Galvenie » 2016 » Jūlijs » 2 » EVOLŪCIJAS BĀKUGUNIS
22:06
EVOLŪCIJAS BĀKUGUNIS

EVOLŪCIJAS BĀKUGUNIS

EL MORIJA
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija Nr 1(26) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 27.06.2016.

2015. gada 27.decembrī notika finālā ceremonija, veltīta 10-mit Lemūriešu Kristālu aktivācijai, kuri saņēma nosaukumu "Akords Desmit". Tādā veidā tika īstenots liela skaita iemiesoto un neiemiesoto Gaismas Darbinieku vērienīgs kolektīvs darbs, veltīts evolucionāro programmu pieņemšanai un izplatīšanai uz planētas Zeme. Šis darbs īstenojās gada laikā un sastāvēja no pieciem aktivācijas etapiem.
Projekta "Augšupcelšana" Priesteru un Glabātāju 10 komandas, harmoniski izpildīja gaismas simfoniju priekš "Akorda Desmit". Tieši tanī dienā Projekta "Augšupcelšana" Garīgie Kuratori - Galaktiskais Kristus Melhisedeks, Aštars Šerans, El Morija - sniedz savus Garīgos ziņojumus priekš Projekta dalībniekiem, priekš visiem Gaismas Darbiniekiem
.
(Čenelings papildināts un rediģēts publicēšanai)

Gaismas Meistari! Gaismas Būtnes, Zemes evolūciju Radošie! Šodien, šeit un tagad, svinīgs moments - mēs saņemam svarīgas evolucionāras programmas, nepieciešamas priekš planetārās evolūcijas, veselai virknei ceturtās dimensijas pasauļu, priekš citu savstarpēji saistītu pasauļu planetārās evolūcijas.
Gada laikā, soli pa solim, mēs kopīgi aktivizējām visdažādākās evolucionārās programmas. Jūs piedalījāties tikai daļā kopīgo grandiozo galaktisko programmu aktivizēšanā. Jūs radījāt tikai vienu liela romāna-epopejas nodaļu, kuru mēs kopā radām dotajā telpas-laika apjomā. Īstenībā, lielais romāns jaunās dzīves radīšanai jaunā ērā, sastāv no daudzām nodaļām. Tur daudz sižetu, sižetu līniju un jūs gājāt tikai pa vienu līniju, atraisot darbības katrā no aktivācijas etapiem. Kristāli "Akords Desmit", kā daudzlīmenīgas, daudzdimensionālas būtnes, piedalījās citu sižetu atraisīšanā. Viņas akīvi darbojās un darbojas citos telpas-laika apgabalos, citās dimensijās, esības līmeņos. Taču visi kopā, radot nodaļu pēc nodaļas, sižetu pēc sižeta, mēs radām, veidojam romānu, ko var nosaukt "Zemes Jaunā evolūcija" vai "Zemes Planetārās sistēmas Jaunais telpas-laiks".
Šis jaunais telpas-laiks izpaudīsies, vispirms, tanīs pasaulēs, kuras iziet no dualitātes. Taču pasauļu iziešana no dualitātes rada jaunas iespējas priekš tām pasaulēm, kuras šajā duālajā eksistēšanā nebija, nepiedalījās Dualitātes Eksperimentā. Tagad tās arī saņem jaunus kodus, jaunas programmas priekš evolūcijas, tādēļ, ka jau attīstās polipasaulīgums, sākās pasauļu un dimensiju saaudzēšanas process. Tiek radītas jaunas evolucionāras iespējas priekš lielāka skaita Gaismas Būtnēm. Atgādinu jums, mani draugi, ka Galaktiskās Kristāliskās Gaismas Būtnes, kuras jūs sauciet Lemūriešu Kristāli, ir lielas daudzdimensionālas būtības, kuras atnesa evolucionārās programmas priekš visām Zemes planetārās sistēmas pasaulēm, priekš visām trešā Garīgā Centra dimensijām un priekš šo dimensiju sakariem ar otro Garīgo Centru. Kā arī, kas pats galvenais, priekš sakariem ar sešpadsmitdimensiju Visumu. Un tur - Zemes planetārās sistēmas unikalitāte, tur - katra no jums unikalitāte, to, kuri piedalās šajā grandiozajā, patiešām liela mēroga eksperimentā, kur mijiedarbojas ne tikai daudzas pasaules un dimensijas, bet arī divi dažādi Visumi. Ne katra planētiskā sistēma piedalās līdzīgā gaismas jaunradē, līdzīgā Eksperimentā. Ne katrā telpas-laikā attīstās tādas evolucionāras programmas, kas ietekmē visu, arī visu Galaktiku un pat visu Visumu. Tādēļ, ka mūsu Eksperimenta rezultāti kļūst pamats daudzu dzīvības sistēmu attīstībai dažādu galaktiku, dažādos nostūros {уголках ?}.
Es gribu, lai jūs vēlreiz pārlaistu domās skatu pār padarīto darbu. Jūs soli pa solim, realizējot nepieciešamās programmas, ļāvāt radīt evolūcijas Romāna daudzas nodaļas - dotajā etapā, dotajā telpas-laika punktā. Jūs sākāt darbu ar Kristālu Noelu, radot notikumainības daudzdimensionalitāti. Jūs nodevāt daudz energoinformatīvo pakešu augstākajās sešpadsmitdimensiju Visuma pasaulēs un saņēmāt energoinformatīvās paketes no turienes. Jūs realizējāt trešās, ceturtās, piektās, sestās dimensijas sevišķu saistību ar četrpadsmito, piecpadsmito un sešpadsmito dimensiju, sešpadsmitdimensiju Visumā. Jūs piedalījāties un radījāt jaunus ugunīgos ķermeņus, jaunu ētrisko un citu smalkmateriālo struktūru veidojumus, tagad nepieciešamus priekš cilvēciskās sabiedrības un visu planetāro dzīvības formu attīstības jūsu pasaulē. Jūs kļuvāt procesa dalībnieki, cilvēces jaunās ģenētikas formēšanā, bez kā neiespējama nākotne...
Soli pa solim jūs īstenojāt uzdevumus. Liekas, ka jūs izpildījāt kaut kur, kaut ko jau pierastu, varbūt, kaut ko, jau par rutīnu kļuvušo. Bieži vien, neapzinoties, pat nesaprotot to procesu nozīmīgumu, kuros ņēmāt dalību. Ar jūsu gaismas darbības palīdzību, piesātinot planētas telpu ar jaunu energoinformāciju, jūs izveidojāt galvenos posmus telpas-laikā. Tie - sava veida bākugunis, ceļa norādes, jūsu pasaules cilvēcei. Tas - ļoti atbildīgs, nopietns un godpilns darbs, draugi. Tas darbs, unikāls pēc sava juvelieriskuma, pēc savas kvalitātes. Jums pieņemamās evolucionārās programmas - tās ne tikai bākugunis. Tie - energoinformatīvie centri, radīti noteiktā telpas-laika apjomā, kas palīdzēs arī cilvēcei, un pašai matērijai attīstīties, pilnveidoties. Jūs strādājāt ar tagadni, ar pagātni un nākotni. Cilvēce, nonākot pie tām ceļazīmēm, līdz tām bākugunīm, kuras izvietoja Gaismas Ģimene, saņems jaunu evolucionāru Gaismu, kas, var teikt, jau pārvietota nākotnē. Cilvēki šo Gaismu, obligāti, satiks nākotnē. Un cilvēku, kuri sāks ar šo Gaismu saskarties, ar to piesātināties, būs arvien vairāk un vairāk. Jaunās Gaismas kvalitāte un daudzums bezgalīgi pieaugs un palielināsies. Nākotnē atnāks citi cilvēki, sāksies procesi aktīvāki, vērienīgāki. Bet gribu, lai jūs saprastu: mūsdienu Gaismas Darbinieki ir tie, kuri rada evolucionārā cikla pašā sākumā, ieliekot pamatus uz daudzām desmitgadēm, simtgadēm un pat - tūkstošgadēm. Tagad jūsu pasaulē atnestās evolucionārās programmas, strādās un atraisīsies simts un tūkstoš gadu laikā. No vienas puses, jūsu darbība - Gaismas Darbinieka lielu pūļu, ikdienišķs darbs. Taču tā rezultāts, apvienojoties ar daudzdimensionālo sistēmu, pārvēršas grandiozos evolucionāros procesos. Es gribu, lai arī Projekta "Augšupcelšana" dalībnieki un visi Gaismas Darbinieki, kuri iepazīstas ar šo informāciju, saprastu jūsu tagadējo gaismas darbību svarīgumu. Gribu, lai jūs ar visu sirdi sajustu savu līdzdalību lielajos notikumos - kā planētas Zeme sistēmā, tā Galaktikā Piena Ceļš un Visumā kopumā un divu Visumu sistēmā - trīspadsmitdimensiju un sešpadsmitdimensiju.
Ir citi Eksperimenti, kurus īsteno citi Gaismas meistari citās visuma daļās, kur notiek mūsu Visuma un citu Visumu saaudzēšana. Tie - arī grandiozi darbi, pilnīgi atsevišķu virzienu gaismas darbības. Taču tas, kas saprotams ar saaudzēšanu trīspadsmitdimensiju un sešpadsmitdimensiju Visumu, ir viens no visprogresīvākiem, viens no novatoriskākiem virzieniem. Protams, pie pārejas piektajā dimensijā, jūs daudz ko pārvērtēsiet, daudz ko ieraudzīsiet citām acīm. Uz to, ko izdarījāt, paskatīsieties ar cilvēka redzējumu, kurš var ieraudzīt vērienīgāk. Savā laikā, iemantojot lielāku viengabalainību, pārejot augstākos esamības plānos, spēsiet redzēt vēl vairāk. Taču svarīgi, ka jau tagad jūs redzat daudz - to, kas nebija redzams divdesmitā gadsimta beigās, vēl nebija redzams desmit gadus atpakaļ. Svarīgi, ka jūs, mūsdienu gaismas Darbinieki, to redzat un nodarbojaties ar svarīgu visuma mēroga darbu.
Es gribu izteikt pateicību visiem dalībniekiem, kuri aktivizēja "Akordu Desmit" šī gada laikā, visiem Projekta "Augšupcelšana" dalībniekiem, kuri ar savu siržu enerģijām, savas mīlestības enerģiju, sniedza atbalstu Galaktisko Kristālisko Gaismas Būtņu aktivācijai. Šodien mēs, atrodoties Radīšanas Zvaigznes, septiņstaru Radīšanas Zvaigznes, sakrālā telpā, kas ir Zemes planētu sistēmas evolucionārās attīstības liela radoša laboratorija, ne tikai pateicamies jums, bet arī nododam visu svētās ceromonijas dalībnieku Vienotā Sakrālā Sirdī, jaunas evolucionāras programmas, jaunus evolucionārus kodus priekš jūsu turpmākās darbības. Vispirms mēs tagad ieliekam programmas jaunajam 2016-am gadam, kad Lemūriešu Kristāli sāks aktīvi sadarboties ar Augšupclšanas Ugunīm, ar Tempļu palīdzību Vispasaules Agšupcelšanas Uguņu Templī. Atvērsies Projekta "Augšupcelšana" dalībnieku jauni darbības virzieni. Un uz planētas kopumā, daudzi Gaismas Darbinieki saņems lielas perspektīvas savai darbībai. Jauni virzieni sāksies ne tikai priekš Projekta "Augšupcelšana" dalībniekiem, bet arī priekš daudzām, daudzām grupām, Gaisma kolektīviem, pa visu planētu Zeme.
Draugi! Pateicos jums vēlreiz par jūsu jaunradi, pateicos par uzmanību un dodu vārdu Galaktiskajam Kristum Melhisedekam.

Tehniskais atbalsts: Natālija Sapko.
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(26) 2016, El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks" +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni: 29613296.
=====
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavotsucoz.ru/02.07.2016 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 02.07.2016.

Skatījumu skaits: 631 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: