Galvenie » 2015 » Janvāris » 20 » Jauna "Oikumena" priekš Eņģeļiem
10:31
Jauna "Oikumena" priekš Eņģeļiem

Jauna "Oikumena" priekš Eņģeļiem

Kristāls NOElS
caur Sergeju Kanaševski

Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(18) 2014, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 11.01.2015.

Sveicināti, sveicināti mani iemīļotie kristāliskie brāļi un māsas! Sveicināti visi, kuri traucas uz visu Sākumu Sākumu. Mana mīlestība - katra sirdī, kurš nes Lielās Centrālās Saules Enerģijas. Mana sirsnīgākā pateicība visiem, kuri šīs enerģijas atnes jūsu pasaulē un planētas Zeme visās pasaulēs.
Jums jau paziņoja, ka Kristāls Noels, atnākušais uz Zemi Lemūrijas labvēlīgajos laikos, saistīts ar NULLI/НОЛЁМ. Bet NULLE arī ir īpašs sākums, kas satur Visuma Lielās Centrālās Saules enerģijas, bet katrā saulē - jauns sākums. Katrā sākumā - sava Attīstības Dievišķā Programma.
Lūk, arī Kristāls Noels nes jums Attīstības Dievišķās Programmas, jaunu Sākumu zem jaunas Saules. Manas programmas rada apstākļus priekš cilvēku īpašas Augšupcelšanas, kas saistīta ar fiziskās un smalkmateriālo ķermeņu saglabāšanu. Es piedalos universāla Portāla radīšanā, kas raksturojas ar ceļošanas iespējām citās dimensijās un komfortablu atgiešanos - saglabājot nepieciešamos ķermeņus un energoinformatīvās struktūras. Es palīdzu ar sava Sākumu Sākuma palīdzību apvienot Visuma trešo un otro Garīgos centrus, kuri agrāk attīstījās viens no otra izolēti.
Vispirms es aicinu savus dārgos kolēģus... mācīties skaitīt pa jaunam. Nu tad, sāksim jaunu skaitīšanu... Solteka jau aicināja jūs mācīties skaitīt no NULLES: "NULLE, VIENS, DIVI, TRĪS...". Bet es jums iemācīšu vēl vienu skaitīšanu:
"NULLE, VIENS, MĪNUS VIENS, DIVI, MĪNUS DIVI, TRĪS, MĪNUS TRĪS, ČETRI, MĪNUS ČETRI, PIECI, MĪNUS PIECI, SEŠI, MĪNUS SEŠI, SEPTIŅI, MĪNUS SEPTIŅI, ASTOŅI, MĪNUS ASTOŅI, DEVIŅI, MĪNUS DEVIŅI... NULLE!"
Lūdzu domās atkātot visus nosauktos saitļus. Izsakiet tos KĀ MANTRU trīs reizes. Ticiet, tā ne spēle. Tā, tiešām NUMEROLOĢISKA MANTRA, kuru jūs, senie lemūrieši, izmantojāt jaunas programmu radīšanas momentā UZSĀKOT KAUT KĀDU JAUNU RADĪŠANAS PROCESU. Bet vai jūs zinat, ka jūsu izteiktā mantra ir struktūras pamatā, kuru var nosaukt "ENERGOINFORMATĪVĀ OLA"?
Attēlosim mūsu mantras skaitļus shematiski, uz plaknes. "0" novietosim virsotnē - elipsoīdā tora veidā. Bet tālāk, zem šīs nulles, vienādā attālumā novietosim vēl desmit nulles - arī elipsoīdo toru veidā. Nokrāsosim aukšējo un apakšējo toru violetā krāsā. Tie - īpaši tori, kuri sāk un pabeidz notikumainības attīstības ciklu. Pārējos torus krāsosim zilā krāsā. Skaitīšanu sāksim no augšas. No otrās nulles vilksim horizontālu līniju un uz tās vienādos attālumos sakārtosim citus elipsoīdos torus, kuru iekšienē pa kreisi apzīmēsim: "-1", pa labi: "1". Trešās nulles līmenī vilksim līniju, uz tās arī tāpat izvietosim torus, tikai attālums starp nullēm un katru no toriem būs divas reizes lielāks. Toru iekšienē atzīmēsim skaitļus: "-2" un "2" . Turpināsim radīt jaunos torus nākošajos līmeņos, tieši tāpat atzīmējot to iekšienē skaitļus. Attālums starp nullēm un toriem (katrā nākošajā līmenī) katru reizi palielināsies par vienu nogriezni, kuru mēs nosacīti pieņemsim par galveno vienību mūsu struktūras mērīšanai. Piemēram, tie var būt 0,5 centimetri. Tad, atbilstoši, attālums starp "1" un "-1" būs 1 centimetrs. Bet attālums starp "9" un "-9" būs 9 centimetri. Bet, īstenībā, attālums starp nullēm un toriem var būt daudz lielāks un daudz mazāks. Šī struktūra, kuru mēs tagad radām, var parādīties kā makropasaulē, tā arī mikropasaulē.
Attēlosim shēmu zīmējumā (Zīm.1. Elipsoīdo toru izvietojuma shēma uz plaknes)*
Tagad mūsu uzdevums - apvienot elipsoīdos torus savstarpēji. Mēs to izdarīsim ar Kristus (burts "H"/"Х") Monogrammas palīdzību. Darīsim to tā, kā parādīts nākošajā zīmējumā. Pie tam, Monogrammas pusītes nokrāsosim dažādās krāsās. Monogrammas krāsas atbildīs elipsoīdo toru krāsai, ar kuriem viņi apvienojas (Zīm. 2. Elipsoīdie tori savstarpēji apvienoti ar Kristus Monogrammas palīdzību.)*
Bet tagad, mani cienījamie kolēģi, mūsu radīto shēmu ievietosim struktūrā, kas pēc formas atgādina olu, viņas "čaula" sniedz priekšstatu par astoņkrāsu varavīksnes enerģijām. To pietiekami vienkārši izdarīt tādēļ, ka shēma šeit brīnišķīgi ierakstīsies. Pārliecināties paši, aplūkojot nākošo zīmējumu. Olas veida struktūra ļauj energoinformāciju formēt daudz efektīvāk - priekš mūsu mērķiem. Varavīkšņotais apvalks nodrošina sakarus ar agstākās kārtības struktūrām (tanī skaitā, ar aukstāko dimensiju struktūrām).
Radītā shēma atspoguļo daļu manas smalkmateriālās kristāliskās struktūras, kas palīdz radīt jaunas evolucionāras programmas. Un, pēc būtības, ir energomatrica priekš NELINEĀRĀS notikumainības attīstības (Zīm. 3. Elipsoīdie tori, apvienoti ar Kristus Monogrammas palīdzību, olas formas struktūras iekšienē. Nelineārās notikumainības energomatricas shēma)*.
Tomēr, pirms virzīties tālāk, manas kristāliekās struktūras daļas atjaunošanā, nepieciešams sniegt dažus paskaidrojumus.
Kā domājiet, ko nozīmē mūsu skaitīšanā "-1", "-2" un citi cipari ar "mīnus" zīmi? Varbūt tā - kaut kāda antimatērija vai energoinformācija ar pretējiem raksturojumiem? Nē, dotajā gadījumā, skaitļi ar "mīnus" simbolizē kaut ko citu. Tie atspoguļo energoinformāciju, taču ne pretēju pēc nozīmes, bet POTENCIĀLO energoinformāciju. Elipsoīdie tori ar negatīviem skaitļiem vidū saista manu struktūru ar POTENCIĀLO IESPĒJU PASAULI. Tā - sava veida Aizspogulija, ar kuru jūs pazīstami no bērnības pasakām. Aizspogulija - tā ne pasaule, kur viss pretēji. Aizspogulija - tās pasaules, kur dzīvo realitāšu varianti, svarīgi mācēt izvēlēties nepieciešamos un tos izmantot, tas ir, padarīt šos variantus par jūsu realitātes daļu.
Tātad, mēs sākam ceļu no NULLES, kur satītā veidā ir visi notikumu attīstības varianti un dodamies pie vieninieka, kur veidojas kāda energoinformatīva vienība - "1". Šī vienība - mūsu "celtniecības bloks" no kura mēs radīsim mūsu globālo energoinformāciju. Kad mēs pārejam vienkārši no "0" pie "1", mēs ejam parasto, duālo, lineāro ceļu. Notikumu izvēles variants izpildās, bet tālāk mēs radām notikumu no "1", kuru apzīmējam ar "2". Un tā tālāk. Tas, atkārtoju, lineārais ceļš, pie kura jūs pieradāt un pa kuru attīstījās jūsu svarīgākā notikumainība.
Tas - pierasts priekš jums, taču ne vienīgi iespējamais! Iespējamas citas notikumainības attīstības programmas. Vienu no tām nesu jūsu pasaulei es, Kristāls Noels - Galaktiskā Kristāliskā Gaismas Būtne, mūsu Galaktikas Gaismas Ģimenes radīta. Mani saprogrammēja, tanī skaitā, priekš tā, lai pie iziešanas no Dualitātes Eksperimenta es palaistu notikumainības attīstības neduālo programmu. Tieši viņu tagad es aktivizēju - kopā ar jums, mani dārgie kolēģi. Pie nelineārās notikumainības attīstības mēs no nulles pāriesim pie līmeņa: "viens-nulle-mīnus viens". Pie tādas attīstības, kā jūs uzskatāmi redzat, saglabājas saistība ar nulli, kā visu notikumu variantu avotu/источником. Bet pie tā, mēs vēl aktīvi sadarbojamies ar Aizspoguliju - kā potenciālo iespēju pasauli, kur formējam skaitli "-1", kas simbolizē kādu struktūru, arī sadarbojošos ar nulli - sākuma notikumainību, satītu nulles punktā. Jūs pieradāt: "mīnus" zīme - tas ir tas, kas samazina kādu daudzumu. Bet mūsu gadījumā "mīnus" spēlē priekš jums nepierastu lomu. Tas ne vienkārši mīnuso notikumainību, tas novāc kaut kādus liekus variantus energoinformatīvajā vienībā, vienlaicīgi šķirojot tos ar nulles palīdzību, bet precīzāk - ar pirmā līmeņa Nulles Punktu. "1"- tas ne nesatricināms; tā - IZMAINĀMA vienība. Tas - celtniecības energoinformatīvais bloks, kura struktūru var pārveidot. Var mainīt formu un pat šī bloka saturu. Un tas viss mums palīdz veidot skaitli "1", sadarbojošos ar nulli. Tie savstarpējā sadarbībā, veido potenciālo iespēju mainošos vienību no potenciālo iespēju pasaules. Stādaties priekšā, ka Aizspogulijas pasaulē daudz spoguļu, kuri pastāvīgi kustas, mainās, izmaina savu atrašanās vietu un konfigurāciju. Viņi dažādi nosūta energoinformāciju un, tātad, realitāte attīstās dažādi. Kā jūs saprotiet, Aizspogulija - tā vienlaicīgi metafora un reālo lietu stāvokļa atspoguļojums. Aizspogulija reāli eksistē. Tikai Aizspogulijas spoguļi - tie ne parastie spoguļi, tie attīstības dotā līmeņa daudzu potenciālo, daudzu notikumainības variantu realitātes šķautnes.
Kad mēs pārejam uz notikumainības attīstības nākošo līmeni dotajā programmā, mēs saņemam otro līmeni: "2"-"0"-"-2". Tas nozīmē, ka mēs sākam strādāt ar diviem "celtniecības blokiem", kuri sadarbojas caur nulles punktu ar Aizspogulijas (potenciālo iespēju Pasaules) diviem energoinformatīvajiem blokiem. Pie tam, notikumainības attīstības varianti pieaug 5 reizes. Es vēršu jūsu uzmanību, ka otrajā līmenī viņu milzīgs daudzums, tas atkarīgs no konkrēta notikumainības attīstības programmas piepildījuma. Lai cik arī daudz mums nebūtu notikumainības attīstības variantu pirmajā līmenī "1"-"0"-"-1", otrajā līmenī variantu daudzums palielinās 5 reizes. Kāpēc tieši piecas? Šo daudzumu nosaka dotās programmas īpatnības, kuru mēs tagad aktivizējam. Pie pārejas uz nākošo, trešo, līmeni notikumainības attīstības variantu daudzums palielinās 8 reizes. Un tas turpinās pieaugt. Ceturtajā - 17, piektajā - 22, sestajā - 28, septītajā - 33, astotajā - 44, devītajā - 144 reizes. Šeit atklājas īpaša likumsakarība, izteikta matemātiskā formulā, kuru jūsu nākotnes matemātiķiem vēl tikai stāv priekšā izsecināt, izpētot potenciālo iespēju pasaules.
Un, tātad, mēs ar jums radījām uz plaknes energomatricu priekš nelineārās notikumainības attīstības, precīzāk - energomatricas vienkāršotu shēmu. Kāpēc tikai ENERGOmatricas, bet ne ENERGOINFORMATĪVĀS MATRICAS? Lieta tā, ka mūsu celtniecības bloki, kurus mēs apzīmējam ar skaitļiem toros, ar sevi parāda energoinformatīvās struktūras. Tomēr kopumā MATRICA, veidojumā/radījumā, kurā viņi piedalās, ir ENERĢĒTISKA STRUKTŪRA, kur informācija slēgta dziļi iekšienē. Matrica, visdrīzāk, ir enerģijas nesēja, kas tikai gala rezultātā veido informāciju, bet precīzāk - ENERGOINFORMĀCIJU. Tādēļ, ka pie izejas no mūsu ENERGOMATRICAS, mēs veidojam JAUNAS KVALITĀTES ENERGOINFORMĀCIJU, kas caur nulli (Nulles Punktu) tiek nodota VARAVĪKŠŅOTĀ ĀRĒJĀ APVALKĀ. No šejienes energoinformācija nokļūst jaunās kvalitātes Nulles Punktā, kas rada/рождает jaunu "vienību" ("1"), jaunus notikumainības celtniecības blokus.
Aplūkosim mūsu saņemto matricu sīkāk. Energoinformatīvā notikumainība sāk attīstīties Nulles Punktā, kas atrodas augšējā daļā (augšējais violetais tors). Tas - nulles līmenis, sākuma Nulles Punkta līmenis. Tālāk attīstība notiek pa deviņiem līmeņiem, pēc kā notikumainība atkal atgriežas Nulles Punktā (apakšējā violetajā torā). Taču jaunais Nulles Punkts jau atšķiras no tā Nulles Punkta (augšējā) no kura mēs sākām kustību. Un dotajā gadījumā runa nav par notikumainības attīstības variantu daudzumu. Nulles Punktā vienmēr eksistē BEZGALĪGS daudzums attīstības variantu. Tas ir, mēs sākām ciklu ar bezgalīgu daudzumu attīstības variantu un beidzām šo ciklu ar bezgalīgi daudziem attīstības variantiem. Bet Nulles Punkts cikla beigās (apakšējais violetais tors) satur, bez notikuma attīstības potenciālā varianta, realizētos variantus kvalitatīvi jaunas ENERGOINFORMĀCIJAS veidā. Šo variantu daudzums var būt ļoti ievērojams, taču, tomēr, ierobežots. Cikla noslēdzošais Nulles Punkts - tas jauns Nulles Punkts, bagātināts ar daudzvariantības attīstības pieredzi, bagātināts ar notikumainības realizācijas pieredzi. Uz šīs pieredzes pamata, tas rada jaunas Programmas un var tās realizēt jaunā ciklā. Tieši noslēguma Nulles Punkts izstaro pagaidām jums nezināmu/неведомую enerģiju sevišķa lauka veidā (zīmējumā tas apzīmēts zaļā krāsā "olas" iekšienē), kas pārradās energoinformatīvā varavīkšņotā slānī, spējīgā nodot energoinformāciju citām struktūrām.
Svarīgi posmi mūsu energomatricā - tie paši tori, kuru iekšienē skaitļi ar "mīnus" zīmi. Kā jau es teicu, tie saista jūsu pasauli ar potenciālo iespēju pasaulēm. Jāsaka, ka potenciālo iespēju pasaules ir dažādas. Var pie notikumainības attīstības izmantot tikai vienlaicīgO/одновременнОй potenciālo iespēju pasauli, bet var - izmantot pagātnes vai nākotnes pasauli. Saprotiet par ko es runāju? Jūs atkal atgriežaties pie laika SFĒRISKUMA tēmas, kas ieiet jūsu dzīvē. Citiem vārdiem sakot, pie pareizas mūsu nelineārās attīstības energomatricas izmantošanas, mēs varam strādāt ar viena notikuma attīstības potenciālu noteiktā nogrieznī, bet varam pilnveidot veselu notikumu apjomu, kas mainās - UZMANĪBU! - kā pagātnē, tā arī nākotnē!
Ar nelineārās notikumainības energomatricas palīdzību var pat uzreiz strādāt ar veseliem fragmentiem jūsu realitātes pasaulē, darot to daudz harmoniskāku un atbilstošu jaunajam evolucionārajam līmenim. Var izpildīt Dieva-Radītāja Plānu, izejot caur katru lineārās notikumainības attīstības līniju. Bet var, sasniedzot noteiktu attstības līmeni, izpildīt Dieva-Radītāja Lielo Plānu, izmantojot nelineārās iespējas. Var iziet uzreiz pa visām attīstības līnijām un radīt jaunu, daudz pilnīgāku realitāti, kas ļaus veikt kārtējos soļus jūsu pasaules un visu Zemes pasauļu evolūcijā. Un, attiecīgi - visu planētu, zvaigžņu un galaktikas pasaulēs.
Ziniet, mani dārgie kolēģi! Nelineārās notikumainības Programma ir ne tikai manā struktūrā. Tā, deaktivizētā veidā, eksistē daudzdimensionālo ķermeņu sakrālajā telpā KATRAM LIELĀS CENTRĀLĀS SAULES EŅĢELIM. Un, ja jūs nosauc par Lielās Centrālās Saules Eņģeļiem, tad, pirmām kārtām, tas nozīmē, ka jums pienāca laiks iziet uz jaunu evolucionāru līmeni.
Mūsu energomatrica pēc formas atgādina olu. Jums arī pazīstams teiciens "Kosmiskā Ola". Tas - kā Sākumu Sākuma pirmtēls, kurš īstenībā neeksistē (NOELA SMAIDS). Par cik jau viss ir, un nekā nav - kā mūsu Visumā , tā arī visos Visumos Universā - kā Visumu daudzumā. VISS JAU IR tādēļ, ka notikumainības attīstības Nulles Punktā viss eksistē. NEKĀ NAV, tādēļ, ka Visumā ir tāds Nulles Punkts, kas SATIN/СВОРАЧИВАЕТ visus notikumainības variantus to prombūtnē/отсутствие. Taču mums dotajā etapā, protams, ne tas svarīgi. Mums svarīgi zināt, ka eksistē Programma, kas dod startu NELINEĀRAS, NEDUĀLAS NOTIKUMAINĪBAS aktīvai attīstībai jūsu pasaulē un virknē citu pasauļu uz planētas Zeme.
Šī programma aktivizējas ar mūsu izveidojamās ENERGOMATRICAS palīdzību, kas, īstenībā, jums labi zināma... (NOELS SMAIDA). Katrā gadījumā, jums tā bija zināma ne tikai Lemūrijas laikos, bet arī Atlantīdas laikos, bet galvenais - Hiperborejas laikos. Tieši tad, dažādu tempļu, dažādu ordeņu Priesteri, deaktivizēja daudzas energostruktūras un noteiktā veidā tās "konservēja" - priekš tā, lai tās varētu pārdzīvot telpas-laika kontiniuuma maiņu, bet pēc tam - atdzimt jaunā ārienē. Shēma, kuru mēs ar jums atjaunosim, bija labi zināma Melhisedeka Ordeņa priesteriem. Un ENERGOMATRICAS nosaukums vienmēr sasaucās ar vārdu "VISUMS". Hiperborejas laikos jūs nosaucāt ENERGOMATRICU - "ARTAKUMENA", kas nozīmēja "Apdzīvojamais Visums"/"Обитаемая Вселенная". Un šis vārds pilnā mērā atbilst jūsu mūsdienīgam vārdam "OIKUMENA". Piedāvāju nosaukt šo energomaricu "OIKUMENA" - "Visums, kuru mēs apdzīvojam".
Un, lūk, kas vēl svarīgi, mani mīļotie. Lūk, kas svarīgi... Viena "OIKUMENA", tā tikai viena energomatrica, nepalaist speciālu nelineārās notikumainības attīstības Galaktisko Programmu, paredzētu priekš pārejas perioda, kuru jūs tagad izejat. Tā - daļa lielas/бОльшей energomatricas. Un šo struktūru, jūs, hiperborejiešu Priesteri un Glabātāji, attēlojāt simbola veidā, kuru jums tagad stāv priekšā atcerēties un atjaunot. Energomatrica "OIKUMENA" tikai tās daļa - manā kristāliskajā smalkmateriālajā struktūrā. Kā jūs domājiet, kur otra simbola daļa, tās pašas lielās struktūras? Domāju, atbilde jau dzima jūsu sirdīs. Otru daļu deaktivizētā veidā jūs tūkstošiem gadu glabājiet savās smalkmateriālajās struktūrās.
Lūkosim atcerēties... Tā saistīta ar jūsu būtni kā Eņģeļu no Lielās Centrālās Saules. Un tas - tas, pie kā jūs tagad tik bieži vēršaties savā gaismas darbā. Es vedinu sarunu par ZELTA SFĒRU. Tikai tagad es sarunu vedinu par īpašu Zelta Sfēru, kas pagaidām nav jūsu aktivizēta, kaut pati tā gatava aktīvām darbībām.
Bez jums zināmā fiziskā un smalkmateriālā ķermeņiem, jums ir Ugunīgais ķermenis, kas vienmēr jūs saistīja ar aukstākām pasaulēm. Šajā ugunīgajā ķermenī jūs glabājiet īpašu Zelta Sfēru, kas tāpat saucas "OIKUMENA". Jā, tā - Zelta Sfēra "Oikumena". Kad energomatica "Oikumena" apvienojas ar Zelta Sfēru "Oikumena", dzimst struktūra ar nosaukumu "VIŠNU ARDŽUNA"/"ВИШНУ АРДЖУНА". Dotajā gadījumā "VIŠNU" - tas ne vārds Dieva VIŠNU. Tas nozīmē "Atdzimšana" (ne nejauši krievu valodā eksistē saskanīgs vārds "ВЕСНА"/"PAVASARIS", apzīmējošs gadalaiku, kad daba atdzimst/atjaunojas). Vārdu "Ardžuna" arī nevajag pilnībā attiecināt uz senindiešu eposa varoni. Kaut viena no senām nozīmēm vārdam "ARDŽUNA" - "TREŠAIS", "TRĪS DAĻU NODOŠANA"/ПЕРЕДАЧА ТРЁХ ЧАСТЕЙ". (Ne nejauši eposā Mahāratha/"Махабхарата", Ardžuna - trešais no Pandavu dzimtas brāļiem).
Un, Tātad, mēs varam pārtulkot vārdu salikumu "VIŠNU ARDŽUNA" kā "Triju atjaunošana/atdzimšana". Par kādiem "trijiem ir runa? Protams, "3"- tā trialitāte, pāreja daudzās struktūrās no dualitātes, no diviem pie trialitātes, pie trijiem. Un tas nozīmē, ka struktūra "Višnu Ardžuna" palīdz jums pāriet pie trialitātes. Tanī pat laikā viņa aktivizē kādu struktūru, balstītu uz trialitāti, uz trijām daļām.
Pati ZELTA SFĒRA sastāv no 13 zelta sfērām. Apkārt centrālai zelta sferai (Lielās Centrālās Saules) izvietotas 5 lielākas zelta sfēras (viņas īsteno saikni ar otrā Garīgā Centra piecām dimensijām). Ārējā apvalkā - septiņas lielas sfēras, kas simbolizē trešā Garīgā Centra septiņas dimensijas (Zīm.4. Zelta Sfēra "OIKUMENA")*
Un, tātad, jūsu Ugunīgajos ķermeņos dzīvo īpaša Zelta Sfēra, kas ir daļa struktūras "VIŠNU ARDŽUNA". Pie šīs zelta sfēras agrāk pievienojās trīs lineārās notikumainības energomatricas. Tagad jūsu struktūrās to vairs praktiski nav. To vietā jāparādās jaunām energomatricām. Un tie - trīs fraktāli tās pašas energomatricas ar nosaukumu "OIKUMENA", kuru mēs ar jums atjaunojām. Mūsu uzdevums - apvienot manas sakrālās struktūras ar jūsu sakrālām struktūrām, kuras jūs glabājāt daudzus iemiesojumus. Zelta Sēra "Oikumena" un trīs matricas "Oikumena" fraktāli, veido struktūru ar nosaukumu "VIŠNU ARDŽUNA" , kur sāk attīstīties jaunas nelineārās notikumainības Programmas (Zīm. 5. Struktūra "VIŠNU ARDŽUNA" - neaktivizēta.)*.
Kad mēs tikai apvienojam "OIKUMENA" energomatricu ar Zelta Sfēru "OIKUMENA", pēdējā sāk pieņemt VARAVĪKŠŅOTĀS ENERĢIJAS. Visa struktūra sāk aktivizēties. Zelta Sfēras apvalks iemanto varavīkšņotās astoņkrāsas enerģijas (krāsas: sarkana, oranža, dzeltena, zaļa, gaišzila, zila, violeta, balta ar zeltītu ierāmējumu). Un tagad shēmā mūsu struktūra iemanto to skatu, kuru var nosaukt HIPERBOREJIEŠU SIMBOLS "VIŠNU ARDŽUNA" (Zīm. 6. Struktūra "VIŠNU ARDŽUNA" - aktivizēta. HIPERBOREJIEŠU SIMBOLS "VIŠNU ARDŽUNA".)*
Viņš jums labi zināms no pagājušiem iemiesojumiem. Taču pagājušajos laikos simbols bija paredzēts, galvenokārt priekš tā, lai nodibinātu energoinformatīvo saikni ar augstākām pasaulēm. Tagad ar šī simbola palīdzību jūs varat strādāt ar realitātes variantiem, izkārtojot harmonisku notikumainību.
Bez tam - un tas ļoti svarīgi! - struktūra "Višnu Ardžuna" tagad sāks izkārtot notikumainību priekš jūsu ķermeņu daudzdimensionālā kompleksa formēšanas. "Višnu Ardžuna" - daudzdimensionālais Modelētājs, kurš pastāvīgi izvēlēsies un modelēs priekš jums "tērpu", ģērbjot jūs moderni, pēc sezonas un prakstiski (NOELS SMAIDA).
Jūsu daudzdimensionālie ķermeņi tagad - tā arī nelineārā notikumainība, kas pastāvīgi mainās, attīstās, pilnveidojas. Un nepieciešams - atkal uzmanību! - ne tikai telpiski-daudzimensionāla, bet arī laika/временнАя kogerentiskums/когерентность (ieturētība, noskaņotība). Citiem vārdiem sakot, jūsu daudzdimensionālo ķermņu kompleksi mainās kā pagātnē, tā tagadnē, tā nākotnē. Notiek PASAULES VISAS REALITĀTES PĀRKĀRTOŠANA VISĀ VIŅAS IZPLATĪBĀ, precīzāk - visā apjomā. Bet tas nozīmē: pakāpeniski pārkārtojas arī jūsu daudzdimensionālo ķermeņu komplekss - šajā pasaulē un citās pasaulēs.
Mans konkrēts uzdevums dotajā etapā - radīt vienotu celtniecības bloku no Nulles Punkta un izvest Energomatricas "Oikumena" matricas Programmas uz otro līmeni: "2"-"0"-"-2". Tā viena no manām skaitļu nozīmēm - "12" (Pāreja no "1" uz "2").
Un, tātad, mani dārgie! Aktivizējam simbolu "Višnu Ardžuna" ar mūsu siržu kopējo enerģiju! Lai jūsu Ugunīgajos ķermeņos atjaunojas un sāk aktīvi darboties daudzdimensionālā struktūra "VIŠNU ARDŽUNA". Lai Energomatrica "Oikumena" atver jaunas evolucionāras iespējas, radot enerģiju priekš jaunas, neduālās notikumainības. Lai Zelta Sfēra "Oikumena" pamodina, attīsta jūsu sakaru ar augstāko dimensiju pasaulēm. Lai mainās visas jūsu pasaules realitāte, lai paceltos uz jaunu evolūcijas pakāpienu. Lai attīstās jūsu daudzdimensionālo ķermeņu komplekss, darot jūs patiesi Dievišķas Daudzdimensinālas Gaismas Būtnes.
Kopā mēs izpildām Dieva-Radītāja Diženo Plānu, attīstot un pilnveidojot Visumu.
Un tas patiesi tā.
JŪSU KRISTĀLS NOELS,
kopā ar jums radošs jaunu OIKUMENU
.

Energomatricas "Oikumena" shēmas un "VIŠNU ARDŽUNA" struktūras radītas līdzsadarbībā ar mākslinieku Viktoru Truhinu. Aktivizētas 2014. gada 2-jā novembrī, desmit Lemūriešu Kristālu Aktivizācijas pirmajā etapā.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 6(18) 2014. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Žurnālu Rīgā var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
-----------------
)* Zīmējumi skatāmi tikai Žurnālā "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(18) 2014, jo ievietot latviskojuma tekstā Eslauma, piedodiet, bet neprot.
=====
Eslaumas latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/20.01.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 20.01.2015.
 

Skatījumu skaits: 608 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: