Galvenie » 2012 » Oktobris » 19 » El Morija vēstījums, 27. maijs, 2011. gads
16:03
El Morija vēstījums, 27. maijs, 2011. gads
El Morija vēstījums, 27. maijs, 2011. gads

Pieņēma: Timofejeva L.E.
Atsūtīja Svetlana Kozlova "LightGroup" (Moskva)

Tas Esmu Es, Skolotājs El Morija, vēršos pie tevis.

Šajā ļoti svarīgajā momentā "šeit un tagad", mēs no jauna esam sakaros ar tevi, un es par to ļoti priecājos!
Sākumā gribu pateikties visiem magnētistiem dažādās vietās uz Zemes, kuri darbojas kalpošanā un veido Mīlestības un Gaismas ceļu visai cilvēcei, atturot cilvēkus no neprātīgām rīcībām šajā svarīgajā Zemes un cilvēces attīstības periodā. Jūs, kalpotāji, esiet kā gaismeklīši ceļā vadošajam uz Pāreju Jaunā Realitātē, kuri caur mīlestību un Līdzcietību ļaujiet cilvēkiem saprast un apzināties, ka viņi ir "atkāpušies", bet ne novirzījušies no Jaunās Realitātes un Jaunās Zemes veidošanas ceļa. Tā ir sava veida "mīksta pabīdīšna"uz evolūcijas ceļa tos, kuri šaubās, kuri nav izdarījuši izvēli. Un par to milzīga pateicība visiem kalpotājiem Gara Magnētos. Jūsu kalpošana nodrošina daudz vieglāku pāreju tiem, kuri iet jaunās dzīves brīvās izvēles ceļu, brīvas no karmiskām piesaistēm Zemei. Tas dod iespēju dzīvot un attīstīties, palīdzēt attīstīties Zemei ne caur karmas atstrādi, bet brīvās izvēles ceļā, aiz mīlestības uz Zemi un Dabu, pateicībā Zemei par to, ka dzīvojiet uz tās.

Tagad ir svarīgs periods kalpošanai un dzīvei uz Zemes - atvieglot Pāreju sev, cilvēcei un Zemei. Šī laika sevišķums ir tas, ka tie, kuri atnāca uz Zemi ar mērķi palīdzēt viņai enerģētiski caur savu aiziešanu no viņas ekstremālā ceļā, caur bojāeju kataklizmās, katastrofās, satricinājumos, aiziet no Zemes tieši tagad, kad tas ir vietā Zemes Augšāmcelšanas procesā. Šajā pat periodā no zemes plāna aiziet tie, kuri saistīti ar smagu "Ceļu" izvēli, kuri pieskaitāmi vecajām enerģijām blīvajā matērijā, kuri nevarēja atbrīvoties no stereotipiem un dzīvesveida blīvajā matērijas kārtā un tā "paņem" viņus pie sevis, nevēloties atlaist.

Neviens enerģētisks egregors tā vienkārši neatdod tos, kuri bijuši daļa no tā un cilvēkam vajag pielikt spēkus, lai atbrīvotos no tiem, tagad jau apgrūtinošām un nevajadzīgām enerģētiskajām "važām", lai varētu pāriet uz jaunu attīstības spirāli, uz jaunu orbītu, daudz augstāku vibrāciju un cita garuma viļņiem, kuri dos iespēju attīstīties tālāk un iemantot dzīves un darbības spēku.

Tie, kuri neatrada sevī spēku, ārējo atbalstu, sapratni un apzināšanu notiekošajās pārmaiņās uz Zemes, cilvēcē un Kosmosā, "aiziet"no zemes plāna. Kādi "aiziet" šinī gadā, kādi aizies nākošajā, īpašajā gadā. Un jūs, kalpotāji, pieņēmāt pareizu lēmumu, Visuma lūgšanu dienā (Mirušo piemiņas diena - piezīme Esl.), Sestdienā pirms Vasarsvētkiem lasīt lūgšanas /"Parastas po usopšim"/ visiem, kuri tagad "aiziet" no Zemes plāna. Slava un pateicība viņiem, tas ir viņu ieguldījums Pārejas procesā, Zemes un cilvēces Augšāmcelšanā. Pateicoties jūsu lūgšanām, līdzcietībai un mīlestībai, viņi saņem spēcīgu impulsu, tālākas attīstības pacēlumam Smalk-materiālajā pasaulē.

Un tagad katra cilvēka uzdevums ir vispirms vairot Vienošanas enerģiju caur Mīlestību un Līdzcietību kā tiem , kuri "aiziet" no Zemes plāna blīvās matērijas, tā arī tiem, kuri paliek uz Zemes un īpaši tiem, kuri vēl nav izdarījuši izvēli, kuriem vajadzīga jūsu palīdzība. Taču palīdzība jāsniedz tikai caur mīlestību un līdzcietību, bet ne no sava "augstuma" apzināšanas notiekošo procesu izpratnē, ar to jūs tikai stiprināsiet savu "ego".

Aizmirstiet uz brīdi, ka jūs 15-20 gadus ejiet Gaismas ceļu un saņēmāt daudz zināšanu šajā ceļā. Šis atmiņu smagums un nepārtraukta tā apzināšanās tagad "bremzē" jūsu pavirzīšanos uz Pāreju.
Atceraties: "Un pēdējie būs pirmie". Viņi nav visu mācību, reliģiju, dogmu "smaguma" apgrūtināti, viņiem viegli "uzlidot" un jūs varat dot viņiem enerģētisko grūdienu, tikai ar mīlestību un līdzcietību kā visu enerģiju transformācijas rezultātu, kuras jūs apguvāt un izlaidāt caur savu būtību garajā ceļā, daži 15-20 pēdējos gadus. Tas ir tas, kas saucas Gudrība. Tieši Gudrība integrē un transformē radošās enerģijas Mīlestības un Līdzcietības attīstībai. Tas ir evolūcijas attīstības dabisks ceļš.

Galvenais vēlējums uz "evolucionārā lēciena" momentu Augšupcelšanai, lai katra cilvēciskā būtība radītu iespēju tādai transformācijai un darbībai Mīlestības un Līdzcietības pasaulē.Un tagad laiks pieskarties tā atklāšanai, kas cilvēkam "šeit un tagad" jāpieņem, lai notiktu tas, par ko es tikko runāju.

Pirmoreiz pāreja Jaunajā Realitātē notiek fiziskajā materiālajā, pārveidojošamies ķermenī. Lai arī tālāk turpinātu ceļu uz Pāreju, pieņemt un apgūt enerģijas, kas nāk priekš jaunās realitātes formēšanas, nepieciešams saglabāt, aizsargāt fizisko ķermeni no spēcīgiem Saules izstarojumiem, Saules sistēmas un Galaktikas kopumā, kad "vecās" aizsardzības līdzekļi, piemēram, no radiācijas nestrādā jaunajā Kosmiskajā telpā, kurp pārvietojās Zeme savas virzības pa orbītu ap Sauli un kopā ar Sauli procesā, attiecībā pret Galaktisko Centru un Lielo Centrālo Sauli.

Ko darīt? Jūs jau saņēmāt Zināšanas no hatoriem caur Tomu Kenjonu un no Ercenģeļa Mihaela par cilvēka Gaismas Ķermeņa aktivāciju, kurš tagad pārkārtojas jauna tipa sakrālā ģeometrijā un kuru var pieņemt un pieņem sevī caur cilvēka Vainaga čakru visas ejošās enerģiju plūsmas un nodod cilvēka fiziskajam ķermenim tikai tīru, bez radiācijas, enerģiju. Līdztekus tagad nepieciešams izrādīt tieksmi un vadīt meditāciju Gaismas Ķermeņa aktivizēšanai, lai šo procesu paātrinātu caur apziņas vadību, par cik dabīgās aktivācijas process cilvēka attīstībā atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem un pirmām kārtām no apziņas attīstības patreizējā etapā.

Tālāk, Fiziskais ķermenis, lai kļūtu par 4-5 dimensiju ķermeni, nepieciešams šūnu līmenī sasniegt noteiktu fāzi DNS aktivācijā. Pāreja uz kvantisku uztveri, kvantisku domāšanu paredz obligātu aktivizēšanu DNS kvantisko daļu, no kuras pienāk visas komandas smadzenēm un cilvēciskā uztvere un domāšana izmainās kardināli.

Nāk Jaunā Pasaule, bet, lai cilvēks varētu viņā dzīvot, vajag Jaunu Pasaules izpratni, Jaunu pasaules izjūtu, pasaules uztveri.Un pats no sevis šis process nenotiks, bez apziņas pieslēgšanas, bez jaunas pasaules apzināšanās, nenotiks.

Uz Zemi tagad dotas patiesas Zināšanas, kā palīdzēt aktivēt DNS kvantisko daļu, kas daudziem jau pati gatava aktivizēties caur cilvēka iekšējās meistarības izvēršanu. Gaismas pārvadītāji pa kripatiņai visu to saņēma caur Kraiona informāciju un tagad pienācis laiks integrēt šīs Zināšanas katrā no viņiem, caur visa DNS aktivācijas procesa veseluma apzināšanu. Visa DNS informācija no Kraiona grāmatām tagad savākta Li Kerrolom vienā grāmatā "DNS divpadsmit kārtas" (("dvenadcaķ slojov DNK"). Izlasot to, jūs varat savas Zināšanas atdzīvināt un dot enerģētisko impulsu visa DNS aktivizēšanai, ieskaitot kvantisko daļu.

Visas izmaiņas cilvēkā atbalsta Zeme un Kosmosa Pasaule. No Kosmosa uz Zemi nolaižas Stari, nopietnas izmaiņas notiek ar Zemi, notikumi uz Zemes palīdz cilvēkiem apzināties notiekošo un darboties atbilstošā veidā. Un tagad nobriest notikumi par kuru jēgu cilvēkiem jāzina.

30 dienās, no 1.jūnija līdz 1. jūlijam 2011. gadā būs divi daļēji Saules aptumsumi - 1.jūnijā un 1. jūlijā un viens pilns Mēness aptumsums 15. jūnijā. Viņi būs akcentēti Vasaras Saulgriežos 21. jūnijā. Tā ir ievērojama palīdzība un atbalsts Zemes ļaudīm, jo Saules aptumsuma dienās uz Zemi plūdīs pastiprināta Sievišķās Kristusapziņas enerģijas straume, kas cilvēkos integrē iespējas izpaust Mīlestību caur Gudrību, vajag tikai pieņemt šos starus, sajust un izpaust caur sevi apkārtējā cilvēku sabiedrībā un dabā.

Pilns Mēness aptumsums atnesīs sev līdzi uz Zemi Vīrišķās Kristusapziņas enerģiju plūsmas, kuras cilvēkos integrē iespējas apzināties Vienotību. Vajag tikai pieņemt šīs enerģijas , ko dāvā Mēness aptumsums, sajust un izpaust tās caur sevi apkārtējā cilvēku sabiedrībā un dabā, nesot Mieru un Vienotību ne tikai katram ģimenē, apkārtējiem ļaudīm, bet arī visai Pasaulei.

Bet Vasaras Saulgriežu enerģija uzturēs cilvēkos Radītāja Patiesības Gaismu, kas izlīs šajā dienā un atnesīs uz Zemi Radītāja Mīlestību.

Vajag tikai pareizi izlikt akcentus, rīkoties ar šīm enerģijām ar ļOti lielu labumu priekš cilvēkiem un Zemes, lai pavairotu potenciālu nākošā, ļoti atbildīga perioda 2011. gadā, pāreju, sagatavoties galvenajam gada notikumam, galvenajam datumam - 11.11.11. Tas ir atslēgas moments pārejai uz pilna apjoma integrāciju 2012. gadā, kurš ar savām enerģijām jau atnācis, jau sagatavo augsni pilna apjoma integrācijai un izpausmēm. Katrā 2011. gada notikumā jau sajūtama Jaunās Pasaules enerģiju "elpa", ko atnesīs 2012. gads, kad Zeme saņems spēcīgu Sinhronizācijas Stara enerģiju ar Galaktisko Apziņu, izejošu no Galaktikas Centra. Tas vēl tik būs! Taču tas tā būs...

Ar Mīlestību, El Morija

(Avots: www.sanatkumara.ru/ "Послание Эль Мории", 04.06.2011, latviskoja, intuitīvi, Eslauma, 05.06.2011)
Skatījumu skaits: 792 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: