Galvenie » 2016 » Jūlijs » 3 » Garīgs Grauds priekš Jaunās Pasaules
22:05
Garīgs Grauds priekš Jaunās Pasaules

Garīgs Grauds priekš Jaunās Pasaules
Sagaidām Saules Atdzimšanas Uguni

KRAJONS
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(26) 2016, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 02.07.2016.
------------------
2015. GADA 20. DECEMBRĪ NOTIKA ĻOTI SVARĪGS PLANETĀRS DARBS. GAISMAS DARBINIEKI SAGAIDĪJA JAUNU KOSMISKO UGUNI - SAULES ATDZIMŠANAS UGUNI.
20. decembrī, Rīgā (Latvija) notika tiešs čenelings ar Krajonu, veltīts Jaunas Kosmiskās Uguns pieņemšanai - SAULES ATDZIMŠANAS UGUNS. Uguni sagaidīja arī daudzskaitlīgi Gaismas Kolektīvi. Ar šo svēto ceremoniju noslēdzās Kosmisko Uguņu Gads. Saules Atdzimšanas Uguns atnākšana, nesošas Lielās Centrālās Saules eneroinformāciju - svarīgs notikums mūsu pasaules dzīvē. Jūs varat kļūt šī notikuma dalībnieks, pieņemt Uguni savā sirdī un dāvināt to planētai režīmā "šeit un tagad". Aicinām radīt kopā!

Svetlana Dračova, Sergejs Kanaševskis, Marina Shults, Projekta "Augšupcelšana" iemiesotie kuratori.
----------------
Mani dārgie, mīļotie Lielās Centrālās Saules Eņģeļi! Lūk, arī sākas jūsu saules-zvaigžņu stunda, kad dārgās Lielās Centrālās Saules enerģiju jaunās straumes ielīst jūsu sirdīs un jūs sajūtat spēku, spējas, neparasti radniecīgas vecāku glāstiem un rūpēm. Tā jānotiek. Tā notiek. Lielā Centrālā Saule (LCS) atver priekš jums un priekš visas zemes dzīvības neparastu atdzimšanas spēku - Saules, Visuma, jūsu patiesās būtības un diženuma atdzimšanas.
Pastāstīšu dažus sīkumus jaunās Kosmiskās Uguns atnākšanai. Viņa stāsies priekšgalā jaunu Augšupcelšanas Uguņu plejādei un pacels Augšupcelšanas kopplanetāro procesu līdz neparasti augstam līmenim. Saules Atdzimšanas Uguns ir "daļa", īpašs Lielās Centrālās Saules Fraktāls, nesošs viņas svarīgas energoinformatīvās programmas. Lielā Centrālā Saule vienmēr nes savā uguns potenciālā atjaunošanas un bezgalīgas pilnveidošanas attīstības programmas - kā visu pasauļu, tā arī katras pasaules atsevišķi. Planēta Zeme gatava pieņemt evolucionāros potenciālus un programmas, kas sastāda tieši viņas "daļu" Lielajā Centrālajā Saulē; programmas, kas dzimušas un radītas tieši priekš Zemes - kā īpašas planetārās sistēmas, formējošas jaunu dzīvību/dzīvi Visumā. Priekš LCS jaunāko evolucionāro programmu nodošanas un attīstības arī noformēta īpaša Uguns, kas jau steidzas uz jūsu planētu. Ar viņas palīdzību Augšupcelšanas process sāks īstenoties ne tikai intensīvāk, efektīgāk, bet arī iemantos papildus īpatnības. Saules Atdzimšanas Uguns spējīga harmonizēt, saskaņot savā starpā saistītas Augšupcelšanas procesa daļas. Tagad daudz kas atkarīgs no tā, cik harmoniski sāks strādāt Augšupcelšanas atsevišķi elementi savā starpā un cik plūstoši viens šī procesa etaps pāries nākošajā. Saules Atdzimšanas Uguns aicināta iesākumā atdalīt Augšupcelšanas procesa dažas sastāvdaļas, bet pēc tam, kopā ar visām Augšupcelšanas Ugunīm, savienot viņas vienā harmoniskā kompleksā un palaist jaunu Augšupcelšanas fāzi kopplanetārā mērogā. Pie tam, nekas netiks traucēts. Visi evolucionārie sasniegumi paliks ar jums. Viss apvienosies harmoniski, mērķtiecīgi, kosmiski negrozāmi. Visi darba virzieni, kas iezīmēti Augšupcelšanas Uguņu Vispasaules Templī, ar Atdzimšanas Saules Uguns atnākšanu, iemantos savu patieso virzību, piesātinātību un ieies intensīvās pārstrādes fāzē. Augšupcelšanas Uguņu Vispasaules Templis kļūst viena no pamatstruktūrām, noteicošām visas planetārās dzīvības Augšupcelšanas procesa galvenās sastāvdaļas. Pie tam, Augšupcelšanas Uguņu Vispasaules tempļa plazmas struktūra nes sevišķas daudzdimensionālās īpašības, kas Augšupcelšanas procesu padara daudzlīmenīgu, funkcionāli apvienojot planētas visas dimensijas un visus viņas telpas-laika potenciālus.
Saules Atdzimšanas Uguns, radīta Visuma Galvenās Garīgās Zvaigznes, tādēļ - uz visām planetārās dzīvības formām izrāda savu ietekmi. Ar laiku viņa iedegsies visu būtņu sirdīs, ieskaitot arī tos, kurus jūs tagad sauciet Noturēšanas Spēki. Saules Atdzimšanas Uguns nes neparastu Vienotības enerģiju, kas atļaus jau uz zemes eksistējošām enerģijām un Vienotības struktūrām, uzplaukt neparastā spēkā, izpaust savu varenību, traukšanos nākotnē; un uz planētas nostiprināsies - līdz pat tādam stāvoklim, kad Zemes visas dzīvības formas varēs ieiet pastāvīgā Vienotības apgūšanā. Saules Atdzimšanas Uguns turpinās savu aktīvo attīstību līdz tam laikam, kad uz zemes sāks formēties Kolektīvās Gaismas Būtnes - kā cilvēcīgās dzīvesplūsmās, tā arī visas planetārās dzīvības kopā. Pēc tam viņu nomainīt nāks cita Uguns, nesoša jaunas programmas Zemes planētu sistēmas tālākai attīstībai.
Saules Atdzimšanas Uguns pakāpeniski atdzīvināsies visās Zemes dzīvības formās saplūsmes stāvoklī ar Lielo Centrālo Sauli, atgriezīs Dzīvības uzdevuma patieso izpratni. Šī Uguns izaudzē Garīgo Graudu, no kura sākas katras formas dzīvība, tanī skaitā - visu cilvēcisko dzīvības plūsmu varianti. Sākuma impulss priekš Garīgā Grauda augšanas, būs pašas Diženās Uguns atnākšana un viņas apvienošanās ar visām Augšupcelšanas Ugunīm. Jūs, mūsdienīgie Gaismas Darbinieki, Gaismas Meistari, Gaismas Bērni, tiekat aicināti piedalīties Saules Atdzimšanas Uguns pieņemšanā. Jūs paši kļūsiet tie sākuma impulsi planētas evolucionārā procesā, no kuriem atkarīga nākotnes dzīvības kvalitāte, tanī skaitā - jūsu mazbērnu, mazmazbērnu, visu jūsu pēcnācēju dzīvības/dzīves. Lielās Centrālās Saules Eņģeļi, atnākuši uz zemi no augstākām pasaulēm, priekš Lielā Eksperimenta īstenošanas, jaunās Cilvēces Rases radīšanai! Jums sevišķi vajadzīga atnākošā Uguns. Šī Svētā Ksmiskā Stihija palīdzēs skaidri apzināties to, kas jūs esat savā īstenā būtībā, kādēļ atnācāt šajā pasaulē. Tieši tanīs dienās, kad īstenosies Uguns noenkurošanās uz planētas Zeme, jums ir iespēja kvalitatīvi izmainīt savu apziņu un palaist procesus visu savu gaismas struktūru atjaunošanai - saskaņā ar mūsdienīgās evolūcijas prasībām. Simbols "Saules Atdzimšanas Uguns" ir unikāla Kosmiska Atslēga daudziem evolucionāriem procesiem. Radot jaunu dzīvību/dzīvi. Atceraties vienmēr to, ka jūs - Lielās Centrālās Saules Eņģeļi.

SIMBOLS "SAULES ATDZIMŠANAS UGUNS".
Tagad es pastāstīšu par to, kā Saules Atdzimšanas Uguns atnāca uz Zemi. Viņu sūtīja Visuma Centrālā Saule, apgādājot ar visām nepieciešamām ugunīgām programmām priekš jaunā atdzimšanas etapa saules visuma Vienotībā - un jūsu planētai, un visai Saules sistēmai. Saules Atdzimšanas Ugunij nevajadzēja ilgstošas pārvietošanās pa Visumu un jūsu Galaktiku. Viņa momentāli atnāca uz jūsu Sauli, arī esošu viņai mīļu un tuvu. Tika izmantoti Saules Nulles Punkti - sevišķi Portāli pārejai starp Spīdekļiem, kas saista visus Visuma spīdekļus vienībā. Un tagad Saules atdzimšanas uguns visā savā pilnībā klātesoša uz jūsu Saules. Saules Atdzimšanas Uguns atnesa jaunas evolucionāras programmas ne tikai priekš planētas Zeme. Tagad uz Saules atrodas daudzfunkcionāla Saules Atdzimšanas Uguns, sastāvoša no daudzām "daļām" - saskaņā ar jūsu Saules sistēmas uzbūvi. Jebkurā zvaigžņu sistēmā, tanī skaitā arī jūsu Saules sistēmā, nevar notikt nopietni, kardināli evolucionāri pārveidojumi tikai vienā kādā viņas objektā. Tādēļ arī pienāca uz Sauli Atdzimšanas Uguņu pakete priekš Saules sistēmas visu struktūru elementiem. Bet mēs aicināti pieņemt uz Zemi to "daļu", kas paredzēta viņai. Tieši šo ugunīgās energoinformācijas apjomu mēs arī nosaucam Saules Atdzimšanas Uguns priekš planētas Zeme. Un tātad, piedāvāju pāriet pie praktiskā darba mūsu Saules Atdzimšanas Uguns pieņemšanai. Jums jau zināms, ka Kosmiskās Ugunis atnāk caur Augšupcelšanas Uguņu Vispasaules Templi (tālāk - AUVT). Jūs jau sapratāt, ka Uguns struktūra, izteikta simbolā, cieši saistīta ar Tempļa struktūru. Tātad, tur jau eksistē programma, savienošanai ar AUVT struktūru.
Aštara Šerana Kuģu flote gatava sadarbībai, Saules Atdzimšanas Uguns pārvešanā no Saules uz Zemi. Mēs sāksim strādāt sinhroni ar viņiem, pilnīgā sadraudzībā. Bez tam, jums derīgi zināt, ka darbam šodien pievienojas daudzi mūsu Visuma un Galaktikas Piena Ceļš Gaismas Spēki. Tas nozīmē, ka Saules sistēmā piesaistīti evolucionārā virziena progresīvie spēki, ar kuru palīdzību jums izdosies pārliecinoši izpildīt Uguns pārvadīšanu.
Svētā Kosmiskā Uguns rada uz Zemes sevišķu telpu Vispasaules Augšutcelšanas Uguņu Templī, savu īpašu altāri, kurš savienos Uguns Tempļu altārus Augšupcelšanas Uguņu Vaiņagā. Jums stāv priekšā daudz ko mācīties no atnākušām Kosmiskām Ugunīm.

Bet tagad es dodu vārdu Projekta "Augšupcelšana" Kuratoram GALAKTISKAM KRISTUM-MELHISEDEKAM.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщение" № 1(26) 2016. El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala adrese: http://world-channeling.com/ , Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālr. 29613296.
=====
Latviskojums ievietots Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/03.07.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 03.07.2016.

Skatījumu skaits: 550 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: