Galvenie » 2016 » Jūlijs » 7 » Evolūcijas Jaunais Kods
11:20
Evolūcijas Jaunais Kods
Evolūcijas Jaunais Kods

Valdnieks El Morija
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(26) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 04.07.2016.
Tēmas iepriekšējā informācija lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/velte_saules_dievie/2016-07-04-1883
-----------------
24. DECEMBRĪ NOTIKA VĒL VIENS SVARĪGS PLANETĀRS DARBS. VALDNIEKS El MORIJA AICINĀJA GAISMAS DARBINIEKUS RADĪT JAUNO EVOLŪCIJAS KODU, HARMONIZĒT SVARĪGU ENERGOAPMAIŅAS PROCESU MŪSU PASAULĒ. ŽURNĀLA LASĪTĀJI VAR PIEDALĪTIES ŠAJĀ SVĒTAJĀ CEREMONIJĀ REŽĪMĀ "ŠEIT UN TAGAD".
------------------
Sveicināti, mani draugi! Sveicinu visus, kuri kopā ar Gaismas Ģimeni rada jaunās dzīves pamatus.
Jaunā ēra, jauns evolucionārs cikls, jauna dzīve... Jūs,Gaismas Darbinieki, jau pierodat pie šiem vārdiem. Priekš jums tie - ne vienkārši burtu, skaņu salikums bet dzīvesveids, kuru jūs apgūstiet, saprotot, ka dzīvot pa vecam vairs nesanāks. Gaismas Meistaru, pamodušos priekš jaunās dzīves radīšanas, vēl ļoti maz, salīdzinot ar cilvēku pamatmasu, neapzinošos to, ka cilvēce tiešām jau iegāja Jaunā Ērā. Jaunais jūsu pasaulē ieiet ar grūtībām, sāpēm. Vecais brūk, transformējas, taču atkāpjas ļoti nelabprāt, cenšoties aizķerties pie savu laiku nokalpojušām shēmām un matricām, izstarojot disharmoniju, izstarojot baiļu un naida enerģijas.
Evolūcijas likumu zināšanas palīdz kā atsevišķam cilvēkam, tā arī visai cilvēcei kopumā, harmoniski ieiet jaunajā esamības formā. Ar laiku šīs zināšanas kļūs ne tikai Gaismas Meistaru, bet arī visas cilvēciskās sabiedrības mantojums. Svarīgi saprast, ka jūsu pasaule pārkārtojas mikrolīmenī un makrolīmenī, visos esības plānos, visās tās izpausmes formās. Mainās mikrokosmoss un makrokosmoss: atomi, molekulas, planētas, zvaigznes, galaktika... Kardināli mainās pats cilvēks. Pārmaiņas pamatos notiek cilvēciskā sabiedrībā. To neievērot cilvēkiem kļūst arvien grūtāk. Taču kādi slēpj galvu smiltīs, cerot, ka paies laiks un iepriekšējāis dzīves skats atjaunosies pats no sevis. Kādi spītīgi nevēlas pamanīt pārmaiņu vēju, domājot, ka šīs pārmaiņas viņu nekādi neskars. Daudzi dzīvo bailēs. Ne mazums tādu, kuri, novērojot pārmaiņu procesus, cenšas tos izmantot savos savtīgos nolūkos. Tagad runāju ne tikai par atsevišķiem cilvēkiem, atsevišķām līdzsabiedrībām un pat - ne valstīm. No notiekošajām pāmaiņām savtīgas izdevības cenšas iegūt veselas civilizācijas, ar kurām, tā vai citādi, saistīta cilvēku dzīve. Tas attiecas kā uz planētas Zeme dažādu pasauļu civilizācijām, tā arī civilizācijām mītošām tālu no viņas. Tomēr, ne smiltīs galvu slēpjošie, ne vienaldzīgie egoisti, ne dažādas savtīgas būtības, neapzinās EVOLŪCIJAS NEGROZĀMĪBAS faktu. Kad jūsu pasaule kopumā ar citu pasauļu līdzsabiedrībām, ar planētas sistēmas visām pasaulēm ieiet jaunā evolucionārā ciklā, pakāpeniski pārtraucas veco evolucionāro likumu darbība. Un, ja pēdējo piecu tūkstošu gadu laikā, vieni cilvēki varēja paverdzināt citus, vienas būtības varēja dzīvot uz citu būtību rēķina, tad tagad sākas evolucionārais cikls, kas nākotnē vienkārši nevarēs atbalstīt līdzīgus procesus. Jaunā Ēra - tā, vispirms, PAŠATTĪSTĪBAS ĒRA, kad cilvēki un citas dzīvības formas sāk attīstīt dzīvi uz attīstības iekšējo avotu pamata - Dievišķu, Garīgu avotu. Tādēļ, ka bez iekšējiem, Dievišķiem, Garīgiem avotiem, pašattīstība neiespējama. Tādu avotu trūkums mudina vienu būtību ņemt enerģiju no citas. Un, otrādi, Dievišķo Avotu attīstība un izmantošana rada apstākļus priekš pašattīstības un enerģijas pārpilnības. Bet enerģijas pārpilnības apstākļos būtības sāk ne ņemt dzīvības enerģiju no citām būtībām, bet, otrādi, dalīties ar to uz Beznosacījumu Mīlestības pamata. Un pie tā, tādām augsti attīstītām būtnēm enerģijas avots nekad neizsīkst, bet otrādi, papildinoties, kļūst lielāks, spēcīgāks, efektīgāks. JO VAIRĀK ATDOD, JO VAIRĀK SAŅEM - LŪK, VIENS NO JAUNĀS ĒRAS LIKUMIEM. Jums, būtnēm, Dualitātē augušām, izolētības apstākļu esamībā, kaut kas līdzīgs var likties nereāls un pat - pretdabisks. Taču, īstenībā, Gaismas Būtnēm, dzīvojošām Universālā Dievišķā Realitātē, jūsu pasaules likumi uzskatāmi kā pretdabiski. Tādēļ, ka Dievišķās pārpilnības apstākļos, nevienam pat prātā nenāk ņemt enerģiju no cita, kad jūsos atrodas neizsīkstošs daudzveidīgas enerģijas avots. Visuzskatāmākais piemērs egistiskai, egocentriskai enerģijas pārplūšanai - jūsu pasaules naudas-finanšu sistēma. Radīta pēc dažu citu ārpusplanētas pasauļu paraugiem, tas ir spilgts piemērs tam, kā vienas būtības pielāgojas dzīvot uz citu rēķina. Un pie tam, tāda sistēma pasniedzas kā vienīgais iespējamais veids, regulējošs materiālo energoapmaiņu jūsu sabiedrībā. Cilvēki sen jūt naudas-finanšu sistēmas netaisnīgumu, taču, nepavisam ne vienmēr, var noteikt šīs netaisnības dziļos iemeslus. Bet dziļais iemesls viens - vienu būtņu ļaunprātīgas varas izmantošana pār citām būtnēm, pašattīstības enerģijas trūkuma apstākļos. Tieši vara ļauj vieniem piesavināties enerģiju, atņemot to citiem. Nevienā no piektās dimensijas pasaulēm vara neeksistē. Tādēļ, ka cilvēki piektajā dimensijā jūsu telpas-laika kontinuumā pašattīstās, izmantojot iekšējos Garīgos enerģijas Avotus. Bezgala daudzajās piektās dimensijas pasaulēs varas vietā īstenojas pašvadības princips, kura pamatā vienmēr galvenais Visuma Likums - Mīlestības Likums. Mīlestība uzstājas dzīvībradošā un vadošā spēkā, radot tās sabiedrības organizācijas formas, kas ļauj agrāk vai vēlāk harmoniski atrisināt visus uzdevumus.
Taču bez naudas-finansu sistēmas, eksistē arī citas netaisnas enerģiju sadalīšanas formas. Jūsu finansu sistēma ir smalkmateriālās sistāmas izpausts kaļka {калька ?}, fraktāls - tās, kas eksistē daudz smalkākā jūsu esamības plānā. Tā radīta to vadītāju, kuri līdz šim brīdim paliek jūsu realitātes skatuves aizkulisēs, slēpjas zem citas dimensijas aizsega. Visi jums zināmie Atturēšanas Spēki, vienā vai citā mērā vadāmi, iet to esības ceļu, kurus tiem nosprauda slepenie vadītāji. Gan robotizētās būtības, gan reptiloīdi un Ponokteona civilizācijas un daudzskaitlīgās tehnogēnās ceturtās un sestās dimensijas civilizācijas priekš slepeniem vadītājiem - tikai bandinieks/marionetes lielā spēlē, kurai viens galvenais mērķis. Mērķis - radīt vienas civilizācijas virskundzību pār citām, attīstīt savu civilizāciju tā, lai tā daudzkārtīgi pārspētu visas citas Visuma civilizācijas. Tādas idejas ir galvenās priekš sestās dimensijas augstākā līmeņa civilizācijām, apguvušām ne tikai augstas tehnoloģijas, bet arī slepenas magnētiskās prakses. Līdzīgas idejas neeksistē piektajā un septītajā dimensijās. Atgādinu, ka runājam tagad par jūsu mākslīgā Telpas-laika kontinuuma sesto dimensiju, radītas speciāli priekš Dualitātes Eksperimenta īstenošanas.
Jūsu sestās dimensijas augstāko apakšlīmeni apdzīvo kolektīvo būtņu civilizācija, par kuru zināja senie iesvētītie un kuri jums, mūsdienu Gaismas Meistariem, vēl pagaidām nezināmi. Vēlās Lemūrijas laikā jūs šīs būtnes saucāt OLIGARHU CIVILIZĀCIJAS. Pie tam, vārdam "oligarhs" tanī laikā bija cita jēga. Burtiski tas nozīmēja: "Šesdimensiju būtnes slēpjošas savu seju un vadošas pasauli". Vārda "oligarhs" liela daļa leksikas nozīmju saglabājās līdz šim laikam. Un jūsu laicīgie oligarhi, iemantojošie varu, vada pasauli un slēpj savas patiesās sejas.

Sešdimensiju oligarhu civilizācijai vienmēr bija iespēja izpausties dažādās sestās un ceturtās dimensijas pasaulēs. Tomēr viņiem nav pieejas piektās dimensijas pasaulēm un vēl mazāk - septītās dimensijas pasaulēm. Tas viņus vienmēr kaitināja un turpina izraisīt nopietnas raizes slepeniem vadītājiem no sestās dimensijas. Sešdimensiju oligarhi ietekmēja un ietekmē robotizētās būtības, reptiloīdus, doniskās būtības un pat - augsti attīstītā Ponokteoena civilizāciju. Oligarhi sasniedza augstu līmeni tumšu maģisko prakšu attīstībā, iemācījušies no saviem iekšējem centriem ietekmēt būtņu dziļo apziņu, kurām trūkst Dievišķās sākotnes. Oligarhi atstāja pamanāmas pēdas cilvēces vēsturē, izpaudušies būtnēs, kā jums pazīstamie olimpiskie dievi. Jūsu senajā mitoloģijā sajaukti stāsti par tām būtnēm, kurās bija iemiesoti sešdimensiju oligarhi un tām Gaismas Būtnēm, kuras jums pazīstamas kā planetārie dievi, palīdzoši īstenot cilvēces evolūciju un visas jūsu pasaules. Vārdi Zeva, Geras, Afrodītes, Prometeja un citu bija nozagti un viltvāržu piesavināti. Sengrieķu un senromiešu mīti savos pamatos jums stāsta par notikumiem, kuri risinājās 11 tūkst. - 5 tūkstošus gadus atpakaļ. Tieši tad jūsu pasaulē, individuālu būtņu lomā, iemiesojās sešdimensiju kolektīvo oligarhu fragmenti un spēlēja savu spēli uz četrdimensiju pasaules ierobežotiem plašumiem. Mītiskā ironija tā, ka iemiesojušies oligarhi saucās Gaismas Būtņu, īsto planetāro dievu vārdos, kurus tā laika cilvēki godināja. Eksistēja (un eksistē) patiesais Zevs, kurš vienmēr palīdzēja un palīdz Zemes cilvēkiem evolucionēt. Taču eksistēja arī tas Zevs, kurš saucās oligarhu pārstāvis no sestās dimensijas. Un līdzīgi var teikt par citiem mītisko stāstu personāžiem.
Esošiem attīstītām maģiskām spējām, izmantojot savus sakarus ar sesto dimensiju, viltusdieviem nebija grūti radīt tā saucamos brīnumus un ietekmēt cilvēkus. Viltusdievi, patiešām, vairoja cilvēku vienu kolektīvu naidu pret citiem, uzkurināja karus un konfliktus. Var pat likties, ka viņi atnāca jūsu pasaulē tikai priekš tā, lai tīksminātos par savu varenību un patīksminātos par cilvēkiem kā rotaļlietām.Viņu uzvedību, tiešām, var nosaukt par augsti attīstītu būtņu laika kavēkli, spēlējoties ar mazāk attīstītām būtnēm. Viņi telepātiski kontaktējās ar cilvēkiem. Cilvēki lūdza viņiem palīdzību, saņēma atbildes un pat palīdzību. Taču, ne reizi vien, viltusdievi cilvēkus piekrāpa, sodīja viņus un pat... nonāvēja.
Aizrautība ar varu, varenības bauda, visautļautības nesodāmība, īsteni, raksturīga sešdimensiju oligarhiem. Taču, vispirms, viņus raksturo maksimāls pragmātisms, savu mērķu sasniegšana ar jebkuriem līdzekļiem. Oligarhi nespējīgi mīlēt, viņiem raksturīgs maksimāls egocentrisms. Viņu eksistēšanas kolektīvisms - tas egoisms, kāpināts kolektīvā, daudzpakāpē. Baudījuši savu varu, cilvēku pazemošana, viņiem tikai it kā pa ceļam, kā garāmejot. Bet, patiesībā, viņu atnākšana šajā pasaulē bija ar visai svarīga mērķa nolūku, kuru viņi centās sasniegt. Mērķis tas - ceļu meklējumi piektajā dimensijā, ar savas ģenētikas pilnveidošanas palīdzību. Viltusdievi zemes plānā sakrustojās ar cilvēkiem, cenšoties realizēt to procesu, kuru mēs tagad saucam AUGŠUPCELŠANA PIEKTAJĀ DIMENSIJĀ AR FIZISKO ĶERMENI. Īstenot augšupcelšanu piektajā dimensijā kopā ar fizisko ķermeni, oligarhi centās dažādos ceļos. Fiziskā sakrustošanās ar dažiem cilvēkiem, apveltītiem ar daudzdimensionālu ģenētiku*, bija tikai viens viņu darbības virziens.
-------------
Runa ir par mafusailu pēcnācējiem - tiem, kuri nesa apvienoto ģenētiku, cilvēku ar planētas Nibiru pārstāvjiem. Par to sīkāk var izlasīt: NO CIKLA "KRAJONS NO KRIEVIJAS" "KRAJONS. 14. ATLANTĪDAS IZDZIEDINĀŠANA"
-------------
Iemiesojušies četrdimensionalitātē, sešdimensiju oligarhi aktīvi meklēja pieeju Planetārā Gēnu Modifikatora četrdimensiju matricai. Viņiem jau bija gatava šīs matricas transformācijas programma piecdimensiju matricā. Tādas programmas realizācija ļautu sešdimensiju egocentriskām būtībām saņemt pieeju piektās dimensijas harmoniskām pasaulēm. Taču Dieva-Radītāja plānā, Lielā Eksperimenta vadītājiem, jaunu dzīvības formu radīšanā, tas nebija paredzēts. Priekš Eksperimenta īstenošanas, bija radītas speciālas eksperimentālā telpas-laika kontinuuma sestā un ceturtā dimensijas. Tās kļuva svarīgi novatoriski "laukumi" priekš dažādu dzīvības formu attīstības, neesošām Dievišķās Sākotnes, no iesākumiem attīstošas apziņu atdalītībā no Dualitātes. Un, otrādi, piektā un septītā dimensija kļuva tie telpas-laika apjomi, kur attīstījās Dievišķā Dzīvība, balstīta uz Garīgumu, uz Visuma Harmoniju. Nav grūti iedomāties, ka tagadējā Eksperimenta īstenošanas etapā, sākas aktīva energoinformatīva apmaiņa starp ceturto un sesto dimensijām - no vienas puses, bet no otras - piektās un septītās dimensijas. Tas ļaus atrisināt, kā minimums, divus ļoti svarīgus uzdevumus. Duālās dzīvības formas, attīstošās atdalīti no Dievišķās sākotnes, pateicoties energoinformatīvai apmaiņai, sāks attīstīt savu Dualitāti. Bet piektās un septītās dimensijas dzīvības formas, galarezultātā varēs bagātināt savu daudzdimensionālo ģenētiku, saņemt unikālu esamības pieredzi un turpināt savu evolūciju uz kvalitatīvi jauna līmeņa.
Augšupcelties piektajā dimensijā bez attīstītām Mīlestības jūtām, nav iespējams. Mūsu telpas-laika kontinuuma (TLK) iespējams īstenot sevišķu pāreju no ceturtās dimensijas sestajā, bet no sestās - ceturtajā. Un priekš tā pietiekami apgūt dažas pārejas prakses. Taču mūsu TLK iekārtas īpatnība tā, ka garīgi npietiekami attīstītas sestās un ceturtās dimensiju būtnes, nespēs īstenot pāreju ne piektajā un vēl mazāk, septītajā dimensijā. Tādēļ sešdimensiju oligarhu visi māģinājumi pāriet piecdimensionalitātē no jūsu četrdimensionālās pasaules, beidzās neveiksmīgi. Kaut oligarhiem izdevās dabūt pieeju Gēnu Planetāram Modifikatoram - cilvēces un citu dzīvības formu ģenētiskās attīstības sakrālam centram. Vēl vairāk, viņiem bija atļauts atvest turp kadu energoinformāciju un... saņemt šo to atbildei.
Bet zinat, taču šie vēsturiskie notikumi attēloti jūsu Bībelē. Par to pavēstīts Vecajā Derībā, kad stāsta vēsturi par Dāvidu un Goliātu. Dāvida un Goliāta divkauja - tā, vispirms, līdzība. Kā zināms, Goliāts iziet cīņā labi apbruņots, bet Dāvids viņam iet pretim ar vienu lingu. Atbildei uz Goliāta draudiem, Dāvids paziņo, ka Dievs viņa pusē. Bet pēc tam sakauj viņu ar tiešu akmeņa trāpījumu galvā: "... Un nolaida Dāvids savu roku somā, un ņēma no turienes akmeni, un meta no lingas, un trāpīja Filistīnietim pierē tā, ka akmens ietriecās viņa pierē, un viņš nokrita ar seju pie zemes, tā uzveica Pāvels Filistīnieti ar lingu un akmeni..." Cīņas vēsturi starp Goliātu un pravieti Dāvidu var atrast arī Korānā. Līdzība par Dāvida uzvaru minēta mācībai tiem, kuri šaubās par Dieva palīdzību un kā piemērs pravieša Dāvia iekšējās pārliecības rezultātam. Taču līdzībai ir arī cita būtība. Tā attēlo Dievišķo spēku un kādu GOLIĀTU mijiedarbību, kas īstenojās ilgi pirms izraeliešu un filistīniešu sadursmes. Dievišķos spēkus simbolizē pravietis Dāvids, kurš, vēl pēc senākas vēstures versijas, nedodas divkaujā ar Goliātu, bet ieliek viņam galvā kādu AKMENI. Pie tam, akmens - tas pavisam ne akmeņots rīks priekš lingas, bet kaut kas pavisam cits. Tādēļ ka "AKMENS" - TAS "AK-MENS" / "KA-MEŅ" [КА-МЕНЬ]. Kur "KA" apzīmē programmu priekš Daudzdimensionālo Ķermeņu Kompleksa, paredzēta dzīvei mūsu visumā, iekārtotā pēc principa "12+1"(12-dimensija plus 13-tā dimensija vai Lielā Centrālā Saule. Bet "MEŅ" - tas "ME-ŅE" - "ME-ra ŅE-ba" vai vienkārši spēja radīt savā "Es" daudz augstāku dimensiju, tas ir - ME-ru ŅE-ba {latv. saprotu: DE-besu MĒ-ru}). Daudz senākos laikos vēsturē par Dāvidu un Goliātu minēts ne akmens, bet kāds Kristāls (citā versijā - zvaigzne), kuru kāds svētais ievietoja tieši milža-goliāta galvā. Vēlākos Lemūrijas laikos un agrās trešās Atlantīdas laikos (18-14 tūkst. gadu atpakaļ) iesvētītie priesteri zināja par sešdimensionālo oligarhu eksistēšanu un vienā no atskaņošanas variantiem šīs civilizācijas pārstāvis dēvējās tieši "HOLIARF" (vēlāk - "oliarf" vai "oliarg"). Tādēļ vārds "GOLIĀTS" UN "OLIGARH" sanāk uz vienas senas leksiskas saknes. Un sešdimensiju oligarhu civilizācija ir goliātu civilizācija, par kuru agrāk zināja iesvētītie.
Un tātad, kas īstenībā notika? Tanī momentā, kad olimpiskie meludievi, viņi arī - oligarhi-goliāti, iekļuva Planetārā Gēnu Modifikatorā četrdimensiju matricā, Gaismas Ģimene, izmantojot sevišķā energoinformatīva kontakta iespējas, ielika apziņā (oligarhu-goliātu galvās) smalkmateriālo kristālisko programmu nākošai evolucionārai attīstībai ("akmens"). Svarīgi atzīmēt, ka goliāti plānoja izmainīt cilvēces ģenētiskās attīstības pašu matricu. Viņi ne vienkārši gribēja nočiept kādas programmas un izmantot savos nolūkos. Oligarhi iedomājās... IZMAINĪT PAŠAS CILVĒCES EVOLŪCIJU - lai nākotnē pilnībā pielāgotu četrdimensiju cilvēkus savu savtīgo mērķu sasniegšanai. Planetārā Gēnu Modifikatora programmā-matricā goliāti konstatēja ne viņiem zināmus daudzdimensijas elementus, kādu viņiem pašiem nebija. Šie elementi saturēja transformācijas kodu, kuru var apzīmēt ar cipariem "3-4-5". Kods ļauj jūsu pasaules cilvēkiem, kā daudzdimensionālām būtnēm, īstenot savu attīstību trešajā, ceturtajā un piektajā dimensijās. Tādā veidā, sākot savu attīstību trešajā dimensijā, cilvēks spējīgs evolucionēt ceturtajā un piektajā dimensijās. Tā kā paši goliāti vienmēr bija spējīgi mitināties tikai sestajā un ceturtajā dimensijās. Šis kods bija ļoti svarīgs priekš goliātiem, par cik atvēra viņiem (kā viņi iedomājās ) durvis iecerētajā piektajā dimensijā. Goliāti piektajā dimensijā plānoja saņemt programmas un kodus priekš pārejas septītajā dimensijā. Tā viņi gribēja "izsist griestus", kur "atdūrās", sasniedzot sestās dimensijas augšējos līmeņus.
Goliāti, iemiesojušies olimpsiko meludievu lomās, trīs tūkstošu gadu laikā, pēc zemes mēriem, gatavoja operāciju speciāla portāla radīšanai, kas palīdzētu viņiem iekļūt Planetārā Gēnu Modifikatora matricā. Caur šo portālu viņi gribēja ielaist Gēnu Modifikatorā speciālu programmu-vīrusu, kas bija aicināts nokopēt cilvēciskās evolūcijas programmas un kodus, bet pēc tam izmainīt šīs programmas un kodus tā, lai cilvēce pilnībā kļūtu sešdimensiju oligarhu kontrolējama. Pēc būtības, goliāti gribēja cilvēkiem atņemt brīvo gribu, uzliekot viņiem totālu kontroli. Taču, protams, viņiem nebija zināms, ka jūsu pasaules cilvēce, kā visa planētas sistēmas Zeme daudzdimensionālā cilvēce, atrodas sevišķā aizsardzībā. Vēl vairāk, viņu iekļūšana Gēnu Modifikatorā bija Ekspermenta kopējā plāna daļa. Tādēļ ka pienāca laiks goliātiem saņemt evolucionārās attīstības jaunas programmas, balstītas Garīgumā un Dievišķā sākotnē. Šī energoinformācija caur iemiesotiem olimpiskiem meludieviem bija nodota oligarhu civilizācijai sestajā dimensijā. Bet, lūk, ceturtās dimensijas oligarhu ievērojamai daļai, goliātiem... atgriezties sestajā dimensijā neizdevās. Viņu darbība ceturtajā dimensijā radīja karmisku atbildību, kā rezultātā viņi īstenoja involūcijas procesu. Kad goliāti caur Gēnu Modifikatora matricu centās īstenot nesankcionētu pāreju, notika viņu transformācija... četrdimensiju būtībās. Goliāti kļuva trīsdimensiju cilvēki, lai sāktu evolūcijas procesu no trešās dimensijas.
Jūs nizbrīna, ka es runāju par goliātiem kā par cilvēkiem? Taču, pēc savas būtības, viņi bija un paliek cilvēki, tādēļ oligarhi-goliāti - daļa planetārās cilvēciskās rases, kas attīstās mākslīgi radītos apstākļos, eksperimentālā telpas-laika nontinuumā. Jūs - arī tāda planetārās cilvēces rases daļa. Un jūs arī attīstaties eksperimentālā telpas-laika kontinuumā.
Absolūts jūsu tagadējās pasaules cilvēku vairākums - tie cilvēces augšupejošā atzara pārstāvji, kuri evolucionēja četrdimensiju pasaulē no dažādām trīsdimensiju pasaulēm. Gaismas Darbinieki! Jums nevajag uztvert visu trešo dimensiju kā neharmonisku. Trešajā dimensijā ir pietiekami harmoniskas pasaules, kuras nepieder jūsu eksperimentālajam TLK. Vispār jāsaka, ka jūsu planētu sistēma, daudzdimensionālās Zemes planētu sistēma, veidota no diviem, sarežģīti savstarpēji savijošamies telpas-laika kontinuumiem, no kuriem vienu var nosaukt par dabīgu, dabisku, otru - mākslīgi radītu priekš Eksperimenta veikšanas un jaunu dzīvības formu dzimšanas {рождения ?}. Tādēļ energoinformatīvo evolūcijas kodu, kuru atrada goliāti Planetārā Gēnu Modifikatorā, var izteikt divās ciparu rindās: "3-4-5" un "3-4-5". Par cik, dažādu kontinuumu dimensijas savstarpēji saistītas, krustojas ar saviem dažiem apjomiem, tad evolūcijas kodu, ietvertu Gēnu Modifikatora četrdmensiju matricā, būtu vietā izteikt ar sekojošu ciparu rindu: "3-3-4-4-5-5". Numeroloģiski galarezultātā dabūjam skaitļus "24" vai "6" (3+3+4+4+5+5=24; 2+4=6). Gēnu Modifikatora četrdimensiju programmas-matricas kods nav tieši saistīts ar divu Zemes telpas-laika kontinuuma sešu dimensiju kodu. Pēdējos apzīmēsim kā "6+6" (divu dažādu sesto dimensiju). Numeroloģiski to var stādīties priekšā kā "12". Rezultātā cilvēciskās evolūcijas kodu no trešās līdz sestai diensijai var skatīt sekojošā veidā: "24:12" *.
-----------
Pievērsiet uzmanību, ka planetārais darbs bija vadīts 24. decembrī - 24.12.
-----------
Citādi "24:12" var stādīties priekšā kā 6(2+4) un "6+6", vai "6:6:6". Trīs sešnieku jēga - cilvēces evolūcijas koda atstpoguļojums līdz sestai dimensijai (pirmais cipars "6") divos dažādos sestās dimensijas TLK "6:6". Senie zināja par sestās dimensijas neharmoniskām civilizācijām un par kodu "666", kas līdz jūsu dienām nonāca kā "zvēra skaitlis".
Numeroloģiski rezultāts "6:6:6" - tas "9" (6+6+6=18=9). "Sešnieks" vienmēr apgriežas "devītniekā". Par to jums ziņoja ne reizi vien. Un pats ciparu attēlojums "6" un "9" to apstiprina. "Deviņi" - tas cilvēces Garīgais Centrs kā Zemes daudzdimensionālās planetārās rases. Devītajā dimensijā zemes cilvēce sasniedz savu evolucionāro maksimumu {пик ?}, izpaužoties kā īpašas kolektīvas Gaismas Būtnes, apveltītas augstām Dievišķām Spējām. Pēc būtības, devītajā dimensijā cilvēki kļūst KOLEKTĪVI DIEVI, īpašas Gaismas Būtnes, gatavojoties kvalitatīvai pārejai desmitajā dimensijā, kur vairs nav iedalījuma planetārās rasēs, bet ir augstākās kārtības Dievišķā Vienotība.
Un tātad, daudzi goliāti aizgāja trešajā dimensijā un sāka evolucionēt no turienes. Nokļūstot trešās dimensijas īpašā pasaulē, viņi bija spiesti pamatos izmainīt savu pasaulsuzskatu. Tādēļ, ka tur nebija iespējams eksistēt, balstoties uz egocentrismu. Bijušie goliāti sāka apgūt, jaunas priekš viņiem, izpratnes, kuru skaitā: brālības mīlestības jūtas, savstarpējā palīdzība, humānisms. Tanī pasaulē laiks rit ievērojami ātrāk, nekā jūsu. Tādēļ bijušie oligarhi jau izgāja evolūciju trešās dimensijas pasaulē un, vēl vairāk, tagad evolūciju noslēdz ceturtās dimensijas pasaulē, kas... ievērojami harmoniskāka, kā jūsu, tādēļ ka pieder dabiskam, harmoniskam telpas-laika kontinuumam. Tagad viņu civilizācija saucas ARMANOVU civilizācija, Saules Cilvēku. Jūs un armanovi dzīvojiet dažādos TLK. Taču vienoti tieksmē pāriet piektajā dimensijā. Tagad, kad bijušie goliāti iepazina Mīlestības jūtas, viņiem atvērts evolucionārais ceļš turp, kurp viņi tik ilgi centās nokļūt mākslīgā ceļā.
Taču ne tikai vēlēšanās pāriet piektajā dimensijā vieno armanovus un garīgi attīstītos jūsu pasaules cilvēkus. Ir kas svarīgs, par ko nākas zināt mūsdienīgiem Gaismas Meistariem. Abas jūsu civilizācijas nes savās sakrālās telpās energoinformatīvas programmas priekš divu Zemes TLK apvienošanas vienā kopīgā, polipasaules Telpas-laika kontinuumā. Šis TLK kļūs jauns telpas-laika apjoms, kas saņems principiāli jaunas īpašības. Jaunais telpas-laika kontinuums kļūs ne divu TLK summa, bet to sinerģija*.
----------
* Sinerģija ( grieķu (.....) - divu vai vairāk faktoru mijiedarbību summējošs efekts, raksturojošies ar to, ka viņu darbība ievērojami pārsniedz katra atsevišķa komponenta efektu viņu vienkāršās summas veidā. VIKIPEDIJA.
-----------
Sinerģiju mēs piedāvājam jums caurskatīt/izskatīt kā augstākās kārtības energoinformatīvo lauku, spējīgu radīt jaunu enerģiju un jaunu informāciju. Sinerģijas efekts no divu TLK saplūšanas, ļaus Gaismas Ģimenei atrisināt veselu virkni evolucionāru uzdevumu. Bijušie goliāti tagad dzīvo Zemes ceturtās dimensijas harmoniskā pasaulē un gatavi... sadarboties ar jums. Tagad armanoviešu civilizācija - tā augsti attīstītu četrdimensiju cilvēku civilizācija, kuri atceras savus sešdimensionālos senvecākus un pastāvīgi sūta viņiem jaunrades mīlestības enerģiju, priekš viņu Dievišķās pārveidošanās. Taisnība, pagaidām sešdimensiju oligarhi nav vēl gatavi to pieņemt... Taču tā - nākotnes lieta. Tādēļ ka Dievišķās evolūcijas kodi jau dzīvo viņu esības telpās.
Bet mūsu uzdevums pagaidām - divu civilizāciju evolūcijas kodus apvienot, ceturtās dimensijas divu pasauļu programmas, kas rada pamatus priekš Garīgās pašattīstības; ienest no harmoniska telpas-laika programmas priekš pašattīstības, priekš Lielās Centrālās Saules iekšējās enerģijas izmantošanas. Par vienas dimensijas pasauļu saplūšanas procesu jūs jau zinat. Mēs to apzīmējām kā "horizontālā polipasaulīguma process". Divu pasauļu programmu apvienošana ne tikai bagātinās abu pasauļu attīstību, bet atļaus sākt arī dažādu telpas-laika kontinuumu tuvināšanas procesu - tā, eksperimentālā, kurā dzīvojiet jūs un tā, kurā Zemes pasaules dzīvoja no sākumiem - līdz Lielā Eksperimenta sākumam. No citas pasaules TLK jūsu pasaulē atnāks, daļēji, programmas, nepieciešamas pārejai uz harmonisku frekvenci "13:20". Jūs nodosiet citam TLK vispirms jau, blīvās matērijas attīstības pieredzi. Notiks apmanīšanās arī ar citām evolucionārām programmām. Energoinformatīvās apmaiņas rezultātā starp divām ceturtās dimensijas pasaulēm tiks radīta jauna Zemes četrdimensiju cilvēces evolūcijas programma. Mēs ieliksim pamatus priekš jaunā Evolūcijas Koda - Dievišķās Viengabalainības un pašattīstības iemantošanas koda. Mēs vadīsim prakstisko gaismas darbu veltītu cilvēces energoapgādes harmonizācijai un energoinformācijas apmaiņai starp divām pasaulēm. Šī - meditācija priekš planetāra mēroga. Gaismas Ģimene aicina piedalīties planetārā meditācijā visus, kuros tā rod garīgu atsaucību.
Mēs ejam telpā un laikā ar mīlestību apvienojot divas pasaules, dažādas dzīvības formas. Šī apvienošana notiek uz Dievišķās vienotības pamata un brīvas gribas to, kuri tiecas Dieva Radītāja Vienotā Sirdī, kas patiesi vēlas radīt Lielās Centrālās Saules Brālību.

JŪSU EL MORIJA.
2015. gada 12.12.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 1(26)2016. El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnāla Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com/, Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
=====
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/07.07.2016., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 07.07.2016.

Skatījumu skaits: 714 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: