Galvenie » 2014 » Marts » 3 » *(J) "Mūsu Ceļi!"
00:35
*(J) "Mūsu Ceļi!"
*(J) "Mūsu Ceļi!"

Joprojām esmu vājspēkā, bet Priecīgu Cerību Sajūtās, jo zinu, ka tagad mana ķermenīša - vecās miesas kažociņš, jaunu mistēriju iegūst! Tas notiek ļoti, ļoti lēni, maigi, saudzīgi un piesardzīgi. Dievs Zina, ko dara ar Savas līdzības daļiņas - Dzīvības miesīgā ķermeņa apvalka izdzīvošanu šajos Kosmisko Enerģiju pastiprināto Plūsmu apstākļos. Es Ticu, uzticos un mīlu visas un visus mūsu Zemes pasaules pārveidošanu notikumus, jo zinām taču no sendienām: viss, ko Dievs dara, viss uz labu!

Viņš, Tēvs, Debesu un Zemes Valstības Valdnieks, Savu Saimniecību izpauž tālāk, paplašina, atjauno, pilnveido! Šeit jau arī, mūsu Zemes Māmuliņas valstībā, kur cilvēkdaļiņa dzimst bioloģisko Būtņu - Tēva-Mātes mīlestības ķermeņu kopībā, viss pilnveidojās, izmainās acīm redzami. Tālāk jau bioloģisko miesas daļiņu Būtnes pāriet Jaunos Kosmiskās Skolas apgabalos, savu apziņu jaunos attīstības variantos paplašināt. Bet nu jau Mums Jāmācās Saprast, ka Kosmisko AugstSkolu Būtnēm Jāprot, sadarbībā ar Pašu Debesu Tēvu Absolūtu, LīdzRadīt pilnīgi Jaunu KopBūtņu - Cilvēces Smalkmiesas daļu Būtņu Kopību. To Mēs jau varam nosaukt DIEVKOPĪBA, jo pulcē Tēva Absolūta DievKustības Dalīniekus KopRadīšanas Domrīcībai!

Jā, to es saprotu, ka Mēs Saplūstam Tēva Absolūta un Viņa Zemes Izpausmes Būtnes Leonīda Maslova Prezidentētā Radītāja Kustībā. Domāju, ka Mēs droši varētu saukties DievKustības CilvēkBūtnes, kuras aktīvā Brīvā un Brīvprātīgā Nodomrīcībā tiecas un pulcējas Smalkmiesas Būtņu DievKustības Dievkopībā, kuru krievu tautības cilvēki sauc VEČE/ВЕЧЕ (1). Un DievKustības Centrs Maskavā jau izveidots (2). Tur Katrs, kurš vēlas būt aktīvs DievKustības Mīlestības Gaismas Dalībnieks, atbilstoši savai interesei, izziņas var saņemt (3).

Lai Dzimst! Lai Top! Ražena, Dižena Mūsu Zemesmiesas Būtņu - CILVĒCES, Brīvu un Brīvprātīgu Smalkmiesu - DomRīcība, KopSadarbībā ar Tēvu Absolūtu, Viņa KopSaimniecībā un Viņa, TĒVA ABSOLŪTA VADĪBĀ, Visaptverošā MĪLESTĪBĀ Radīta, DIEVKOPĪBA - DIEVIŠĶĀ Monarhija Svētā Krievzeme - Zemes plašumos, no okeāna līdz okeānam! Jaunā Planēta - Svētā Krievzeme!

DIEVS, LŪDZU, SVĒTĪ MŪSU CEĻUS!

Paldies devu Dieviņam,
Mans mūžiņš labi gāja:
Ruden' dzima arājiņi,
Pavasari kumeliņi. (4)Ar sauli, pret sauli
Pādīti dīdu.
Lai mana pādīte
Kā saule staigā. (5)

01.03.2014.10:22 --- DebesTēva-DievMāmiņas Spēkā pierakstīja Eslauma.
---------
(1) "Terminu Atklāsme: VEČE - Večnoje Čelovečestvo. Latviskojums: Mūžīgā Cilvēce, vai Cilvēces Mūžība. Veče - Vienotās Cilvēces DievKopiena. Radītāja Kustība - Visi Cilvēki ar Dievu Sirdī, kuri tiecas Ticībā, Mīlestībā Dievkopienas Kustībā piedalīties, katrā DievSaimnieka Saimē - Ģimenē, Dzimtā, Valstī, Tautu Saimē - Svētā Krievzeme." (Eslaumas pierakstīta: 01.06.2013.10:31)
(2) "2014. gada 4.martā plkst.10:00, pēc Maskavas laika, plānota kārtējā plaša mēroga pārraide no Dievkopības/Вече, kas notiks viesnīcas "KOSMOS" koncertzālē, kur piedalīsies LīdzRadītāji no Maskavas, Maskavas apgabala, Centrālā un citu Krievijas federālo apgabalu nodaļām, kā arī liels skaits uzaicināto un viesu" (ZIŅA. Par pieslēgšanos internettranslācijai no Dievkopības/Вече Maskavā. Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/03.03.2014, krievu valodā: http://www.otkroveniya.ru/novosti.html)
(3) Vietnē Spēkavots: http://spekavots.ucoz.ru/Forums, Tēmu kopas, Radītāja Kustība.
(4) Avots: "Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās" izdevn. "Liesma", Rīga, 1990., 3.lpp.
(5) Avots: "Latviešu tautas dzīvesziņa. Godi", sakārtojis Oļģerts Auns, izdevn. "Zvaigzne", Rīga, 1991., 35.lpp.
---------
Svētīgi ZINĀT!
1) "ES nolēmu, ka DIEVIŠĶĀS Monarhijas Svētā Krievzeme uz Planētas UZCELŠANAS SĀKUMA LAIKU var paātrināt, nesagaidot tos, kuri aizgāja citu ceļu pie Dieva!
ŠODIEN MASKAVAI, KĀ JAU SENOS LAIKOS, JĀKĻŪST PAR ŠĶIRSTU, KURĀ HIPERBOREJI DOSIES CEĻĀ, KAS VIŅIEM BIJA NOVĒLĒTS KĀ DIEVIEM, GLĀBUŠIEM DIEVUS!"
(21. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Zvaigžņu stunda" pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.03.2014.)**

2) "Šodien ES jūsu uzmanību gribu saasināt uz cilvēku iekšējo PILNĪBU, kuriem nav vienaldzīga viņu personīgā Nākotne, jo šodien no viņiem pašiem atkarīgs tas, kas viņus sagaida rīt! Atkārtoju: cilvēku Nākotne šodien atkarīga no viņu izvēles, no viņu Vēsturiskās izvēles un, ja viņu izvēle būs Dievam, Tēvam Absolūtam, par labu, tātad, ja viņu domrīcība sakrīt ar Manu NODOMRĪCĪBU, tad viņu Nākotne Man skaidra un šī NĀKOTNE ESMU Dižs VIENS VESELUMS "MĒS", taču, ja viņu izvēle būs par labu Mamonam, tad tāda nākotne priekš Manis neinteresanta!"
(17. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Piezīmes uz laukiem", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.02.2014.)***

3) "ES jums vēlreiz gribu teikt, ka PILNVEIDOŠANA ir ApZiņas evolūcijas pamats un ES zinu, ka jūs pietiekami sagatavoti tam, lai nokārtotu Eksāmenu Kvantiskai pārejai, taču tagad vajag apvienoties Garā, jo jums ir spēcīgs enerģētisks IZRĀVIENS/ПОРЫВ un tagad vajag tikai Vienotu Brīvu Gribu, spējīgu izmainīt Telpu, bet tas nozīmē, spējīgu izmainīt cilvēku ApZiņu un pārvērst viņus SVĒTĀ TAUTĀ."
(24. pants Radītāja Skaidrojumā "Bezdarbība un vienaldzība neveicina Telpas Pārveidošanu" pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.02.2014.)****

Atceramies?
(#1) "Atsauksme: "Nesūti man tās vēstules. Es nevaru viņas lasīt. Man ir alerģija pret jebkādu lasīšanu vai rakstīšanu." Atbilde: "Draudziņ, mīļais, Tev nav jāspiežas lasīt vai rakstīt. Ja ko vari palasīt, labi, ja nevari - saliec kaudzītē, lai stāv! Lūdzu, tikai neizmet, ja atnāk ciemiņš, aicini sūtījumus apskatīt, ja interesē, lai palasa; ja vēlas ņemt līdzi, lūdzu, lasi pats un dod citiem lasīt. Tā ir LABĀ VĒSTS katram, kurš vēlas uzzināt par Dievu un Viņa dāvanām cilvēkiem."
(Citātiņš no: 4. vēstule Draudziņam, pierakstīta 05.10.2006., lasāma *NAD Vēstule "Brīvās Gribas..." satura turpinajumā, atrodama: http://spekavots.ucoz.ru/20.08.2012.11:37)

(#2) "Mēs, 4. informācijas Vilnis. Kā Mēs gājām uzbrukumā Melnās pasaulītes darbiem. Priekšā tur ir asumi, jābūt gataviem uz klupieniem. Vēl jau svarīgi, lai Dzirdētāji saprastu, ka mums naida nav, ka mums apstākļi ir jāpārvar, tādi kādi priekšā nāk. Tad var tālāk runa būt, ka mēs visas negācijas Mīlestībā izkausējam. Lai vai kādi melnumi Zemes Dzīvē mētātos, tiem ir jātiek savāktiem, izkausētiem Mīlestības karstumā."
(Citātiņš no: *(J) "Informācija!" Dievkopības saimnieka Domas pierakstītas 29.03.2013.09:21, lasāmas kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/30.03.2013.00:31)

(#3) "Personību Izpausmju Kopums, t.i. - Planetārās Zemes Izpausmju Kopums - Dieva-Tēva-Mātes-Dzīvības Apgaroti - ceļas Augšām no Virsblīvās Fiziskās masas līmeņa (trešās dimensijas) uz atvieglotāku Astrālo masas līmeni (ceturto dimensiju). MĒS KOPĀ PIEDZIMSTAM Jaunajā Realitātē - Astrāla Pasaulē, kur Apzināmies, kas MĒS ESAM un, kur MĒS ESAM!"
(Citātiņš no *(TG) "Mīļie Gaismas Dalībnieki!", Tēva Gara Domu vēstule pierakstīta 20.09.2013.06:00, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/25.09.2013.23:03)

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Mūsu Ceļi!" Debestēva-DievMāmiņas Spēkā Eslauma pierakstīja 2014. gada 1. martā plkst 10:22, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/03.03.2014., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 03.03.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-28.02.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/02.03.2014.11:30, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 01.03.2014.20:02
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-20.02.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/22.02.2014.13:14, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 22.02.2014.11:14
****Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-15.03.10.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/01.03.2014.15:10, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 01.03.2014.10:51
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "Mūsu Ceļi!" pieredzei sagatavoja Eslauma.
Skatījumu skaits: 854 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: