Galvenie » 2024 » Februāris » 11 » (GM)* 3-: Jaunumi no Reabilitācijas Centra
13:01
(GM)* 3-: Jaunumi no Reabilitācijas Centra

(GM)* 3-: Jaunumi no Reabilitācijas Centra

SERAFIMA
caur Marinu Shults
2023. gada 10. decembrī 
Avotshttps://www.magnitiduha.info/archives/18974   - ievietojums 21.01.2024., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 04.02.2024.

-----< Attēls - Sen-Žermena Skola "Veseluma iemantošana"

Iesākums 1-: http://spekavots.ucoz.ru/news/gm_1_jaunumi_no_reabilitacijas_centra/2024-02-07-9727 
Turpinājums 2-: http://spekavots.ucoz.ru/news/gm_2_jaunumi_no_reabilitācijas_centra/2024-02-09-9733 
nobeigums 3-: http://spekavots.ucoz.ru - 11.02.2024

3-: Bet tagad es pāreju pie stāsta par tagadējā laika piektās dimensijas Reabilitācijas Centra iekārtojumu, saistītu ar jūsu Varavīksnes pasauli.
Telpa, kurā notiek pāreja, ir dimensiju telpu sajaukums. Taču tā nav polipasaule (полимир ?). Tagadējā laikā viss Dvēseļu pārejas "koridors" uz RC ir it kā pākāpjveidīgs, kur katram posmam ir savs frekvenču diapazons. Tā, bez šaubām, ir tā, kas zināma kā Vienota Pārejas Telpa. Es vienkērši precizēju tā dažus raksturojumus. Kādreiz es to nosaucu par bezdimensiju (безмерье ?). Tas priekš šī laika ne gluži precīzi. Kad cilvēks iziet no ķermeņa, tad viņš vienalga ir klātesošs četrdimensijā, jo viņa smalkie ķermeņi ir ceturtās dimensijas produkts, bet viņam vajag izpausties piektajā dimensijā. Tādēļ tagad Pavadīšanas Komandu speciālisti izpilda cilvēka ķermeņu kaut kādu pārkārtošanu, lai viņš nesāpīgi izietu visas vibrāciju paaugstināšanas stadijas līdz pat piektajai dimensijai.
Daudzi no jums, pavadot kādu, redzēja, ka pārejas beigās mēs cilvēku pievedam pie Portāla. Tas - kā savdabīgas "slūžas" RC telpā. Pēc tā iziešanas, cilvēks izpaužas pieņemšanas nodaļā, kas pie mums saucas "ATGRIEZŠANĀS NĀKOTNĒ". Šeit viņu sagaida ne tikai RC speciālisti, bet, protams, arī SMAG, un arī viņa piecdimensijas "Es"! Tas pagaidām tikai pirmais kontakts, taču tas ļoti nozīmīgs.
Un tomēr, man izskatās, ka nepieciešams jūs iepazīstināt ar piektās dimensijas RC kopējo struktūru, tādēļ, ka pēdējo piecos-sešos jūsu laika gados pie mums notika lielas izmaiņas. 
Tagadējā laikā piektās dimensijas RC ir pietiekami daudz daudzdimensionālu struktūru tieši piektās dimensijas robežās. Jums jau sen zināms no Oļega Dāla paziņojumiem, viņš joprojām ir viens no RC vadītājiem, ka piektajai dimensijai ir daudz dažādu apgabalu, kas  piemēroti cilvēku pieņemšanai no jūsu pasaules, rēķinoties ar lielu viņu apziņas izkaisījumu, garīgo attīstību, dzīves orientāciju un citu īpašību raksturojumiem. Agrāk visi pārgājušie izgāja reabilitāciju it kā vienā nodaļā, kaut arī tur tika ņemta vērā pārgājušo cilvēku īpašību specifika. Tagad tādu pieņemšanas nodaļu daudz - tik daudz, cik pārgājušo klases, ko nosaka vēl pārejas laikāCilvēks tūliņ aizdodas Pavadīšanas Komandā uz vajadzīgo RC sektoru. Tieši tas, bieži vien, ceturtās dimensijas cilvēku pavadītājos izraisa pārliecību, ka viņu aprūpējamais nenonāca RC un nokļuva piektās dimensijas augstākajos apakšplānos. Pilnīgi dabiski, ja cilvēks tūliņ iet augstākos apakšplānos, taču viņš vienalga iziet vienu no mūsu uzņemšanas nodaļām, bet pēc tam - nepieciešamo reabilitāciju. Tas palielina palīdzības efektivitāti RC pārgājušiem cilvēkiem, tā kā arī mūsu speciālistus izvēlas ar atbilstošu pieredzi un zināšanām. Pēc reabilitācijas cilvēki ātrāk piemērojas savam dzīves sektoram piektajā dimensijā.  
Tādā veidā, nodaļa "ATGRIEZŠANĀS NĀKOTNĒ" ir daudzlīmeņu struktūra.
Kad kāds no jums interesējas par cilvēka stāvokli, kurš atrodas reabilitācijā, tad viņam ir darīšana ar speciālu dienestu, kas spējīgs dot nepieciešamo informāciju par jebkuru līmeni šinī uzņemšanas nodaļā. Ja jums dod iespēju sazināties ar vadošiem speciālistiem-reabilitologiem, tad viņi pieslēgsies Ziņu Dienestam priekš kontakta ar jums. Parasti, reabilitācijas laikā, mēs atzīstam par labāku nekontaktēties ar pārgājušo, lai arī kurš tas būtu no ceturtās dimensijas. Dažreiz tas kļūst iespējams, bet tikai reabilitācijas beigu stadijā.
Atgriežos pie stāsta par izmaiņām RC struktūrā, bet kopā ar to - citu tās funkcionēšanu.
Nākošais mūsu jaunums ir reabilitācija ar cilvēka piektās dimensijas "Es" palīdzības piesaistīšanu, kas agrāk nenotika. Piecdimensiju "Es" iesaistīšanās ļoti dažāda un saskaņojas ar cilvēka apziņas stāvokli, viņa gatavību pieņemt dzīvi citā pasaulē, citā dimensijā, Tomēr, atkarībā no reabilitācijas norises, piecdimensiju "Es" loma pieaug un viņi aktīvi piedalās cilvēka piecdimensiju ķermeņu kompleksa radīšanas procesā priekš jaunās dzīves. Pēc kā viņu dzīve piektajā dimensijā kļūst saliedētāka, kaut arī šim stāvoklim ir daudz variantu. Taču tagad mēs runājam tikai par izmaiņām RC.

Tālāk es apstāšos pie cilvēka ķermeņu pārkārtošanas.Pārejas laikā, pavadīšanas speciālisti strādā, galvenokārt ar cilvēka smalkmatereiālo fizisko ķermeni. Tam piektās dimensijas pasaulē jākļūst galvenajam/pamatķermenim. Un pārejošajam svarīgi, kādā stāvoklī būs šis ķermenis, piektajā dimensijā ieejot. Bet RC - tā jau piektā dimensija. Tādēļ, lai kāda reabilitācijas programma būtu nozīmēta, vienlaicīgi notiek smalkmateriālā fiziskā ķermeņa korekcija. Reabilitācijas otrajā stadijā sākas pārkārtošana, vai adaptācija pie jaunajiem apstākļiem, visu pārējo ķermeņu. Mūsu uzdevums - izlaist cilvēku no RC pilnīgi sagatavotu dzīvei piektajā dimensijā. Tādēļ, izņemot sevišķus gadījumus, visi pārejošie cilvēki, pat tie,kuri daudz nodarbojas ar sava SMĶ pilnveidošanu, vienalga šīs procedūras iziet. Un šeit, bez šaubām, liela nozīme ir jūsu piecdimensiu "Es" klātbūtnei un aktīvai pozīcijai.
Kardinālā veidā izmainītas pašas telpas, kurās cilvēki iziet reabilitāciju. Ja agrāk tās bija noteiktas, slēgtas telpas, katram individuālas. Tad tagad tās tiešām telpas. Nav nekādu struktūras ierobežojumu. Un tanī pat laikā, reabilitējamie atdalīti viens no otra. Pateicoties jaunumam kas ļauj būt neierobežotībai uz torsionu lauka pamata, enerģētiskā aizsega veidā, cilvēki izjūt plašumu un viņu apkārtējās telpas apjomīgumu. Pie mums, piektajā dimensijā arī var runāt par tās raksturojumiem kā augstumu, garumu, platumu, taču to uztvere nepavisam neatbilst  četrdimensijai. Pie tam, RC tagad ir iespēja variēt dažus Laika raksturojumus, uz kā rēķina izdodas priekš katra cilvēka sasniegt individuālu iedziļināšanos un ātru iepazīšanos ar visiem saviem iemiesojumiem četrdimensijās; dzīvēm, ja tādas bija, piektajā dimensijā, iemiesojumiem zvaigžņu civilizācijās, ja to mērķtiecīgi paziņot; veikt iepazīšanos ar piektās dimensijas apgabaliem; iespējām tālākās dzīves organizēšanai.
Katrai tādai atjaunošanas telpai ir sava augu pasaule. Pakāpeniski pievienojas arī saskarsme ar visdažādākā veida un uzdevuma dzīvniekiem. Ļoti plaši sāka izmantot skaņu un gaismas atjaunošanu. Noteiktā reabilitācijas stadijā cilvēki sāk savstarpēji sazināties. Tiek pieļauti kontakti ar tuviniekiem un paziņām, dzīvojošiem piektajā dimensijā. Un, protams, sākas periods dažu dzīves iemaņu iemantošanai piektajā dimensijā. Pirmām kārtām domu un emocionālā procesa apgūšana. Taču, ņemiet vērā, tas notiek pēc jauno piecdimensiju ķermeņu kompleksa radīšanas, tādēļ dotais process norit, parasti, vieglāk un produktīvāk, kā to varētu iedomāties priekš iepriekšējā DĶK un, sevišķi, četrdimensiju apstākļos.
Draugi! Mans stāsts nebūtu pilnīgs, ja nepieminētu tādu faktoru, kā mūzika. Skaņu ietekme, par ko jau es augstāk minēju, tā vēl ne mūzika. Protams, mēs to arī agrāk izmantojām, tā bija. Taču arī šeit daudz jauna, tādēļ ka izmantojamās mūzijkas īpašības kļuva citas. Mēs muzikālās terāpijas programmā iekļāvām daudzus muzikāšlās ietekmes veidus. Piemēram, kosmiskās simfonijas. Tas ļoti interesants moments un tas saistīts ar daudzu reabilitējamo noskaņošnu uz kosmisko dzimtu ģenētiku. Kādā mērā izpildās atjaunošanas programma, cilvēka muzikālā pavadījuma komplekts mainās. Vēl vairāk, katrai saziņai ar RC speciāliesiem ir savs muzikālais zīmējums. Ar to tiek sasniegts neparasti harmonisks cilvēka stāvoklis. Un tas ietekmē arī reabilitācijas kvalitāti, kurai pateicoties tiek sasniegta cilvēka augsta sagatavotība jaunajai dzīvei.  
Draugi! Oļegs Dāls jums kādreiz paziņoja, ka ne visi cilvēki pēc reabilitācijas paliek dzīvot piektajā dimensijā. Ir tādi, kuri tūliņ iet uz iemiesojumu jūsu pasaulē. Vai tas tā ir arī tagad?
Tagad absolūti visi cilvēki pēc reabilitācijas kādu laiku dzīvo piektajā dimensijā. Un tas - ļoti svarīgs evolucionārs moments. Ar ko tas saistīts? Kādēļ ieviestas tādas izmaiņas?
Mani dārgie! Dzīve piektajā dimensijā cilvēkiem daudz dod priekš viņu evolucionārās pārveidošanās. Katram nepieciešams iestrādāt šīs iemaņas un savu "garīgo kapitālu". Tiem, kuri agrāk dzīvoja šinī dimensijā arī nepieciešama jauna saskaņošanās ar piecdimensijas pasaulēm, tādēļ, ka tā kā pati piektās dimensijas struktūra, tā arī dzīve visos tās apgabalos izmainījās būtiski un mainās pastāvīgi. Priekš tiem, kuri vēl piektajā dimensijā nedzīvoja, ļoti svarīgi attīstīt augstākās dimensijas iedzīvotāja apziņu, salīdzinot ar četrdimensiju. Daudzi no tiem, kuri kaut neilgi padzīvoja piektajā dimensijā, atgriežas jūsu pasaulē ar atmiņām par to. Un tas būtiski maina viņu dzīves pozīciju ceturtajā dimensijā.
Vēl vairāk, nepieciešams sagatavoties jaunam iemiesojumam, tādēļ ka jūsu pasaules notikumainība prasa notiekošā apdomāšanu, lai varētu atnākt kā palīgs jaunajai evolūcijai, bet ne kā apjucis vērotājs. Mēdz būt, ka dažiem cilvēkiem pazūd vēlēšanās iet uz jaunu iemiesojumu. Un pretēji, tie, kuri negatavojās iemiesoties, bieži pieņem lēmumu atgriezties Varavīksnes pasaulē. Priekš cilvēkiem ar īpašu palīdzības misiju jūsu pasaulei, dažreiz tiek pieņemts lēmums par viņu atgriezšanos caur speciāliem Portāliem ar gataviem DKĶ. Taču tādu iemiesojumu procents pagaidām vēl diezgan zems. Vairākums iet caur ieņemšanu un jaunu dzimšanu.
-------------------

(GM-Gara Magnēti)* - Simbols vēstvietnei Gara Magnēti / Magniti Duha Dievišķajā Spēkavota vēstvietnē http://spekavots.ucoz.ru (precizējums Eslaumas)
-------------------
Informācija - Serafima - caur Marinu Shults - Jaunumi no Reabilitācijas Centra - no vēstvietnes Gara Magnēti / Magņiti Duha, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 04-10..02.2024.
Ievietota Dievišķā Spēkavota vēstvietnē: http://spekavot s.ucoz.ru /11.02.2024. - nobeigums 3-:
nosūtīta Stariņam: https://www.facebook.com/MansGaismasStars/?fref=ts /11.02.2024.
un: https://www.facebook.com/lauma.ivane.1 /11.02.2024.
=====
Informācija - (GM)* 3-:: Jaunumi no Reabilitācijas Centra - sagatavota viskopīgai vēsturiskai pieredzei latviešu valodā 11.02.2024. 

 

Skatījumu skaits: 24 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: