Galvenie » 2015 » Februāris » 10 » GARĪGĀS SAZIŅAS SKOLA (2)
15:23
GARĪGĀS SAZIŅAS SKOLA (2)

GARĪGĀS SAZIŅAS SKOLA (2)

SEN-ŽERMENS
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija", Nr 6(18) 2014, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.01.2015.

Turpinājums. Iesākums: http://spekavots.ucoz.ru/news/garigas_sazinas_skola_1/2015-02-09-1360

PRAKTISKAIS DARBS
Un tātad, šodien mēs strādājam ar ierobežojošiem implantiem, tieši izpaustiem fiziskajā ķermenī. Sāksim ar pietiekami zināmu galvas smadzeņu orgānu - čiekurveida dziedzeri. Cicts šī dziedzera nosaukums - epifīze. Šis orgāns, kā zināms, izpilda endokrīno funkciju, kas saistīta ar dzīvesdarbības regulēšanu, ar hormonu palīdzību. Atgādināšu, ka hormoni, aukst-aktīvas bioloģiskas matērijas/вещества, regulējošas aktivitātes, produktivitātes un citu funkciju izaugsmi/рост. Mums svarīgi arī zināt, ka epovīzē ieplūst gaismas viļņi, tādēļ dažreiz čiekurveida dziedzeri salīdzina ar aci. Ezotērikā epofīzi pat par "trešo aci" nosauc. Un, tiešām, eksistē saikne starp čiekurveida dziedzeri un to, ko mēs tagad saucam Garīgā redze. Garīgā redze - tā ne gaišredzība, tādā izpratnē, kādā to pierada saprast vairākums cilvēku. Ar gaišredzību, parasti, pierada saprast redzi, ar kuras palīdzību cilvēks novēro smalkmateriālo cilvēku ķermeņus. Garīgā redze - tā redze, ar kuras palīdzību cilvēks uztver citas pasaules un dimensijas. Šī redze daudzējādi nozīmē tēlainības redze. Tādēļ, ka sazināšanās starp pasaulēm, starp dažādām dimensijām, bieži nes tēlainības raksturu.
Čiekurveida dziedzeris izvietots starp galvas smadzeņu puslodēm un, pēc būtības, ir senu galvas smadzeņu palikusi daļa, kas daudzus tūkstošgadus atpakaļ sastāvēja no trīs daļām (no trialitātes). Trešo, matērijā iegremdēšanās procesā izzudušo, galvas smadzeņu daļu, nevar nosaukt par puslodi, tādēļ, ka senatnē smadzenes nesastāvēja no divām puslodēm. Vēl vairāk, puslodes nebija puslodes, drīzāk tās līdzinājās ovāliem, starp kuriem arī atradās trešā daļa - ļoti sarežģīta pēc savas struktūras. Pakāpeniski par kreisās puslodes galveno funkciju kļuva atsevišķa prāta, tas ir, SAPRĀTA attīstības fukcija. Labā puslode sāka attīstīt un izpildīt APZIŅAS funkciju, tas ir, īstenot cilvēka saikni ar KOSMISKO APZIŅU. Tādu funkciju labā puslode izpilda arī tagad. Taču agrāk labā puslode atbildēja arī par prāta attīstību, bet tikai - KOLEKTĪVĀ PRĀTA, KOPĪGĀ/ОБЩИННОГО, par cik sakaru funkciju ar kosmisko apziņu izpildīja tā pati pazaudētā galvas smadzeņu daļa. Šis cilvēcisko smadzeņu trešās daļas atlikums saglabājās līdz šim laikam un izpaužas dažu orgāni eksistēšanas veidā, tanī skaitā - čiekurveida dziedzera veidā. Smalkajā plānā epifīzi var redzēt kapsulas veidā, kaut arī kapsula ir arī apkārt fiziskiem asinsvadiem, veidojoši čiekurveida dziedzeri. Taču smalkajā plānā kapsula izskatās citādi. Tā mazāka pēc izmēra (mazāk par centimetru) un ļoti apaļīga. Šī smalkmateriālā kapsula sastāv burtiski no četriem lokiem/дуг, savstarpēji atdalītiem tā, kā parādīts zīmējumā (1. Zīm.).


1. ZĪMĒJUMS. ČIEKURVEIDA DZIEDZERA SMALKMATERIĀLĀ KAPSULA.
Divi loki lielāki (apakšā un augšā) un divi loki mazāki (pa kreisi un labi). Augšējais un apakšējais loks krāsoti rozā krāsā, kreisais un labais - dzeltenā.
Zīmējumā attēlotie loki, īstenībā ir ... bijušās lēcas. Kādreiz tās kalpoja priekš gaismasviļņu transformācijas - tā ka cilvēkam bija garīgs redzējums, pieņēma videoinformāciju no augstākām pasaulēm. Iegremdēšanās matērijā ērā, vēlākās Lemūrijas un Trešās Atlantīdas laikā gaismas linzas pakāpeniski sāka pārveidoties gaismas membrānos un gaismas filtros, bet vēlāk - pat barjerās gaismai. Absolūtajam cilvēku vairākumam, zīmējumā attēlotie loki, ir īstas barjeras, kas neļauj speciālai piektās dimensijas gaismai iekļūt čiekurveida dziedzera iekšienē. Tādas barjeras - viens no šķēršļiem, kas traucē cilvēku saskarsmi ar aukstākām pasaulēm.
Tad nu ņemsim aukšējo rozā loku un palielināsim mērogu. Ko tad redzam? Pirmkārt redzam, ka loks sastāv ne no vienas kārtas. Īstenībā, rozā loki - divi, bet starp tiem - zila spirāle, kas līdzīga vilnim, tad nolaižas lejup, tad paceļas augšup. Tā - iekārta/устройство, līdzīga transformatoram. Tā iekšienē spirāle deformē gaismas viļņus tā, ka vieni viļņi kapsulas iekšienē ienāk, bet citi - nē. Neienāk augstfrekvenču viļņi no piektās dimensijas, kas tieši var nodrošināt sakaru/saikni ar piekto dimensiju. Tieši tāda spirāle izvietota arī apakšējā lokā, kaut arī tur ir iekārtojuma īpatnība, mums pagaidām neaktuāla.
Tagad paskatīsimies uz sānu malu, dzelteno loku, palielinot mūsu uztveres mērogu. Šeit arī divi dzeltenie loki, starp kuriem var redzēt oranžu lauztu līniju, kas ar sevi priekšstata iekārtu priekš gaismasviļņu parametru izmaiņām. Ar ko atšķiras gaismasviļņi, ienākoši augšējos un apakšējos lokos no gaismasviļņiem, ienākošiem labajos un kreisajos lokos? Augšējie un apakšējie rozā loki filtrē gaismu paredzētu labajai puslodei. Gaismasviļņi, ienākoši caur sānmalu dzeltenajiem lokiem-filtriem virzas kreisajā puslodē. Atveidosim zīmējumā atkal mūsu kapsulu - tikai tagad ar spirālēm un lauztām līnijām loku iekšpusē. Tas arī ir mūsu fiziskais implants, traucējošs dotajā evolūcijas etapā uztvert garīgo pasauli. tas nav ne astrāls, ne mentāls, tādēļ, ka radīts tieši no FIZISKĀS MATĒRIJAS. Taču šī matērija daudz smalkāka - salīdzinot ar jūsu fizisko ķermeni. To neuztver jūsu acis un pat - mūsdienīgas zinātniskās ierīces. Tomēr šis implants - materiāls un cieši saistīts ar jūsu fizisko ķermeni. Tādēļ mēs to arī saucam FIZISKAIS IMPLANTS (2.Zīm.)

2. ZĪMĒJUMS. ČIEKURVEIDA DZIEDZERA SMALKMATERIĀLĀ KAPSULA. FIZISKAIS IMPLANTS, ierobežojošs saikni ar augstākām pasaulēm.
Šī lēca-kapsula sāka veidoties vēlās Lemūrijas un agrās Trešās Atlantīdas laikos. Fiziskā implanta izveidošanās priekš čiekurveidīgā dziedzera cilvēkiem sākās vairāk kā 16 tūkstošus gadu atpakaļ un turpinājās apmēram trīs tūkstošus gadu. Fiziskā implanta formēšana notika paralēli sākušamies galvas smadzeņu pusložu formēšanai un izzušanai no galvas smadzenēm tās, ko var nosaukt par viņu trešo daļu. Senie lemūrieši zināja par šī implanta eksistēšanu. Vēl vairāk - viņi arī sāka tā radīšanu smalkajā plānā, lai nākošo paaudžu cilvēki varētu ieiet matērijas blīvumā un tur dzīvot. Citādi, ciešais sakars ar augstākām pasaulēm, ar Garīgumu, ar Dievišķo sākumu vienkārši neļautu to izdarīt. Lemūrieši ne vienkārši radīja fizisko implantu, viņi to transformēja no smalkmateriālās struktūras, kas eksistēja agrāk. Viņi jaunradamo struktūru nosauca KVAZITRONS/КВАЗИТРОН - vai "neeksistējošais (šķietamais) trons". "TRONS" - tā ir tā struktūra ar kuru jūs iepazināties Lemūriešu Kristālu aktivācijā. TRONS pieņem Gaismu un izplata to visur. KVAZITRONS - tā mākslīgi radīta gaisma, kas nepieciešama pie blīvās pasaules un mākslīgas Duālās pasaules radīšanas, kur ilgu laiku evolucionēja cilvēce. Tieši KVAZITRONS pārdzima fiziskajā implantā, kas cilvēkam nodod ne patieso, Dievišķo gaismu, bet mākslīgo - priekš jūsu, pagaidām, vēl duālās (atrautas no Dievišķās) realitātes. Un, tātad, fizisko implantu var nosaukt KVAZITRONA kapsulas veidā. Bet mūsu uzdevums tagad, pārveidot KVAZITRONU Struktūrā, nesošā patiesu Dievišķu Gaismu.
Ko darīsim priekš tā? Vispirms - uzaicināsim mūsu loku iekšienē Gaismas Harmonijas Spirāli un neitralizēsim spirāles, kas gaismu deformēja. Pēc tam mēs visus lokus savienosim ar VIENOTU ZILO KRĀSU, pēc kā mums izveidosies tors. Tas - vienots harmonisks tors, kura iekšienē uzziedēs Gaismas Harmonijas Spirāle. Atveidosim šo spirāli shēmā apvienotu Fibonači spirāļu veidā. Mūsu meditācijas rezultātā mēs no fiziskā implanta dabūsim materiāli-garīgu struktūru, kas palīdzēs ienākt mūsu galvas smadzenēs Patiesai Gaismai, daļēji - piektās dimensijas gaismasviļņiem. Un, ar to pašu mēs ieliksim sākumu Garīgās redzes attīstībai tiem, kuri to vēl nepārvalda. Ticiet, šis process jums sāks attīstīties diezgan ātri. Mēs ar jums izpildīsim vienu vingrinājumu, un pat tā rezultātā, jūs saņemsiet sākumspējas garīgai redzei. Bet tagad - pārejam tieši pie meditācijas.

Par to nākošreiz.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 6(18) 2015. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Elektroniskā internet-veikala adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Eslaumas latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/10.02.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 10.02.2015.

 

Skatījumu skaits: 755 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: