Galvenie » 2014 » Aprīlis » 24 » *(J) "Glābējs Glābšanā!"
08:00
*(J) "Glābējs Glābšanā!"

*(J) "Glābējs Glābšanā!"

Glābšana un Glābējs ir tikai un vienīgi Cilvēks Pats un Dievs. Taču Dievs - arī tikai kā Glābšanas riņķis pēc kura PATS Cilvēks pastiepj roku vai atver muti lai iesauktos: "Dievs! Palīdzi! Palīdzi man!..." Un Lūgšana (*), visīsākā, ko atceros, kad man spēki zūd un palīgā sauciens jau telefonā "iekliegts", taču palīgus gaidot - lūgšanas manīm mierinājumu saglabāt palīdz.

Lūk, situācija: fiziskā plāksnē viss sagatavots laicīgi, jo zināms jau iepriekš, ka elektrības nebūs visu dienu, bet saimnīcībā tik ar elektrību viss darbināms. Arī datoram papildsīkums sagatavots un pat pārbaudīts. Bet kad jādarbojas, nesanāk nekas. Nu, lai jau. Ļaujot mehāniskajam un arī bioloģiskajam (galvas) datoram atpūsties, Cilvēkbūtne dodas sētā slotu pavicināt. Spēki gan vāji, tomēr, slota arī nav no akmens darināta. Nu un veicas gluži labi, kad vēl vējiņš palīdz virzienos pa ceļam, tad jau, kā mēdz teikt: apetīte aug ēdot...Cilvēkbūtne attopas ... kad jau reibonīts pie zemes velk .. acīm gaismas pietrūkst... Izrādās - tad jau visādi var būt... Labi, kad pie rokas telefons... Taču - pirmā atnāk pastniecīte, labas ziņas atnes... tad vēl ienāk kaimiņiene... zvana meitiņa... Viss ir glābts!

Nu, un kur tad te tas "sāls", tas domas "graudiņš"? Tas te, šinī variantā tāds, ka cilvēkbūtne šī jau Dieva Vadībā un respektā sen savu dzīvi vada. Taču CilvēkBūtnei katrai pieder Brīvās Griebas Brīvprātības tiesības un kā tās izmantot, tikai cilvēks pats tad lemj, jo tā arī savukārt Dieva Brīvās Gribas Brīvprātības princips lemj.
Tad, lūdzu, vājspēcīga cilvēkbūtne šī, savus spēkus pārvērtēja, aizmirsa, ka arī darbapriekam ir savs spēku mērs... Bija jāņem telefons, jāsauc palīgi, jādomā kā glābties... Bet, pirms atnāk sasauktie, pastniecīte parādās - Dieva "sūtīts" glābējs! Cilvēkbūtne taču Pati arī: ņēma telefonu, sauca, domāja un darīja...Tomēr, - Dievs jau visu labāk zin un redz: cilvēkbūtne rīkojas, dzīvot grib un Baušļus ievēro, kā šoreiz: "mērķis viens" mūs vieno un princips "viens par visiem un visi par vienu".

Jā, viss notiek pozitīvi, kad Mēs Dieva Spēkā, Mīlestības sabiedrībā, rīcību un domas harmoniski darbinām un vadām ciešā sadarbībā: cilvēks un Dievs - apzinātā saskaņā rīkojas Dieva-Radītāja Saimniecības apstākļos. To Mums jācenšas atšifrēt un saprast. Viegli tas gan nava, bet Dzīve tāda - Jaunā. Un tur tik Cilvēks Pats ar savām vēlmēm MĪLESTĪBAS Gaismā, ZINĀŠANĀM Dievišķības Izpratnē Sev un Arī Citiem ir - vislieliskākais Glābējs Glābšanā!

"Man pašam div' māsiņas, Launadziņa nesējiņas."

"Trešā veca māmulīte, Launadziņa gādātāja." (**)

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Debess-Zemes-Gaismas Radītāji-Glabātāji-Glābēji! MĒS jau tagad Jaunā Dzīvē VISI ESAM Glābēji Glābšanā!

17.04.2014.12:22 --- DebesTēva-Radītāja Spēkā pierakstīja Eslauma
----------
---(*) Lūgšana:
Dievs, dod man dzīvību kā sev.
Dievs, dod man gaismu kā sev.
Kā sev. Kā sev.
Kā sev. Kā sev.
Dod man dzīvību kā sev.
Dod man gaismu kā sev.
---(**) Avots: "Latviešu dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās" (23.lpp.), izdevn. "Liesma", Rīga, 1990.
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "ES jau jums devu cilvēku-Dievu BAUŠĻUS, priekš kuriem RADĪŠANAS pamats ir VIENOTĪBA Garā un MĒRĶTIECĪBAS KOPĪBA, ar to pašu ES jums pateicu priekšā jūsu PAAUGSTINĀŠANĀS un pārejas etapus Jaunajās pasaulēs kopā un līdzās ar Mani, jo, paceļoties uz Olimpu, jums vienkārši pienākums iziet šos MŪŽĪBAS desmit pakāpienus, bet ES darīšu visu nepieciešamo priekš tā, lai šie desmit pakāpieni priekš jums kļūtu pakāpieni uz Dievu Olimpu! Ticiet, tikai desmit pakāpieni jūs atdala no Paradīzes, kurus iziet it nemaz nav grūti, ja jūs VISI KOPĀ un Mērķis VIENS!"
---(16. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 19.04.14. "Ilgais ceļš pie Dieva paveikts", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.04.2014.)**

2) "-Tu dzīvo vienā no 5-ās dimensijas pasaulēm. Ar ko tā atšķiras no šīs pašas dimensijas citām pasaulēm?
= Atšķirība tā, ka šeit mitinās bijušie ceturtās dimensijas pārstāvji, negriboši kaut kādas spēcīgas, ievērojamas pārmaiņas. Tie, kuri vēl cieši piesaistīti ceturtajai dimensijai. Mana 5-ās dimensijas pasaule ne tik īpaši atšķiras no 4-ās dimensijas kā citas pasaules. Piemēram, mūsu fiziskie ķermeņi samērā blīvi. Tāpat eksistē vīrieši, sievietes un bērni. Ir darbs aizraujosš un neaizraujošs."
---(Citātiņš no: "Izmeklētājs no piektās dimensijas", Lilija Timofejeva, Krievija, 23.02.2014., žurnālā "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr 2(14) 2014., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.04.2014.)***

3) "Es aicinu jūs atkal un atkal - apvienojaties mazās un lielās grupās, vadiet gaismas darbu ar stihijām, dabas gariem, attīriet savu pilsētu un ciematu telpu caur kolektīviem vēstījumiem harmonizācijai, u.t.j. Viss tas labvēlīgi iedarbosies uz jūsu sadzīves telpas enerģētisko struktūru un kopumā pārejas process uz jauno telpu noritēs daudz harmoniskāk. Neuztraucaties par jūsu grupu mazskaitlīgumu. Lai sākumā tur būtu 2-3 cilvēki. Taču šī kopsabiedrība jau apveltīta ar pietiekamu kolektīvo enerģiju (pie viņu apziņu harmonizācijas noteikuma) priekš tādu darbu vadīšanas. Un šis mazais kolektīvs apveltīts ar magnētismu, spējīgu pievilkt citus domubiedrus."
---(Citātiņš no: "URUSVATI. Kopā uz vienu mērķi", caur Annu Čečehinu. Žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" Nr 5(11) 2013., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.04.2014.)****

Atceramies?
(#1) "Atceramies, ka mēs varam un mums pat vajag saukt, aicināt (atceramies Brīvās Gribas noteikumu) uz sadarbību, palīdzību, Neredzamos Skolotājus, savas Dvēseles daļas, savus neredzamos Augstākos "Es". Un tikai pagaidām mums tas viss neredzams, nedzirdams (šķiet, lielākai daļai) taču ar laiku kļūs redzams, dzirdams, sajūtams: vairāk vai mazāk, ātrāk vai vēlāk, bet tā būs KATRAM Jaunās Dzīves LABVĒLIM".
---(Citātiņš no *(JD) "Mana sadarbība", pierakstīta 13.06.2013.04:13, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/03.07.2013.21:03 )

(#2) "Tagad jau - ZINĪŠI MĒS ESAM! Un NAV tā jānotiek "kā līdz šim" ir bijis! Mums VISIEM KOPĀ JĀMĀCĀS: DievDzīvību SvētĶermenī NOSARGĀT! MĒS VISI ESAM VIENS un VIENS ESAM VISI! Ļoti, ļOti SVARĪGI to SAPRAST! Jo mums nāve vienmēr biedējoša bija, taču tagad MĒS to VARAM Labot! NĀVES NAV! MĒS VISI ESAM DZĪVĪBA! MUMS Ticība, Mīlestība, Cerība un Gudrība - Lielu Enerģiju Spēku banka - katra DzīvībKoka Zaru saimes īpašums ir Spēcīgs. Tikai - Zaru saimei KOKS ir JĀAPZINA! Dzimta, Ģimenīte Sava jāpazīst, jāpārzin, Cieņā lielā jātur Katra Dzīvība SvētĶermeņa namiņā!"
---(Citātiņš no *(J) "Zaru saime...", pierakstīta 03.08.2013.11:25, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/12.08.2013.08:07 )

(#3) "...tagad laikam jāmēģina Saprast, ka "uz kakla" sēdēšana nepastāv. Vienkārši - nepastāv, un viss! - Kā tad tā, ka nepastāv? - Līdz šim tā ir bijis: viens uz otra kakla sēdējuši, vienmēr no tā otra gribējuši, gribējuši kaut ko pieņemt, varbūt paņemt. Savas vajadzības pastāvīgi otram uzkrāvuši, tik no otra palīdzību gaidījuši... Jā, tā tas bija gan, bet tas tagad tā vairs nav, jo Mums DebesTēva Saimniecība, trešā Zemes dimensija, ir jau izmainījusies. Un tik viegli izmainījusies, ka pat nojaust neesam spējuši, ka jau citā - Jaunā Dzīvē Dzīvojam!"
---(Citātiņš no *(J) "Uz kakla?... Kopībā!", pierakstīta 25.01.2014.14:50, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/27.01.2014.07:42 )

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Glābējs Glābšanā!" Debesu Tēva-Radītāja Spēkā Eslauma pierakstīja 2014. gada 17. aprīlī plkst. 12:22, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/24.04.2014., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 24.04.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-19.04.14.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/21.04.2014.20:02 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 21.04.2014.10:57
***Avots: žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения" № 2(14) 2014, žurnāla e-pasta adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/23.04.2014.07:35 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 23.04.2014.05:03
****Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/8170 , pievienots: 22.04.2014., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/24.04.2014. nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 24.04.2014.
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "Glābējs Glābšanā!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma


 

Skatījumu skaits: 723 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: