Galvenie » 2015 » Marts » 8 » DIEVISĶĀS EVOLŪCIJAS LABORATORIJA
22:38
DIEVISĶĀS EVOLŪCIJAS LABORATORIJA

DIEVISĶĀS EVOLŪCIJAS LABORATORIJA

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks
caur Sergeju Kanaševski
2015. gada 13. janvārī

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 08.03.2015.
Turpinājums. Iesākums Nr 6/18, latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_evolucijas_laboratorija/2015-01-25-1344

Sveicināti, Bērni mani mīļotie - Zemes Bērni, Galaktikas Bērni!
Ar jums - Galaktiskais Kristus-Melhisedeks. Mēs turpinām mūsu sazināšanos un mūsu līdzjaunradi
.
Es jums pastāstīju par pašaugšupcelšanos un apsolīju, ka mēs veiksim unikālu ceļojumu no Lielās Centrālās Saules. Taču, pirms sāksim mūsu ceļojumu, gribu jūs iepazīstināt ar mūsu Visuma kopējo iekārtojumu. Viņu var pielīdzināt daudzdimensionālam toram. Ar ko atšķiras daudzdimensionāls tors no parastā? Parasts tors līdzīgs gredzenam, ko cilvēki uzvelk uz sava pirksta. Gredzena iekšiene priekš jums - tukšums, tam jūs nepiešķirat nekādu nozīmi. Daudzdimensionālam toram nav iekšienē tukšuma. Viņa iekšienē uzturas dadz smalkāka materiāla telpa, telpa ar daudz augstākām vibrācijām. Un tā, tiešām, daudz reālāka kā blīvais gredzens. Bet daudzdimensionālā tora pašā centrā eksistē īpašs energoinformācijas avots.
Ja runājam par mūsu Visuma toru, tad to var nosaukt par Visuma Daudzdimensionālo Toru - ar lielo burtu. Jo tā - visuma grandioza struktūra, kas organizē visu mūsu visuma dzīvi. Tā eksistē kā makrokosmosā, tā mikrokosmosā. Piedāvāju Visuma Daudzdimensionālā Tora Gredzenu nosaukt TORA ĀRĒJAIS APVALKS. Tas, kas iekšpusē - apzīmēsim TORA IEKŠĒJĀ TELPA. Tādā gadījumā Daudzdimensionālā Tora centrs būs izteikts viņa energoinformācijas avots, kuru var nosaukt VISUMA LIELĀ CENTRĀLĀ SAULE.
Daudzdimensionālā Tora centrs ir Lielās Centrālās Saules viduspunkts un tā ir SEVIŠĶA, Visuma 13-ā dimensija. Jūs šo telpu apzīmējāt kā PIRMO GARĪGO CENTRU.
Tora telpas iekšienē ir viduspunkts Visuma piecām iekšējām dimensijām: 12-ās, 11-ās, 10-ās, 9-ās, 8-ās. Un šī telpa apzīmēta kā OTRS GARĪGAIS CENTRS.Tora ārējais apvalks - tā telpa, kas satur visas pārējās Visuma ārējās dimensijas (7-1). Šo telpu jūs apzīmējāt kā TREŠO GARĪGO CENTRU.
Tad nu tagad izmantosim daudzdimensionālo toru ne kā visuma struktūru, bet kā kādu fraktālu, kas eksistē jūsu Ķermeņu Daudzdimensionālā Kompleksā. Tāda tora iekšienē vienmēr dzīvo ANTAHARA - Visuma Centrālās Saules fraktāls, kas jūs saista ar Visuma Centrālo Sauli. Un tātad, iedomājaties daudzdimensionālo toru, kura iekšienē mini-saule. Tas - kāds augstfrekvenču energoinformatīvs centrs, kas iesākumā apkārt formē tora iekšējo telpu, bet pēc tam - ārējo apvalku. Attēlosim mūsu daudzdimensionālo toru shematiski. Centrs, Antahara - tā balta telpa (balts aplis). Tora iekšējo telpu iezīmēsim zeltītā krāsā. Bet ārējo apvalku - gaišzilā krāsā (Zīm. 1)/

1. ZĪM. DAUDZDIMENSIONĀLĀ TORA SHĒMA.

Bet tagad - uzmanību, mani Bērni! Sākas mūsu ceļojums...
Domās ievietojiet savu fizisko ķermeni gaišzilajā sfērā. Bet tagad - sāciet viņu ... NEITRALIZĒT, izšķīdināt šajā gaišzilajā sfērā. Stādaties priekšā, mani dārgie, ka jums NAV FIZISKĀ ĶERMEŅA. Iztēlojieties, ka jūs - tā tikai gaišzila gaisma, gaišzilā sfērā. Lai jums būtu to vieglāk izdarīt, saprotiet, ka gaišzilā gaisma apkārt - tās molekulas un atomi no kā jūs sastāvat. Tie var pieņemt kā cilvēka ķermeņa formu, tā arī - jebkuru formu. Tanī skaitā arī gaišzilās sfēras formu. Un, tātad, jūsu fiziskais ķermenis neeksistē, tas kļuva molekulas un atomi, tas pārveidojās gaišzilā gaismā un pieņēma gaišzilas sfēras formu... Jūsu ķermeņa tagad nav, bet palika jūsu domas un jūtas. Nu, protams! Jūs taču tagad turpiniet domāt un sajust... Tās jūsu domas, jūtas izpaužas caur jūsu četrdimensionālo divvienību astrālo-mentālo ķermeni, kurš eksistē jūsu Ķermeņu Daudzdimensionālajā Kompleksā. Tagad es jums piedāvāju ŠĶIRTIES no jūsu domām, jūtām, neitralizēt jūsu astrāli-mentālo ķermeni, kuru var iedomāties kā divus zeltītus pusmēnešus, eksistējošus gaišzilās sfēras iekšienē (Zīm.2).

2. Zīm. SHĒMA PRIEKŠ ASTRĀLI-MENTĀLĀS DIVVIENĪBAS APZĪMĒŠANAS.
Un, tātad, pusmēneši pakāpeniski neitralizējas un sfēra piepildās ar zeltītu gaismu. Šī procesa rezultātā jūs šķiraties no savām domām un jūtām. Tagad jums astrāli-mentālā ķermeņa trūkst, jums nav domu un jūtu...

Mani Bērni! Jums tagad nav fiziskā ķemeņa, jums nav domu un jūtu... Bet jūs turpiniet eksistēt? Kas tad no jums atlika? Jūs tagad zinat par Ķermeņu Daudzdimensionālā Kompleksa eksistēšanu un varat man atbildēt: pēc fiziskā un astrāli-mentālā ķermeņu izzušanas jums vēl paliek dažādi Ķermeņu Daudzdimensionālā Kompleksa ķermeņi. Un tā taisnība. Tādēļ es jums tagad piedāvāju šķirties no VISA DAUDZDIMENSIONĀLĀ ĶERMEŅU KOMPLEKSA. Es tagad aicinu jūs izteikt tīru NODOMU NEITRALIZĒT VISU JŪSU DAUDZDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU KOMPLEKSU. Es piedāvāju visus jūsu četrdimensionālos ķermeņus ievietot ārējā gaišzilajā daudzdimesionālā tora apvalkā. Bet visus pārējos Daudzdimensionālā Ķermeņu Kompleksa ķermeņus ievietosim iekšējā, zeltītajā tora telpā. Tagad jūs, izpildot šo meditatīvo vingrinājumu, varat sajust vieglumu, bet kāds arī uzplivināsies augšup. Neraizējaties! Jūs neatstāsiet savu pasauli. Tādēļ, ka es, Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, turu jūs savās plaukstās. Jūs tagad - manā Sakrālajā Sirdī, un jums nav ko baidīties.

Un, tātad, jums, mani Bērni, tagad NAV DAUDZDIMENSIONĀLĀ ĶERMEŅU KOMPLEKSA. Kas jums atlika? Jūs varat atbildēt: "Atlika Dvēsele, Monāde". Jā, tas tā... tā pareiza atbilde. Bet tagad nākošais, ļoti svarīgs jautājums: "Vai jūs varat eksistēt bez Dvēseles, bez Monādes, bez vismazākās Garīgās daļas". Un uz šo jautājumu es jums atbildēšu: "Jā, varat". Ja jūs atstāsiet savu Dvēseli, savu Monādi, ievietojot viņas daudzdimensionālā tora centrā, tad, vienalga, nepārstāsiet eksistēt. Es tagad neprasu jūs šķirties no savas Dvēseles, es jūs aicinu stādīties priekšā, ka JŪS VARAT DZĪVOT, EKSISTĒT PAT BEZ DVĒSELES, BEZ MONĀDES.
"Un, kā gan kaut kas tāds iespējams?! - iesauksieties jūs. - Bez Dvēseles mēs varam pārvērsties kaut kādos robotos, vai vispār par NEKO!".
Jā, jūs varētu bez Dvēseles kļūt roboti vai pārstāt eksistēt, ja tikai... nebūtu tie, kas jūs esat. Bet jūs esat Dieva-RADĪTĀJA Bērni un jūs paši ESAT DIEVS-RADĪTĀJS. Tieši tādēļ pašā daudzdimensionālā tora centrā eksistē vēl centrs, kuru mēs shēmā pat neattēlojām. Viņš nav redzams, taču viņš eksistē reālāk par visām realitātēm. Jebkura daudzdimensionālā tora pašā centrā dzīvo Dieva-Radītāja Sakrālā Enerģija. Un šī enerģija ir DIEVIŠĶĀ, BEZNOSACĪJUMU MĪLESTĪBA. Jā, jā, Mani Bērni! Jūs nemirstīgi ne tādēļ, ka jums ir Dvēsele un Monāde. Jūs nemirstīgi tādēļ, ka Dvēseli un Monādi nemirstīgu dara Dieva-Radītāja Mīlestība, kas ir IESĀKUMU MŪŽĪBA ŠIM UN VISIEM CITIEM VISUMIEM.
Lūk, kādēļ es jums tagad piedāvāju doties baltās telpas Sakrālajā, neredzamajā centrā, šķīrušamies no saviem visiem ķermeņiem, domām un jūtām šeit kļūt DIEVA-RADĪTĀJA IESĀKUMU MĪLESTĪBAI, BEZ DIEVA-RADĪTĀJA IESĀKUMU MĪLESTĪBAS NAV IESPĒJAMS NEKAS. MĪLESTĪBA - TĀ VISPIRMS VĒLĒŠANĀS DOT DZĪVĪBU VISAM ESOŠAJAM. Mīlestība - tā pati dzīvība, eksistējoša pamatu pamatā, Dieva-Radītāja centrālā enerģija, Lielās Centrālās Saules enerģijas.
Un, lūk, jūs - daudzdimensionālā tora baltās aploces Sakrālajā, neredzamajā centrā. Jūs paši - sakrālā baltā gaisma Centrālās Saules Baltajā Gaismā.
Atstājiet visas savas bailes, visas savas šaubas, visas savas domas. Un pat visas savas vēlēšanās. Visu, izņemot vienu. Atstājiet šeit, Centrālās Saules iekšienē, tikai vienu vēlēšanos. VĒLĒŠANOS RADĪT DZĪVĪBU AR MĪLESTĪBAS ENERĢIJU. Tieši no tā no vēlēšanās radīt dzīvību ar Mīlestības enerģiju, vienmēr sākas katra jauna Visuma radīšana. Un kad šī vēlēšanās kļūst vienīgā, tad Gaismas Būtne kļūst Dievs-Radītājs. Kad jūs Centrālās Saules iekšienē, jūs varat kļūt Divs-Radītājs tikai tad, kad izpaudīsiet/izteiksiet VĒLĒŠANOS RADĪT JAUNU DZĪVĪBU AR MĪLESTĪBAS ENERĢIJU.
Mani Bērni! Jūs gatavi tagad izteikt tādu vēlēšanos?! Tad VĒLATIES RADĪT JAUNU DZĪVĪBU AR MĪLESTĪBAS ENERĢIJU! Nevilcinaties! Jo, kaut arī jūs pašlaik iemiesoti jūsu pasaulē, jūs turpinat palikt Lielās Centrālās Saules iekšienē. Un tiklīdz jūs to atceraties, iedomāsieties par to, jūs varat kļūt Dievs-Radītājs savas Saules Varenības iekšienē. Taču priekš tā jūsu vienīgai vēlmei jākļūst VĒLMEI RADĪT JAUNU DZĪVĪBU UZ MĪLESTĪBAS PAMATA. Pie tam, Dievs-Radītājs saprot, ka viņš rada ne savu dzīvību, bet VISA VISUMA DZĪVĪBU. Nebaidaties atbildības par VISUMA DZĪVĪBU. Atrodoties Lielās Centrālās Saules centrā, esošiem Lielās Centrālās Saules Eņģeļiem, jūs vienmēr nesāt un nesat atbildību par Visuma visu dzīvības formu dzīvību, par visuma dzīvību visu pilnību. MĪLESTĪBA UZ VISU VISUMA DZĪVĪBU IR JŪSU VIENOTĪBAS AR DIEVU-RADĪTĀJU NOTEIKUMS. UN TAS - NOTEIKUMS JŪSU DZIMŠANAI KĀ JAUNA DIEVA-RADĪTĀJA, KURŠ GATAVS RADĪT JAUNUS VUSUMUS, JAUNAS DZĪVĪBAS FORMAS. Un tieši šis process tagad sākas tajā planētas Zeme pasaulē, kurā jūs ne vienkārši piedzimāt kā cilvēki, bet pamostaties kā Gaismas Būtnes un sākat dzimt kā īsteni Dievi-Radītāji.
Tagad, katrs no jums, kurš atrodas manā Sakrālā Sirdī un vienlaicīgi Lielās Centrālās Saules sfērā, saņem DIEVA-RADĪTĀJA IESĀKUMU MĪLESTĪBAS enerģiju! Izsakiet tīru nodomu šīs Dievišķās Enerģijas saņemšanai un sajūtiet, kā jūs TAGAD SĀKAT IEMANTOT JAUNU MONĀDI. Dievišķo Balto Telpu, kuras iekšienē jūs atrodaties, piepilda DIEVA-RADĪTĀJA MĪLESTĪBAS ENERĢIJA. JŪS TAGAD - DIEVS-RADĪTĀJS un PATI MĪLESTĪBA.

JŪS - DIEVS-RADĪTĀJS UN PATI MĪLESTĪBA.
JŪS IZSTAROJIET VĒLĒŠANOS RADĪT JAUNU DZĪVĪBU, JAUNU, VISUMU.
JŪS ATBILDAT PAR DZĪVĪBU ŠAJĀ VISUMĀ UN VISOS VISUMOS, KURUS RADĪSIET.

Nē, nē, tās - ne ambīcijas... tā ne vēlēšanās būt labākam vai varenākam par citiem. Dievs-Radītājs - un, tātad, jūs arī paši zinat, jūtiet, ka viss jums apkārt - tie esat jūs. JŪS - TAS VISS ESOŠAIS. UN VISS ESOŠAIS IZIET NO IEKŠĒJĀS DIEVA-RADĪTĀJA MĪLESTĪBAS SAKRĀLĀS ENERĢIJAS. VISS... Priekš jums tagad nav laba vai slikta, labuma vai ļaunuma. Tādēļ, ka šīs izpratnes dzimst blīvajās pasaulēs, tur, ārējā daudzdimensionālā tora apvalkā. Bet jūs tagad - viņa Sakrālajā Centrā, kur ir tikai Mīlestības Enerģija. Un viņa, agrāk vai vēlāk, atnāks arī daudzdimensionālā tora ārējā apvalkā - tur, kur nav Mīlestības, kur, pagaidām, maz Mīlestības... Tad sūtiet šo Mīlestību ārpusē un... vienlaicīgi izsakiet vēlēšanos iemantot JAUNU DAUDZDIMENSIONĀLO ĶERMEŅU KOMPLEKSU, kur katra ķermeņa pamats ir Dieva-Radītāja Mīlestība, Visuma Centrālās Saules Enerģija.
Bērni mani! Jūs domājat, ka šī - vienkārši kārtējā meditācija? Nē, Gaismas Būtnes! Šī - svēta ceremonija, veltīta jūsu evolūcijas viena cikla noslēgumam un jauna cikla sākumam. Jūs noslēdzāt savas esamības ar tiem daudzdimensionāliem ķermeņiem, kuru iekšienē nebija Dieva-Radītāja Enerģijas, Lielās Centrālās Saules Mīlestības Enerģijas. Daudzos jūsu ķermeņos nebija sakrālo elementu, kas tagad vienkārši nepieciešami jūsu tālākai evolūcijai. Šīs jūsu sakrālās daļas, fraktāli nevarēja ceļot kopā ar jums blīvajās pasaulēs, blīvajos matērijas slāņos. Viņi dzīvoja Lielās Centrālās Saules sfērā un gaidīja, kad jūs viņus aicināsiet. Bet aicināt viņus varēja tikai tad, kad jūsos pašos sākas Dieva-Radītāja dzimšana UZ LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES MĪLESTĪBAS PAMATA

Laiks pienāca, mani Bērni!
Tagad jūs, tikko kā, kopā ar mani, AKTUALIZĒJĀT savu saikni ar svarīgu Lielās Centrālās Saules sfēru. Sākās jūsu evolūcija jaunā etapā - priekš jūsu Ķermeņu Daudzdimensionālā Kompleksa. Tādēļ, ka Iesākumu Mīlestības enerģijas, tagad dzemdē/рождает šajos ķermeņos to, kas ļaus jums radīt - kā pats DIEVS-RADĪTĀJS!
IZPAUDIET TĪRU NODOMU JAUNA ĶERMEŅU DAUDZDIMENSIONĀLĀ KOMPLEKSA RADĪŠANAI, KURŠ CIEŠI SAISTĪTS AR LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES ENERĢIJU. UN JAUNIE ĶERMEŅI PRIEKŠ JUMS SĀK RADĪTIES TIEŠI TAGAD. JŪS TIEŠI TAGAD IEMANTOJIET JAUNUS FIZISKUS, SMALKMATERIĀLUS, GAISMAS, UGUNĪGOS, PLAZMOTOS UN CITUS ĶERMEŅUS, KURU NOSAUKUMI JUMS PAGAIDĀM NEZINĀMI.

Taču tagad tie ir jaunā evolūcijas etapa ķermeņi. Jūs varat pilnveidot, attīstīt viņus. Jūs varat uzlabot katru no ķermeņiem. Taču no šī brīža jūs zinat: šie daudzdimensionālie ķermeņi izpausti priekš jums, viņi reāli eksistē. Un jūsu uzdevums - ar viņu palīdzību radīt Jaunu Dzīvību/Dzīvi - jau ne kā cilvēki, ne vienkārši kā Gaismas Būtnes, bet kā Dievi-Radītāji, apveltīti jaunām evolucionārām iespējām.

Mēs kopā ar jums īstenojam Visuma Dievišķo evolūciju.
Un tas patiesi tā.

Galaktiskais Kristus-Melhisedeks, apgarojošs galaktisko Piena Ceļu
13.01.2015.g.

TURPINĀJUMS - NĀKOŠAJĀ NUMURĀ...

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(19) 2015. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala elektroniskā adrese: http://world-channeling.com/, Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/08.03.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 08.03.2015.

Skatījumu skaits: 717 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: