Galvenie » 2023 » Novembris » 6 » ATCEREI -*NAD Vēstule "Brīvās Gribas ..."
23:22
ATCEREI -*NAD Vēstule "Brīvās Gribas ..."

ATCEREI -*NAD Vēstule "Brīvās Gribas ..."

Mīļo Draudziņ! Nu mums spēji jāiedarbina Brīvās Gribas motoriņš! Pārāk noslāpis tas mums! Tomēr, ilgāk gaidīt nevaram! Galaktiskās plūsmas pārāk spējus apgriezienus uzņem! To jau tie, kuriem Brīvās Gribas motoriņš mazāk noslāpis, steidzas citiem pastāstīt! Pārāk neparasti, satraucoši viss tas ir, jāsteidzas to uzzināt un saprast! 

"Draugi! Piepildās tas kā dēļ daudzi no jums iemiesojās ne tikai šajā dzīvē, bet arī vispār ir klātesoši uz šīs planētas. Jā, tāda ir misija daudziem no jums. Un, lai kā neliktos jums jūsu dzīve ar citu ievirzi, taču pie savas dzīves galvenā uzdevuma jūs ķeraties klāt tieši tagad. ..." (No "Galaktikas "Piena Ceļš" brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes vēršanās." Galaktiskais Kristus Melhisedeks, Aštars Šerans, El Morija, Māte Marija un visi Brīvo Pasauļu Federācijas Galaktiskās Padomes pārstāvji. Informāciju pieņēma Marina Šulca, Svetlana Dračova, Sergejs Kanaševskis, tulkoja Jānis Oppe  https://www.magnitiduha.info/archives/3342  

Tagad gan kā kara laikā: bēgļu gaitās jādodas, jo tik tumsā dzīvojošos Tumsas valdnieks valdīt var! Paraugies tik pats, kāda birokrātija iekš tevis valda, bet ...  var jau arī aloties, jo tik tukšums ... 

"Cilvēkam nav tiesību pārbaudīt Radītāja pacietību, jo ES esmu Telpas Harmonija, esmu tas Zemes kopējo izstarojumu kopējais fons, kurā oscilators ir viss kustīgais un nekustīgais, ieskaitot pašu Planētu ar visu viņas sarežģīto iekšējo uzbūvi(20.pants Radītāja Skaidrojumā "Atklāsmes lasošie - tie balsts un pamats Sestai rasei" www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-17.06.08.html / pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskojums http://spekavots.ucoz.ru/news/raditaja_skaidrojums_17_06_08_atklasmes_lasosie_tie_balsts_un_pamats_sestai_rasei/2012-08-20-13 )

Gaismu meklējam, Gaismā tiecamies, Brīvās Gribas īpašnieki, kuriem Tumsas valdīšana apnikusi jau!
Tad nu Draudziņ! DievDvēselītes, mīļās! Skatāmies mēs katrs, kas mums pašam īpašumā ir: vai tik Tumsai klanīšanās spēks, vai savs Brīvās Gribas Motoriņš?! Tu jau redzi - Brīvās Gribas motoriņš, manējais, strādā jau ar pilnu jaudu! Vai ik dienu Jaunu Ziņu tevīm nes! Sauc ar prieka pārpilnību: mosties! Līdzi nāc! Mīlestības Laimi, Galaktikās radītu, Radītājs mums dāvina! Tikai rokās neliek, un ar karotīti mutē nelej! Pašam! Draudziņ, DievDvēselītes, mīļās, tikai pašam Brīvās Gribas Tiesības ir jāzina, jāapzinās, tad viss notiek!!!

"Galvenais, saglabāt mīlestību, labestību visā, visur un līdz galam. Ja mēs iepazīstam un pieņemam Jēzus kristus Mācību par pamatu savām DOMĀM un rīcībai, tad droši varam paļauties: "Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis." (Jāņa ev.14:26) No 4.vēstules** Draudziņam, šīs vēstules turpinājumā)

Ciešā sadarbībā, uzticībā Radītājam! Gaismas Skolotājiem! Kad jau pirmās Zināšanas guvuši, citu pieredzīti palasīt jau varoši! Tad nu gan par bēgļu gaitām jādomā vairs nav! Tik uz priekšu - Brīvās Gribas Motoriņ! Slēdzu tevi pilnā jaudā un uz priekšu, Gaismas tāles apgūt steidzos!!!
Saņēmu jau gan, arī pirmo klupienu ... Saka viens: "Apturi! Apturi! ŠEIT ES priekšā stāvu!"...
Nu un? Stāvu arī es! Viņš jau nava stāvētājs, viņam saimnieks N jāapkalpo! Bet es Zinu Gudrību: "Lēnāk brauksi, tālāk tiksi!" Vēl jau arī Instruments - Lūgšana man ir, kuru nesen uzzināju,"Mīlestības stiprināšanai"***, arī tevīm pastāstīju, atceries? ...
Paldies Dievam-Radītājam-DievMāmiņai! Lielai Gaismas Ģimenei! Paldies! Paldies! Paldies! Visiem! Visiem Visumā! Sasaucamies, traucamies, tik uz priekšu, tāles sniegt! 

*Nezināma Avota Domu Vēstuli SirdsLaimē Eslauma pierakstīja 20.07.2012.11:25, pievienota Radītāja Skaidrojumam "Atklāsmes lasošie - tie balsts un pamats Sestai rasei" www.otkroveniya.ru/tolk2/t2-17.06.08.html /pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskojuma norāde augstāk, Spēkavotā ievietojums 20.08.2012.)
**4.vēstule, Eslaumas pierakstīta 05.10.2006., sūtīta 12 adresātiem parastās pasta vēstulēs, teksts šīs vēstules turpinājumā.
***Lūgšana Mīlestības stiprināšanai no raksta "Tikšanās ar zemūdenes "Kursk" jūrniekiem", Žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija", 
Eslaumas e-pasta sūtījums, 17 adresātiem, 02.08.2012.19:53.
Sirdspriekā šo sūtījumu sagatavoja Eslauma
---------------
***Lūgšana Mīlestības Stiprināšanai:
"Es atkārtoju visur un vienmēr: Es mīlu Zemi, es mīlu Visumu, es mīlu savus vecākus, es mīlu savus un svešus bērnus.  Es mīlu visus cilvēkus pasaulē. Mīlu Dabu. Es viss, vai Es visa - mīlestība. Āmen."
Un vēl turpat arī Lūgšana atmiņas nostiprināšanai:
"Pateicos Visaugstajam par sirdi manu, par zināšanām un intuīciju. Es vienmēr savā dvēselē apstiprināšu: Lai mirdz Tavs vārds, Dievs. Lai notiek Tava griba. Tu devi man atmiņu, stiprini viņu Dievs! Āmen. Āmen. Āmen." Arnolds Borisovs, "Kursk", pierakstīja Tatjana Potapova, Krievija, 2012.gada 14.janvarī.
Latviskojums - http://spekavots.ucoz.ru/news/tiksanas_ar_zemudens_kursk_jurniekiem/2012-08-21-14 
--------------
**4.vēstule 05.10.2006.
Mīļo DRAUDZIŅ!
Sveicu Tevi un Tavus mīļos tuviniekus, draugus, visus labas gribas cilvēkus, kuri domās un darbos atbalsta Jēzus Kristus Vārdu:"Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu" (Jāņa ev.15:17) piepildīšanu personīgajā un visas sabiedrības dzīvē.
Aiziedams Jēzus Kristus atstāja cilvēcei mantojumā Mīlestības Mācības konkrētus norādījumus:"Kam ir Mani baušļi un kas viņus tur, tas Mani mīl; bet, kas Mani mīl, to Mans Tēvs mīlēs un Es to mīlēšu un tam parādīšos." (Jāņa ev.14:21).
Lūdzu, mīļo Draudziņ, pārskatīsim savu dzīvi un rīcību, vai dzīvojam saskaņā ar Mīlestības Mācību? Ko darīt, lai mēs dzīvotu mierā un priekā? Vai mūsu labās gribas pasākumā - Jēzus Kristus Vārdu (Jāņa ev.15:17) piepildīšanā ar personīgās mīlestības darbiņa pilieniņu esam varējuši izdarīt to mazumiņu: 1) palīdzēt avīzītei "Burtnieks"; 2) aizsūtīt personīgās mīlestības darbiņa stāstiņu; 3) mācīties pašam un aicināt citus meklēt formulu DOMU, VĀRDU, RĪCĪBAS saskaņai Mīlestības bagātināšanai sevī un sabiedrībā?
No sevis zinu, ka pats no sevis nekas nerodas. Viss rodas no vēlmēm. Arī vēlēšanās palīdzēt daudzreiz izraisa lielus sarežģījumus, bet tas nekas, jo pēc karstas pirts, ļoti noder vēss baseins, lai visu iesākto pārdomātu un turpinātu, vai pat sāktu no gala. Galvenais - saglabāt mīlestību, labestību visā, visur, līdz galam. Ja mēs iepazīstam un pieņemam Jēzus Kristus Mācību par pamatu savām DOMĀM un rīcībai, tad droši varam paļauties: "Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis" (Jāņa ev.14:26)
Mīļo Draudziņ! Piedod, ja vēstulēm pievienotā informācija, iespējams, ir diezgan dažāda, varbūt atšķirīga, bet man tā ir ļoti palīdzējusi izprast daudzus nezināmus jautajumus iekāms nonācu līdz pašreizējām atklāsmēm.
Ne velti, iepriekšējās vēstulēs dedzīgi Tev citēju Bībeles pantus un sniedzu man pieejamo informāciju par Svētā Gara Spēku, par lūgšanām Jēzus Kristus vārdā. Šodien atļaušos liecināt, ka es esmu saņēmusi Svētā Gara Spēku sava mūža 53. dzīves gadā saulainā vasaras dienā. Tas ir vārdos grūti aprakstāms spožas laimes mirklis, kas tevī izdzēš jebkuras bailes un pēkšņi piepilda tevi ar bezgalīgu prieku, nebijušas gudrības degsmi, bērnišķīga lidojuma pacēlumu! Vēl tagad, atceroties tās sekundes, mana sirds gavilē, bet acīs riešas prieka asaras. Kāpēc? Tāpēc, ka nav viegli stāvēt vienam pretī neuzticības mūrim, kad pat pašas bērns saka: "Mam, beidz tēlot, man apnicis, ka cilvēki par tevi domā kā par šizofrēniķi ..."
Lūk, arī tagad pēc šīs neparastās idejas nosūtīšanas tuviniekiem, draugiem kā pirmo saņēmu ATSAUKSMI: "Vai tev prāts vesels?"
Atbildu: "Jā, ar mani viss kārtībā!"
Es piedodu visiem, kuriem rodas tādas domas vai jautajumi. Lūdzu, tikai mācīsimies sakārtot savas domas, vārdus, dzīvi Mīlestības - laimes atnākšanai mūsos, mūsu sabiedrībā.
Vēl ATSAUKSME: "Ko rakstīt "Burtniekam"? Jābūt tēmai!"
Atbildu: "Jā, tēma ir: "Vissirsnīgākās personīgās mīlestības darbiņš!" Kad aicināju piecpadsmitgadīgo mazdēlu uzrakstīt stāstiņu - kādu darbiņu dari ar vislielāko mīlestību, vismīļākā cilvēka labā?! Viņš man jautāja: "Vai tas ir darbiņš, kad es savu mazo, mīļo brālīti katru rītu nesu līdz vārtiem pavadīt vecākus uz darbu, abi aizveram vārtus un tad viņu atnesu atpakaļ tev?"
- Protams, mazdēļiņ! Visskaistākais darbiņš! Mana sirds dzied, dzirdot to! Arī citi, daudzi priecāsies, tavu stāstiņu lasot un mācīsies no tava darbiņa parauga!
Vēl ATSAUKSME: "Nu gan, kādās strāvās tu esi iesaistījusies? Kas tie par egregoriem?"
Atbildu: "Mīļo draudzenīt! Lūdzu, visur, kur ir vārdiņš "egregors" uzlīmē vārdiņus "prāta tēli". Lūk, izlasīsim R.Morno "Lūgšanu spēks" (izd."Patmos", R.,1999). Grāmatiņas nobeigumā autors raksta: "Kungs mums ir dāvājis brīnišķīgu saprātu un svētījis mūs ar spējām veidot prāta tēlus (izcēlums mans), kas ir jūtām netverami. Dievs mūs ir apveltījis ar spējām radīt jaunas idejas un apvienot vecās jaunā veidā. Visu vainago mūsu iztēle. Būsim modri un lūgsim ar visu iespējamo centību, lai sātanam neizdotos to sabojāt vai izkropļot."
ATSAUKSME: "Nesūti man tās vēstules. Es nevaru viņas lasīt. Man ir alerģija pret jebkādu lasīšanu vai rakstīšanu."
Atbildu: "Draudziņ, mīļais, Tev nav jāspiežas lasīt vai rakstīt. Ja ko vari palasīt, labi, ja nevari - saliec kaudzītē, lai stāv! Lūdzu, tikai neizmet, ja atnāk ciemiņš, aicini sūtījumus apskatīt, ja interesē, lai palasa; ja vēlas ņemt līdzi, lūdzu, lasi pats un dod citiem lasīt. Tā ir LABĀ VĒSTS katram, kurš vēlas uzzināt par Dievu un Viņa dāvanām cilvēkiem. Lasīsim Jāņa evanģēlija 1. nodaļā 1. līdz 8. pantam. Ļoti vērtīgi ir lasīt tālāk, īpaši, ko Jānis saka par sevi: "Viņš teica: "Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc: sataisait Tā Kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis." (Jāņa ev.1:23). Arī mēs esam aicināti jauno laikmetu griežos liecināt MĪLESTĪBU, tad darīsim to, kā katrs protam un varam!
ATSAUKSME: "Zini, man neviens neko nevar pavēlēt!"
Atbildu: "Protams, Draudziņ! Tikai un vienīgi no tevis paša ir atkarīgs, ko izvēlēties no visdažādākajiem piedāvājumiem, vai tie būtu pavēles, vai aicinājuma, vai lūguma, vai ieteikuma formā izteikti. Tikai tava personīgā DOMĀŠANA, VARĒŠANA, SPRIEDUMI, IZVĒLE, IZTĒLE, DARBĪBA VAI BEZDARBĪBA nosaka personīgās dzīves saturu un rezultātus, bet rezultāti var būt iepriecinoši vai apbēdinoši. Mums tagad jau ir informācija par DOMU spēku, VĀRDA spēku, LŪGŠANU spēku u.c.. Tādēļ DOMĀSIM un VĒRTĒSIM, pirms ko pieņemam vai noraidām. Lai mūsu Sirsniņa palīdz izlemt kā pareizāk rīkoties!
Vissirsnīgākais paldies par ikvienu atsauksmi! Katrs jautājums, piebilde vai iebilde ir jauna mācībstunda mūsu virzībā uz Mīlestības piepildījumu mūsu dzīvē.
Atceramies, ka personīgās Mīlestības darbiņa stāstiņu sūtam avīzītei "Burtnieks". Negaidīsim, kad "Burtnieks" atkal dos mums, dosim mēs! Mēs taču zinām: Dodot gūtais - neatņemams!
Dod, Dieviņ, izstarot Mīlestības uguntiņu,
Lai it visi labie ļaudis, redz kur Laime pretim nāk!
Lai MĪLESTĪBA un MIERS ir ar mums!!!
Papildinformācija izpratnes bagātināšanai:
1) "Mēs dzīvojam Dieva sistēmā" V. Brazauska, "Jaunā Balss" 43/1997.
2) "Labas gribas cilvēkiem" A.Kalme, "Zintnieks" 17/2006
3) "Sava kalna virsotne ... ir jāsasniedz pašam!" L.Kolneju izjautā I.Ošiņa, "Burtnieks" 1/2006.
4) "Lūdzamies par bērniem" Itta Dimitrijeva (Balvos), "Zintnieks"20/2003.
Pierakstīja EsLauma, 05.10.2006.
----------
Šodien svarīgi Zināthttp://spekavots.ucoz.ru/news/vests_06_11_2023_katrens_cilvekam_jadzivo_tiecoties_uz_ritdienu/2023-11-06-9444 
un vēlhttp://spekavots.ucoz.ru/news/burvibas_radit_jau_tagad/2023-11-06-9443 
un: http://spekavots.ucoz.ru/news/ar_tiesibam_iejaukties/2023-11-04-9437 
arīhttp://spekavots.ucoz.ru/news/gm_no_gaismas_gimenes/2023-11-04-9438 
-----------
ATCEREI - *NAD Vēstule "Bŗīvās Gribas..." (senais ievietojums - http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_bricas_gribas/2012-08-20-12 ) precizēta, papildināta,
ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /06.11.2023.
nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /06.11.2023.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /06.11.2023.
=====
Sagatavota viskopīgai Vēsturiskai pieredzei 06.11.2023.

Skatījumu skaits: 34 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: