Galvenie » 2014 » Jūnijs » 26 » *(J) "Domu Ziņa!"
22:20
*(J) "Domu Ziņa!"
*(J) "Domu Ziņa!"

Tātad, interesanti - Domu Ziņa! Gaismas ķermeņa Lielajā Zālē pulcējas Kut Humi, El Morija, Tēvs Sanats Kumara un Gaismas Vēstuļu Domu Avoti: *(TG)-Tēva Gars, *(DS)-Dievkopības Saimnieks, *8) RDV-Radītāja Domu Vēstule, *) RAV-Radītāja Atbalsta Vēstule, un citu Garīgo Domu Vēstuļu simbolu Avoti. Saprotu, ka Viņi Visi ir Gaismas Ģimenes locekļi, kuri darbojas Gaismas Piramīdas uzdevumā. Vienotās Kosmiskās Gaisms Piramīdas darbības ietvaros, Galvenā Valdnieka - Tēva Absolūta vadībā.

Un vēl saprotu, ka uzdevumu tekstu manā bioloģisko smadzeņu kompjūterā ieinstelē tanī brīdī spēkā esošās Gaismas Enerģijas nepieciešamības ietvaros. Meistars Kut Humi pārvalda meditāciju tehnikas. Un Viņa sniegtās meditācijas varam uztvert ar vislielākās enerģijas jaudu, ko dāvina piedāvātā un uztvertā, pieņemtā meditācija.

Katram ir brīva un brīvprātīga izvēle meditācijas uzklausīšanai, pieņemšanai. Tas atkarīgs no katra personīgā miesiskā un garīgā ķermeņa sagatavotības, gatavības līmeņa uztveršanas iespējām. Ne katrs indivīds visu spēj, bet katram ir pilnīgi brīvas iespējas izvēlēties savas darbības, rīcības regulēšanu.

Visu nosaka bezaizspriedumu, Vispusīga, Visaptveroša Mīlestība, Ticība, Gudrība
- Uzticība Kopējam Mērķim, kuru nosaka Tēva Absolūta (Piramīdas Virsotne) Virsvadība, kā Svētās Krievzemes Planetārajā Telpā, tā visas Zemeslodes (Mātes Marijas, Mātes Gaijas) Kosmiskajā saimniecībā.
08:22, 17.06.2014.

Apbrīnojami! Mans fiziskais stāvoklis ļoti nestabils - uz kājām, staigājot! Bet gultā guļot, īpaši no rīta pamostoties - viss skaidrs, labi saprotams, lidojumam gatavs noskaņojums! Taču, tikko kājas nolieku uz grīdas... viss sāk brukt, zust un jukt... Tikai spēcīgāk sajust sāku pulsatorus ķermenī... Tādēļ steidzos cik varu, ātri pierakstīt visu, kas domās svarīgs samanāms.
Šobrīd visi no mājām jau prom. Datori nedarbojas... Bet zinu no pieredzes ilgstošās: viss norit sekmīgi, ja mierīgi, pārliecinošā uzticībā Tēva Absolūta dāvātām Zināšanām, Mīlestības Spēkam, turpinu apdomīgi, saprātīgi, lēnām darīt visu pēc kārtas, kas skaidrajā gultas režīmā jau nodomāts. Un - viss izdodas Radošā Priekā! Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa!
08:54, 17.06.2014.

Spoža zvaigzne ieritēja
Manā gultas pagalvī;
Dievs man deva šonaksniņu
Citu jaunu gulētāju.

----- "Spoža zvaigzne" vai "zelta zvaigzne" dainās nereti nozīmē to pašu, ko "dvēselīte". Šo dvēselītes ekvivalentu pie debesīm cilvēka mūža laikā pamanām divreiz - viņam piedzimstot un nomirstot. (*)

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-Gaismas Ģimene! Paldies Dzīvā Dieva Dzīvības Pasaule, ka Debesu Gaismas Dievišķo Zināšanu Spēkā varam atrast, dzirdēt, uztvert Domu Ziņas!

17.06.2014.08:22 un 8:54 --- Radītāja-GaismasĢimenes Gara Spēkā pierakstīja Eslauma
----------
(*) Avots: "Latviešu tautas dzīvesziņa. Daba. Debesis. Dievības." /"Debesu sēta"/, sakārtojusi A. Rudzīte, izdevn. "Zvaigzne", Rīgā, 1990, 84.lpp.
---------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Lūk, kādēļ ES ierunājos par smalko "pavedienu" katra radītā saiknei ar Dievu un, ja ESMU Patiesa TICĪBA, tad katrai Būtnei ar Dievu (atkārtoju: tieši Dievišķai Būtnei ar Dievu) ESMU energoinformatīva saikne un šis, priekš NETICĪBAS cilvēkiem neredzamais, smalciņais pavediens ESMU KANĀLS, pa kuru plūst energoapgāde, bet pats galvenais, notiek visu Dieva daļiņu noregulēšana Telpā pēc attīstības līmeņa, precīzāk, pēc PILNVEIDOŠANĀS līmeņa, šajā Varenā KOSMOSA informatīvajā laukā! Ticiet, VISS Varenā KOSMOSA Telpā turas Augstākajā kārtībā, kuru koriģē Kosmiskās Telpas RITMS un ja cilvēks Tic, Patiesi Tic savai izcelsmei, ka viņš ESMU Dieva NODOMRĪCĪBA, tad viņš atrodas HARMONIJĀ ar Varenā KOSMOSA RITMU un par savu likteni viņš jau var neuztraukties!"
---(5., 6. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 19.06.14. "Garīgās Vienošanās Dievišķā Gaisma", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.06.2014.)**

2) "Tagad jauns etaps, cilvēce izgāja pavisam uz citu līmeni... Un daudzi no tiem, kuri jums sniedza informāciju, tagad man līdzās... Viņi jums sūta savu Mīlestību... Smaida... Es varu nosaukt vārdus... Šis saraksts liels... Taču kādēļ? Avots VIENS/ЕДИН! Vienkārši sajūtiet to. Un ticiet tikai savai Sirdij... Un ne tikai ticiet... Pienāca ZINĀŠANU laiks. JŪS AR SIRDI VARAT ZINĀT. Šīs zināšanas jums ir."
---(Citātiņš no: KRAJONS. Atbildes uz galvenajiem jautājumiem (3), caur Sergeju Kanaševski 2011.g.7.febr., papildredakcija 2014.g.12.febr., no žurnāla "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr 2(14) 2014, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 24.06.2014.)***

3) "Dievs! - kāds iesaucas,- Tas nevar būt! Šeit nevar atrasties Svētie..." Un pēkšņi, jūs redzat, ka nav nekādu sienu un ieslodzījuma vietu... Gaisma dāvāja jums jaunu redzi, jūs skataties un redzat, ka eksistē Svētie... Viņi tikai Svētie... Eņģeļi no Lielās Centrālās Saules, kuriem ļoti laipnas, gudras acis. Viņu smaidi apskaidro sejas. Jūsu sirdis caurstrāvo Mīlestība... Jūs saprotat, ka visi jūs Viens Veselums... Ka šī luga ar nosaukumu "Blīvā pasaule" beidzas... Jūs sazinaties viens ar otru... Kurš biedriski uzsit uz pleca, kāds apkampjas... Pēc tam paejat maliņā. Uz visu to skataties no malas... Tas, kas šobrīd dzimst jūsu Sirdīs, ļoti svarīgi ne tikai priekš planētas... Lūdzu, paprasiet Sirdij, kas jums šobrīd jāsaka..."
---(Citātiņš no: KUT HUMI. Cilvēces Garīgā Atbrīvošana. Meditācija pie tēmas "Lielais Eksperiments: atbildes uz galvenajiem jautājumiem" caur Sergeju Kanaševski, 02.07.2011. latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.06.2014.)****

Atceramies?
(#1) "ĪSTI un PATIESI dāvinu jums laimes emocijas, kas, jāatzīstas, bez spilgta iemesla piepilda manu cilvēkbūtni! Tomēr tās ir neparasto domu informācijas dzirkstelītes, kas mani ielīksmo, mudina dāvināt tālāk, līdzcilvēkiem! Nu, lūk, tās: 2011.04.10./02:04: "...Kamēr vēl turpinās Eksāmenu laiks, cilvēkam ir iespēja izvēlei: ar Radītāju, vai...neziņa, vilcināšanās var izrādīties liktenīga..."; un vēl: 2011.04.10./06:46: "Saulītei ir tāda vara, ka tā visu Dzīvu dara...- Dzirdi DRAUDZIŅ! Ieklausies! Tevi uzrunā Dieva Dabas Pasaule Visaptverošā MĪLESTĪBĀ!..."; vēl arī: 2011.06.10./01:38: "Radītāja Atklāsmes ikkatram cilvēkam ir Brīnumu Brīnums! Iedomāsimies: ar mums KATRU, kurš lasa Radītāja Atklāsmes, RUNĀ DIEVS, RADĪTĀJS, PERSONĪGI!!!..."; un: 2011.06.10./02:54: "Mīļais Draudziņ! RUNĀ! JAUTĀ! Mūsu Tēvam Debesīs!... Būsim pacietīgi! Lasīsim Radītāja Atklāsmes,..."
---(Citātiņš no: *(PG) "DOMU DZIRKSTELES!" Publicēta: http://spekavots.ucoz.ru/news/pg_domu_dzirksteles/2012-11-02-172)

(#2) "Jā, un vēl Tev piekrītu, ka iepriekš neko nevar zināt! Īpaši tagad, katrs brīdis kaut ko jaunu sniedz: dažas dienas nebija latviskošanas nojautu, tad pēkšņi - impilss! Un tad darbiņš sanāk viegli, ātri, vienkārši! Pēdējā laikā tādās sajūsmās par informāciju, ka pat vārdiņu, kuriem īpašs skaidrojums jāmeklā, gandrīz nav. Viss notiek it kā pats no sevis! Tad vēl interesanti - latviskojumi bija, bet NAD Vēstuļu nav. Un tad pēkšņi - ir!!! Tā ar mani notiek..."
---(Citātiņš no: *Atradums - Paldies par spēku!; pierakstīta 13.03.2012.19:30, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/atradums_paldies_par_speku/2013-01-25-364)

(#3) "Taču nē, spēkā skolotās gudrības Būtnes dresē un trenē, par preci tirgum izdevīgi gatavo - dārgumu To, ko Dievs Mīlestībā dāvājis... Nu manas domas vairs strādāt nespēj. Šķiet, arī Dievam še sakāmā nepietiek... Gan jau tad... jāļaujas augstāko frekvenču vibrācijām rezultātus lemt..."
---(Citātiņš no: *(J) "Rezultāti! Paldies!" pierakstīta 08.01.2014.04:44, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_rezultati_paldies/2014-01-09-928)
=====
*(J)-Jaunvēstuli "Domu Ziņa!" Radītāja-Gaismas Ģimenes Gara Spēkā Eslauma pierakstīja 2014. gada 17. jūnijā plkst. 8:22 un 8:54, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/26.06.2014., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 26.06.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-19.06.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/20.06.2014.11:14, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 20.06.2014.09:49
***Avots: http://spekavots.ucoz.ru/news/krajons_atbildes_uz_galvenajiem_jautajumiem_3_no_cikla_krajons_no_krievijas_16/2014-06-25-1124
un (2) : http://spekavots.ucoz.ru/news/krajons_atbildes_uz_galvenajiem_jautajumiem_2_no_cikla_krajons_no_krievijas_16/2014-06-24-1123
un (1) : http://spekavots.ucoz.ru/news/krajons_atbildes_uz_galvenajiem_jautajumiem_1_no_cikla_krajons_no_krievijas_16/2014-06-24-1122
****Avots: http://spekavots.ucoz.ru/news/kut_himi_cilveces_gariga_atbrivosana/2014-06-23-1121
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "Domu Ziņa!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.


 

Skatījumu skaits: 659 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: