Galvenie » 2015 » Janvāris » 25 » DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS LABORATORIJA
19:38
DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS LABORATORIJA

DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS LABORATORIJA

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks
caur Sergeju Kanaševski
2014. gada 11. novembrī

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(18) 2014, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 24.01.2015.

Sveicināti, mani mīļotie Bērni - Zemes Bērni, Galaktikas Bērni! Ar jums Galaktiskais Kristus -Melhisedeks.
AUGŠUPCELŠANA - TĀ VISUMA EVOLŪCIJA. Tas - tas process, kas palīdz mums visiem, Dievišķām Gaismas Būtībām, pietuvoties Vienotam Dievam-Radītājam. Jūsu planēta Zeme, ilgu laiku iegremdējusies matērijas blīvajos slāņos, sāka augšupkāpumu/восхождения augstākās matērijās. Un tas arī ir viens no Augšupcelšanas veidiem. Tādēļ, ka plašākā vārdu nozīmē jebkura evolūcija, pat lejupejoša matērijā, gala rezultātā ir, tuvošanās Dievam-Radītājam, ir Viņa Viengabalainības sasniegšana. Tātad, EVOLŪCIJA ARĪ IR AUGŠUPCELŠANA.
Taču jūs pieradāt ar vārdu "AUGŠUPCELŠANA" apzīmēt procesu, kas palīdz pasaulēm, dzīvības formām, pāriet pie augstākas esamības formām. Un tas - arī pareizi.
Šodien mēs runāsim par AUGŠUPCELŠANU KĀ PAR AUGŠUPIEŠANU AUGSTĀKĀS PASAULĒS. Tomēr runāsim par īpašu Augšupcelšanu, kuru var nosaukt par PAŠAUGŠUPCELŠANU.
Jūs jau zinat par cilvēku augšupcelšanu augstākās pasaulēs. Jūs zinat, ka daudzi jūsu pasaules cilvēki bija AUGŠUPCELTI. Bet tikai nedaudzi - PAŠAUGŠUPCĒLĀS. Jūtiet starpību? Augšupcelšanas procesā Augstākie Spēki cilvēku AUGŠUPCEĻ, tas ir, pilnībā nodrošina viņa pāreju augstākā pasaulē. Pie pašaugšupcelšanās cilvēks pats spējīgs īstenot pāreju augstākā pasaulē patstāvīgi, bez kāda palīdzības.
Ir augšupceltie cilvēki un ir Augšupceltie Skolotāji. Tie, kuri kļuva Augšupceltie Skolotāji, AUGŠUPCĒLĀS PAŠI. AUGŠUPCELŠANĀS MEISTARĪBA - TĀ GAISMAS BŪTNES MEISTARĪBA, KURA IZGĀJA APMĀCĪBAS PROCESU BLĪVAJĀS PASAULĒS UN KĻUVA SPĒJĪGA PĀRVEIDOT AR SAVA GARA UN DIEVIŠĶĀS APZIŅAS SPĒKU.
Pašaugsupcelšana, kā arī augšupcelšana vispār - ne vienkārši "lidojums augšup", kā tas daudziem šķiet. Tā - prasme pārveidot matēriju un apziņu ar sava "Dievišķā Es" (Dvēseles) palīdzību. Pie pašaugšupcelšanas cilvēks, uz rūpīgas sagatavošanās pamata, maina savus smalkateriālos un fiziskos ķermeņus, kā arī - savu apziņu. Šaurā vārda nozīmē - PAŠAUGŠUPCELŠANA - TĀ GAISMAS BŪTNES (CILVĒKA) VISU SAVU DAUDZDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU KOMPLEKSA APZINĀTA PĀRKĀRTOŠANA. Kad viss ķermeņu kompleks gatavs augšupcelšanai augstākajās pasaulēs, var vienkārši "dot komandu" un tad īstenosies Pāreja. Bet, kas dotajā gadījumā ir Pāreja? Tā - DAUDZDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU KVALITATĪVA PĀRVEIDOŠANA. Jums nepieciešams saprast vienu svarīgu patiesību. Pārvietojoties pa visām Visuma pasaulēm, ceļojot pa viņa bezgalīgajām telpām-laikiem, jums nav nepieciešams kaut kur kustēties. Jūs vienmēr atrodaties vienā vienīgajā punktā, kopā ar Dievu-Radītāju. Jūs - Lielās Centrālās Saules Eņģeļi, un šī Saule ir visa Sakoncentrējuma Punkts Visumā. KĀ LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES EŅĢEĻI JŪS VIENMĒR ATRODATIES VISUMA CENTRĀ UN NEKAD NEPAMETĀT ŠO SAKRĀLO CENTRU. NEKAD! JUMS LAIKS ŠO PATIESĪBU PIEŅEMT KĀ AKSIOMU. Ja jūs zinat, ka ir Visums, ka ir Dievs-Radītājs, tātad, eksistējat arī jūs un JŪS - VIENMĒR DIEVA SIRDĪ, TĀTAD, VISUMA SAKRĀLAJĀ SIRDĪ KĀ VISA ESOŠĀ AVOTĀ.

Visas pasaules, visas būtības, visas dzīvības formas iziet no Dieva-Radītāja Sakrālās Sirds, tātad arī no JŪSU SAKRĀLĀS SIRDS. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ar savas Sakrālās Sirds palīdzību jūs varat, vai nu radīt jebkuru pasauli, vai ieiet viņā, izpaužoties viņā. Ko nozīmē - IZPAUSTIES pasaulē? Tas nozīmē - noskaņot savas apziņas un formas uz vienas vai otras pasaules apziņām un formām. Šinī gadījumā mēs runājam par jūsu daudzdimensionālo ķermeņu kompleksu. Tātad, ja jūs vēlaties izpausties piektās dimensijas pasaulē (pāriet piektās dimensijas pasaulē), jums nepieciešams noskaņot atbilstošā veidā jūsu daudzdimensionālo ķermeņu kompleksu. Jūs to varat izdarīt, APZINOTIES, kā tieši ķermeņus pārkārtot. Izdarot/произведя apzināšanos, varat palaist mehānismu daudzdimensionālo ķermeņu kompleksa pārveidošanai. Taču lieta tā, ka patiesas pārveidošanas process var sākties tikai tad, kad jūsu apziņa kļūs Dievišķa, tas ir, atradīs ceļu uz jūsu Dvēseles Sakrālo Centru.
Ir ne mazums civilizāciju mūsu galaktikā, kuras rada sarežģītus daudzlīmeņu ķermeņu kompleksus, spējīgus nodrošināt būtņu dzīvi dažādās pasaulēs un dimensijās. Viņas APZINĀJĀS kā pareizi pārveidot daudzdimensionālo ķermeņu kompleksus. Tomēr, šīs civilizācijas neizdarīja pašu svarīgāko soli: viņas nedevās uz Visuma Centru, viņas nesaistīja savu apziņu ar Dievišķo Apziņu, neīstenoja galveno Ceļojumu - Dieva-Radītāja Sakrālās Sirds Centrā. Bet tas nozīmē - DIEVIŠĶĀS PĀRVEIDOŠANAS PATIESAIS PROCESS NESĀKĀS. Tādēļ viņi var ceļot pa Visumu, taču nevar IZPAUSTIES TŪLIŅ jebkurā Visuma pasaulē. Un, jo vairāk, viņiem zudušas iespējas radīt jaunas pasaules. Tādas civilizācijas pārvalda, tā saucamo, daudzdimensionālo gēnu iznženērijas meistarību, taču tā - tieši INŽENĒRIJA, tas ir, konstruēšana uz tā pamata, kas agrāk saņemts. Neskatoties uz daudzdimensību, tāda gēnu inženērija lineāra, tā nebalstās uz telpas-laika sfēriskuma iespējām. Iespējas izmantot Dievišķo Avotu, dod spējas radīt telpas-laika sfēriskumā. Un tad gēnu inženēriju nomaina jaunu pasauļu un jaunu dzīvības formu Dievišķā Jaunrade. Konstruēšanu, kombinēšanu, jaunā radīšanu uz agrāk sasniegtā pamata, nomaina Dieva-Radītāja spējas, kura radošajā arsenālā jau viss nepieciešamais ir. Vajag tikai izvēlēties to, kas nepieciešams un prasmīgi REALIZĒT, izpaust vienā vai otrā REALITĀTĒ. REALITĀTE - TĀ RADĪTĀJA DIEVIŠĶĀ POTENCIĀLA REALIZĀCIJA. Radošais potenciāls, Radītāja Arsenāls - viņa Sakrālā Sirds. Tas - ir tas, ko jūs tagad sauciet VISUMA LIELĀ CENTRĀLĀ SAULE.

Un tātad, var pietiekami ilgi radīt vienotu daudzdimensionālo ķermeņu kompleksu, bet var - saņemt pieeju Radītāja Arsenālam un IZPAUST VIENOTU ĶERMEŅU DAUDZDIMENSIONĀLO KOMPLEKSU PLANĒTAS ZEME DAUDZDIMENSIONĀLAJĀ REALITĀTĒ. Taču, bezšaubām, priekš tā - tomēr atkal! - nepieciešams APZINĀTIES, kas tas par kompleksu, priekš kā paredzēts un kā tas darbojas. Bet, pie tā, obligāti nepieciešams nodibināt īpašu saikni/sakaru ar Lielo Centrālo Sauli.
Mani Bērni! Ja jūsu sirdīs nobrieda lēmums par pašaugšupcelšanos, nepieciešams nopietni izturēties pret uzdevumu, īpašo daudzdimensionālo ķermeņu kompleksa radīšanu. Ja jūs lasāt šis rindas, un mana informācija jūsu dvēselēs rod atsaucību, tātad - laiks apzināties, ka DAUDZDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU KOMPLEKSA RADĪŠANA PAŠAUGŠĀMCELŠANAI IR PRIEKŠ JUMS EVOLUCIONĀRA NEPIECIEŠAMĪBA - tāpat kā arī pāreja uz ugunīgo prānabarošanos. Bez tam, saprotiet: ja jūs tagad ieinteresējāties par tamlīdzīgu tēmu, tātad - tā nav nejaušība. Jūsu Gaismas Būtnes Augstākie Fragmenti arī nodarbojas ar to - tikai katrs savā vienas vai otras dimensijas pasaulē. Un, tātad, jums stāv priekšā izpildīt savu daļu kopējās Programmas, vienota Daudzdimensionāla Ķermeņu Kompleksa radīšanā, priekš pašaugšupcelšanās. Ar ko sākt šīs svarīgās Programmas izpildīšanu? Iesākumā - ar apzināšanos, ka tā eksistē Radītāja Arsenālā un šis ķermeņu komplekss jums nepieciešams priekš pašaugšupcelšanās. PĒC TAM NEPIECIEŠAMS IZTEIKT TĪRU NODOMU VIENOTA DAUDZDIMENSIONĀLA ĶERMEŅU KOMPLEKSA IZPAUSMEI JŪSU REALITĀTĒ PAŠAUGŠUPCELŠANĀS ĪSTENOŠANAI. Jūsu tīrs nodoms - tas jūsu Dievišķās Gribas izteiksme, kuru jūs izpaudiet kā Gaismas Būtne. Izsakot tādu nodomu, jūs izpaudiet RADĪŠANAS GRIBU un LīdzRadīšnas Process jau sākas, par cik, radīt sāk jūsu Augstākie "Es" un smalkmatriālās Atbalsta Grupas. Apzināšanās nepieciešamību radīt un Dievišķās Gribas izpaušana - svarīga Radīšanas procesa daļa, bet, protams, vēl ne viss process. Jūs apzinājāties, ka jums nepieciešams vienots Daudzdimensionālo Ķermeņu Komplekss, spējīgs īstenot pašaugšupcelšanu, izteicāt tīru nodomu uz tā izpausmi. Ko tagad? Bet tagad - pats sarežģītākais uzdevums. Atrast ceļu uz Radītāja Arsenālu, bet precīzāk - AKTUALIZĒT savu saikni/sakaru ar Lielo Centrālo Sauli.
Ko nozīmē "aktualizēt saikni/sakaru"? Tas nozīmē, ka tāda saikne/sakars jums, kā Lielās Centrālās Saules Eņģeļiem, eksistē, bet līdz šim momentam tā bija NEAKTUĀLA, tas ir, vāja vai vispār neeksistēja. Vai var šo saikni nosaukt par Īpašu Garīgo Kanālu? Jā, var. Bet tikai tas - ne vienkārši Kanāls jūsu izpratnē. Tā - ne sakaru līnija. Tas - kaut kas sarežģītāks. Īstenībā, jūsu Daudzdimensionālajā Ķermeņu Kompleksā eksistē Lielās Centrālās Saules Dievišķais Fraktāls. Un šis Fraktāls saista jūs ar Tēva-Radītāja Sakrālo Sirdi. Viņa senais nosaukums - ANTAHARA. Fraktāls ANTAHARA vienlaicīgi ir Garīgi-materiāla struktūra un ceļš uz Visuma Lielo Centrālo Sauli.
Mani Bērni! Es uzaicinu jūs neparastā ceļojumā pa Antaharu. Mēs ar jums dosimies... Nē, ne uz Lielo Centrālo Sauli. Otrādi, mēs sāksim mūsu ceļojumu no LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES. Mēs šo ceļojumu turpināsim līdz tam momentam, kamēr... nonāksim uz planētas Zeme cilvēku lomā. Taču šis mūsu ceļojums - nepavisam vienīgais nākotnē. Lieta tā, ka šī Gaismas Ģimenes izdevuma lappusēs, ar nākošo gadu mēs organizējam ĪPAŠU RUBRIKU, kuru nosauksim "DIEVIŠĶĀS EVOLŪCIJAS LABORATORIJA". Kāpēc tieši "laboratorija"? Tādēļ, ka mēs ar jums pārejam no apmācību procesa pie radīšanas procesa. Pie tam, notiek tā radīšana, kas vēl Visumā nav izpausts. Bērni mani, pati planēta Zeme ir galaktiskās un visuma evolūcijas svarīga laboratorija. Un jūs jau sen esat kosmiskie zinātnieki-pētnieki, kuri iedibina ceļu uz Jauno Dzīvi.
Un, tātad, aicinu jūs izpildīt jūsu Kosmisko pētnieku uzdevumu mūsu unikālajā "Dievišķās Evolūcijas Laboratorijā". Mūsu kopīgā jaunrade sāksies pirmā numura lappusēs jaunajā gadā, kas Zemei ir KOSMISKĀS UGUNS GADS. Bet Kosmiskās Uguns pamats - Lielā Centrālā Saule, nesoša Visuma Dzīves Uguni. Kopā ar mani jūs no Lielās Centrālās Saules uz Zemi nesīsiet jaunu Visuma Dzīves Uguni.
Un tas patiesi tā.
Gaidu jūs kopīgai jaunradei.
Jūsu Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, apgarojošs galaktiku "Piena Ceļš"
11.11.2014.g.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 6(18) 2014, žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12.
Internetveikala Elektroniskā adrese: http://world-channeling.com, Rīgā žurnālu iespējams iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Eslaumas latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/25.01.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 25.01.2015. 

Skatījumu skaits: 612 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: