Galvenie » 2014 » Marts » 16 » *(J) "Prieka režīmā!"
10:45
*(J) "Prieka režīmā!"

*(J) "Prieka režīmā!"

Nu Mēs gan jau varam pamanīt un secināt: kas mums dzīves ikdienā traucējumus rada, lai pēc tāda konstatējuma, ļautos Prieku sevī iemontēt. Tas ir vienkārši - tikai apjaust, sajust, domai atļaut brīvi darboties un apjēgt, ka ir perosnīgā raksturiņā lietiņas, kas cilvēkam - enerģētiskai Būtnei - enerģētiskus traucējumus rada.

Lūk, viena tāda jūtu enerģiju sērija: aizkaitināmība, saērcināšanās, dusmas. Tā ir jūtu kompānija ļoti nepatīkama. Ja šie jūtu "draugi" cilvēkbūtnes raksturiņā iemitinās, tad tā cilvēka ir ļoti žēl, jo viņš savu Prieka, Laimes Enerģiju šādiem niknumjūtu "mošķudraugiem" brīvprātīgi atdāvina...

Nu, bet niknumošķīši jau neslinko. Tie tad tālāk ķermenītī, posta darbus veic, cilvēkbūtnes apziņu zemes dubļos triec. Tad tur sāpes dažādas ķermenīša miesas druvās plostošanu sāk... Ak, kā tad tur nepieciešams steidzams tīrīšanas darbs, ko tik pats, ķermenīša personīgais Saimnieks, regulēt un noteikt - brīvās, brīvprātīgās mīlestības darbībās jau var.

Tagad Mums ir zināmas: Lūgšanas, vislabāk Jaunās, kurās Enerģija Jaunās jaudās darbojas. Tālāk derīga ir Nožēla, ka tik vieglprātīgi atļaujam negācijām sava personīgā ķermenīša saimniecībā ārdīties. Tad jau seko atslābināšanās, meditācijas, pozitīva darbošanās mīlestības gaisotnē, lai jo vairāk smeltos Gaismas Zināšanu Gudrības: "Atklāt sevī LIDZRADĪTĀJA Velti, priekš izpaustā cilvēka (Blīvajā plānā)..." (23) Prieka, Laimes darba panākumu bagātināšanai.

Taču bez tā visa, bez tā, ka Mēs savā personķermenītī šos secinājumus apzināt, izprast, paveikt varam, lai droši un noturīgi savā Būtnē Katrs Mēs spētu turēties - derīgi ir ZINĀT - Mēs dzīvojam Debesu Tēva Absolūta Saimniecībā, kur Viņa Valdīšana DIEVVALSTĪBĀ Noteikta. Tur Augstākais Spēks ir Brīvība un Brīvprātība Visaptverošā Mīlestībā, kas darbošanās Spēku gūst tik ciešā līdzsadarbībā - LīdzJaunradē ar Pašu Tēvu Absolūtu: "Jūs nekad neaizdomājāties par to, kādu jēgu/būtību un kādu slodzi nes jūsu sarežģītais daudzlīmenīgais, taču pēc savas struktūras, ļoti harmoniskais blīvais un izpaustais apvalks..." (17). Tās ir Zināšanas par to, kas esam, kur dzīvojam, kā jāuzvedas, lai bez kādiem negatīvu traucējumiem, Dzīves ritums plūstu Prieka režīmā!

Vienu roku vārtus veru,
Otru - slauku asariņas.

Raudādama izvadīju,
Dziedādama sagaidīju! (*)


Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-Gaismas Ģimene! Paldies Hierarhi-Meistari-Skolotāji! Paldies Māmuliņa Zeme! Gaismas Dalībnieki-Darbinieki! Visiem, Visiem Paldies MUMS, ka Mēs protam, varam, darām, ko kurš spējam, lai Mums Dzīve rit tikai Prieka režīmā!

12.03.2014.08:30 --- DebesTēva-DievMāmiņas Spēkā pierakstīja Eslauma.
----------
Citātu pilni teksti no Radītāja Skaidrojuma "Cilvēka ApZiņas Piramīda" - 23., un 17. panti, pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.03.2014.)***
(23) "Atklāt sevī LĪDZRADĪTĀJA Velti, priekš izpaustā cilvēka (Blīvajā plānā) bez Manas Palīdzības, galēji grūti tādēļ, ka izpausmes īsais laiks, kā likums, neracionāli sadalās starp sadzīvi un cilvēka ApZiņas evolūciju, tādēļ viņš nekādi nevar vienas izpausmes laikā sasniegt LĪDZRADĪTĀJA ApZiņas līmeni."
(17) "Jūs nekad neaizdomājāties par to kādu jēgu/būtību un kādu slodzi nes jūsu sarežģītais daudzlīmenīgais, taču pēc savas struktūras, ļoti harmoniskais blīvais vai izpaustais apvalks, jo taču bez jūsu apgādāšanas ar enerģiju eksistēšanai Blīvajā plānā, viņš vēl spēlē arī pulsatora (transformatora) lomu priekš enerģiju apmaiņas dažādos Varenā Kosmosa plānos!"
(*) Avots: "Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās", izdevn. "Liesma", Rīgā, 1990., 131.lpp.
----------
Svētīgi ZINĀT!
---1) "Lūk, kad ES varu teikt, ka Vienošanās Garā etaps cilvēkiem-Dieviem sekmīgi iziets un tagad sākas Patiesības MOMENTS, kad viņi pāriet uz Jaunās Dievišķās regularitātes teritoriju un tagad cilvēkiem-Dieviem, vienkārši pienākums, pāriet robežu jau ne Kustības, bet Dievišķās monarhijas robežu (Jaunās valsts robežu) un tādēļ bifurkācijas (neatgriezenības) punkta pāriešana nozīmē, ka Blīvā plāna likumi šīs Jaunās Gara valsts robežās jau nedarbojas, bet darbojas tikai Smalkā plāna KANONI!"
(10. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Gara Kopība un vadības Kopība", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.03.2014.)**

---2) "Jums nekādā gadījumā nav sevi jāuzskata kā Planētas dzīvnieku pasaules sastāvdaļu, viss daudz sarežģītāk! Jūs esat daļa Radītāja enerģiju un aktīvi energoapmaiņas dalībnieki Varenajā Kosmosā, un ja jūs savas ApZiņas nesagatavotības spēkā nevarat pieņemt Gaismas enerģiju, tātad, nevarat apmainīties ar informāciju, tad ticiet, tas it nemaz nenozīmē, ka šis informācijas-enerģijas process neeksistē Mūžībā."
(19. pants Radītāja Skaidrojumā "Cilvēka ApZiņas Piramīda", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 10.03.2014.)***

---3) "Jūs smejaties. Velns - tas ir tīri cilvēciski. Kā jūs pārliecinājāties, tur viss ir mierīgi, klusi. Tagad mēs šajā apziņas stāvoklī atkal esam atraduši kāpnes, kuras ved lejup uz jūsu sutratmu. Viņa vairs nav tik spilgta kā augšā, bet mēs zinām, kur viņa atrodas, un mēs pacentīsimies nolaisties vēl vienu stāvu zemāk, tālāk uz leju, lai ieraudzītu pavisam tumšo, blīvo, to, kas ir jūsu iekšienē, jūsu saknes."
(Citātiņš no: "Meditācija savas tumšās puses pieņemšanai", Natālija Koteļņikova, tulkoja Jānis Oppe)****

Atceramies?
(#1) "Nu jau Jauna Dzīve sākas pilnā sparā! Tikai miegainīši spārdās, ļoti ārdās, dusmojas: "Ko tev vajag? Ko tu atkal gribi!?" Atcerēsimies: Mīļumiņiem! Dievdvēselītēm asumiņu nav! Viņi jau no acīm, noskaņojuma vizuāli redz un paši jautā: "Māsiņ! Brālīt! Kas noticis? Vai ko varu palīdzēt?"... Nu tad jau asumiņš vairs nav kā īlens maisā, tas jau Priekā izkusis! Tad Mēs rokās sadevušies, dodamies vēl visiem citiem palīdzību sniegt, asumiņus likvidēt!"
(Citātiņš no *) RAV "Asumiņš...", pierakstīta 14.10.2012.08:37, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/15.10.2012.15:18)

(#2) "Dievs ir mana DVĒSELE! Manas Dvēseles DZĪVĪBAS DZIRKSTELĪTE! Dievs ir manī kā mazs mirdzošs punktiņš! Viņam - DIEVAM - Manas Dvēseles mirdzošajam punktiņam manī - es UZTICOS! Ieklausos: ko Viņš saka? Iedrebas mana Dvēsele, vai klusē - vienaldzīga?... Sākums šim treniņam nav viegls, jo miesīgais, fiziskais intelektuālais, ārējais PRĀTS ir ĻOTI spēcīgs! Īpaši sabiedriski aktīviem, materiāli motivētiem cilvēkiem, jo vienkārši nav pierasts kādai savai intuīcijai "prasīt padomu", ieklausīties savā Dvēselē, tas šķiet niecīgi..."
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Atpazīšana! - Gaismas Draudziņiem!", pierakstīta 10.04.2011.08:50, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/16.12.2012.13:37)

(#3) "Jāatzīstas, ka tas tiešām nava viegli, kad pār miesu, ķermeni, svešas enerģijas varu pārņemt vēlas. Zūd gan orientieri, ceļa stabi, rādītāji, viss kā dziļā miglā slēgts. Tad tik atliek mierā palikt, gaidīt pacietīgi, kad pie kāda apvāršņa Gaismas stariņš parādīsies..."
(Citātiņš no: *(J) "Paldies Avota Gaismiņai!", pierakstīta 13.02.2014.01:25, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/18.02.2014.07:44)

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Prieka režīmā!" DebesTēva-DievMāmiņas Spēkā Eslauma pierakstīja 2014. gada 12. martā plkst. 8:30, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/16.03.2014., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 16.03.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-08.03.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/09.03.2014.21:57, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 09.03.2014.18:09
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-23.04.10.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/15.03.2014.12:57, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 15.03.2014.09:28
****Jāņa Oppes tulkojums lasāms: http://www.sanatkumara.lv/index.php/2-uncategorised/270-meditacija-savas-tumsas-puses-pienemsanai
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "Prieka režīmā!" pieredzei visplašākai, sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 727 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: