Galvenie » 2013 » Decembris » 11 » *(J) "Apsmej...Mīlestība sargā!"
13:17
*(J) "Apsmej...Mīlestība sargā!"

*(J) "Apsmej...Mīlestība sargā!"

Dzirdu - bērniņš skumji saka: "Mani klasē visi apsmej!" - Par ko? - "Nav savarīgi! Apsmej..."

Man sažņaudzas sirds un dvēseli sāpes pārņem... Zinu, ko nozīmē bērnam tas, starp vienaudžiem citādam justies, pazemotam un apsmietam, ka nevari lepnībā, mantībā, gudrībā, spožumā būt "kā visi". Zinu to, jo pati apsmejamo skaitā biju, kad skolas formas nebija kā visiem, kad baltmaizes nebija līdzproduktu skapītī, tik rupjmaize un biezpiena pikucītis, jo karalaiks bija...

Taču tagad, kā bērniem vēl trūkst!?... Jā, TRŪKST - MĪLESTĪBAS! Mīlestības bērnā pašā, jo vecākos mīlestības maz! Trūkst Skolotājos! Trūkst sabiedrībā! Tik visur naudas spēks priekšā rēgojas, kur tad tur mīlestībai pie teikšanas tikt...

MĪLESTĪBA - atceros Radītāja Vēstījumus un senpierakstītu Vēstuli no Dievišķiem spēkiem: "Mīlestība patiesībā ir VISS! Jau izrunājot Vārdu MĪLESTĪBA Viss pārvēršas bezgalīgā SPILGTĀ GAISMĀ un Gaisma nevar būt bez PRIEKA! Visa būtne ceļas kā spārnos! Viss būtnē izplešas! Viss liesmo!..." (1)

Ak, Skolotāji! Mīļie Cilvēki! Jūs esat GAISMAS NESĒJI! Bezgalīgas Gaismas Vairotāji caur BĒRNU SIRSNIŅĀM! Jūsu rokās ir Patiesas Laimes ATSLĒGAS! "Un ziniet to, kurš ir jums nemīlams tagad... Tas kurš jums nav dārgs vai, vēl vairāk, naidīgs... TAS IR NEMĪLESTĪBAS PUMPURS. BET TAS IR DIEVS TĒVS-MĀTE. Un šis pumpurs izplauks, kad jūs aplaistīsiet viņu ar Dievišķās Mīlestības Nektāru... Tad padomājiet par to, cik DIEVIŠĶOS TĒVUS-MĀTES, jūs spējat dzemdināt..." (2)

Mīļie Skolotāji! Audzinātāji! Direktori! Vadītāji! - CILVĒKI! Atvērsim personīgās actiņas, austiņas, sirsniņas, DOMAS - JUMS Uzticas BĒRNS! Bērns no JUMS Mīlestību gaida, pat neapzinoties pats, bet taču tik lielu dienas daļu bērns atrodas kopā ar JUMS. Mēs visi ESAM DIEV-DVĒSEĻU Saime, gribam to vai negribam, bet esam, jo VIŅŠ Pasauli un mūs Kosmiskā Pasaulē RADĪJIS. Un MUMS - DievDvēselēm šeit blīvajā, planētas Zeme, atmosfērā jāizdzīvo, katram savus Dievišķos uzdevumus pildot. Īpaši tagad, kad viss Kosmiski izmainās...(3)

No savas pieredzes atceros brīžus, kad jaunsaņemtā bērnu pulkā beidzot sagaidīju laimes mirkli, redzot kā divdesmit četras Dvēselītes samīļo divdesmit piekto, lai sāpīti vieglāk un ātrāk pārvarēt spētu. Tā laime, bezgalīga laime - sajust Mīlestību Dvēselīšu Kopā!

Dievs, Vairo Mums Ticību: "Dievs, svētī manu lūgšanu. Palīdzi man ar miesu un dvēseli neiztraucēti stāties Tavā priekšā. Māci mani Tevi lūgt, stiprini mani manā ticībā uz Tevi. Dāvini man liesmainu mīlestību pret Tevi. Apgaismo, Dievs, manus nodomus, jūtas un darbus. Iemāci mani katrā notikumā saskatīt Tavu gribu un dod man spēku to izpildīt. Aizslēdz manas lūpas tukšiem un ļauniem vārdiem un atturi manu roku no ļaunas rīcības. Ja notiek nelaime dod spēku uzņemt to bez izmisuma un kļūt par upuri Tev. Par labestības avotu dari mani, Kungs, priekš visiem, ar ko šodien tikšos. Pieņem manu lūgšanu to vietā, kas Tevi nepazīst un atbrīvo viņus no neticības. Es pateicos Tev Kungs, par dvēseli, par visu, kas man ir apkārt. Par tuvajiem un tālajiem, par debesīm un zemi. Un pāri visam - par Tavu dzīvo un drošo mīlestību. Ļauj man, Kungs, visu dienu Tevi atcerēties un Tev pateikties. Āmen." (4)

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Paldies ZemesMāmuliņa-DievBērni-GaismasDarbinieki! Paldies Dzīvā Dieva-Radītāja DZĪVĪBA, ka Mūs, personīgā sirdī, Tava Mīlestība sargā!

Nesabīdu biedējama, ni mežā traucējama:
 Dievs man deva gudru prātu, Laime gudru padomiņu.

Kad naudiņas man pietrūka, kad labā kumeliņa?
Dievīts manim naudu deva, Laime labu kumeliņu. (5)

09.12.2013.13:48 --- Tēva Absolūta Spēkā pierakstīja Eslauma.
----------
(1) *NAD Vēstule "Mīlestība!", pierakstīta 29.06.2012.06;29, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/22.03.2013.01:32
(2) Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/5806 Galaktiskais Kristus-Melhisedeks caur Sergeju Kanaševski Meditācija. "Ceļojums uz Nemīlestību", tulkoja Jānis Oppe.
(3) Apstākļi (ES ar to domāju dabas kataklizmas) vienalga piespiedīs cilvēkus Garīgi APVIENOTIES ar Radītāju, taču šis mērs, mērs, zināmā veidā, piespiedu, ir Mana atsauksme uz viņu pasivitāti, jo pat pie tik augstas cilvēku PASIONARITĀTES citādi nekādi viņus nepiedabūt "pārkrustīties"! (11. pants Radītāja Atklāsmē "Cilvēki", pierakstīja Leonīds Maslovs. Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-27.06.12.html , latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.06.2012., latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/22.03.2013.01:32
(4) Avots: "Zintnieks" '99.#6.
(5) Avots: "Latviešu tautas dzīvesziņa.Godi.", sakārtojis Oļģerts Auns, izdevn. "Zvaigzne" 1991.
--------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Tā arī Blīvais plāns iekārtots! Tā iekārtots arī cilvēks, ne tikai apzinājies sevi daļu Varenā KOSMOSA, daļu Tēva Absolūta, bet arī spējīgs saprast, ka ApZiņas/LīdzZiņas pilnveidošana ESMU galvenais uzdevums, kas vienreiz bija dots Dieviem, kuri nolaidās no Olimpa un piekrita parādīt, ka Mūžīgā evolūcija ESMU Pamatu Pamats un cilvēks Blīvajā plānā ne tikai spējīgs saprast Mūžības Kanonu, bet arī spējīgs parādīt sev, ka PILNĪBA (bet jūs atceraties ES jau runāju, ka Dievi, vienreiz kļuvuši cilvēki, nezaudēja sevī Dievu PILNĪBU) vienmēr tiecas uz PILNĪBU un var, uz pastāvīgas LīdzZiņas rēķina, pacelties uz Dievu PILNĪBAS līmeni!"
(3. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Pilnība tiecas pie Pilnības", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 06.12.2013.)**

2) "Ne gadījuma dēļ Gaismas Ģimene 2014. gadu nosauc PASAUĻU UN DIMENSIJU TUVINĀŠANA. Tieši tas tagad izvirzas pirmajā plānā uz planetārās Augšupcelšanas procesa avanscēnas. Pasauļu un dimensiju tuvināšana neiespējama bez magnētisma. Par cik notiek jauna, īpaša tuvināšana, pasauļu apvienošana, tad arī magnētisms priekš tādas vienošanas nepieciešams jauns"
(Citātiņš latviskots no teksta krievu valodā: "Vņimaņije! Uzmanību! 11.decembrī 2013. gadā - planetārā meditācija. Krajons caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. ASTOTĀ RADĪŠANAS DIENA")***

3) "Sanāk, ka mūsu šīsdienas darbs atklāja jaunas iespējas saskarsmei/sapratnei ar cilvēku Dvēselēm, aizgājušām no ceturtās dimensijas. Tieši šodienas darbs dos mums startu un palīdzības impulsu tālākām šīs saskarsmes risināšanām. Izejot šodien, tēlaini runājot, uz senu zemes artefaktu zināšanām, jūs pietuvinājāties daudzdimensionālās saskarsmes prasmju atklāšanai. Mums ar jums vēl stāv priekšā ne mazums interesantu atklājumu, kuri mums ar jums palīdzēs izveidot jūsu pakāpenisku ieplūšanu/ieiešanu un izaugšanu daudzdimensionalitātē visiem jūsu ķermeņiem un pirmām kārtām - fiziskajam ķermenim."
(Citātiņš, ļoti īss no: Projekts "Augšupcelšana Austrumos un Rietumos" otrais etaps. Cilvēces Nākotnes Pasaule" Mikalojus Čurļonis, 5.dimensijas Reabilitācijas Centra līdzdarbinieks 31.08.2013., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.11.2013.)****

Atceramies?
(#1) "Paldies saku Māmiņām! Paldies Brāļiem, Māsiņām Dieva Debess plašumos! Paldies mīļiem cilvēkiem, ikdienā, kas blakus iet! Mīļus vārdus smaidiņus sūtīsim, kad redzamies!"
(Citātiņš no: *NAD 10.12.2011.03:15 "Mīlestības nepietiek", lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/24.11.2012.04:11 )

(#2) "Lūdzu - "...vēlēšanās palīdzēt visai Dzīvībai..."- DZĪVĪBAI! Tātad, pirmkārt, jau KATRA PERSONĪGAI DZĪVĪBAI, tad mīļo, tuvo Dzīvībai un VISAI DZīvībai, kas baro, sargā, iepriecina, palīdz kā var! Lūk, NOZĪMĪBA darbiņam - lasīt Rozārijus! Rozārijus - Vārdu, Enerģiju - kopumus Gudrībai un aizsardzībai! Mani šie VĀRDI iedvesmo rīkoties! Būt aktīvai!"
(Citātiņš no *(48) Senvēstule 2010. gada 11.aprīlī, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/19.02.2013.10:54 )

(#3) "Šodien! 14.02.2013.! Pagalmā (mūsmājas, varbūt arī Tavējā!) - šūnflīzītes! Bišu šūnu attēlojums, Ledusgaisa Enerģiju veidots Brīnummusturs, tīru flīžu laukumā! Teiksi: "Kas tur sevišķs?"... Jā, tā var arī teikt un kādam tas būs pareizi! Taču man tas viss ir citādi! - Man tas Brīnums ir: redzēt, saprast, pēkšņi - mūsu Jaunās Dzīves pamatkonstrukciju! Un, pie tam, vēl sfērisku, tieši savā pagalmā, šūnflīzīšu musturī!!!..."
(Citātiņš no: *(J) "Pamanīji, Draudziņ?!", lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/16.02.201311:58 )

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Apsmej...Mīlestība Sargā!" Tēva Absolūta Spēkā Eslauma pierakstīja 2013. gada 9. decembrī plkst. 13:48, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/11.12.2013. nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 11.12.2013.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-05.12.13.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/07.12.2013.14:08 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 07.12.2013.09:27
***Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/7456 , pievienots: 09.12.2013.
****Avots: Žurnāls "MIROVOI ČENNELING: duhovnije soobščeņija" № 5(11) 2013. Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. El.adres žurnala: mirovoy_channeling@mail.ru , latviskojums atrodams: http://spekavots.ucoz.ru/10.12.2013.
=====
Jaunvēstuli *(J) "Apsmej...Mīlestība Sargā!" pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 695 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: