Galvenie » 2014 » Marts » 19 » *(J) "Pārsteidzošas ziņas!"
08:09
*(J) "Pārsteidzošas ziņas!"
*(J) "Pārsteidzošas ziņas!"

Tās ir pārsteidzošas ziņas - lasīt Internetā, cik daudz Smalkās Pasaules vēstījumu plūst priekš Zemes ļaužu glābšanas, ko dažādi Avoti sniedz, lai katrs varētu izvēlēties savai interesei atbilstošo vēsti, no Smalkās Pasaules Būtņu mīlestības rūpēm par mums Visiem un Katru. Lūk, tik dažas rindiņas no pāris ziņu vietnēm Internetā, ko labestīgi Zemes cilvēki latviešu valodā pārtulko, lai ziņas visiem lasāmas un uzzināmas būtu:

"Jums pateicība, Sirdis Diženās, par Gaismu stabilo, jūsu Ticības balstīto!..." (http://gaismasdarbinieki.blogspot.com/, tulkoja Maija Čepule)

"Jūsu sabiedrība jau ir ieguvusi tehnogēnas attīstības pieredzi. Pašreizējā etapā cilvēkiem priekšā STĀV SAVU DABAS, GARĪGO SPĒJU ATTĪSTĪBAS UZDEVUMS." (http://www.magnitiduha.info/archives/7969, tulkoja Jānis Oppe)

"Jā, es jūtu, jūs esat planētas saimnieks. Parādījās saimnieka motīvs. Saimnieks - tas, kurš saudzē, kurš mīl, rūpējas. ( http://www.sanatkumara.lv/index.php/2-uncategorised/269-sanats-kumara-un-mihaels, tulkoja Jānis Oppe)

"Jūsu vēderā ir vieta, tieši zem nabas, kur jūs varat just savu fizisko būtību, šeit un tagad, dziļi jūsu iemiesotās būtnes kodolā. Es aicinu jūs iegremdēties šajā vietā un no šejienes just to pirmatnējo spēku, kurš dzīvo jūsos." (http://www.jeshua.net/lv/, tulkoja Jānis Oppe)

"Cilvēki tiek aicināti būt vislielākajā savienojumā ar sevi, darot labo visu augstākajam labumam. Atcerieties savu iekšējo labestību, kas mīt katrā sirdī..." (http://vestijumi.lv/index.php?category=23&post=1353, tulkoja Māra Brante)

Ticu, ka Augstākam Saprātam tas ir izbrīnas vērts moments: redzēt, cik daudz uz Zemes cilvēku staigā joprojām NETICĪBAS miglā grimstošu, kuri nespēj saprast un pieņemt acīm redzamo faktu - līdzšinējā realitāte nebūtībā aiziet. AIZIET! "...PATIESĪBAS MIRKLIS jau sākās un tagad tikai Hiperboreji var apturēt cilvēces rāpšanos pašiznīcināšanās bezdibenī..." (12)

Lēnām, bet pārliecinoši mūsu dzīves ikdienā ienāk Jauna dzīves īstenība, jauns saturs, kur noteicošais būs ne spēks un ne vara, bet visaptveroša Mīlestība, Uzticība "...bez MĪLESTĪBAS pat Hiperboreji kļūst nekas, kļūst tā viduvējība, kas piederīga visiem tiem, kuri uz Planētu atnāca par spīti Manai GRIBAI..." (9).

Interesanti! Kur slēpjas vaina, ka vistas perējumā izrādās liels procents vanckaru?! Tad jau tagad sabiedrības auklējumā arī vainu neticībai atrastu... Vēl jau lielisku piemēru varam uzzināt pasakā par pliko karali. Tur tik neticības ļaudis būtu īstenajā tēlā jāatklāj, tad gan ātrāk arī viņi izvēlētos īsto tērpu Ticībai un Uzticībai, lai jo mundrāk Mīlestībā sasildīties spētu!

Lai nu ir kā ir, bet Ticības ļaudis uz Jauno Dzīvi pārliecinoši soļo: "...viņu ilgais ceļš uz Dievu PILNĪBU noslēdzies un tagad uz mūžīgiem laikiem;..." (3) Dievišķās Tīcības cilvēku Zinātkārē Mīlestība mirdz! "...Tiesības Mīlēt, vai radīt Mīlestību, vienmēr viņus izcēla/izspilgtināja un, pie tam, diezgan krasi, starp Planētas Zeme iedzīvotājiem..." (8) Viņu Uzticība, Žēlsirdība, Dāsnums, laistas varavīksnes krāsās! Tā ir Gaisma pat visvājredzīgākajai Dzīvībai! Tas ir siržu karstums, kas pat bruģi izkausē! Lai notiek Visaugstā DebesTēva-DievMātes GRIBA, ka Dievišķās līdzības cilvēku daļiņas Kopībā Jaunā Pasaulē dodas Sirdis Vienotā Saskaņā turot cieši jo cieši, ka pat brālīši, māsiņas - neticīši arī ierauga, izdzird - Pārsteidzošās Ziņas!

Ļauna diena priecājās,
Redzēj' mani panīkušu;
Man Dieviņš atspaidīja
 Ar sidraba atspaidiem.

Nava man Dieviņš tālu,
Ka man tālu bāleliņi;
Te gulstos(i), te ceļos(i)
Zem Dieviņa kājiņām. (*)


04.10.2012.07:33 un 16.03.2014.17:39 --- Radītāja Spēkā pierakstīja Eslauma.
--------
(*) Tautasdziesmas no: "Latviesu tautas dzīvesziņa. Daba. Debesis. Dievības." Sakārtojusi Anta Rudzīte, izdevn. "Zvaigzne", Rīgā, 1990., 131.lpp.

Citātu pilni teksti no: Tēva Absolūta Vēstījuma 25.02.14. "Mūžība un Nākotne" 12., 9. pants. Un Tēva Absolūta Vēstījuma 03.03.14."Cilvēces Jaunās vēstures pirmā lappuse" 3., 8. pants, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.02. 2014. un 05.03.2014.)**

(12) "Šis Vēsturiskais PATIESĪBAS MIRKLIS jau sākās un tagad tikai Hiperboreji var apturēt cilvēces rāpšanos pašiznīcināšanās bezdibenī, kas var notikt un notiks ļoti drīz, tanī skaitā, ar Manu Palīdzību, jo citu rasu un citu civilizaciju negatīvā ieteklme uz Telpas Pārveidošanas Visuma Programmu, pārāk ievērojama, lai paliktu vienaldzīgs pret to, kā mērķtiecīgi un bezkaunīgi sāk iznīcināties tie, kuri savulaik, pēc Manas GRIBAS, piekrita iziet ApZiņas evolūcijas ceļu, tiecoties sasniegt Manas PILNĪBAS līmeni!"

(9) "Vēlreiz gribu pasvītrot, ka tikai (pat pēc visu rasu un civilizāciju sajaukšanās uz Planētas) MĪLESTĪBA ESMU tas, kas vienmēr atšķir/izceļ pamatcivilizāciju no atnācējiem, tādēļ, zinot šo atšķirošo Hiperborejiešu īpatnību, visa cilvēces vēsture bija citu civilizāciju pārrakstīta uz Dievizredzētības Pamatu iznīcināšanu pamatcivilizācijai un iznīcināšanai viņos šīs unikālās Dieva Veltes, jo bez MĪLESTĪBAS pat Hiperboreji kļūst nekas, kļūst tā viduvējība, kas piederīga visiem tiem, kuri uz planētu atnāca par spīti Manai GRIBAI, izjaucot Debesu Lielo Vienošanos!"

(3) "Lūk, tagad, ne tikai "mazo" cilvēku daudzgadsimtīgais sapnis, bet arī Debesu gaidīšana, pie tam, tik ilgi, sāk piepildīties, un Hiperboreji, nesoši sevī Dievu PILNĪBU, izejot ļoti ilgo Garīgo attīrīšanos un Garīgo pilnveidošanos līdz cilvēku-Dievu LīdzZiņas līmenim, atgriezās Garā uz Olimpa, lai pierādītu Debesīm, ka viņu ilgais ceļš uz Dievu PILNĪBU noslēdzies un tagad uz mūžīgiem laikiem; nekas nevarēs sašūpot Debesu Dižo HARMONIJU un Dievu Diženo NEITRALITĀTI, kas daudzmiljonus gadu bija Pamats Augstākajam Kosmiskajam Saprātam - Radošajam Sākumu Sākumam!"

(8) "ES jau jums runāju ne reizi vien, ka nebija, neskatoties uz Hiperboreju centieniem, tautu (civilizāciju) Lielās Norunas, tādēļ, ka pirmkārt, Tiesības Mīlēt, vai radīt Mīlestību, vienmēr viņus izcēla/izspilgtināja un, pie tam, diezgan krasi, starp Planētas Zeme iedzīvotājiem, bet otrkārt, Hiperboreji vienmēr sevī nesa Dievu PILNĪBU un pastāvīgi saņēma Manu Mūžīgo Atbalstu, jo ejošiem pirmajiem uz GAISMU, vienmēr grūtāk, jo vairāk tādēļ, ka Pats Lucifers un Viņa komanda, centās radīt papildus problēmas Garīgai izaugsmei, jo tikai Garīgie vergie vienmēr ir vadāmi cilvēki, bet tā arī ir ķīla Tumsas spēku valdīšanas stabilitātei!"

Svētīgi ZINĀT!
1) "Lūk, arī rodas jautājums par Debesu NEITRALITĀTES lomu ne tikai Tur, Debesīs, bet arī šeit, Blīvajā plānā, kaut vai tādēļ, ka RADĪT Dievišķo monarhiju, atbilstošu pēc savas struktūras Smalkā plāna kategorijai (PARADĪZE, vei Augstākā TAISNĪGUMA Telpa, Augstākās KĀRTĪBAS Telpa) parastam cilvēkam, kā runā pat šī "izlabotā" vēsture, ne pa spēkam un neiespējama nekad!'
(4. pants Tēva Absolūta Vēstījums "Neitralitāte, vai tas, kas izceļ GAISMAS Dalībnieku", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 12.03.2014.)***

2) "Jums jāsaprot, ka Dievišķā monarhija ESMU ne vienkārši daļa Tēva Absolūta KOPĪGĀS TELPAS, bet ESMU precīza kopija visas tās PASAULSĒKAS, vai tās PIRMMATRICAS Telpas, kas arī ESMU Augstākā Kosmiskā Saprāta Telpa, jo tikai pie šiem noteikumiem var būt īstenota cilvēku-Dievu un Paša Dieva LĪDZJAUNRADE, tātad, pamats Jaunajam Svētās Krievzemes VALSTISKUMAM jābūt, jūsu valodā izsakoties, tehnoloģijām, kuras pārvaldu ES Pats, jo viss cilvēciskais sākot no 4. marta, paliek pagātnē un šodien jūsu priekšā, kuri sasniedza cilvēku-Dievu ApZiņas līmeni, atklāsies tās iespējas JAUNĀ RADĪŠANAI, kuras pārvaldu ES Pats! Citādi arī nevar būt, jo, ja ESMU KOPĪGS VESELUMS, tad jebkura VESELUMA daļa, fraktāli līdzīga VESELUMAM, ne tikai izpausmē, bet arī NODARBĒ!"
(8. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Kustība un Valsts", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 17.03.2014)****

Atceramies?
(#1) "...atcerēsimies, Dievs mums vienmēr palīdzēs, ja tik viņam palūgsim. Mūsu BRĪVO GRIBU, lēmumus, Viņš vispirms vērā ņem, tad jau arī ļauj mums tālāk iet paša ceļā izvēlētā. Katrs tētis, māmiņa, mīlestībā pārdzīvo sava bērna ceļošanu patstāvīgā pasaulē. Nu ir laiks pienācis Bērniem, lieliem, maziņiem, Tēvu, Māti dzirdēt, kad uz Mājām aicina! Jāliek visas spēles malā, jārauga: kā un kur mums TAISNU ceļu atrast!"
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Viss notiek!", pierakstīta 21.12.2011.05:30, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/15.12.2012.11:36)

(#2) "Netīšām dzirdēju pasauļu spriedumu nicīgu: ko sieviete, sievieti Dievs no vīrieša ribas veidoja... Un tad es sapratu, ka vīrietis sievietes aspektā iemontēts, bet sievietei vīriešu ribu pasaulē ieiet nu nieks. Tad jau mēs abi: vīrietis + sieviete = aspekta Kopība Esam! Tad jau Mēs abi daudzas pasaules samontet varam! Kopībā - Mēs Jaunas Mīlestības DievSpēks Esam! Kopdarbus Jaunradē veiksim! Lai notiek - DievValstī Laimīgām Ģimenēm Dzimt un Augt un plašumā vērsties!"
(Citātiņš no *(J) "Tēlainības pasaulē!", pierakstīta 20.03.2013.08:28, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/05.04.2013.10:35)

(#3) "Paraudzīties varam, kā tie kaķi-meistari, savas dzīves kārtībai, ķermenīšus tīrus, skaistus, lokanus lielā cieņā, rūpē tur... CilvēkJaunība jau arī dziļi pārliecināta - jāizdaiļo ķermenītis! Ne jau tik ar krellēm krāsainām, brošām, sprādzēm mirdzošām, bet vēl spilgtām, košām pērlītēm ķermeņdaļās iekniebtām, vietās redzamās un mazāk redzamās..."
(Citātiņš no: *(JD) "Momentiņš!", pierakstīta 08.10.2013.10:07, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/10.10.2013.07:57)

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Pārsteidzošas ziņas!" Radītāja Spēkā Eslauma pierakstīja 2012. gada 4. oktobrī plkst. 07:33 un 2014. gada 16. martā, plkst.17:39, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/19.03.2014., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 19.03.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-25.02.14.htmlun http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-03.03.14.html, latviskojumi ievietoti saitā: http://spekavots.ucoz.ru/27.02.2014.07:44un 06.03.2014.07:54, nosūtīti Latvijas Radio viļņiem 27.02.2014.08:47 un 06.03.2014.09:16
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-11.03.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/13.03.2014.08:01, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 13.03.2014.09:06
****Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-16.03.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/18.03.2014.07:34, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 18.03.2014.08:53
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "Pārsteidzošas ziņas!" visplašākajai interesentu pieredzei sagatavoja Eslauma.
Skatījumu skaits: 894 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: