Galvenie » 2014 » Jūnijs » 29 » *(J) "Palīdzēsim!
12:28
*(J) "Palīdzēsim!

*(J) "Palīdzēsim!

Ak, mīļie valodu un vārdu Meistari! Informācijas kustinātāji! Kaut mums pietiktu drosmes un spēka un vēlēšanās glābt savu un savu līdzcilvēku Dzīvību Ķermenī un saglabāties Dzīvei uz Zemes Kopā ar saviem mīļajiem tuviniekiem, draugiem, draugudraugiem un visu Dzīvo Dieva radību!


KOSMISKĀ ATMOSFĒRA strauji nomainās. To taču nevar nepamanīt normālas sajūtas uztveroš organisms, cilvēciski domājošs prāts. Taču cilvēcisko prātu aizspriedumu barjeras, egoistiskā iedomība, augstprātība, lepnība, tie niknākie cilvēcisko organismu iznīcinātāji, jo atmosfēras izmaņu rezultātā, zūdot atmiņai un koncentrēšanās spējām, zūd arī fiziskie spēki un orientēšanās spējas. Šādā stāvoklī cilvēkam vajag lielu gribas spēku, zināšanas, lai celtos un ietu - glābt savu Dzīvību. Jo ar citiem šādu negatīvismu pārņemtiem cilvēkiem notiek tas pats! Kurš tad pados ūdens krūzi?...

Saprotu, ka Kosmiskā Atmosfēra (Enerģija) Gaismas Dvēseles, Mīlestības cilvēkus, Patiesas Ticības Dievam cilvēkus (enerģētiskas būtības), pat nemanot viņiem pašiem "pārpludinās" vai pārcels uz Jauno frekvenču vibrāciju laukiem dzīvošanai KopMīlestības Gaisotnē.
Negatīvismu "kravas" cilvēkiem (enerģētiskām būtībām) nāksies palikt Blīvās Zemes Atmosfēras (Enerģiju) smagumā. Kā tas izpaudīsies, to tikai Dievs zina un cilvēkiem nepiekusis stāsta Savos Vēstījumos Zemes cilvēcei. Bet vai negatīvismu "kravas" cilvēki lasa? Visu to lieliski izskaidro Meistars Krajons " Atbildes uz galvenajiem jautājumiem" (*), taču, vai lasa? Vai cenšas sazināties, apmainīties ar informāciju Informācijas Internetvietnes, Gaismas Centri-Bibliotēkas? Valodas un drukas vārdus pārzinošie Meistari-līdzcilvēki, kuri spējīgi darīt pieejamu drukāto informāciju arī vienkāršiem, blakus esošiem cilvēkiem, tuvākiem un tālākiem ?...

Mīļie valodu un vārdu Meistari! - Blakus stāvētāju un vērotāju bezdarbībā nebūs! Mēs Visi esam vienā enerģiju "katliņā"! Šobrīd ļoti labi izjūtu kā ir turēties visiem spēkiem līdzsvarā, saglabājot atmiņu. Un tikai Dievs man palīdz katru mīļu brīdi, tādēļ, ka pati To visu Apzinos un ļoti cenšos saglabāties, jo ļoti, ļoti gribu palīdzēt Mums Visiem, Visai Dzīvai Dieva radībai - Būt Kopā Jaunajā Atmosfērā, Mīlestības gaisotnē, izpalīdzībā, atsaucībā, uzmanībā, saudzībā, lai mēs visi saglabātos ķermeņos - "miesas augšāmcelšanās" īstenībā!
Lūdzu, mīļie valodu un vārdu Meistari, Mēs taču varam un vēl, ja vēlamies, tikai labu vēlot viens otram - Palīdzēsim!

Gavil' puisis, gavil' meita,
Abi divi gavilēja:
Gan tie paši ziņojās
Kopā tikt vakarā. (LD, 248)


Pladies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Gaismas Skolotāji-Meistari, ka Mēs Kopīgi, valodu un vārdu Meistari, paši ziņās kopā tikt - viens otram - Palīdzam!

26.06.2014.05:14 --- DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma.
----------
(*) "... Kā no ciešanām pāriet pie prieka? Vai tad Gaismas Ģimenes mūsdienīgā mācība, kas pa dažādiem kanāliem plūst pie jums, ne par to? Esiet uzmanīgi: mācību dots ne mazums. Laiks tās piemērot praksē un mainīt savu dzīvi uz labo pusi! Ziniet: jūsu dzīve - tā jūsu izvēle... Ciešanas un prieka trūkums jūsu dzīvē - tas signāls priekš jums. Kāds? KRAJONA ATBILDE: "LĪDZ ŠIM BRĪDIM JŪS NESAZINATIES/NEKONTAKTĒJATIES AR SAVIEM AUGSTĀKAJIEM "Es". Lūk, kurš sāka tādu sazināšanos, obligāti atrod ceļu, kas ved uz ciešanu samazināšānos un prieka palielināšanos. Gaismas Darbinieki! Mostošās Dvēseles! Tas ļoti svarīgi, saprotiet: JŪSU SAZINĀŠANĀS AR GARU CAUR JŪSU AUGSTĀKO "Es" - tas obligāts noteikums priekš pārejas labākā realitātē."
---<Iespēja lasīt tekstu pilnībā: http://spekavots.ucoz.ru/news/krajons_atbildes_uz_galvenajiem_jautajumiem_1_no_cikla_krajons_no_krievijas_16/2014-06-25-1122
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Taču ticiet Man, Tam Kurš visu radīja, sākot ar zālīti līdz Varenā Kosmosa bezgalībai - Augstākā Kosmiskā Saprāta Telpai, cilvēki, cilvēki, pat saucoši sevi par baznīcas cilvēkiem un akli ticoši reliģijas varenībai, ļoti tālu no TICĪBAS, jo ir TICĪBAS sapratne no reliģijas un ESMU TICĪBAS sapratne no Dieva, un šīs sapratnes ne tikai ļoti atšķirīgas, bet visbiežāk, vienkārši nesakrīt, jo cilvēku pasaule un Dieva Telpa ESMU absolūt dažādas pasaules!"
---(3. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 26.06.14. "Gara PILNĪBAS pakāpieni", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 27.06.2014.)**

2) "Ir daudzi spēki, kas negribētu, ka cilvēce izvēlētos Dievišķu attīstības ceļu. Šie spēki mēģina un darīs visu, kas no viņiem atkarīgs, lai pēc iespējas vairāk dvēseļu novestu no Dievišķā ceļa. Tam tiek lietotas visas metodes un izmantoti visļaunprātīgākie paņēmieni."
---(Citātiņš no: "Jums ir jāsaglabā uzticība Augstākajiem ideāliem jebkuros apkārtējos apstākļos" Valdonis K-17, 2014. gada 25. jūnijā, tulkoja Lauma Ērgle)***

3) "Kanāli ar A./Augstākajiem, piez. Esl./ Es bieži mēdz būt piesārņoti (nobloķēti), taču nevis vardarbības no tumšo subjektu puses dēļ, bet vispārējo netīrumu cilvēciskajā mentālā dēļ - kari, TV, sports, porno, programmas manipulēšanai ar cilvēkiem (kauns, pāridarījumi, nepiedošana, vaina u.c.). Ja tev nav attīrīti lauki un programmas, ja tu esi pieslēdzies pie pelēkajiem, tad skaidrs, ka tavas enerģijas neļaus tev augšupcelties."
---(Citātiņš no: "Mēs pieprasām brīvību! Glābiet mūs, kāds!" Autors Čižma Jurijs. Natālija Koteļņikova, pievienots 22.06.2014, tulkoja Jānis Oppe)****

Atceramies?
(#1) "DĒLA, MEITAS statusu jāmācās ir iemantot: darbos taisnos, godīgos, uzvedībā tikumīgā. Kas ir tikums Svēts un Tīrs, to mums kopā jāapgūst! Esi drošs, nebaidies, līdzcilvēkiem Ziņu dot! Traucies, pasta Balodīt, mīļais mans līdzcilvēk! Ziņa labā jāaiznes KATRAI mazai Dzīvībai, lai ar kur tā atrastos!"
---(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Pasta Balodīti!", pierakstīta 16.12.2011.05:23, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_pasta_baloditi/2012-11-19-207)

(#2) "Jā, tā mēs itin bieži problēmu sev paši radām, paši sev - vāciņu uz saprašanas uzliekot. Tad nu tiem, kuri līdzās atrodas, domu spēks un saprašana jādarbina. Protams, varam atļaut, lai jau sasniedzamais paliek guļot, aiz tā ciešā vāciņa. Taču ja to negribam, saprotot, ka arī pašam kāda ķibele var rasties, kur būs palīdzība jāmeklē, tad tik atliek rīkoties, lai var līdzcilvēku glābt. ... Mēs tiešām to varam izdarīt un darām, ja ne visi, tad tie, kuri sirsniņās savās Dieva daļiņu jūt, jūt, dzird un rīkojas, bez skaļiem saucieniem palīgā..."
---(Citātiņš no *(J) "Palīgā!", pierakstīta 10.01.2013.08:22, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_paliga/2013-01-13-335

(#3) "Tā, lūk, Sirds Mīļumā, notika ar mani Jaunās Pasaules Pirmajos Mirkļos. Domāju, ka tas ar katru var notikt Citādi un ļoti, ļoti Personīgi. Mans gājums uz Jauno Pasauli ir atspoguļots Spēkavota saitā, mūsu Radītāja - Tēva Absolūta Atbalsta Spēkā: "ES nevaru, jā, un nav tiesību, atstāt jūs..." saka Tēvs Absolūts /13.02.14./, jo cilvēkam, fiziskā, personīgā spēka vājumā to izdarīt vienkārši nav iespējams. Viss fiziskais, gan cilvēkā iekšēji, gan ārēji, gan apkārtnē, izmainās pilnībā, ļoti lēni, pārsteidzoši nemanāmi."
---(Citātiņš no: *(J) "Sirds Mīļumā!", pierakstīta 05.02.2014.05:18, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_sirds_miluma/2014-02-16-972

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Palīdzēsim!" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2014. gada 26. jūnijā plkst. 5:14, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/29.06.2014. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 29.06.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-26.06.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/28.06.2014.12:57, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 28.06.2014.00:04
***Avots: http://www.sirius-riga.lv
****Avots: http://www.sanatkumara.lv/index.php/13-raksti-2014/333-mes-pieprasam-brivibu-glabiet-mūs-kāds
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "Palīdzēsim!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.


 

Skatījumu skaits: 770 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: