Galvenie » 2014 » Jūnijs » 21 » *(J) "Padomāsim Saprātīgi!"
12:30
*(J) "Padomāsim Saprātīgi!"

Man saka: "Tev NEvajag gremdēties tajos iedomātajos datordarbos, jāiet vairāk svaigā gaisā, jāpastaigājas..." Es piekrītu, doma brīnišķīga un saprātīga, bet tā... līdzšinējās dzīves uztverē un zināšanās. Tas bija vispārpieņemts un pirmās palīdzības, galvenais dabiskas ārstēšanas līdzeklis. BIJA un, iespējams, daudziem arī šobrīd, tagad, šajā dzīves brīdī, joprojām TAS TĀ IR. Taču ne visiem vairs... ne visiem. Un vēl arī - ne visiem gadu gājuma vecumiem. Par to Derīgi Padomāt Saprātīgi, kuri to spēj.

Par sevi varu teikt, par cik mans ķermeniskais un garīgais mūža gadu stāvoklis ir ārpus parastās cilvēku uztveres rāmjiem, par ko liecina, piemēram, bērna teiciens: "Es zinu, ka tu esi slima, bet ar mani bumbu spēlēt taču tu vari, tur nekāds prātiņš tev nav vajadzīgs..." Vai arī, gan tuvinieku, līdzcilvēku uzstājība par pastaigām svaigā gaisā, par ēšanas, ārstēšanās, zāļu satura programmām dzīvības, ķermeņa uzturēšanai... Viss tas ir pareizi un brīnišķīgi no rūpju, uzmanības, mīļuma puses, bet...


No manu personīgo sajūtu, dzīvošanas, izdzīvošanas gadu ritējuma (79 gadi), pieredzes zināšanu, garīgo Zināšanu un saskarsmes ar Augstākiem Garīgiem Spēkiem, šībrīža stāvoklis, domāju, ka varu teikt, mūsu līdzšinējam, ikdienišķam prātam tiešām neaptverams. To varu liecināt tikai es pati personīgi, vadoties no pašreizējām personīgām izjūtām, kas ar katru nākošo mirkli strauji mainās. Es to varu salīdzināt pat ar stāvokli, kad normāls, pieaudzis cilvēks saka zārkā gulošajam: "Celies tik augšā un ej iedzer tēju, izej ārā, pastaigājies..." Cilvēks redz manu fizisko, bioloģisko būtni, līdzšinējo, līdzīga vecuma būtni un apzinās tās būtnes spējas šādā vecumā. Taču mana fiziskā, bioloģiskā būtne jau ir kā tukša čaula, kūniņa, kažoks, jo... Jaunā Miesas Būtne manī neredzama. Tas varētu būt saredzami, kā bērns vecmammas kurpēs, tikai mans jaunais miesiskais ķermenis ir telpiski, sfēriski netverams (droši vien, pagaidām). Arī es pati to neredzu taustāmi, izskaidrot neprotu. Es to tikai sajūtu, uztveru intuitīvās, nojautu sajūtās, pie tam, vadoties no Zināšanām, kuras caur manu smadzeņu domu uztveri, Augstāku Garīgu Spēku balstītas, atspoguļotas redzamas un pārredzamas Internetvietnē "Spēkavots". Es iemācījos Internetā lasīt un rakstīt, ar bērnu, mazbērnu palīdzību atrast mani interesējošas lapas, vietnes. Kanālus, pogas atrast, normāli pārslēgt joprojām neprotu, ievietot Gaismas darbiņus neprotu. To veic bērni, pārsvarā mazbērni, kuriem ir interesanti un pat jautri, bez aizspriedumiem vecmammītei palīdzēt. Taču ne visi to var atļauties un tieši aizspriedumu, uzskatu dēļ, ka mana vecuma un statusa cilvēkam tas nav jādara, tas nav normāli - līst datorā un tur vēl kaut kā darboties...

Mīļie cilvēki! Padomāsim saprātīgi, Raudzīsimies uz dzīvi - Dieva-Radītāja Dāvātu Dzīvību un Jaunajām Iespējām Sevī, Līdzcilvēkos, Apkārtnē ar Atvērtām, Vērīgām Acīm un, galvenais, Atvērtu, Mīlestības Sildītu un Pildītu, SirdsGudrību, Ticībā, Uzticībā Tēvam Absolūtam, Augstākajam Kosmiskajam Saprātam, tad VISU REDZĒSIM, ja Gribēsim un Padomāsim Saprātīgi!

Laimiņa laipoja pa jumta virsu;
Eit', jaunas sieviņas, lūdzate iekšā.

Audzin', Dievis, to pādīti, ko šodien krustījām,
Tādu lielu, tādu gudru, kā vārdā ielikām. (*)

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Meistari-Skolotāji! Paldies mīļā Dieva Pasaule, ka Mēs Esam Ticībā un Uzticībā, Tava Spēka Drošībā un varam VISI Padomāt Saprātīgi!

17.06.2014.12:35 --- DebesTēva-DievMāmiņas Gara Spēkā pierakstīja Eslauma.
----------
(*) Avots: "Latviešu tautas dzīvesziņa. Godi", izdevn. "Zvaigzne" 1991., 25.lpp., sakārtojis Oļģerts Auns.
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Bezšaubām, NETICĪBAS un mūžīgo šaubu cilvēki vienmēr bija un ir, un diezin vai ir vērts cerēt, ka viņi kaut kad apskaidrosies, taču viņi obligāti apskaidrosies, kad Planēta ies cauri caur Fotona joslu (Фотонный поясь ?), kad cilvēku pilna izbrīna acu priekšā Pasaule trīs dienu laikā izcietīs kardinālas izmaiņas, taču tad jau būs pārāk vēlu! Izies un sekmīgi izies šo pārbaudījumu tikai TICĪBAS cilvēki, cilvēki Man, Radītājam, viņus Radījušam uzticējušies, bet, lūk, NETICĪBAS cilvēki izbaudīs pavisam citas "sajūtas" tajā momentā, kad Planētas magnētiskais lauks izmainīsies un izmainīsies katra cilvēka personīgais magnētiskais lauks!"
---(4. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 19.06.14. "Garīgās Vienošanās Dievišķā Gaisma" pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 19.06.2014.)**

2) "Cilvēce radīta nepavisam ne vakar, taču, lūk, jau cik desmitus tūkstošus gadu, tā cenšas tikt skaidrībā sevī, bet galvenais, nesekmīgi cenšas saprast, ka apkārt VISS ESMU saprātīga dzīvība, radīta vispār ne cilvēku, bet Augstākā Kosmiskā SAPRĀTA RADĪTA, kuras izpausmes forma ESMU arī cilvēki, pagaidām nesaprotoši RADĪTĀJA un RADĪTO mijiedarbības mehānismu! Visdažādākie zinātnisko pētījumu mēģinājumi pierādīt Dieva klātbūtni, pat iedomāties nevarēja, ka starp cilvēkiem un viņus RADĪJUŠO eksistē nekad nepārtrūkusi saikne, kā ES teicu, smalks informatīvs pavediens ar Radītāju, kas cilvēciskā vidē saucas "TICĪBA"!
---(7. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 15.06.14. "TICĪBAS Dievišķais pavediens", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 18.06.2014.)***

3) "Šodienas jautājums satrauc daudzus cilvēkus. Atmiņa un apziņa tiešā veidā ir atkarīgas no magnētiskajiem laukiem. Laukam pazūdot vai nonullējoties, bet pēdējā laikā jūs novērojat magnētisko polu lēcienu ainu, jūsu atmiņa kļūst magnētiska. (Bet agrāk viņa bija elektromagnētiska). Tas nozīmē, ka visas rindiņas magnētiskajā ierakstā izmainās un daudz kas no pagātnes vienkārši aiziet nebūtībā."
---(Citātiņš no: "Diena Pienākusi!" Natālija Koteļņikova, 13.06.2014., tulkoja Jānis Oppe)****

Atceramies?
(#1) "Lūk, Dievs-Radītājs 19. janvāra (2013.g.) naktī KRISTĪJA Svētās Krievzemes (bijušās PSRS) teritoriju un DĀVINĀJA mums Jaunu vidi: tīrus ūdeņus, tīru gaisu, kas ik mirkli uz Planētu Zeme plūsmās nāk. "Sniega māte, purin' savas villainītes!" - Uz Zemi baltas sniegpārsliņas lido un apklāj zemes melnumiņu!... Mīļās DievDvēselītes! Draudziņ! Atvērsim acis izbrīnā spožā! Mēs elpu ievelkam krūtīs līdz dziļumiem Sirdī un ļaujamies!... Un ļaujamies!..."
---(Citātiņš no: *(J) "Nepaej garām!", pierakstīta 21.01.2013.10:31, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_nepaej_garam/2013-01-21-354)

(#2) "SirdsPaldies Sveiciens - DebesTēvam-DievMāmiņai-GaismasĢimenei! Hierarhiem-Skolotājiem! VISIEM! VISIEM! - Mūsu Sirdis Gavilē - Pirmā Gadiņa DzimšanasDienā!!!"
---(Citātiņš no: "SirdsSveiciens! Pierakstīta 13.08.2013.06:13, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/sirdssveiciens/2013-08-14-755

(#3) "Nu, bet niknummošķīši jau neslinko. Tie tad tālāk ķermenītī, posta darbus veic, cilvēkbūtnes apziņu zemes dubļos triec. Tad tur sāpes dažādas ķermenīša miesas druvās plostošanu sāk... Ak, kā tad tur nepieciešams steidzams tīrīšanas darbs, ko tik pats, ķermenīša personīgais Saimnieks, regulēt un noteikt - brīvās, brīvprātīgās mīlestības darbībās jau var."
---(Citātiņš no *(J) "Prieka režīmā!", pierakstīta 12.03.2014.08:30, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_prieka_rezima/2014-03-16-1003
=====
*(J)-Jaunvēstuli "Padomāsim Saprātīgi!" DebesTēva-DievMāmiņas Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2014. gada 17. jūnijā plkst. 12:35, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/21.06.2014., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 21.06.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-19.06.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/20.06.2014.11:14, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 20.06.2014.09:49
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-15.06.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/18.06.2014.18:19, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 18.06.2014.16:37
****Avots: http://www.sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/328-diena-pienakusi
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "Padomāsim Saprātīgi!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 625 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: