Galvenie » 2016 » Marts » 23 » EGREGORU PĀRVEIDOŠANA
18:09
EGREGORU PĀRVEIDOŠANA

EGREGORU PĀRVEIDOŠANA

Erceņģelis MIHAILS
caur Sergeju Kanaševski
2015.gada 4. novembrī.
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(24) 2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.03.2016.

Sveicināti, bērni mani. Ar jums - Erceņģelis Mihails. Šodien mēs kopā, lai īstenotu svarīgu gaismas darbu - iemācītos pārveidot to, kas tagad aktīvi attur jūsu pasaules, jūsu cilvēces evolūciju.*
--------
Egregors ir viena no teosofijas izpratnēm. Savos darbos to labprāt izmantoja pazīstamais krievu ezotēriķis Daniels Andrejevs, grāmatas "Miera Roeze" ["Роза Мира"] autors - plaši pazīstamas Krievijā un aiz tās robežām. Ar egregoru saprot citādmatriālus veidojumus, izcēlušos no dažiem cilvēces psihiskiem izdalījumiem virs lieliem kolektīviem. Egregoriem nav garīgu monādu, taču piemīt koncentrēts pagaidu gribas lādiņš un apzinātības ekvivalents. Pēc Daniela Andrejeva uzskata, savs egregors ir jebkurai valstij.
Okultismā egregors - būtība, mijiedarbojošās ar cilvēcisku saprātu. Uz eksistēšanas rēķina astrālā un mentālā plānos, tas spējīgs uz cilvēku emociju un jūtu loģiskām operācijām.
No bioenergoinformātikas skatu punkta, egregors - energoinformatīva struktūra, sākotnēji radusies no cilvēku grupas emociju un domu kopējas idejas vienotas līdzievirzes. Postulējas dažādu egregoru esamība: reliģisku, profesionālu, klanu, filozofisku mācību, radošu skolu, ilgstoši un mērķtiecīgi strādājošu kolektīvu, sociālo kustību, partiju u.t.j
.
---------
Tagad, tieši caur tiem, Noturēšanas Spēki aktīvi ietekmē cilvēkus, nosakot neharmonisku evolucionārā procesa norisi. Aktīvi attīstās egregoru cīņa, bet caur egregoru cīņu - Noturēšanas spēki cīnās ar visu cilvēci, vēloties iesprostot cilvēkus Dualitātes vecajos rāmjos. Caur egregoriem uzkurina nacionālo naidu, reliģisko pretestību. Caur egregoriem vienas valstis ietekmē citas valstis. Ar egregoru dalību sākas kari, caur tiem pastāvīgi pieplūst enerģijas priekš tā, lai karu konflikti nedzistu, vai iedegtos vēl spēcīgāk.
Egregors - tā struktūra, ne tikdaudz cilvēku izraisīta, cik energoinformatīvi viņu uzturēta/atbalstīta. Par cik paši egregori - citas pasaules iemītnieki, kas sāka mijiedarboties ar cilvēkiem senos laikos, kad cilvēce pārgāja no Garīgās Vienotības uz attīstību vienas vai citas atdalītības apstākļos, gregori nodibināja sakarus ar cilvēci, atrodoties īpašā astrāli-mentālā pasaulē. Viņi paši pakāpeniski attīstījās, apgūstot iemaņas mijiedarbībai ar cilvēkiem, tanī skaitā - iemaņas viņu vadīšanai. Noteiktās cilvēciskās sabiedrības evolūcijas stadijās, egregori spēlēja pozitīvu lomu, palīdzot vienam vai citam cilvēku kolektīvam realizēt savas idejas sabiedrībā. Tanī skaitā, ar egregoru palīdzību bija realizētas daudzas zinātniski tehniskas idejas. Egregoriālie spēki ņēma aktīvu dalību jūsu pasaules visu reliģiju formēšanā un attīstībā. Taču, izpildot progresīvās misijas, egregorus bieži izmantoja kā ierobežojošus rāmjus priekš cilvēka attīstības - tanī skaitā - garīgās attīstības ierobežošanai.
Varētu likties, cilvēki, radot kolektīvu un iemiesojot dzīvē vienas vai citas idejas, paši rada egregoru un to attīsta. Taču, īstenībā, noteiktā kolektīva eksistēšanas etapā pats EGREGORS IZVĒLAS VIENU VAI CITU CILVĒKU LĪDZSABIEDRĪBU. Egregora izvēle atkarīga, vispirms no tā, kādām idejām seko kolektīvs, cik mērķtiecīgi un enerģiski tās virza, kādas metodes izmanto savu mērķu sasniegšanai, cik ilgi plāno eksistēt, kādu cilvēku loku gavas apvienot.
Egregors, burtiski, pievelkas cilvēku kolektīvam, kuram ar viņu ir līdzīgas energoinformatīvās struktūras. Egregoru pasaule - tā būtību pasaule, kuriem ir saprāts un pat jūtas, taču nav garīgā sākuma, nav Monādu, kas sākotnēji saista viņus ar Dievu-Radītāju. Kādēļ? Taču tādēļ, ka egregoru pasaule - mākslīga pasaule, civilizāciju virknes radīta, kuras plānoja vadīt jūsu pasaules cilvēci un tagad īsteno šo vadību. Egregoru radītāju skaitā - jums jau pazīstamas Ponekteona civilizācijas. Kā arī tie, kuri jums pagaidām nezināmi. Ar egregoriem ļoti aktīvi sadarbojas reptiloīdu civilizācijas pārstāvji.
Un tātad, egregori - mākslīgi radīti īpašas astrāli-mentālas pasaules iemītnieki, mijiedarbojošies ar tādu vai citādu cilvēku kolektīvu, viņu jūtu un domu līmenī.
Egregori bieži pakļauti Noturēšanas Spēku pārstāvjiem.Tā vai citādi, vadot egregorus, Noturēšanas Spēki vada cilvēkus - viņu domas, jūtas, tieksmes.
Bērni mani! Cilvēku egregoriālā cilvēku vadīšana, viņu jūtu un domu, cilvēku gribas vadīšana - tas ir tas, kas guļ virspusē. Tas, par ko mums jau zināms, bet ir vēl viens uzdevums egregoriem, par ko svarīgi zināt mūsdienu Gaismas Darbiiekiem, Gaismas Meistariem. EGREGORI, KĀ DOMĀJOŠAS UN JŪTOŠAS BŪTNES TIKA TO CIVILIZĀCIJU RADĪTAS, KURAS IR TEHNOGĒNISKUMA NESĒJAS. Egregorus radot un viņus apvienojot smlkajā plānā ar cilvēkiem - tas tehnogēno civilizāciju plāns, plāns jūsu cilvēciskās civilizācijas kā tehnogēnās civilizācijas attīstībai. ASTRĀLI-MENTĀLĀ EGREGORU APVIENĪBA UN CILVĒKI, TEORĒTISKI VAR NOVEST PIE KOLEKTĪVĀS APZIŅAS MĀKSLĪGA NESĒJA RADĪŠANAS, BEZ GARĪGĀ SĀKUMA, ATRAUTĪBĀ NO DIEVIŠĶĪGUMA. Tādi nesēji var saņemt civilizāciju attīstību un izmantošanu, kuras savu mentalitāti aktīvi attīsta sestajā dimsnijā atrautībā no Dievišķās Triādes, no Garīgā, Dievišķā Sākuma.
Egregors potenciāli rada KOLEKTĪVO APZIŅU, kas tādā vai citādā mērā balstīts uz egoismu. Egocentrisms - tas Dualitātes ceļš, attālinātība no Dieva, no visa esošā Garīgās Vienotības. Egregoriālā kolektīvā apziņa - tehnogēnās sabiedrības apziņas forma, kurā ieinteresētas arī robotizētās būtības un daudzi viņu sabiedrotie. Jūs, Gaismas Meistari aicināti tagad ielūkoties notikumos dziļāk. Uzzinot, ka aktivizējas egregoru cīņa ar cilvēkiem, jums derīgi saprast, kā tā - cīņa par cilvēces evolucionāro izvēli: IZVĒLE STARP DABĪGO, GARĪGO, DIEVIŠĶO ATTĪSTĪBAS CEĻU UN TEHNOGĒNO ATTĪSTĪBU, KUR DUĀLAIS SĀKUMS IESĀKUMĀ ATVIRZĪTS AIZMUGURES PLĀNĀ, BET PĒC TAM VISPĀR ARĪ IZZŪD. Bet līdz ar Duālā sākuma izzušanu, izzūd arī pati tehnogēnā sabiedrība kā neesošai perspektīvu attīstībai augstākajās pasaulēs, matērijas Augšupcelšanas apstākļos, visu dzīvības formu augšupcelšanas apstākļos.
Un tātad, tagadējo laiku cilvēces egregoru eksistēšana un attīstība - tas tehnogēnās sabiedrības ceļš, jūsu pasaules evolucionārās Augšupclšanas apstākļos. Un tas - strupceļš, kas galarezultātā jūsu pasaules cilvēci var novest pie pilnīgas degradācijas. Jūsu pasaules visu cilvēku Augstākie "Es", veic izvēli par labu DABISKAI, DIEVIŠĶAI CILVĒCES UN VISAS PASAULES ATTĪSTĪBAI. Tieši tādēļ tagad Gaismas Ģimene risina uzdevumus saistītus ar JŪSU PASAULES TEHNOGĒNISKUMA PĀRVEIDOŠANU GARĪGĀ, DIEVIŠĶĀ ĢENĒTIKĀ. Viens no uzdevumiem EGREGORU PĀRVEIDOŠANA. Viņi aicināti nākotnē kļūt ne par tehnogēnās kolektīvās apziņas nesējiem, bet aktīviem dalībniekiem Dievišķās kolektīvās Apziņas radīšanas procesā. Pirms mēs sākam izpildīt šo uzdevumu, es jums pastāstīšu kaut ko par egregoru iekārtojumu.
Egregoru iekārtojumu var salīdzināt ar daudzdimensionālā tora iekārtojumu. Kā jūs atceraties, daudzdimensionāliem toriem ir trīs galvenās telpas. Ārējā telpa, iekšējā telpa un energoinformatīvais centrs. Pirmā telpa - tas ārējais slānis (uz zīm.1. iezīmēts oranžā krāsā).

ZĪMĒJUMS Nr 1. DADZDIMENSIONĀLĀ TORA SHĒMA.
Tas, ko jūs sauciet gredzens. Otra telpa - iekšējais (gaišzila krāsa). Telpa gredzena iekšienē, smalkmateriālāka, salīdzinot ar ārējo telpu. Tora/gredzena pašā vidū - energoinformatīvs centrs (zelta aplis).
Tora pirmai, ārējai telpai, ir ārējā un iekšējā čaula/apvalks. Tās var, atbilstoši, salīdzināt ar gedzena ārējo virskārtu un gredzena iekšējo virskārtu (to, kas tieši saskaras ar cilvēka ādu, ja gredzens uzvilkts uz pirksta). Egregorā - īpašas formas. Viņu ārējās telpas iekšējā virskārta organizēta ne kā sfēra, bet kā kubs. Shēmā, kas mums nepieciešama priekš efektīvāka darba, to var attēlot kā apli ar kvadrātu tās iekšienē. Tādā veidā egregora ārējā telpa it kā sastāv no četrām daļām, pēc formas atgādinošas pusmēnešus. Iekrāsosim egregora ārējās telpas katru daļu vienā no četrām krāsām: Brūnā (apakšā), melnu (augšā), pelēku (pa labi), sarkanu (pa kreisi).

ZĪMĒJUMS Nr 2. KVADRĀTS APLĪ. EGREGORA ĀRĒJĀS TELPAS ČETRAS DAĻAS.
Brūnā daļa - tā, plašā nozīmē, EGREGORA ENERGOMAGNĒTS. Šeit savākts viss, kas tā vai citādi piesaista, pievelk cilvēkus pie egregora. Tas izpilda TIEŠI MAGNĒTA LOMU, apveltīts ar īpašu energomagnētisko īpašību spektru. Melnā daļa , augšā - tā massu IETEKMES ANTENA, kas spējīga nodot telepātiski astrālu un mentālu matēriju, ietekmējot cilvēka domas un jūtas. Egregora ārējās telpas pelēkā daļa - tā sava veida energoinformatīvā membrāna, kas izpilda iepazīšanas sistēmas lomu, darbojošās pēc principa: "savs-svešs". Šī daļa filtrē energoinformāciju, atdala nepieciešamo no visa tā, kas egregoram nevajadzīgs. Sarkanā daļa - EGREGORA SMADZENES, kas cieši saistītas ar EGREGORA APZIŅU, efektīvi organizējošu tā darbu. Egregora apziņa atrodas iekšējā telpā. Pašā egregora vidū - energoinformatīvais centrs, kas cieši saistīts ar egregora ietekmes aģentiem, ar tiem vai citiem Duālo Spēku pārstāvjiem. Bieži - Atturēšanas spēkiem. Caur energoinformatīvo centru īstenojas egegora vadība, vai daļēja ietekme uz viņu, par cik egeregori atšķiras ar vienas vai citas pakāpes patstāvību, atdalītību no viņu aptverošiem spēkiem.
No ārējās aptverošās puses mūsu shēmā egregoriskās daļas attēlosim, atzīmēsim ar speciālām zīmēm. Apakšā novietosim magnēta simbolu, pa labi - spoguliski atspoguļotu pelēko membrānu. Augšā - sevišķas antenas shēmu, bet pa kreisi - piecus savstarpēji apvienotus kvadrātus - smadzeņu datora nosacīts apzīmējums. Iekšējā telpā attēlosim egregora apziņas režģa shēmu, kuras pamats - tie paši, savstarpēji apvienoti, pieci kvadrāti, Vidū attēlosim sarkanu apvidu, kura vidū ievietosim senu zīmi, apvienojošu četrdiensiju un sešdimensiju astrāli-mentālo matēriju (sešdimensionālās un četrdimensionālās apziņas nesējs) (Zīm. Nr 3).

ZĪMĒJUMS Nr 3. EGREGORA SHĒMA: ĀRĒJĀ TELPA AR ČETRĀM NODĻĀM, APZIŅAS REŽĢIS IEKŠĒJĀ TELPĀ UN ENERGOINFORMATĪVAIS CENTRS.
Kādēļ egregora vidū novietojām zīmi, apvienojošu sešdimensiju un četrdimensiju astrāli-mentālo matēriju? Egregora apziņa bija saformēta sestajā dimensijā un pārnesta dažās ceturtās dimensijas pasaulēs. Tā balstās uz sestās dimensijas apziņu, jūsu telpas-laika kontinuuma - kā kontinuuma, kas bija speciāli radīts priekš Duālās dzīves principu realizācijas. Nu, protams, Gaismas Darbiniekiem svarīgi atcerēties, ka eksistē arī citi telpas-laika kontinuumi, kur sestā dimensija ir harmoniskas astrāli-mentālās matērijas dzimtene, brīnišķīgu domu un jūtu miteklis. Dotajā gadījumā centra iekšienē mēs ievietojam sevišķu zīmi, kas attēlo ne tikai sestās un ceturtās dimensijas sakaru, bet arī egregora aktīvu sadarbību ar reptiloīdu civilizāciju, kas dotajā evolūcijas etapā turpina uz daudziem cilvēkiem izrādīt negatīvu ietekmi.
Bērni mani! Tagad uzaiciniet līdzjaunradei savus Augstākos "Es", Savus Garīgos Skolotājus un Aizbildņus, savas smalkamteriālās Atbalsta Grupas no piektās dimensijas. Apvienojaties manā Sakrālajā Sirdī Garīgā Jaunrades Vienotībā. Izpaudiet tīru nodomu - pārveidot to egregoru, ar kuru tagad strādāsim. Bet sāksim mēs pārveidot egregoru, kurš atbalsta radikālo islāmistu eksistēšanu. Tas uz šodienu - viens no agresīvākajiem un negatīvi noskaņotajiem egregoriem jūsu pasaulē. Tas cieši saistīts arī ar reptiloīdu civilizāciju un ar agresīviem Ponokteona civilizācijas pārstāvjiem.
Tagad es to parādu jums. Daudzi egregorus var redzēt smalkajā plānā kā tumšus mākoņus, kā nenoteiktus, nepareizus veidojumus. Enerģijas, ko veido tādi "mākoņi", egregors izstaro priekš tā, lai būtu grūti viņu atpazīt ceturtās dimensijas smalkmateriālās substances slāņos. Tā - sava veida energomaskēšanās. Īstenībā, egregora struktūra precīzi izveidota. Mūsu shēmā atspoguļota egregora iekšējā struktūra, kaut arī viņam ir ne mazums arī citu veidojumu, kuri viņam ļauj brīnišķīgi izpildīt savas funkcijas. Mūs interesē tieši tā egregora daļa, caur kuru var realizēt viņa pārveidošanu.
Nesen no Lemūriešu Kristāliem jūs saņēmāt jaunus Garīgos instrumentus. Jūsu Sakrālajās Sirdīs tagad dzīvo Akādijas jums dāvinātā "Ugunīgā Osīrisa Sēkla" (Zīm. Nr 4.).

ZĪMĒJUMS Nr 4. "UGUNĪGĀ OSĪRISA SĒKLA".
Ugunīgā Osīrisa Sēkla izaug/cauraug jūsu ģenētiskajā struktūrā ne tikai apvienojot un attīstot fizisko, astrāli-mentālo, ugunīgo un ēterisko matēriju. Tā atver ceļu jaunai mentalitātei, radot atjaunotu ģenētiku. Šo jauno ģenētiku jūs varat ienest arī egregoros, radot iespējas viņu apziņas izmaiņām uz Garīgā Sākuma attīstības pusi. Es aicinu jūs ienest Ugunīgā Sīriusa Sēklu egregora iekšējā telpā, kuru tagad pārveidojam. Ievietojam šo Sēklu egregora apziņas režģī. Shēmā - katrā režģa kvadrātā. Sajūtiet egregora jauno UGUNĪGI-MENTĀLO ENERGOINFORMĀCIJAS apziņas režģi, kas jau eksistē jūsu "Es" iekšienē. Vērojiet, kā šis režģis sāk mainīties. Kubi sāk savu transformāciju sfērā (shēmā: kvadrāti transformājas apļos). Viss režģis pakāpeniski piepildās ar augsti vibratīvu violetu gaismu... Pievērsiet uzmanību: veidojumi uz egregora virspuses, pakāpeniski izkliedējas, neitralizējas. Egregors pakāpeniski zaudē spējas negatīvi ietekmēt cilvēkus...
Nesteidzaties... Tagad jūs radat jaunu apziņu priekš egregora. Darīsim to ar mīlestību, saprotot, ka nākotnē šis egregors kļūs par pamatu daudzu cilvēku Garīgai vienotībai. Izpaudiet tīru nodomu, lai saskaņā ar Dieva-Radītāja Vareno Plānu, egregors kļūst tīras Dievišķās Apziņas nesējs, sākums cilvēku Dievišķās Kolektīvās Apziņas dzimšanai.
Bet tagad skataties, vērojiet, kā egregora centrā izkliedējas it kā migla, sarkani-dzeltenā zīme, vienojoša novecojušās četrdimensiju un sešdimensiju mentālās matērijas. Izzūd struktūra, kas atbalstīja Atturības Spēku ietekmi. Tās vietā izpaužas KRISTUS TRIĀLĀ SIRDS - KRISTUS APZIŅAS AVOTS, MĪLESTĪBAS APZIŅA, SIRSNĪBAS APZIŅA. (Zīm Nr.5.)

ZĪMĒJUMS Nr 5. PĀRVEIDOTĀ EGREGORA ATTĒLS.
Bērni mani! Gan Allahs, gan Kristus ir viens! Viens ir Rama, Krišna, Muhameds, Jēzus, Buda... Tādēļ Triālā Sirdī dzīvo viņu Sirdis! TRIĀLĀ SIRDS - TĀ MĪLOŠĀ TĒVA-RADĪTĀJA SIRDS, kas atver jaunu ceļu priekš visu apziņu evolūcijas - pat to, kurām pagaidām nav Dievišķās Monādes. Taču tā - šī Monāde eksistē šiem radījumiem nākotnē. Tādēļ, ka Dieva-Radītāja iespējas bezgalīgas. VIŅŠ APGARO VISU. Tādēļ arī egregori, saņemot iekšējā egregoriālajā centrā Dievišķo Apziņu, sāk savu pārveidošanos Garīgās Gaismas Būtnēs, veicinošas Apziņu apvienošanos Garīgā Vienotībā. Un tas tā, Bērni mani. Patiesi tā...
Ar jauno Garīgo instrumentu palīdzību, kurus saņemat no saviem augstāko pasauļu Skolotājiem, jūs varat transformēt jebkuru egregoru. Atkal un atkal strādājiet ar to egregoru, kuru sākāt transformēt. Vairākreiz atkārtojiet gaismas pakses, kamēr nepārliecinaties, ka egregora pārveidošanas programma aktīvi darbojas. Negatīvo egregorisko spēku pārveidošana Dievisķos spēkos, evolucionāri progresīvos - viens no svarīgākajiem uzdevumiem priekš mūsdienīgiem Gaismas Meistariem. Un es vēlu sekmes jums vissvarīgākās gaismas misijas darba izpildīšanā.

2015. g. 04.11.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 6(24) 2015, Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni: 29613296
=====
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/23.03.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 23.03.2016.

Skatījumu skaits: 902 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: