Galvenie » 2015 » Aprīlis » 18 » ATCERIES!
23:12
ATCERIES!

ATCERIES!

SANATS KUMARA
caur Natāliju Koteļņikovu
2014. gada 11. decembrī

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.04.2015.

NATĀLIJA KOTEĻŅIKOVA:
Sanat Kumara, es šodien pamodos, kad kārtējo reizi kādam pierādīju, ka mēs atnācām ne tā vienkārši dzīvot, kā parasti cilvēki - strādāt, ēst un gulēt. Un šī iekšējā misijas apzināšanās ļoti skaidri sajutās miegā. Tā izdala parastos ļaudis un mūs. Tanī apziņā mēs to brīnišķīgi zinām, un mums par to bieži atgādina.
Gribētos ar tevi par šo tēmu parunāt
.
Jā, mans draugs, ir cilvēki un cilvēki. No vienas puses mēs arī pasaulē strādājam, guļam un ēdam, kā tu saki. Bet ir kaut kas, kas mūs atdala no visiem citiem un dod mūsu dzīvei sevišķu jēgu. Šī dzīves jēga - "kosmiskā darbība/делание", tā sena sajūta sevišķam uzdevumam, kas dienas dzīvē "aizziepējas/замыливается", taču mēs jums neļaujam par to aizmirst, visu laiku atgādinot un jūsu saprātu noskaņojot sevišķā veidā. Tādēļ, ka galaktiskā misija jūsos nerīkst tikt aizmirsta vai izgaist kā arī jums to gribētos. No vienas puses, spiedienu nav jāizdara uz apziņu, no otras puses, tā klusi skan atmiņu dziļumā, kā zvaniņš, atgādinot, ka vēl daudz kas priekšā, ka tikko, tikko sākas tas, priekš kā jūs visi atnācāt šurp, ka, lūk, tagad jūs arī sākat lielo "darbību", kādai jūs visi paredzēti.
Pareizi sajūtiet, ka - neparasti cilvēki. Jūs cilvēku "skolā", jūs starp viņiem, lai no iekšienes zinātu visu, ko sajūt parasts cilvēks. Taču jums ir vēl viena jūta, kādas nava citiem - galaktiskā pilsonība, Radītāja atbildība, tā to var nosaukt. Jūsu galaktiskā daļa "dzīvāka" par visām citām daļām, tanī skaitā, arī cilvēcisko. Tā neguļ, nepastaigājas, neēd un visu laiku jūs novēro. Miegā jūs jau tagad esat tikai viņā. Jūs veicat noteiktas darbības, mācāties, risiniet zemes problēmas no jūsu Augstāko "Es" redzes loka. Pēc tam jūs cenšaties apzināties to ar dienas saprātu, taču nav pietiekamu sakaru un pārāk dažādas saprāta formas šajos punktos, lai tieši/pa taisno īstenotu to, par ko jūs sapņojat Salvingtonā (lokālā Visuma galvaspilsēta).
Ko tad, tu centies, neguli un citus modini. Vēl nepietiekami planetārās enerģijas priekš lielākās daļas tavu biedru pamodināšanas. Tikai sargi pamodās un sāk uzbukņīt gulošos. Sakiet, dārgie lasītāji, kādas izjūtas jūs tagad sajūtiet, lasot šo materiālu? Vai jums ir "šī sajūta"? Mēs to varam nosaukt par modinātāja zvanu.
Pienāca laiks saprast, ka uz Zemes klātesošas dažādas galaktiskās rases ar dažādiem attīstības līmeņiem. Vienas rases mazāk attīstītas, pieņem stafeti no vairāk attīstītām, esošām fiziskajā dimensijā ar lielu pieredzi. Dvēseles, kuras tikko, tikko sāk nolaisties uz fiziskā plāna, izjūt šeit ciešanas, ar kādām viņu dvēseles daļiņa nekad nesaskārās. Viņām ir mazāk izredžu izdzīvot, viņu dvēseles daļas "apkrauj" sevi ar vainīgumu un aizvainojumiem, viņas pastāvīgi meklē iemeslus ciešanām. Vienīgais iemesls - jaunais dzīves veids, neizpētītas jūtas un maza zemes pieredze. Lielā starpība tā, ka viņas "atceras" "citu dzīvi".
Bieži tādas dvēseles negrib šeit dzīvot, aizmirstot par savu izlūkošanas misiju priekš savas Ģimenes, kura tikko, tikko atnāca šajā pasaulē un vienkārši savāc pieredzi caur saviem sūtņiem fiziskajā pasaulē. Pat, ja bērns nodzīvoja piecus līdz septiņus gadus, tad tā jau pieredze, kas nepārvērtējama priekš Kosmiskās Ģimenes, atnākušas uz Zemi. Šis sūtnis jau pieskārās kājām virspusei, ieguva zemes barības, ūdeņa, gaisa, jūtu orgānu pieredzi, sajuta "Aizsegu"... Tas dārgi maksā!
Tagad daudzām kosmiskām rasēm ir pieeja svēto svētajai planetārajai pasaulei - dzimšana caur fizisko dimensiju. Arvien vairāk un vairāk izlūku atnāk uz Zemi. Katrs no viņiem nes savā imprintā kā zemes blīvuma apgūšanas uzdevumus, tā arī savus balstus, ieradumus, Kosmiskās rasēs iedibinājušos viņos. Notiek apmaiņa ar kosmiskām apakšapziņām caur tiem, kuri dzima zemes ģimenē. Vairāk attīstīti vecāki deva piekrišanu audzināt citus cilvēkus.
Runājot par cilvēku ārējo līdzību ar dzīvniekiem (es satiku tādus atklājumus: cilvēki-čūskas, cilvēki-kaķi, Indijā - cilvēki-ziloņi utt.), jūs vienkārši redzējāt Kosmiskās rases Dzimtas Pazīmes. Tādas rases patiešām ir, jūs viņas zinat pēc senēģiptes freskām un šumeru civilizācijas māla tāfelītēm, indiešu attēlojumiem utt.. Un tādas rases arī sāka no tā, ka nomitināja savus pārstāvjus uz Zemes. Tā - ne gēnu inženērijas kļūda, tas - vēl nepietiekamas zināšanas cilvēciskā DNS sistēmā, savu DNS pirmās potes uz cilvēciskām, rasu sajaukšana un vēlēšanās izcelties parastās civilizācijas vidū, lai tavu "Es" nesajauktu ar parastu zemes cilvēku.
Visos laikos Kosmiskās Rases vai nu apguva jauno uz Zemes, vai palīdzēja apturēt agresiju un piesātināt cilvēkus ar hamoniju un žēlsirdību; vai mācījās, vai mācīja.
Un tālāk jūsu ceļš iet caur jaunāko apmācīšanu un vecāko mācību. Tālākais ceļš to, kuri beidz savu zemes dzīves veidu, sastāv ne atpūtā, bet mutoļojošā darbībā citu apmācīšanai un pašapmācībai, pieredzes uzkrāšanā karstos Galaktikas punktos, atklātās apmācībās un praksēs citās dimensijās un rasēs.
Un jūs arī tieši tā uzkrājāt pierdzi uz citām planētām, citos ķermeņos, dažkārt, veltot ievērojamu savas Dzīves daļu vienam jūsu Klātbūtnes punktam vienā vai otrā galaktikā. Nav nekā pārsteidzoša, ka jūs viegli pielāgojaties Zemes grūtajai dzīvei, kur noteiktas rases karo. Jums tāda pieredze izieta - uz Zemes vai citās galaktikas vietās.
Taču ne visi uz Zemes tiecas pie ieročiem un, daškārt, jums liekas mežonīga tāda primitīva attiecību noskaidrošana. Atrodiet savā "Es" izbrīna jūtas tādam bērnišķīgam jautājuma risinājumam - kurš par kuru stiprāks. Tas primitīvu tautu princips, neattīstītas apziņas un sākotnēja saprāta, kas tādā veidā kļūst zināma/atklājas uz planētas - viņi vienmēr grib sist citus spēcīgāk un, lai visi par to zinātu.
Kopumā, kā mēs redzam, jūsu pasaule vēl atrodas sākotnējās izglītības stadijā, kur iedzīvotāji tik tikko nonāca pie Mīlestības atklāšanas. Cik gadus atpakaļ jūsu vecmāmiņas un vectētiņi ierunājās par Mīlestību?
Renesanses ēra atdzīvināja ne tikai tehniskās un jaunrades zināšanas, bet arī ierunājās par mīlestību. Pēc tam it kā kāds ar aizsegu jūtas aizsedza. Un divdesmitais gadsimts no jauna atcerējās par to, ka bez dzīvnieciskiem dzimuma vairošanās instingtiem ir vēl jūtas, kas atrodas krūtīs. Tā svarīga galaktiska misija. Lielākais vairums cilvēku no senām Ģimenēm ar tādu misiju atnāca, lai pārvestu cilvēku apziņu uz nākošo evolucionāro pakāpienu caur Beznosacījumu Mīlestības attīstību. Kad šīs jūtas sevī audzinās kaut vai 5% cilvēku, tās sāks savu uzvaras gājienu pār planētu.
Tad citi cilvēki sāks mīlēt kā gumanoīdi
Tad viņi nekaros.
Tad visas rases uz Zemes sajauksies un sāksies teritoriju pārdalīšana pēc konfesijām.
Tie, kuri atklās noteiktu dzīves veidu, sāks izvietoties līdzās viens otram.
Tie, kuri apzināsies, stāsies pie tā, ko apzināsies.
Tagad mēs palīdzam jums pamosties pavisam un saprast, ka jūs ne tikai audziniet zemes cilvēkus, bet arī daudzus citu rasu pārstāvjus, kuri pēdējos gadsimtos atnāca šurp, lai pamācītos - ne prātā-saprātā, bet tikai apgūt fizisko dimensiju un dzīvi uz blīvā plāna.
Kādēļ tas svarīgi priekš Kosmiskām rasēm? Šī zemes pieredze rada Cilvēku pilnā mērā. Cilvēks - tā Būtne ne ķermenis. Tas starpzvaigžņu ģenētiskās inženērijas daudzdimensionāls produkts, jūsu personīgās jaunrades.
Rases rodas un izzūd, ražojot pieredzi. Pieredze ir tas, kas paliek no rases dzīves. Katrā dimensijā sava apziņa un nenovērtējama pieredze dvēseles izaugsmei.
Pieredze - tas ir tas, ko tu savās dzīvēs savāci un, kas ir atšķirības zīme tavam "Es", atšķirība no daudziem citiem. Katrs no jums netiecas būt kā visi, bet atrodas (klātesošs) daudzās valstīs, daudzos stāvokļos, dažādās grūtībās, dažādās kosmiskās rasēs, katru reizi iemantojot KOSMISKĀS BŪTNES PIEREDZI.
Eksistē noteikta kvota starpzvaigžņu pieredzes uzkrājumam, kāds minimums tam, lai šķirtos no blīvuma un pārietu citā dimensijā šajā galaktikas daļā, šajā dvēseles fragmentā. Jūsu vietā momentāni atnāks tie, kuri vēl neuzkrāja šo pieredzi, kuriem nepieciešams būt šeit un kuri turpinās cilvēkus darīt brīvus un izglītot sabiedrību mieram, virzītu uz labāku likteni un skaistāku dzīvi.
Ceru tu saprati to pilnā mērā un vienkārši dari, ko tu dari, bet ar lielu centību. Vajag taču paspēt!

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(19) 2015. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/18.04.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 18.04.2015.

Skatījumu skaits: 562 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: