Galvenie » 2015 » Aprīlis » 25 » ČINTAMANI PASAULES DĀRGUMS
19:41
ČINTAMANI PASAULES DĀRGUMS

ČINTAMANI PASAULES DĀRGUMS

URUSVATI
caur Marinu Shults, Latvija
2014. gada 26. novembrī

Vēstules no Mājām
Čenelings pieņemts Lemūriešu Kristālu aktivizācijas laikā. Rediģēts publicēšanai Žurnālā.
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.04.2015.

Sveicināti, mani mīļotie! Sveicināti!
Pasaules Dārgums sāk atklāt savus noslēpumus. Tagad jums pastāstīšu neparastu vēstījumu par mīklainu Akmeni, kas savulaik bija atgādāts uz Zemi no Oriona. Akmens līdz šim laikam atrodas planētas sakrālās telpās, kuras sauksim ŠAMBALA. Par Šambalu bieži sauc tās vietas, kas glabā īpašas vibrācijas, saistītas ar visas planetārās dzīves garīgo paaugstināšanu. Tās vietas ir Altaja atradzes, dažas, sevisķi apslēptas vietas Himalajos un Tibetā. Ir sava Šmbala katrā kontinentā. Taču visas tās saistītas noteiktām garīgām saitēm ar to pamatu, kas ir Pasaules Balsts. Tā arī ir īstā Šambala. Kur viņa? Daudzi cenšas viņu atrast un visi atgriežas ar pārliecību par uzvaru. Bet atrod tikai tie, kuri Šambalā aicināti. Un kurš ar mūsu pavadoņiem nogādāts tajā Sakrālajā Mājoklī, kas ir visas planētas garīgā tvertne/вместилище. Tieši par šo Sakrālo Mājvietu šodien runājam.
Senos laikos neparastais Viesis, ieradies no Oriona, tika Šambalas iemītnieku pieņemts un ievietots speciālā daudzdimensionālā telpā ar aizsardzības īpašībām - priekš tā, lai uz viņu neviens nevarētu izdarīt nevajadzīgu ietekmi. Šī aizsargātā telpa atrodas mūsu planētas trešā Garīgā Centra dimensijās (dimensijas 7-1). Tomēr, pats Čintamani, kā daudzdimensionāla struktūra, attīstīta arī otrā Garīgā Centra dimensijās - 8-jā, 9-jā, 10-jā.
Akmens saņēma nosaukumu ČINTAMANI.
(Numeroloģiski: 25 - 10 - 15 - 20 - 1 - 14 - 1 - 15 - 10 = 111
Pēc Krajona kodiem: 111 - sūtnis - līdzsvarojums/балансировка - vertikāle - laika mērs - apakšējā pasaule - ugunīgā - pirmā zvaigzne).
111 - Radītāja Trīsvienības izteiksme [Тройственное выражение Создателя]
Šis ciparu kods - 111 - īpaši zīmīgs ar to, ka nes daudzdimensionālu informāciju no Oriona Sadraudzības, tanī skaitā, arī jauno ģenētisko informāciju.
Nosaukums ČINTAMANI pazīstams daudziem cilvēkiem. Visbiežāk ar Čintamani saprot tikai nelielu daļu galvenā Akmeņa, kas ceļo pa pasauli un pāriet no viena gaismasnesēja-evolucionējoša cilvēka pie cita. Bet, īstenībā, Čintamani - tā daudzdimensionāla, daudzfunkcionāla struktūra, kas uztur pastāvīgu Zemes saikni ar Oriona zvaigznāja civilizācijām, bet caur tām - ar Oriona Sadraudzību, citu galaktiku civilizāciju pārstāvjiem.
Čintamani Zemes struktūrā bija ienests apmēram 5 miljonus gadu atpakaļ. Tieši tad, pēc jūsu lineārā laika, sākās uz mūsu planētas Lielais Eksperiments Jaunās Dzīves un Jaunā Evolucionārā Ceļa radīšanai. Tieši ar Lielā Eksperimenta sākumu var saistīt Lielā Zvaigznes Ceļinieka ierašanos uz mūsu planētas, kurš vienmēr palīdz tiem, kuri meklē jaunus evolucionārus ceļus.
Akmens nepārtraukti atrodas sakaros ar savu tālo Dzimteni - Orionu. Bet precīzāk - ar Betеlgeizi/Бетельгейзе (Oriona Alfa), Sava Apzīmējuma Zvaigzni (par Zvaigžņu Nosaukumu noslēpumiem jau stāstīja Krajons*). Un to svarīgi saprast, tādēļ, ka Nosaukuma Zvaigzne nosaka pārejošu laika piesaisti Akmeņa Dvēselei Oriona zvaigznājā. Čintamani - Zvaigznes Ceļinieks, kurš var ilgstoši uzturēties vienās vai otrās pasaulēs uz planētām vai zvaigžņu sistēmās. Viņš vienmēr izpilda evolucionāras programmas priekš tām Pasaulēm, kur nosūtīts. Un viņa atrašanās ilgumu, dzīvībdarbību uz mūsu planētas var izskaitļot arī no viņa piesaistes momenta Betelgeizei, jo jau tad viņā bija ieliktas programmas priekš planētas Zeme. Caur Čintamani iet pastāvīga neparastu enerģiju piegāde no Oriona. Ar tām nāk arī daudzdimensionāla evolucionāra informācija, katru reizi pilnīgā atbilstībā Zemes attīstības līmenim, nepieciešamam kārtējā momentā.
Caur Čintamani ar Zemi saistās Oriona pārstāvji - mūsu Galaktikas civilizācijas. Priekš tā viņiem eksistē speciālas iekārtas, ļaujošas mērķtiecīgi sazināties ar Akmeni īpaši šauri virzītā starā, vadāmam no Betelgeizes. Taču šīs saziņas mērķis ir arī nepieciešamās informācijas nodošana Zemes Garīgajai Valdībai. Tas notiek vienmēr, notiek arī līdz šim laikam. Čintamani ar sevi uzrāda sevišķu daudzdimesionālu speciālas nozīmes uzbūvi/iekārtu ar kā palīdzību sākas pārjūtīgas sajūtas un telpas-laika IZMAIŅAS pie kam, katrā planētas telpas-laika kontinuumā (TLK) tas izpaužas citādi. Vēl vairāk, Čintamani izpauda savus sevišķos telpas-laika raksturojumus visos planētas evolucionāros periodos tieši tā, kā tas bija nepieciešams viņas evolucionārajām programmām. Un Akmeņa pārkārtošanās vienmēr īstenojās Oriona pārstāvju un Šambalas Valdoņu līdzjaunradē.
No seniem laikiem zināmi to izpausmju fakti starp cilvēkiem, kuri vada planētas evolucionārās programmas. Starp Viņiem vienmēr bija arī tie, par kuriem bija zināms maz, vai arī nekas nezināms. Taču viņi vienmēr atstāja Šambalu brīvi, un turp atgriezās bez šķēršļiem. Visas ieejas-portāli Īstenajā Šambalā slēgti priekš tiem, kuri negatavi ieiet Garīgajā sakrālajā telpā. Un tikai tie, kuri bija Mūsu ataicināti, mūsu patruļa/дозорные varēja atvest sakrālās/sirds vietās. Vieniem bija Šambalas redzējums/видЕние un norādīts viņu tālākais Ceļš. Bet citiem atvērās īstā ieeja Šambalā un viņiem tur bija savi iesvētījumi un atklāsmes. Visos planētas eksistēšanas laikos darbojās šis Garīgais Centrs. Pat tādos periodos, kad vēl tikai formājās gan pati planēta un tās daudzās dzīvības formas, ieskaitot arī cilvēciskās dzīvesplūsmas. Par Šambalas Cilvēkiem pareizi runā, ka tie - cilvēces garīgie Vadītāji. Viņi bija un ir apveltīti ar īpašiem savas gaismas būtnes raksturojumiem, ļaujošiem būt speciāliem ķermeņiem priekš jebkuras pārvietošanās pa visām Zemes planetārās sistēmas dimensijām un vienlaicīgi eksistēt ārpus šīs planētas sistēmas laika un telpas. Bet tas nozīmē, ka daudzdimensionālitāte ir obligāts atribūts tiem, kuri no seniem laikiem vada Zemes evolūciju.
Šambala - tas daudzdimensiju, daudztelpisks Mājoklis. Tam ir daudzfunkcionāla nozīme. Šambala ir arī visas planētas ģenētiskās informācijas glabātava, visām dzīvības formām ar viņu daudzskaitlīgām izpausmēm laikā-telpā. Šambala - tā vieta, kur Šambalas Valdoņiem izpildīt noteiktus rituālus notikumainības izkārtošanai un evolucionāro programmu atraisīšanai. Šambala - tas planetārās evolūcijas vadības galvenais Garīgais Centrs.
Šambala - tas vēl arī centrs, caur kuru pilnā un tīrā apjomā notiek kontakti ar ārpuszemes augsti attīstītām civilizācijām. Ne ar tām ārpusplanetārām dzīvībām, kas periodiski ierodas uz Zemi transportlīdzekļos. Bet ar tām Kosmosa Dzīvības formām, kuras patiesi augsti attīstītas un kurām nav nepieciešami pārvietošanās līdzekļi priekš tā, lai būtu klāt jebkurā mūsu Galaktikas vietā un pat - Visumā. Čintamani vienmēr atbalstīja zemiešu kontaktu ne tikai ar Oriona zvaigznāja pārstāvjiem, bet arī ar citām augsti attīstītām Dzīvības Formām.
Bet tagad jums pavēstīšu par Čintamani sakariem ar tām augsti attīstītām Galaktiskām Kristāliskām Gaismas Būtnēm, ar kurām jūs strādājiet kā Lemūriešu Kristāliem (LK). Akmenis savulaik tieši veicināja Lemūriešu Kristālu pārvietošanu uz mūsu planētu. Vēl vairāk, tieši ar viņa palīdzību, caur Čintamani struktūru īstenojās speciāla LK pārprogrammēšana atbilstoši laikmetam un civilizācijai. Caur Čintamani daļēji notika arī "atstrādāto" programmu un struktūru evakuācija no LK tīkla. Akmens arī tagad cieši saistīts ar visu Lemūriešu Kristālu tīklu un, sevišķi, ar Lemūriešu Kristālu Orions. Un tādēļ pienāca laiks saprast, cik ļoti Oriona zvaigznājs, un tieši Zvaigzne Betelgeize saistīta ar LK aktivizēšanu. Svarīgi ņemt arī vērā, ka caur zvaigznāju Orions, īstenojas Zemes sakars ar ārpusgalaktiskām Oriona sadraudzības civilizācijām un Oriona Gredzena civilizācijām, par kurām jums nesen pastāstīja Kristāls Sananda (1).
Tagad svarīgi jūsu darbu sasaistīt ar mūsu darbu, pastāvīgi notiekošu ar Čintamani Akmeni - kā daudzdimensionālu struktūru, kas satur evolucionārās programmas priekš visām planetārās dzīvības formām dotajā etapā.
Ko vēl vērtīgi zināt par Čintamani Akmeni tagad, kad planetārā Augšupcelšana pieņemas spēkā? Akmens ir neapšaubāms instruments ar savu ļoti sarežģīto struktūru. Viņu nevajag uztvert kā vienkāršu akmeni, lai arī kosmisku. Viņam ir pilnībā materiāla struktūra, taču kā jau es vēstīju, viņš eksistē kā daudzdimensionāla struktūra planetāro Globusu sistēmas desmit dimensijās. Tagad viņa daudzdimensionālitātes iespējas sāka paplašināties sakarā ar planetāro Globusu sistēmas uzbūves izmaiņām. Un tādēļ Čintamani kā daudzdimensionāla struktūra no Oriona, palīdzēs jums Lemūriešu Kristālu aktivizēšanas procesā. Un, vispirms, jums nepieciešams pieslēgt Čintamani Lemūriešu Kristālu Orions. Precīzāk, aktivizēt šo radniecīgo sakaru un izmantot to, pašreizējā aktivizēšanas momentā (otrs etaps DESMIT AKORDA aktivizēšanā), kā arī tālākos.
Čintamani plašas iespējas. Un tagad viņš pastāvīgi iziet pārprogrammēšanu atbilstoši visiem planetārās vienotības attīstības jaunā etapa uzdevumiem.
Čintamani - svarīgs planetārais artefakts par kuru jūs sāksiet uzzināt vairāk un vairāk. Nevajag domāt, ka priekš katra atvērās piekļuve svēto svētajai Šambalas Mītnei. Nē. Taču, kuram tīra sirds un labsirdīga Dvēsele, kurš savu dzīvi veltījis planētas progresīvai atjaunošanai, kurš saprot noslēpuma nozīmīgumu, tas kļūs Akmens Zīmoga nesējs un viņa sarunu biedrs. To sasniegs tie, kuri būs aicināti, kā jau visos laikos.
Aktivizēšanas pasākumu vadīšanas laikā, jums nepieciešams uzstādīt/izkārtot LK Orions sakaru ar Čintamani, un caur viņu - ar Betelgeize un Oriona Gredzena civilizācijām (2). To palīdzēs veikt jūsu neiemiesotie kolēģi. Pirmām kārtām, jums palīdzību sniegs Erceņģelis Satijanīls/Сатияниил ar savu Satijadanaju Arheju [Археей Сатияданай ?] un Lemūriešu Kristālu Sananda. Tā kļūs par Lemūriešu Kristālu ORIONA un METATRONA, Priesteru un Glabātāju darba daļu.
Bet tagad nedaudz par to Akmens "gabaliņu", kas ir Šambalas Vētsnesis un tiek nodots no viena evolucionāri nozīmīga cilvēka otram. "Gabaliņš" Akmens - tas jūsu pasaulē materiālizēta Čintamani daļa, kas satur energoinformāciju, nepieciešamu priekš Gaismas Meistara sakariem ar Šambalu. Caur Šambalas Vēstnesi notiek kontakts ne tikai ar pašu Čintamani, bet arī ar Skolotājiem, kuri ved doto cilvēku viņa zemes misijā.
Ir stingrs noteikums: Akmens būs pie cilvēka tik ilgi, kamēr viņš stingri pieturas pie sava evolucionārā uzdevuma. Viņš nekad nenonāk nelabvēlīgu un gadījuma cilvēku rokās. Akmens atnāk neparastos ceļos un tikpat negaidīti var pazūst nezināmā virzienā. Akmeņa atnākšanu var izpelnīties tas, kurš izpilda sevišķu misiju priekš Zemes evolūcijas.
Tagad Šambalas Vēstnesim - kārtējais īpašnieks, kura vārds nevar tikt nosaukts. Kopā ar planētas vibrāciju paaugstināšanos, mainās arī galvenā Akmeņa un, protams, viņa mazās līdzības parametri. Tādēļ, ka ceļojošais Akmens ar sevi pauž precīzu mātes Akmens hologrammu.
Mani dārgie bērni! Mana šodienas vēstule adresēta ne tikai tiem, kuri aktivizē Lemūriešu Kristālus. Visiem Gaismas Darbiniekiem nepieciešams zināt par to, kādā veidā Zeme no seniem laikiem saistīta ar Oriona zvaigznāju un zvaigžņu civilizācijām aiz mūsu Galaktikas robežām. Attīstot kosmiskuma apziņu, jūs paši kļūstat viengabalaini no kosmiskā skatu punkta. Drīz jūs katrs pats sāksiet izmantot savus īstos kosmiskos sakarus, uz laiku jums slēgtus. Sākas Kosmiskās Sadarbības Ēra. Un es jums gribu teikt, ka dažreiz nav pat nekur tālu jāiet. To, šo sadarbību, var sākt, neaizlidojot no mūsu dzimtās un brīnišķīgās planētas.

Ar dziļu mīlestību, jūsu URUSVATI.
26.11.2014.g.
-------------------
*Marinas Shults grāmata: Крайон. Ель Мория. "Монада и ДНК" - 5.lpp - Крайон. Обозначение вашей Монады. Москва. Амрита-Русь.2009.

(1) http://spekavots.ucoz.ru/news/sanandas_cels/2014-10-23-1253
(2) http://spekavots.ucoz.ru/news/1_melhisedeka_zvaigzne/2015-03-19-1403
un http://spekavots.ucoz.ru/news/2_melhisedeka_zvaigzne/2015-03-22-1406
-------------------
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(19) 2015. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296. Par iespējām pasūtīt Žurnāla speciālizdevumu "Runā piektā dimensija"/"Говорит пятое измерение" var uzzināt: http://spekavots.ucoz.ru/news/uzmanibu_specials_zurnala_izlaidums/2015-04-13-1428
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/25.04.2015. , nosūtīts Latvijas Radio Viļņiem 25.04.2015.
Skatījumu skaits: 844 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: