Galvenie » 2023 » Maijs » 31 » ATCEREI - Ziņa... Kustība...
21:01
ATCEREI - Ziņa... Kustība...

ATCEREI - Ziņa... Kustība...
------------
Eslaumas sagatavots sūtījums iemīļotam laikrakstam: Ziņa-07.08.2012.; Kustība-01.08.2012. un 5. Vēstule Draudziņam 15.11.2006.
------------
     ZIŅA ...
     Mīļo Draudziņ! DievDvēselītes! Piedāvāju Ziņu no Dieva-Radītāja Kustības "Par Valstiskumu un Krievijas atdzimšana" centra par izmaiņām Kustības darbībā.
     "Manas Kustības uzdevums tuvākajā laikā - ne tikai nostiprināt LīdzRadītāju rindas, bet arī sākt Dievišķās regularitātes formēšanu, vispirms jau cilvēka LidzZiņā, jo jaunā valsts, ja vēlaties - Dievišķā regularitāte ir Jaunais cilvēks vai cilvēks ar jaunām LīdzZināšanām!" (21.pants Radītāja Atklāsmē "Jaunā laika atskaites sākumswww.otkroveniya.ru/tolk3/t3-06.08.12.html , pierakstīja L.Maslovs, latviskojums sūtīts Eslaumas iemīļotam laikrakstam.- 07.08.2012.21:43.)
     Atcerēsimies: "Katra jauna darba procesā iegūta atklāsme, virza uz priekšu, radot jaunas idejas. Ja tā ir Dieva gribēta, tad jūties kā apsēsts ..." (no 5.vēstules* Draudziņam 2006.g.15.nov.) 
     Lai mums veicas Zinošiem un Gudriem būt!
Eslaumas sirdsprieka piedāvājums iemīļotam laikrakstam 07.08.2012
-----------------------------------------------
           KUSTĪBAS GARĪGĀS PADOMES REZOLŪCIJA
Ņemot vērā Radītāja Kustības "Par Valstiskumu un Krievijas Garīgo atdzimšanu" juridiskās reģistrācijas svarīgumu, kā arī nepieciešamību sagatavoties visu dalībnieku pārreģistrācijai un viņu Zvēresta** PirmRadītājam (rakstiskā veidā) pieņemšanai, Garīgā Padome pieņēma lēmumu atcelt visas agrāk nozīmētās tikšanās ar Kustības Līderi, ieskaitot kongresa norisi Irkutskā, līdz jaunā, vienotā reglamenta, sabiedrisko pasākumu vadīšanai, istrādāšanai.
          
Garīgā Padome arī atzīmēja, ka, sakarā ar izveidojušos situāciju Telpas Pārveidošanā, iestājies laiks Gaismas kareivju Kopkrievijas Domsapulces (Obščerossijskovo Sobora ?) notikšanai un uzskata par nepieciešamu sakoncentrēt visu Kustības Garīgo potenciālu šīs Vēsturiskās sapulces noturēšanai visīsākajos termiņos.
          Priekš agrāk pieņemto norunu izpildīšanas, L. I. Maslovs  iesaka, izkārtot telekanālu (videokonferenci, lekciju un atbilžu uz jautājumiem, formātā) "Maskava - Irkutska" 9. septembrī vai jebkurā citā dienā, vienojoties ar Kustības Irkutskas nodaļu
         (no Kustības Garīgās Padomes lēmuma, 06.08.12.)
Avots: www.otkroveniya.ru/novosti.html  (latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.08.2012.)
=======================================================
** 23. Cilvēka uzruna Radītājam, pirms viņš liek savu parakstu un, pie tam, pilnīgi LABPRĀTĪGI, jāizskan šādā veidā:
     "MŪSU TĒVS, DEBESU TĒVS, Es pieņemu pilnīgi LABPRĀTĪGI uz sevi ATBILDĪBU par visiem saviem nodomiem un nodarbēm, kas virzītas nodibināt uz Planētas to Dievišķo regularitāti, kas ir pamats augstākā taisnīguma Sabiedrības izveidošanai! 
     Pieņemot uz sevi ATBILDĪBU par cilvēces nākotni, Es par savas dzīves jēgu izvēlos KALPOŠANU PirmRadītājam, tādēļ man nav un nevar būt citu Dievu, kā Radošā Sākuma Sākums!
     Pieņemot LīdzRadītāja Izpaustā plāna noteikumus, es apņemos izpildīt un ievērot Mūžības Kanonus, jo apzinos sevi par Telpas PIRMMATRICES daļu, kurai paredzēts noformēt Vienotu GARĪGO Veselumu - Radītāju, spējīgu patstāvīgi RADĪT Jaunas pasaules Mūžībā!
     Apzinoties savas ATBILDĪBAS lielumu par savas Tautas un visas cilvēces nākotni, es apsolos un ZVĒRU mūžīgi kalpot PirmRadītājam! Un, lai iet man garām šaubu un neticības kauss!
     MŪSU TĒVS, DEBESU TĒVS, es bez šaubīšanās nododu sevi Tavās rokās, ar Mīlestību un apzinātu vēlēšanos būt Tavam atbalstam un Tavam Izpaustam plānam Mūžībā!"
    Šajā datumā, parakstīšanu izdaru brīvprātīgi un apzināti.
    Āmen.

24. ES domāju, ka pēc tāda "mazā" cilvēka uzrunas parakstīšanas Radītājam, jau vairs nevienam neradīsies ne mazākās šaubas par to, ka LīdzRadītāji tagad ir tas Dievišķais spēks, kas pārveidos Telpu un beidzot realizēs daudzgadsimtīgo cilvēces sapni par Augstāko Dievišķo taisnīgumu un par to, ko cilvēki gadsimtiem sauca par PARADĪZI!
Avots: www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-31.07.12.html/pierakstīja L.Maslovs/ latviskojums sūtīts Eslaumas iemīļotam laikrakstam 07.08.2012.21:51.
========================================================
* 5.vēst.15.11.2006.
     Mīļo DRAUDZIŅ!
     Esi sveicināts Tu un Tavi tuvinieki, draugi, draugu draugi nu jau piektajā vēstulē mūsu sadarbībai Jēzus Kristus Vārdu: "Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." (Jāņa ev.15:17) piepildīšanā ar personīgās mīlestības darbiņa liecību, lai veidotu mīlestības pārpilnu egregoru - "prāta tēlu", kas staro, mirdz, silda, izgaismo visu pasauli! Nebaidies! Tas nav pārspīlējums! 
    "Tad mācekļi, pienākdami pie Jēzus savrūp, sacīja:"Kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt?" Bet Jēzus tiem saka:"Jūsu mazticības dēļ; jo patiesi Es jums saku: ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni,- un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams" (Mateja ev.17:19,20)
     Atceries Draudziņ! Jau pirmajā vēstulē mēs uzzinājām "Ko iespēj domu spēks" (L.Anna, "Dziednieks"4/1999), par lūgšanu spēku uzzinājām pat vairākos informācijas rakstos un R.Morno grāmatiņas kopijā "Lūgšanu spēks" (izd."Patmos", R.,1999); par izteiktā vārda spēku M.Geidas rakstā "Izteiktā vārda zinātne" ("Burtnieks" 17/2005) un A.Kalmes rakstā "Labas gribas cilvēkiem": "... Mēs ticam cilvēces saprāta un dvēseles spēkam" ("Zintnieks" 17/2006). Arī šīs vēstules informācijas lapās atradīsi vērtīgas atziņas: "Katra jauna darba procesā iegūta atklāsme virza uz priekšu, radot jaunas idejas. Ja tā ir Dieva gribēta, tad jūties kā apsēsts un rīkojies nerēķinoties ar grūtībām"(E.Koliste, Mārītes Dzenes rakstā par Bībeles muzeja veidotāju Alūksnē. "Alūksnes Ziņas" 134(917)/2006). 
    Lūk, cik daudz laicīgās informācijas, kas apliecina, ka mūsu patiesā griba ir galvenais spēks, kas pēc mūsu katra personīgās vēlēšanās, papildināts ar Dieva Spēku, dara brīnumus mūsos un ap mums.
     "Patiesi Es jums saku: ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs.
     Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. 
     Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū." (Mateja ev.18:18-20) 

    Es ticu, mīļo Draudziņ, ka mēs būsim vienoti paši ar saviem tuviniekiem, draugiem, draugu draugiem un kopā ar Jēzu Kristu IZGAISMOSIM MĪLESTĪBU paši sevī, ģimenē, draugos un visā PASAULĒ! Lai notiek Dieva prāts un piepildās Jēzus Kristus Vārdi! (Jāņa ev.15:17)
     Par iepriekšējām vēstulēm ATSAUKESME: "Ko ņemies ar tiem sūtījumiem, tikpat neviens nelasa."
     Atbildu: Draudziņ, mīļais! Es taču sūtu tuviniekiem, draugiem to labāko, ko varu atļauties un neprasu neko. Kad man bija grūti - nepatikšanas darbā, sarežģījumi mājās, gāju pa ielu, raudāju un izmisumā lūdzos: "Ak, Dievs, ja Tu esi debesīs un visu redzi, palīdzi man saprast, ko darīt, lai izkļūtu no sarežģījumiem. Dod maniem līdzcilvēkiem godīgu, gudru, līdzjūtīgu prātu, lai mēs varam saprasties!" Un vēl - bērni bija pavisam mazi, mani piemeklēja veselības krīze, kad prāts bija skaidrs, bet miesa raustījās kā galerts. Bērni lūdza kaimiņieni izsaukt ātro palīdzību, bet es izmisusi lūdzu Dievu pagarināt manu mūžu tik vien, lai redzu, ka bērni kļūst patstāvīgi un var par sevi parūpēties. Visas manas lūgšanas Dievs ir izpildījis labāk kā es to varētu iztēloties! Lai slava Dievam! Jēzum Kristum! Svētajam Garam!
     Tādēļ par savu pienākumu uzskatu piedalīšanos Dieva nodomu īstenošanā, Viņa Vārdu piepildīšanā.
     Mīļo Draudziņ, domā pats un dari pats. Mīlestības nekad nebūs par daudz un pati tā neradīsies. "Dievišķā Mīlestība izpaudīsies tikai tad, kad tu darbosies saskaņā ar Dievu. Ja mēs esam saskaņā ar Viņa ceļu, ar Viņa dzīvi, ar Viņa Patiesību. Vīņš vienmēr mūs uzklausīs." Saka Petro Donovs "Gaismas grāmata" (apg."Kopsolī", R.,1999). 
    Noprotu, ka lieliskajam laikrakstam "Burtnieks" un galvenajai redaktorei Īrisai Ošiņai šobrīd arī nav viegli, ja jau laikrakstiņš tik ļoti kavējas. Palīdzēsim viņiem! Palīdzēsim kā protam un varam, bet visvairāk mēs varam ar sava mīlestības darbiņa liecībām, ar labajām domām, ar lūgšanām, ar prieka vēsti par mīlestības darba pilieniņiem, kas top krāti, lai piepildītos Jēzus Kristus Vārdi (Jāņa ev.15:17). Sūti savas nesavtīgās mīlestības darbiņa liecību laikrakstam "Burtnieks"!
     "Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās?" Tas atbildēja:"Tas, kas viņam žēlsirdību parādīja." Tad Jēzus uz to sacīja: "Nu tad ej un dari tu arī tāpat.""(Lūkas ev.10:37,37)
     Lai Miers un Mīlestība mājo mūsu sirdīs!
Papildinformācija izpratnes bagātināšanai:
1) "Kāpēc vajadzīga baznīca?" L.Priede, "Zintnieks" 23/2003
2) "Noslēpumainā Roslinas kapela", A.Simsone "Burtnieks" 17,18/2005
3) "Filma stāsta par mūža lielāko darbu" /Bībeles muzejs Alūksnē/ M.Dzene "Alūksnes Ziņas" 134/2006
4) Lūgšanu teksti: "Lūgsna mīlestībai","Lūgsna patiesībai","Lūgsna mieram","Lūgsna Dziedināšanai", "Lūgsna aizsardzībai"  ("Gaismas grāmata" apg."Kopsolī" R.1999)
Sirdspriekā šo sūtījumu sagatavoja un nosūtīja iemīļotam laikrakstam Eslauma 15.11.2006. un 07.08.2012.
---------------
ATCEREI - Ziņa... Kustība...- Eslaumas nedaudz precizēta,
ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru /31.05.2023.
nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /31.05.2023.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /31.05.2023. 
=====
Ievietojums: ATCEREI - Ziņa... Kustība... - sagatavota viskopīgai Vēsturiskai pieredzei 31.05.2023.

Skatījumu skaits: 65 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: