Galvenie » 2019 » Decembris » 27 » *(Эсл) Эксперимет! - *(Esl) Eksperiments! - *(Esl) Exsperiment!
20:39
*(Эсл) Эксперимет! - *(Esl) Eksperiments! - *(Esl) Exsperiment!

*(Эсл) Эксперимет! - *(Esl) Eksperiments! - *(Esl) Exsperiment!
 

*(Эсл) Итересно! Эксперимент!

Кто из нас крадёт Знания сам у себя?

И кладут в чёрный мешок!

Интересно, где будут прятать? Под подушкой или попкой?
Мы сделаем костёр! Пусть согреют и подушку и попку, а Знания пусть завернут в гордыню и проспят пару веков!

Тогда и точно проснутся просветлёнными!

Тогда и поговорим о дальнейших делах!

Кто согласен на это - пусть воруют! Нам хватает всего!
У кого есть, тому и Бог дарит!

Спасибо!

Божьи Мысли записала Эслаума
25.12.2019.4:55
-----------------------
Записала Эслаума
12 декабря 2019 года в 4 часа 55 минут
Перевела на латышский язык Эслаума
27.12.2019.6:29
Ошибки исправила Катрина
В окошки вставила Ирита
В Божий сайт Спекавотс вставлен:
http://spekavots.ucoz.ru /27.12.2019.
отправлен сайту Стариньш: (Эл. адрес) 
и Татама Вецаците: (Эл. адрес)
=====
Всеобщему опыту подготовила Эслаума
27.12.2019.
 

*(Esl) Interesanti! Eksperiments!

 Kurš no mums zināšanas zog pats sev?

 Un melnā maisā liek!

Interesanti, kur slēps? Zem spilvena vai dibena?

Mēs ugunskuru iekursim! Lai spilvenu un dibenu sasilda, bet Zināšanas lepnībā ietin un pāris mūžus noguļ!

Tad tiešām pamodīsies apgaismots!

Tad arī parunāsi par tālākiem darbiem!

Kurš piekrīt - lai zog! Mums pietiek visa!

Kuram ir, tam Dievs dāvina!

Paldies!

Dieva Domas pierakstīja Eslauma
25.12.2019.4:55
-----------------------
Pierakstīja Eslauma
2019. gada 12. decembrī plkst. 4:55
Tulkoja latviešu valodā Elauma
27.12.2019.6:29
Kļūdas laboja Katrīna
Lodziņos ievietoja Irita
Dievišķā Spēkavota vēstvietnē ievietots:
http://spekavots.ucoz.ru /27.12.2019.
vēstvietnei Stariņš: (El. adrese)
un Tatamai Vecacītei: (El. adrese)
=====
Viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma
27.12.2019. 

 

*(Esl) Interesting! Experiment!

Who from us steals knowledge for himself?

And put in a black bag!

Interesting, where will hide? Under the pillow or bottom?

We will kindle a fire! To keep the pillow and bottom warm,
But Knowledge wrapped up in pride and oversleep for couple of lifetimes!
Then really will wake up illuminated!

Then you will talk about further work!

Who agrees!- let him steal! Everything is enough for us!
Who has, for him God gives!

Thank you!

The thoughts of God wrote down Eslauma
25.12.2019.4:55

------------------------------------
Wrote down Eslauma
December 12, 2019 4:55
Translated in Latvian language by Eslauma
12/27/2019 6:29 AM
Mistakes were corrected by Katerina
Posted in columns by Irita
Posted in Divine Spēkavots site:
http://spekavots.ucoz.ru/...12.2019.
For Stariņš:
And Tatama Vecacīte:
=========
For all-inclusive experience prepared by Eslauma
27.12.2019.

 
Skatījumu skaits: 279 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: