijas lejupejošā atzarojuma dvēseles. Tas ir, tās, kas uz jūsu pasauli nāca no augstāko dimensiju pasaulēm un pēc tam atgriezās atpakaļ. Ar ko “Gaidīšanas Dārzs” atšķiras no Piektās dimensijas Reabilitācijas Centra?

 

Pirmkārt, “Gaidīšanas Dārzs” (agrākā telpa-laiks pārgājušajām dvēselēm) atradās UZ CETURTĀS UN PIEKTĀS DIMENSIJAS ROBEŽAS. Šī robeža bija pietiekoši blīva un nedeva iespēju dimensijām iekļūt vienai otrā, kas notiek tagad. Tāpēc cilvēki, kuri atstāja savu fizisko ķermeni pēc nāves, vēl nekādi nevarēja ieiet piektās dimensijas sfērā. Šis esamības apgabals nebija piektās dimensijas daļa.

Otrkārt, “Gaidīšanas Dārzs” bija paredzēts tikai dvēseļu reabilitācijai un sagatavošanai iemiesojumam ceturtās dimensijas pasaulē (lai atgrieztos tur, no kurienes cilvēki bija atnākuši).

Tagad VISAS dvēseles pēc Pārejas (tā sauktās nāves) atnāk uz PIEKTĀS DIMENSIJAS Reabilitācijas Centru. Tas vairs nav esamības apgabals starp ceturto un piekto dimensiju. Tas jau ir tieši piektās dimensijas apgabals. Šeit eksistē daudz efektīvākas iespējas cilvēka reabilitācijai pēc dzīves četrdimensionalitātē. Bet galvenais – TAGAD CILVĒKUS GATAVO DZĪVEI PIEKTĀS DIMENSIJAS PASAULĒS. Sajūtiet šo starpību, dārgie draugi. To ir ļoti, ļoti svarīgi saprast. Agrāk iespēju turpmākai dzīvei piektajā dimensijā absolūtajam vairākumam cilvēku vienkārši nebija. Tāpēc ka darbojās cita cikla likumi. Tagad jūsu pasaule, cilvēce ieiet jaunā ciklā. Sāk darboties jauni esamības likumi. Tāpēc arvien vairāk un vairāk cilvēku gūst iespēju dzīvot piektās dimensijas pasaulēs.

 

Tātad, kurp tad aiziet cilvēku dvēseles pēc tam, kad atstāj Reabilitācijas Centru?

Vairākums cilvēku kā agrāk iet uz iemiesojumu jūsu četrdimensionalitātes pasaulē. Iemesli tam ir dažādi. Galvenais no tiem – cilvēka negatavība dzīvot piektās dimensijas pasaulēs. Kā likums, uz iemiesojumu četrdimensionalitātes pasaulē iet tie cilvēki, kuri nav pabeiguši savas mācības, nav četrdimensionalitātē ieguvuši pietiekamu dzīves pieredzi. Viņi tādu izvēli izdara paši, jo ir ļoti cieši saistīti ar četrdimensionalitātes pasauli. Tā viņus pievelk kā magnēts. Savā vairumā tie ir cilvēki, kuri savā laikā uz ceturto dimensiju ir atnākuši no trešās un vēl pilnībā nav izbaudījuši dzīves augļus četrdimensionalitātē. Uz šo brīdi tādu cilvēku skaits sastāda apmēram 37 procentus no visiem, kas atrodas piektās dimensijas Reabilitācijas Centrā.

Bet ir arī citi iemesli, kuru dēļ dvēseles pieņem lēmumu iemiesoties uzreiz pēc atrašanās RC. Visbiežāk – tā ir nepieciešamība izpildīt to vai citu misiju. Misijas mēdz būt dažādas. Cilvēki var izteikt nodomu iemiesoties, lai palīdzētu saviem radiniekiem, savai fiziskajai Dzimtai. Daudzi iemiesojas, lai īstenotu svarīgu evolūcijas uzdevumu. Vēl viens iemesls, lai ātri atgrieztos jūsu pasaulē: dvēselei nepieciešams iegūt pieredzi tieši šajā vēstures intervālā. Otra cilvēku daļa atgriežas tāpēc, ka iemiesojums tika pārtraukts pirms termiņa, un svarīgi uzdevumi palika neatrisināti. Citiem vārdiem: otrā kategoriju dvēseļu, kuras iet iemiesojumā uz jūsu četrdimensionalitātes pasauli, tās ir tās, kas gatavas dzīvot piecdimensionalitātē, bet to vai citu iemeslu dēļ atgriežas četrdimensionalitātē. Tādu cilvēku ir apmēram 21 procents no dvēseļu kopējā skaita, kāds tagad nāk uz RC.

Ir arī tādi cilvēki, kuri grib dzīvot piektajā dimensijā, bet... pagaidām vienkārši nespēs tur ilgstoši atrasties. Tādēļ, ka viņu vibrācijas vēl ir visai zemas, bet garīgums, apziņa vēl nav attīstīti. Viņi nevar pārvaldīt savus domāšanas un emocionālos procesus tādā pakāpē, kāda nepieciešama dzīvei piektās dimensijas pasaulēs.

Bet tomēr viņiem tiek dota iespēja nelielam dzīves intervālam īpašā piektās dimensijas pasaulē.

Vispār ir jāatzīmē: pirms savu eksistenci pārtrauca tā sauktais “Gaidīšanas Dārzs”, Gaismas Ģimene radīja jaunas pasaules, lai tajās varētu dzīvot un attīstīties cilvēki, kuri tikai sāk apgūt piekto dimensiju. Tās var saukt par piektās dimensijas sākuma pasaulēm. Agrāk tādas pasaules neeksistēja. Šīm pasaulēm ir daudz kopīga ar jūsu ceturtās dimensijas pasauli. Cilvēki tur iegūst dzīves apstākļus, kuri viņiem ir pierasti. Bet tajā paša laikā eksistē ar specifiski piektās dimensijas apstākļi, kuri cilvēkus mudina evolucionāri attīstīties. Pat īsa dzīve jebkurā piektās dimensijas pasaulē individuālu dvēseli, katru cilvēku ietekmē labvēlīgi. Viņš saņem visjaunākās evolucionārās programmas, kuras viņam noderēs jebkurā Zemes pasaulē. Gaismas Ģimene šajā evolūcijas etapā apsveic katra cilvēka nodomu dzīvot piektajā dimensijā. Taču cilvēkiem uz mūsu planētas ir brīvās izvēles tiesības. Tieši tāpēc viņiem ir atļauts iemiesoties ceturtajā dimensijā uzreiz pēc reabilitācijas piektās dimensijas RC. Bet lūdzu pievērst uzmanību: agrāk tikai daži cilvēki pēc izmiesošanās sasniedza piektās dimensijas līmeni. Tagad VISI CILVĒKI PĀRIET UZ PIEKTO DIMENSIJU, tāpēc ka Reabilitācijas Centru arī var saukt par īpašu PIEKTĀS DIMENSIJAS PASAULI. RC Pasaules atšķirība no parastas pasaules ir tāda, ka cilvēki šeit nedzīvo pilnvērtīgu dzīvi, un tomēr ir spiesti iziet reabilitāciju un apmācību.

 

Pēc reabilitācijas un apmācības cilvēki, kuri ir gatavi dzīvei piektajā dimensijā, gūst iespēju izvēlēties pasauli, kurā varēs tālāk dzīvot un attīstīties. Protams, šī izvēle pagaidām ir ierobežota. Tāpēc ka ne visi cilvēki, piemēram, ir gatavi uzreiz pāriet uz piektās dimensijas augstāko līmeņu pasaulēm. Taču ir jāatzīmē, ka izvēle ir diezgan liela. Jūsu pasaules cilvēki pašlaik var pāriet uz VIENU NO DIVDESMIT VIENAS PIEKTĀS DIMENSIJAS SĀKUMA LĪMEŅA PASAULES. Tas ir, cilvēkam, kurš ir pabeidzis reabilitāciju RC, pašlaik ir atvērts ceļš uz 21 pasauli (pagaidām uz 21 pasauli)! Un šajās pasaulēs ir ļoti daudz iespēju dvēseles attīstībai un pašrealizācijai. Pasauļu izvēle ir saistīta ar dvēseles pagājušo pieredzi, ar garīgo attīstītību, ar apziņas līmeni, ar saziņas loku, ar dvēseles specializāciju šajā evolūcijas etapā. Iepriekšējie reliģiskie uzskati vairs ne tik stipri ietekmē cilvēka izvēli. Tāpēc ka piektajā dimensijā reliģiskos ticējumus dabiskā veidā maina Dievišķās Zināšanas. Tas ir, cilvēks vairs Dievam netic, bet ZINA, ka viņš eksistē, un paplašina šo zināšanu loku.

Dažas augsti attīstītas personības spēj pāriet uz augstākiem piektās dimensijas līmeņiem, uz sarežģītākām un attīstītākām pasaulēm. Un otrādi. Ir loks īpašu personību, kuras ir ļoti tālu atgājušas no Dievišķā Sākuma. Tāpēc viņu turpmākā dzīve ir saistīta ar īpašu dziedināšanu un nereti – ar īpašu evolucionāru ceļu. Šis jautājums ir pelnījis atsevišķu aplūkošanu, un mēs pie tā atgriezīsimies vēlāk – arī mūsu Žurnāla lappusēs.

Informāciju pieņēma:

Svetlana Dračova,

Sergejs Kanaševskis,

Marina Shults.

 

2015.04.11

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2015., 3. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru

Tulkoja Jānis Oppe

 

* Kut Humi. Ukrainai un Krievijai, kā arī visiem Gaismas Darbiniekiem. “"Мировой Ченнелинг", Nr. 2 (14), 2014. g.

Skat. https://www.magnitiduha.info/archives/7969 (Tulk. piezīme)

Skatījumu skaits: 619 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: