Galvenie » 2014 » Jūlijs » 15 » *(J) "Saprāts Sirdī!"
07:54
*(J) "Saprāts Sirdī!"

*(J) "Saprāts Sirdī!"

Liekas, ka noprotu šobrīd mūsu virzīšanās, uz Jauno laikmetu pie Dieva, bremzes - Saprāta trūkums Sirdī! Ļoti daudziem cilvēkiem Lieluma mānija visu apklāj, aizklāj, aptumšo, aizslēdz! Jā! Vērojams, ka cilvēki visiem spēkiem cenšas noturēties Lielumā: prestīža spožumā, mantības spožumā, pat platību un priekšmetu apmēru lielumā, spilgtumā, aizmirstot, ka Mēs Visi Dieva, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta, priekšā Vienādi - mīļi un skaisti! Un Ceļš uz Jauno laikmetu, pie Dieva, ejams Visiem un vislabāk - Kopīgā Mīlestībā ar Saprātu Sirdī!


Tiešām: tā kā slimība, kā apmātība - lielummānija, kas cilvēkus tur savā varā, neļaujot skaidras domāšanas, skaidras intereses vēlmēm atraisīties un ieraudzīt, kur jau savā lieluma mānijā esam ieslīdējuši un iesprūduši, ka neko citu vairs saskatīt nespējam...
Daba jau ir izmainījusies tik acīm redzami, ka pat zemenes, ķirši nepaspēja līdz galam nogatavoties vismaz mūsu dārzā (un ne tikai šogad!). Viss turpina intensīvi, strauji izmainīties. Kā zīmi varam uztvert, ja kāds pamanīja šodien, 08.07.2014. masu informācijas ziņās, ka kāds zviedru zvejnieks izmakšķerējis lielu līdaku ar pusapēstu desas luņķi vēderā (pat plastmasas iepakojumā), kas jau sācis smirdēt, kaut termiņš vēl salasāms - šī gada 1. decembris!
Lūk, Bībelē arī sastopam ziņu, ka... Cilvēks zivs vēderā Krastā izkļuvis. Tad nu varam padomāt: kā likt informācijas drumstaliņas kopā, lai nāktu pie secinājuma, ka jāmeklē plašāka, vispusīgāka informācija par notikumiem, notiekošo Zemes pasaulē. Uz ko mums Jābūt Gataviem, ja vēlamies Dzīvību savā ķermenī saglabāt, ja vēlamies normāli un normālu Dzīvi turpināt...

Tikai - nu jau Jaunā Kvalitātē! Jaunās uztveres un izzināšanas iespējās. Vecās manieres un vecie uzskati, uzslāņojumi turpinās darboties, kamēr tiem kāds atbalstītājs savus Dievišķos enerģiju dārgumus dāvinās un interesi uzturēs...
Mēs - Dzīvas Dzīvības Dzīves atbalstītāji un Gaismas Dalībnieki, sekojam Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 10.07.14. "Var teikt, ka atlika skaitītas stundas..." teiktajam: "... kā jūs mīlat runāt, "process aizgāja/sākās", un šo procesu vairs nevienam neapturēt..." (1). Un nu vēl Jaunākas Ziņas Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā saprāta Vēstījumā 13.07.14. "PATIESĪBAS Moments" lasām: "... bet pret DIEVA GRIBU, visi cilvēku argumenti - nekas,..." (2)
MĒS APZINĀMIES Tēva Absolūta rūpes par mums, Viņa fraktālajām līdzības daļiņām, un turpinām ar Prieku un Mīlestību dāvināt līdzcilvēkiem Pašu Uzzināto Dievišķās Gaismas informāciju, zināšanas bez lieluma mānijas bet ar Saprātu Sirdī!

Danco, māsiņa,
Tev skaisti pieder:
Spīd tava jostiņa,
Viz vainadziņš. (3)Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Skolotāji-Meistari un Aizbildņi! Paldies Mums, ka varam būt bez lielummānijas, bet ar Saprātu Sirdī!

08.07.2014.11:37 --- DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma
---------
(1) Pilns citāta teksts: "Tiešām, tēlaini var teikt, ka atlika skaitītas stundas, kad saujiņa/горстка cilvēku, pēc Visuma mērogiem, vēl arī ne cilvēku-Dievu, uzrakstīs PIRMOS VĀRDUS cilvēces Jaunākajai vēsturei un lai arī cilvēce vēl neko neapzinās, jā, un vienkārši nezina, taču, kā jūs mīlat runāt, "proces aizgāja/sākās", un šo procesu vairs nevienam neapturēt, jo tas Paša Tēva Absolūta norežisēts, ne tikai visu Manu daļu Garīgās VIENOŠANĀS Diženās idejas dēļ, bet arī Lielās Nākotnes, kas priekš cilvēkiem ESMU SAPRĀTA Pasaule!"
---(1. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 10.07.14. "Var teikt, ka atlika skaitītas stundas...", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.07.2014.)**
(2) Pilns citāta teksts: "Un ja kādam tas ļoti nepatīk, bet tādu uz Planētas, par nožēlošanu, vairākums, vienalga būs jāpiekrīt, jo bija IZSLUDINĀTA DIEVA GRIBA, bet pret DIEVA GRIBU, visi cilvēku argumenti - nekas, bet tas nozīmē, ka Maniem oponentiem būs ar sevi jāpastrādā, taču pavisam uz citas Planētas un laika pārdomām viņiem būs dots pietiekami!"
---(9. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vētījumā 13.07.14. "PATIESĪBAS Moments", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.07.2014.)***
(3) Avots: "Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās" izdevn. "Liesma" Rīga, 1990., 101. lpp.
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Viss ir sasprindzis un pēc nedaudzām stundām, bet pēc būtības, tas tā arī ESMU, Pasaule tomēr kļūs JAUNA un tā jau ne kāda cilvēka kaprīze, bet ESMU objektīva realitāte, no kuras nevienam neizvairīties un, atkārtoju, priekš kāda šī Jaunā pasaule izpaudīsies atjaunošanās Pavasara Svētkos, bet priekš kāda arī rudenī, pie tam, novītības/увядания vēlā rudenī! ES tiešām apstiprinu, ka izmaiņas neizbēgamas un tās jau var uzskatīt par notikušu faktu, taču šis "fakts" būs dažāds priekš katra cilvēka un tikai Hiperboreji - Gaismas Dalībnieki - izbaudīs laimi LĪDZJAUNRADEI savstarpēji un ar Dievu!"
---(13. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 10.07.14. "Var teikt, ka atlika skaitītas stundas...", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.07.2014.)**

2) "Atkārtoju, nenožēlojiet par zaudētiem, jo viņi zaudēti un vispirms jau paši priekš sevis, nenožēlojiet par viņiem, jo tā viņu brīva izvēle, taču ne Dieva izvēle! Ticiet, viņu būs daudz pat starp tiem, kuri piekrita parakstīt Garīgās VIENOŠANĀS Deklarāciju, bet pēc būtības - Dievišķās monarhijas Jauno "Konstitūciju", jo šis GARA Eksāmens, izrādījās grūts priekš tiem, kuri vāji TICĪBĀ un UZTICĪBĀ!"
---(16. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 07.07.14. "Bet ES taču brīdināju!", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 08.07.2014.)****

3) "Jūs jau sapratāt, ka jūs vairs ne līnijiski/lineāri. Ka jūs virzaties ne solīti pa solītim. Ka virzaties ne vienkārši taisnā līnijā - tas jau neinteresanti. Intersanti virzīties sfērā. Interesanti virzīties pa Mebiusa lentu. Interesanti virzīties dažādos virzienos. Un jūs to darāt. Tagad jautāsiet kā?..."
---(Citātiņš no: "Ceļojums pie sava īstenā Es" Meistars KIRAELS, caur Svetlanu Dračovu, 2014. gada 17. maijā. Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/8474, pievienots: 30.06.2014., latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/celojums_pie_sava_istena_es/2014-07-13-1144)

Atceramies?
(#1) "Lepnība, augstprātība, godkārība, nenovīdība arī vienaldzība - cilvēka prāta indes kausi. Nelaimīgi cilvēki, kuri tos lieto. Jo staigā pa Zemi ar dzelzs kājām un tērauda sirdīm - par postu katrs savai paša Dvēselītei un Sirsniņai, kas tik cieši slēgtas tāda cilvēka miesas namā. Būtībā - tukšumā..."
---(Citātiņš no *) Radītāja Atbalsta Vēstule "Veiksim revīziju!", pierakstīta 27.09.2012.05:48, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/raditāja_atbalsta_vestule_veiksim_reviziju/2012-09-28-87)

(#2) "... Tas tik apliecina to, ka enerģētiskas būtnes esam mēs un ar katru dienu biezās miesas apvalks dilst, atkarībā no tā kādu jūtu enerģijas mūsu Dvēslē krājas...Mīļie Draugi! Dvēselītes! Līdzcilvēki! Vai viss tas tik grūti saprotams?...LASĪSIM! DOMĀSIM! SKOLOTI ļaudis esam!!!"
---(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Dvēselītes!", pierakstīta 15.03.2014.12:51, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_dveselites/2013-02-15-418)

(#3) "Un cilvēks arī - kā tāds rieksta kodoliņš...Tikai nu mums jāiemācās, jāpierod un jāsaprot, ka Cilvēks ir Būtne - enerģētiska, Gaismas Enerģijas Kodoliņš! Un tad viņš, viņa un Es arī pats sev - atšifrējami Kodoliņi esam... Tas tik momentiņš ir interesants! Kodoliņi!"
---(Citātiņš no: *(J) "Kodoliņi!", pierakstīta 16.06.2013.07:47, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_kodolini/2014-02-12-967)

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Saprāts Sirdī!" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2014. gada 8. jūlijā plkst.11:37, ievietota staitā: http://spekavots.ucoz.ru/15.07.2014. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 15.07.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-10.07.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/11.07.2014.22:26, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 11.07.2014.20:58
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-13.07.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/14.07.2014.20:10, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 14.07.2014.11:54
****Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-07.07.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/09.07.2014.07:58, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 09.07.2014.08:41
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "Saprāts Sirdī!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma


 

Skatījumu skaits: 888 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: