Galvenie » 2014 » Marts » 14 » *(J) "Zināšanu Pieredze!"
07:51
*(J) "Zināšanu Pieredze!"

*(J) "Zināšanu Pieredze!"

Tā ir nopietna Ziņa Uztverei, ko šobrīd spējam apjaust vai sajust, apkārtējās enerģiju plūsmās! Zināšanas - teoriju, to mēs līdz šim uzzinājām skolās, augstākās vai mazāk augstās, tomēr skolas solā sēžot. Arī vecāku pamācības, pieredzēto skaidrojumos saklausīt ja spējām. Austiņas cik pretim ņēma, tik labi, bet ko nevarēja, to tad nācās praksē mācīties. Tā jau arī teica: "Dzīve izmācīs..." un mācīja jau arī, pat mantiski iemantoto diplomiņu īpašniekus...

Taču tagad mēs virzāmies uz otru, pretējo pusi. Mēs, caur SirdsZināšanu pieredzes mācību, apgūstam Jaunās Dzīves saturu, kuru Paši Radām Jaunās Dzīves Mācībā, katru mirkli, katrā vietā, kur ir jāizvēlas: kādam būt, ko teikt, ko dzirdēt, kā vislabāk sevi demonstrēt; citam vietu dot, vai tik pašam priekšā spraukties. Diezgan grūti to ir vārdos izteikt. Tas jau viss ir Jauns un līdz šim vēl nebijis. Varu tikai pieredzīti savu šajā brīdī pastāstīt. Un tas bija tā: astroloģiskā ietekme uz mani bija ļoti spēcīga (tas jau tagad vairs nav noslēpums - astroloģiskās ziņas visi klausās, zina). Ķermanī viss stinga, jo asinsrites kanāliņi strauji sašaurinas, plūsmas netiek vajadzīgajā apjomā līdz kādiem apgabaliem ķermenītī nokļūt un tad zūd atmiņa, koncentrēšanās sāk izplūst, līdzsvars visam ķermenim - kā pa okeāna viļņiem... Tas ir labi, ka tas viss man zināms, jau no pašas pieredzes un no Radītāja Zināšanām Dāvātām, visiem Saviem radījumiem, kuri Grib tik Zināt. Tad te palīdz man: gulta, miers, atslābināšanās, Jaunās Lūgšanas, aicinot Palīgos Zemes Māmuliņu, Dzīvībstiprinošās Ugunis, Neredzamos DziedniekEņģeļus un, protams, personīgās sirds izvēlētos Garīgās Gaismas Skolotājus. Tādos brīžos stāvoklis ir nopietns, ko nedaudz varētu salīdzināt ar Nezinātāja nokļūšanu pārkurinātā pirtī, vai ledusaizā, varbūt tikai ledusskapī...

Mīļie Draudziņi, Līdzcilvēki, mana ilglaicīgā pieredze, ko diezgan pārskatāmi uzzināt var pāršķirstot lapas Spēkavota vietnē Internetā (1). Tur, iesākumā Nezinamā Avota Domu (NAD), bet vēlāk jau Radītāja Domu Spēkā (2), Jaunā ķermeņa tapšanas process pietiekami uzskatāmi atspoguļots. Un tad varam secināt, ka tā ir jau Jauno ķermeņu struktūru iekšējā nesaskaņotība, nelīdzsvarotība ar ārējo vidi. Līdz šim, pa rokai, man vienmēr bija zāles kritiskiem brīžiem, bet šoreiz tā nebija un nācās izciest, izjust reāli, lai, saņemot šo Dievišķo Atklāsmi, izsecinātu un izskaidrot spētu pieredzi, kas Zināšanu balstīta. Tas viss labvēlīgi beidzās uz iepriekšējo Dievišķo Zināšanu, uz DebesTēva-Radītāja Bezgalīgās Mīlestības pamata.

Tā Debesu Tēvs Absolūts Savas fraktālās līdzības daļiņas, Zemes atmosfēras blīvumā mītošās, Māca un Vada uz Dzīvi Jaunajā - Sestās rases Pasaulē, kur atmosferu valdošās, nu un arī cilvēku domrīcību noteicošās, būs Augstu frekvenču vibrācijas, kur rezultātus vislielākajā mērā noteiks Informatīvo Enerģiju plūsmas. Viss notiks Sekmīgi un Laimīgi, ja vien Mācīsimies apgūt Zināšanu Pieredzi!

Aši, aši zīle dzied
Vārtu staba galiņā.

Tec, māsiņa, klausīties,
Kādu vēsti zīl' atnesa. (3)


Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Meistari-Skolotāji! ZemesMāmuliņa! Paldies! Gaismas Darbinieki-Dalībnieki! Mums IR Liela Bagātība - Tēva Absolūta Dāvināta - Zināšanu Pieredze!

07.02.2014.10:33 --- DebesTēva-DievMāmiņas Spēkā pierakstīja Eslauma.
----------
(1) Spēkavots: http://spakavots.ucoz.ru/
(2) Citāts: "Un tu Tici, ka ES, tavs Radītājs, ar tevi gribu runāt?" No: *) Radītāja Domu Vēstule "Daži jautājumi", pierakstīta 08.09.2012.08:15, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/10.09.2012.17:35
(3) Avots: "Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās" izdevn. "Liesma" 1990., 130.lpp.
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Atkārtoju: GUDRĪBA ir uzkrāta pieredze "smagu kļūdu dēls" ("сын ошибок трудных"), cilvēku, bet nekādi ne Dievu NEITRALITĀTE - PILNĪBU NEITRALITĀTE, radošu Jaunas PILNĪBAS, saprotoša, ka divas Dižas Mūžības zīmes ESMU nepieciešamais noteikums Mūžības eksistēšanai, bet viņu NEITRALITĀTE arī ESMU šīs Diženās Telpas Sākumu Sākums! Taču tā nav, kā apstiprina Blīvā plāna melu vēsture, Labais un Ļaunais, kur relatīvā izpratne tik sajaukta cilvēku ApZiņā, ka daudzi turpina "raganu medības" tur, kur viņu nav un nevar būt, bet ESMU divas Dižās Mūžības zīmes, NEITRALITĀTE, kur ESMU garantija BEZGALĪBAI un Augstākā Saprāta Telpas MŪŽĪBAI, spējīgai RADĪT jebkuras Saprāta formas, ieskaitot arī Savas izpausmes bioloģiskās formas!"
(8. pants Tēva Absolūta Vēstījumā " Neitralitāte, vai tas, kas izceļ GAISMAS Dalībnieku", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 12.03.2014.)**

2) "Ja tava sirds ir aizcirtusies - dvēsele nevar atrasties būrī, viņa nevar būt laimīga. Lai šis būris pat būtu no zelta! Dvēsele bez mīlestības nīkuļo. Viņa sāk ar visiem cīnīties, viņa visus nemīl, nevērtē augstu. Tikai mīlestība var atnest tavai Dvēselei visas pasaules vērtības. Visas. Tiecies uz mīlestību, barojies ar viņu, baro citus, iemāci citiem to pašu, jo augšāmcelšanās notiek tikai caur mīlestību. Spēks augstākajos plānos nav vajadzīgs."
(Citātiņš no: "Sanats Kumara un Mihaēls" Mihaēla Apziņas aktivizācija (Smoļenska). Natālija Koteļņikova, tulkoja Jānis Oppe)***

3) "Mēs īstenojam ļoti svarīgus pārveidojumus Zemes planētas sistēmā. Daļa šo pārveidojumu ir saistīta ar jūsu pasaules pārvešanu uz jaunu evolucionāro programmu. Jūs beidzat tehnogēno attīstības ceļu. Bet tas nozīmē - sperat ļoti svarīgu soli, lai atgrieztos Mājās, uz jūsu Garīgo Dzimteni. Un tas nozīmē - tuvojas mūsu tikšanās laiks, kad mēs ar jums varēsim satikties uz viena telpas-laika laukuma."
(Citātiņš, ļoti īss, no: "Garīgās Pasaules Radīšana" Aštars Šerans. No "VALDNIEKS MAITREIJA, PLANETĀRAIS KRISTUS-MELHISEDEKS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. Tulkoja Jānis Oppe.)****

Atceramies?
(#1) "Nu ir laiks pēdējais apstāties un padomāt: kurp un kā mēs doties gribam?! Palikšana vecās Zemes Telpā vairāk nepastāv. Tad nu, lūk, izvērtēsim situāciju katrs savam dzīves ceļam: vai mēs zināt, apjaust TICĒT gribam, kādā biežņā dzīvojam? Vai mēs savā personībā, revīziju veicot, Mīlestību atrodam? Samērot ar ārpasauli spējam? Vai par Cerību un Gudrībiņas atrašanu domājam?..."
(Citātiņš no: *NAD Vēstule "DIEVDOMĪBA!" pierakstīta 11.03.2012.10:10, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/13.02.2013.10:48 )

(#2) "Tas bija manas bērnības, agras jaunības laiks. Reizē skaists un sāpīgs, Bija jāpierod un vardarbīgi jāpierod pie jauniem sabiedriskās dzīves apstākļiem. Un tie bija - reizē skaisti un sāpīgi, bet tādi tie bija. Mums mācīja griezt upju tecējumu atpakaļ - iemācīja: "Veiksmi darbā!"... Tikai:..."
(Citātiņš no: *(J) "Dievspalīdz!", pierakstīta 17.05.2013.09:00, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/19.05.2013.10:40 )

(#3) "Mācīties un atcerēties visiem kopīgi, kā visiem kopā turēties, kā vienam otru atbalstīt, palīdzēt, kā vienam otru un visus kopā atcerēties arī tad, kad lepnība vai kāda cita negācija atšķirtību sekmē, lai ik viens tad zina, ka brīvs var būt un tomēr atcerētis, ka palīgos der aicināt, ka jebkādās grūtībās visi kopā esam, esam Mūžīgi un Visi Laimē Dzīvot varam!"
(Citātiņš no: *(J) "Gaismas stūrītis!", pierakstīta 11.02.2014.06:12, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/07.03.2014.07:51 )

=====
*(J)-Jaunvēstuli "Zināšanu Pieredze!" DebesTēva-DievMāmiņas Spēkā Eslauma pierakstīja 2014. gada 7. februārī plkst.10:33, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/14.03.2014., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 14.03.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-11.03.14.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/13.03.2014.08:01 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 13.03.2014.09:06
***Avots: http://www.sanatkumara.lv/index.php/2-uncategorised/269-sanat-kumara-un-mihaels...
****Jāņa Oppes tulkojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/12.03.2014.08:23
=====
Sirdsmīlestībā Jaunvēstuli *(J) "Zināšanu Pieredze!" visu interesentu pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 914 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: