Galvenie » 2013 » Decembris » 13 » *(J) "Mēs Ticam!"
18:45
*(J) "Mēs Ticam!"
*(J) "Mēs Ticam!"

Tas tik brīnumiņš ir atkal mazītiņš! Ķermenītī! Personīgā! Un tas ir - sastrēgumu kaprīzes! Jā, jā, tikai šķidrumiņi prom uz jūru prasās! Taču arī biezumiņi kaut kur dziļi iestrēguši, tomēr, arī grib jau projām tikt, prom uz lieliem plašumiem... Taču, kad nu arī mēs ar ķermenīti (1) brīvu vaļu ļaujam, tad tā steigšanās vairs nesanāk...

Nu tad saucam, lūdzam, palīdzību Zemesmāmuliņai (2), dziedniekeņģelīšu saimei (3), Uguntiņai Druīdu (4), lai tiem sastrēgumiem ķermenītī ceļus izgaismo, spēkus vairo projām tikt, jo mums ķermenītī brīvā, jāļauj Dvēselītei Savus - Zināšanu Gaismas darbus veikt.

Tomēr nekas nesanāk. Tikai šķidrums aiziet viegli, mundri, bet tie cietie kunkulīši iestrēguši kaut kur dziļumā, ķermenīša "noliktavās" senās... Tiešām, es jau atceros mazliet, ka esmu lasījusi Zemes zinātnieku pētījumus ķermenīšu kaprīzēm. Tie nu būtu jāatrod pārliecībai taustāmai, varbūt atradīsies šobrīd kaut kas noderīgs. (5)

Tātad, kamēr meklēšu pierādījumus taustāmos, lūgšu pašu ķermenīti saspringumus atslābināt, elpu paregulēt normāli, tad vēl ātrās Lūgšanas, enerģiju spēkam, kuras prātā noturīgi tveramas, tad jau viss būs labi. Mēs ar ķermenīti atkal Saulei Sveikas teiksim - sastrēgumiem brīvību mēs ļāvuši - visi esam priecīgi!

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-Radītāji! Paldies ZemesMāmuliņa! Eņģelīši! Uguntiņas! Hierarhi un Meistari! Mēs - Dzīvība un Ķermenītis, sadarbību veidot protam! Mēs - mazais ĶermeņKosmosiņš - ceļu jau uz Lielo Kosmosu, atvieglotā ķermenītī meklējam. Meklējam un atrast cenšamies. Mums izdosies - Mēs Ticam!

03.12.2013.12:53 --- Tēva Absolūta Spēkā pierakstīja Eslauma.

*(TG) "Sudrabstīga."
Dziļāk, dziļāk ieskaties Dvēselītes mājoklī. Tur ir jābūt Tēva-Mātes sudrabstīgai, savienojošai jūs ar Mājām. Tā nevar ne pazust ne izkust, kamēr jūs Blīvumā esat. Tā savieno, sargā un māca. Tā jādzird, tā jāsajūt. Tā PirmMīlestība silda un lolo jūs. Un, ja nu kāds no tās atsakās, tad tā jau viņa paša ziņa - klīst, staigāt starp Pasaulēm, jo palīdzība vienkārši neiespējama. Un miglainība katram pašam jāpārvar. Vienkārši, jāpārvar, jo tā Pārbaudītāju viltībiņa sīka. Pirmā, kurā slinkie skolnieciņi "iekrīt". Un tad, lepnības kāre cilvēkDvēselei savu rūdījumu dāvā. Arī tādu eksāmenu Sudrabstīgai jāiztur. Taču tas tik izturību stiprina, lai Mēs noturīgi kļūtu, lieli augtu, DievGudrības spozmi pulētu un kaldinātu. Lai izdodas Sudramstīgu sajust, atrast, noturēt, tad mēs atkal Mājās tiksimies.
Paldies, mīļais Tēvs-Māmiņa-PirmMīlestības Spēks!
03.12.2013.05:12 --- Tēva Gara Spēkā pierakstīja Eslauma.

"Nākat, kūmiņas, pūlītēs,
Negul pādīte nedancināta.


Nesēdi, krustmāte, kā beka birzē,
Ņem savu pādīti, ritini dietu.
------ Latviešiem pādes dīdīšanas deja ar rituāla nozīmi ir uzglabājusies visā pilnībā, bet citās indoeiropiešu tautās vairs atrodami tikai daži šāda rituāla elementi" (6)

----------
(1) *) Radītāja Domu Vēstule "Ķermenīti jāsajūt." lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/16.09.2013.21:29
(2) Māte Zeme. Mammas galvenie vēlējumi ceļam. Atrodams: http://spekavots.ucoz.ru/14.11.2012.00:28 Tur var izlasīt: "Lūk, mēs arī nonācām pie ĻOTI SVARĪGA UN ĻOTI NEPIECIEŠAMA MOMENTA mūsu sarunā, PAR JŪSU IEKŠĒJO PASAULI UN PASAULI, JŪS APTVEROŠO!"
(3) "Jaunības, Skaistuma un Nemirstības Gēna radīšana Atjaunotajos Ķermeņos" Meditācija. Informāciju sniedz Skolotājs Sen-Žermens caur Tatjanu Miroņenko. Informācija lasāma: http://magnitiduha.info/archives/7234 pievienots: 01.11.2013., tulkoja Jānis Oppe.
(4) Aformācijas. Vēšanās pie Druīdu Svētās Uguns. http://spekavots.ucoz.ru/11.03.2013.07:50 un vēl "Druīdu Ordeņa atdzimšana - ceļš uz Planētas Augšupcelšanos" Informācija lasāma: http://www.magnitiduha.info/archives/7362 pievienots: 28.11.2013. Tulkoja Jānis Oppe.
(5) Taustāmais materiāls ļoti plašs un dziļš - 5 grāmatas: Dmitrijs Veriščagins. Energoinformatīvās attīstības sistēma (TEIA). 2. grāmata "Tapšana". Citātiņš nozīmīgs: "Lai dotu startu visam uz veiksmi un panākumiem orientējošam programmu kompleksam, ir jāieslēdz zemapziņas dzīļu mehānismi, kuri atrodas cilvēka ēteriskās būtības pašā centrā. Tieši šis centrs saglabājas, cilvēkam pārejot nākamajās dzīvēs, tieši tas ir nemirstīgās dvēseles mājoklis." (51.lpp.) Izdevn. "Vieda", Rīga, Latvijas Ekoloģiskās Izglītības Apgāds.
(6) Avots: "Latviešu tautas dzīvesziņa. Godi. Marģers Grīns un Māra Grīna "Pādes dīdīšana" (21.lpp)". Sakārtojis Oļģerts Auns, Rīga, 1991.
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Ticiet, Ticība nepavairosies, ja atkārtosiet ne tikai Lūgšanas, bet arī Manus Vārdus, kaut tūkstoš reizes, jo Dieva Vārdos, pilnības Vārdos, veltītos savam radītajam, tātad, citai PILNĪBAI, nevar būt melu un neticības, nevar būt apmāna, jo PILNĪBA dod citai PILNĪBAI tikai Patiesību, tikai Mīlestību! Ticības Pasaule ESMU Mīlestības Pasaule un Ticība ESMU pirmais solis pie Mīlestības!"
(4. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Ticība ESMU Garīgās Vienošanās Svētki", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.12.2013.)**

2) "Pēdējais, ko gribētu teikt - gribētu iedvesmot jūs. Gribētu ieliet jūsos spēkus, enerģiju un mīlestību jūsu tālākajam ceļam - uzplaukumam jūsu iekšienē, paša labākā, kas ir jūsu iekšienē attīstībai, un tā aizvēršanai, ko jums nevajag. ...lai attīstība iet uz apskaidrības pusi, uz pārējo cilvēku mīlestības un pieņemšanas pusi...(tā kā es jūs pieņemu)."
(Citātiņš, ļoti īss no: "Ceļš uz Tēvu (Rīga)" (čenelings seminārā Rīgā) 02.13.13., tulkoja Jānis Oppe)***

Atceramies?
(#1) "Neticība - ļoti bīstams instruments! Jā, tieši tā to tagad uztveru! Mēs taču straujiem soļiem pārejam Jaunā Realitātē. Satiksimies drīz jau ar citu pasauļu iemītniekiem kā ar saviem partneriem, kā ar līdzbiedriem, taču Neticība - stāv kā siena priekšā, kā maiss uz galvas! Neļauj, pat domu nepieļauj, ieraudzīt dižajā Dieva Saimniecībā to, ko katrs jau atvērtām acīm IERAUDZĪT var: putni vairs uz speķi neskrien, tik pa graudu sēklām kārpās. Sabiedrībā žēlsirdība, līdzcietība, uzmanība, daudzās jomās sajūtama un pat redzama ziedojumu kausiņos...."
(Citātiņš no *(J) "Neticība.", pierakstīta 28.01.2013.07:59, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/31.01.201319:13)

(#2) "Šodien, mūsdienu laika situācijā nekas nevar būt svarīgāks par Mīlestības Spēka stiprināšanu ĢAIMENĒ. TĒVS, MĀTE, "SĪKIE" BĒRNIŅI, VECVECĀKI - pamatu pamats pasaulei. Ja Ģimene ir "Stiprā pils", tad visas bēdas ciešanas iet garām un apkārt ar lielu līkumu. Paraugus var atrast un izvēlēties katrs pats..."
(Citātiņš no: *(49) Senvēstule 2010. gada 22. aprīlī., lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/20.02.2013.11:37 )

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Mēs Ticam!" Tēva Absolūta Spēkā Eslauma pierakstīja 2013. gada 3. decembrī plkst.12:53 un *(TG)-Tēva Gara Domu vēstuli "Sudrabstīga" pierakstīja 2013 gada 3. decembrī plkst.5:12, viss ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/13.12.2013. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 13.12.2013
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-09.12.13.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/12.12.2013. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 12.12.2013.08:12
***Avots: http://www.sanatkumara.lv/index.php/10-raksti-2013/202-cels-uz-tevu-riga
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "Mēs Ticam!' un Tēva Gara Domu vēstuli *(TG) "Sudrabstīga." pieredzei sagatavoja Eslauma.
Skatījumu skaits: 781 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: