Galvenie » 2015 » Februāris » 12 » JAUNĪBA UN NEMIRSTĪBA:
12:21
JAUNĪBA UN NEMIRSTĪBA:

JAUNĪBA UN NEMIRSTĪBA:
EVOLŪCIJAS JAUNĀS IESPĒJAS (1)

SEN-ŽERMENA SKOLA "VESELUMA IEMANTOŠANA" (Rīga, Latvija)

SEN-ŽERMENS
caur Marinu Shults, Latvija.
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(18) 2014., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 05.02.2015.

Jaunību bauda neilgi - tā domā cilvēcisko būtņu vairākums. Visbiežāk ar jaunību saista fiziskā ķermeņa stāvokli: veselību, dzīves tonusu, kustīgumu, virspuses audumu skaistumu, bērnišķīguma funkcijas to aktivitātes plaukumā. Un šos raksturojumus cilvēku vairākums uzskata par visnozīmīgākajiem, nosakot - cilvēks jauns vai nē, jauns es pats vai nē? Bet ķermenis vecumā, sirmā vecumā, pēc cilvēku vairākuma domām, nevar atbilst JAUNĪBAS priekšstatam. Tad nu aplūkosim šo priekšstatu - jaunība - no cita skatu punkta.
Daudzi no jums zina: jaunību nosaka cilvēka gara stāvoklis. Kā cilvēks jūt savu "Es" , tāds viņš arī ir - jauns vai vecs. Šis apgalvojums absolūt pareizs. Taču dotajā evolūcijas etapā parādījās papildus kritēriji, raksturojoši cilvēka jaunību. Tie dažbrīd namanāmi, no pirmā acu uzmetiena, jā, un arī ne īpaši pieejami priekš klīniskām analīzēm, vai ārstu un zinātnieku slēdzieniem. Par tiem jums gribu pastāstīt.
Mani dārgie! Daudziem Gaismas Darbiniekiem jau notiek visu organisma audu, šūnu sastāva pilnīga atjaunošanās. Es tagad nerunāju par zināmo šūnu atjaunošanās cikliskumu, bet paziņoju jums par pilnīgi jaunu procesu.
Un, tātad, es ar jums runāju par to, kas ir jaunība mūsdienīgā izpratnē. Jaunība paredz, pirmkārt, Sirds kanāla atvēršanu. Nē, ne tā, enerģētiskā kanāla, ar kuru strādā ārsti-adatuterapeiti. Bet tā Kanāla, kas saistīts ar jauno energoapgādes sistēmu. Jūs zinat, ka Ugunīgā toru sistēma dzimst Smalkajā Plānā Sakrālajā Sirdī prakstiski visiem Zemes cilvēkiem. Taču tas nenozīmē, ka viņa visiem sāka strādāt. Jā, un arī ne visiem Gaismas Darbiniekiem, Ugunīgā toru sistēma sāka funkcionēt kuri viņu aktivizēja. Jaunības noslēpums slēpjas, pirmkārt, energoapgādes Ugunīgās sistēmas aktivācijā. Tas ir pirmais un galvenais uzdevums jaunības iemantošanai cilvēciskās evolūcijas dotajā etapā. Kāpēc energoapgādes Ugunīgajā sistēmā slēpts jaunības mehānisms?. Atcerēsimies, ko šajā jautājumā teica Krajons paziņojot jums par energoapgādes Ugunīgās sistēmas nozīmi un iespējām.
Ugunīgā sistēma no četriem toriem, kas pakāpeniski pāraug astoņtoru sistēmā, dod iespēju maigai pārejai uz ugunīgo energobarošanu. Tā ļauj kādu laiku īstenot jaukto barošanu, savienot ugunīgo prānabarošanu ar materiālo uzturu, lietojot nelielos daudzumos. Tas svarīgs faktors, tādēļ ka pāreja uz barošanos ar ugunīgo prānu nes jūsu ķermeņos pilnīgi citas atjaunošanas, transformācijas un attīstības programmas. Jaunās evolucionārās programmas jau ienāk/привносятся jūsu gēnu aparātā, taču to realizācijai jums pašiem jārada nepieciešamie apstākļi. Un viens no apstākļiem - atteikšanās no dažiem produktiem uzturā (par ko mēs runājām vairākkārt) un pakāpeniska pāreja uz ugnīgo prānabarošanos. Bez tam, tieši energoapgādes Ugunīgā sistēma var dot apmaiņai, eksistējošajai bioloģiskajai sistēmai, apgūt derīgas vielas, iespējas smelt "no telpas" visas jūsu fiziskajam ķermenim nepieciešamās sastāvdaļas. Bez tām jūsu fiziskie ķermeņi pagaidām nevar funkcionēt, atjaunoties un pārkārtoties. Tieši Ugunīgā sistēma nākotnē padarīs iespējamu jūsu pāreju uz jūsu ķermeņu silikātīgu/кремниевую struktūru, kas arī ir obligāta jaunības jaunās izpratnes sastāvdaļa.
Protams, gara jaunība nepieciešama. Viņu nepieciešams pieņemt no jūsu Augstākā "Es" kā nepārvērtējamu velti/dāvanu un ar viņu iet pa dzīvi. Vai tad jums nav patīkami uzzināt, ka jūs esat nemirstīgi? Vai tad nav patīkami saprast, ka varat vairāk nepiedalīties "iemiesojumu ritenī"? Ka vairākumam no jums neitralizēta negatīvās rīcības karma? Ka iespējama pāreja jaunā esības zonā uz dotās planētas, un jūs paši ar saviem centieniem varat šo Pāreju sagatavot un īstenot? Jūs tagad tik daudz zinat par saviem Augstākajiem "Es" un savām iespējām, ka tikai ar to vien jūsos jāatdzimst mūžīgās jaunības garam. Bet jūs zinat kā visa jūsu struktūra pateicībā atsaucas uz tādu gara stāvokli!
Un, lūk, jūsu dzīvē pienāk moments, kad jums piedāvā izšķirties: gribat jūs vienmēr būt jauns vai nē? Gribat nenovecot ne morāli ne fiziski, vai pieņemsiet pierasto dzīves notikumu gaitu? Vai spēsiet pieņemt to jauno mūžīgās jaunības modeli, kas jau kļūva absolūt reāls? Es saku, ka tas viss iespējams! Un ar prieku aicinu jūs apgūt šo nepierasto, taču tik vēlamo stāvokli. Un tanī pat laikā, daudzi no jums baidās no šī stāvokļa, vai netic tā realitātei. Taču es jūs pārliecinu par to, ka daudzi jaunās realitātes fragmenti, nodrošinoši mūžīgo jaunību, jau ievietoti kopējā zīmējumā.
Piemēram, jums labi zināms, ka jebkura prieka izpausme tūlīt atstāj pēdas jūsu gēnos. Viņi sāk noskaņoties uz jūsu fiziskā ķermeņa atjaunināšanu. Protams, atcerēsimies vēl arī par to, ka Genoms daudzdimensionāls, un tādēļ jaunības stāvokli nosaka ne tikai fiziskā ķermeņa stāvoklis. Nemirstības gēns, kuru mēs pagaidām nosauksim Daudzdimensionālās Transformācijas gēns, eksistē īstenībā, un tagad viņš pamazītēm ieviešas jūsu ķermeņu jaunā četrdimensionālā kompleksa (fiziskā, astrālā, mentālā, astrāli-mentālā, astrāli-fiziskā, mentāli-fiziskā, ugunīgi-silikātīgā/крениевого un dažos citos) ģenētikā. Katram cilvēkam - savs šī procesa īstenošanas ātrums. Svarīgi saprast: ja jūs apzināti pieņemat atjaunināšanās procesu un dodiet ceļu apstiprinājumam, tad Nemirstības gēns (Daudzdimensionālās Transformācijas gēns) sāk strādāt. Pie tam, notiek brīnumainas lietas jūsu daudzdimensionālajā Genomā. Daudzdimensionālās Transformācijas Gēns neitralizē novecošanas un miršanas gēna darbību, kas ārkārtīgi svarīgi. Jūs iesākumā varat nepamanīt viņa aktivizācijas rezultātus, bet pakāpeniski no malas sāksiet saņemt piezīmes par savu maz mainošos ārieni, taču iekšēji sāksiet sajust savu "Es" jaunu un priecīgu.
Bet tagad gribu jums pastāstīt kādu mūžīgās jaunības potenciālu jums vēl atnesīs viena jauna parādība jūsu genomā. Jūsu Genomā sākas jauni procesi jūsu visu ķermeņu pārveidošanā, nodrošinoša iespēju augšupcelšanai fiziskā ķermenī. Protams, mēs jums jau runājām, ka var augšupcelt arī novecojušu ķermeni. Taču, ja ar augšupcelšanu nesteigties (Sen-Žermena smaids), tad, katrā ziņā, sagatavošanās laikā uz to, jums izdosies pamanāmi pārveidot savus ķermeņus tā, ka arī uz fiziskā ķermeņa būs redzamas atjaunināšanās pēdas. Bez tam, jūms jāsaprot, ka fiziskā ķermeņa atjaunināšanās, pirmām kārtām, izpaudīsies viņa globālā pārkārtošanā. Bet tas var novest pie tā, ka jūsu āriene ne tikai atspoguļos atjaunināšanos, bet arī būtiski mainīsies. Un, iespējams, jums nāksies mainīt dokumentos savu fotogrāfiju (nu kā lai tur nepasmaida?!).
Mani dārgie! Jūs jau grūti pārsteigt ar tādiem faktiem. Un, tanī pat laikā, jūs vēl līdz galam nenovērtējiet personīgā nosakaņojuma svarīgumu jaunības stāvoklim. Jums ne vienkārši viņš jāgrib, par viņu jālūdz, pieaicinot Skolotājus, savus, atbalsta Grupas Augstākos "Es". Jums šis process JĀAPLIECINA ar visām savām darbībām un jāzin, ka tas notiek, īstenojas un noslēdzas labvēlīgi. Rezultāts - jaunība visā jūsu četrdimensionālo ķermeņu kompleksā, kuri pakāpeniski iemanto piecdimesiju ķermeņu īpašības.
LAIKS PIEŅEMT JAUNU JAUNĪBAS MODELI! Priekš jums tagad reāls atjaunināšanās process ar tā pārvešanu jūsu ķermeņu atjaunināšanas automātiskā režīmā. Priekš tā jums katram savā apziņā nepieciešams pārliecinoši pieņemt JAUNĪBAS JAUNO MODELI. Tā, lai nekad vairs nešaubītos, ka atjaunināšanās process palaists, un rezultāti sajūtami.
Turpināšu stāstu par procesiem, kuri pie jums sākti un ir tiešs sakars ar jaunību. Es runāju, tad par atjaunināšanos, tad par jaunību. Tā ne vārdu spēle. Divi varianti, bet viņos slēpjas dziļa jēga. Var iet pakāpeniskas atjaunināšanās ceļu, bet var tūliņ kļūt jauns un priecīgs. "Kāda starpība?" - jautāsiet. Starpība tā, ka atjaunināšanās gadījumā, jūs noskaņojieties uz lēnu atjaunināšanās procesu un cenšaties izsekot izpausmes. Ja jūs jau savu "Es" apstipriniet jaunu tūliņ, tad šis process notiek automātiski un jums pat negribas izsekot detaļas un pārejas. Jūs dzīvojiet pilnā jaunības apziņā! Saprotiet, ka tā es runāju ne dēļ skaistiem vārdiem.
Jums vēl nav zināms par jaunu detaļu - jaunības fragmentu. Dīvaini izklausās? Taču jaunība tagad sakopojas no atsevišķiem ģenētiskiem fragmentiem, kuri esoši ieviesti/привнесёнными jūsu Genomā, sāk darboties atkarībā no jūsu noskaņojuma - vai nu momentāni, vai lēnām. Šo jauno fragmentu nosaucam JAUNĪBAS LĪMEŅI. Jā, šos līmeņus jūs sāksiet iziet pietiekami daudz. Agrāk tas nebija. Bet tagad mēs ieviesām apakšlīmeņus atjaunināšanās iziešanai ar jaunības stabila stāvokļa sasniegšanu, sākot no piektā līmeņa. Kas tā tāda atjaunināšanās apakšlīmenība? Un kā to izsekot vai sasniegt? Tūliņ visu paskaidrošu. Sāksim ar apstiprinājumu, ka jūs - jauni. Bez kompromisiem, jauni. Un tas jaunības pirmais līmenis.
Otrs līmenis sākas momentāni, tūliņ aiz šī pirmā apstiprinājuma, kuru jūs izdarijāt. Ja jūs visiem saviem četrdimensiju ķermeņiem devāt (bet mēs tomēr runājam par visiem ķermeņiem) precīzu pavēli no dotā momenta būt jauniem ar visām no tā izrietošām sekām, tad pārkārtošanās sākas nekavējoties. Otrais līmenis - tas sākums jaunu programmu realizācijai, to iedarbināšanai. Par trešo līmeni kļūs pāreja uz jūsu eksistēšanas jaunām programmām. Šo momentu vajag iepriekš izstrādāt gan mentāli, gan garīgi. Svarīgi saprast, cik daudz jūs jau izpildījuši ar mērķi pārveidot visus jūsu ķermeņus. No vienas puses, jūs piedalāties daudzās programmās planetārā un savā personīgā pārveidošanā; no otras puses, nevar savākt vienā kopībā darboties sākušos faktorus, jūsu ķermeņos gēnu līmenī. Reiz, novedot visus šos impulsus, palaidušus dažādas transformācijas programmas uz vienotu kopsaucēju, jūs sapratīsiet, cik daudz kas jau reāli nodrošina jūsu jaunību. Un, kad sapratīsiet, tad nostiprināsieties uz trešā jaunības līmeņa. Šo darbu jums stāv priekšā visiem paveikt patstāvīgi.
Ceturtajā līmenī jūs sāciet sajust, cik ļoti jums gribas būt pašā notikumu biezumā, lai kādi tie būtu. Jūs kļūstat kustīgi, ne obligāti tikai fiziski. Jūs mobīli savās reakcijās. Jums izdodas daudz ko izdarīt. Jūs jūtiet, ka arī naktī jūs sākāt intensīvi strādāt smalkajā plānā. Jūs iepriecina daba, pie tam, šis prieks plūst pāri malām. Jūs sākat saprast visas Zemes dzīves atbildes sveicienu. Un priekš tā nevajag gaišredzības un gaišdzirdēšanas. Ja jau jums attīstītas daudzdimensionālas spējas, tad jūsu dzīves pasaule kļūst spilgti-bagāta. Jūs saprotaties ar citām pasaulēm, kur nāves nav; cilvēki mirdz jaunībā neatkarīgi no tā, kā viņi gribētu ārēji izskatīties. Jūs pārliecinoši iepludiniet savu dzīvi viņu nemirstības dzīvē. Šo līmeni izsekot un nofiksēt ļoti viegli.
Un, beidzot, ļoti viegli var sasniegt piekto līmeni. Kas tas par līmeni, pēc kura, kā Es pastiprinu, stabilizēsies jaunības stāvoklis? Šajā līmenī jau notiks galvenā un nopietnā gēnu pārveidošanās, kuru sākumā jūs varat nesajust, bet atbilstoši to attīstībai un nostiprinātībai Genomā, tie noteikti liks manīt arī ārējās parādības. Un atkal, es ar to domāju ne tikai ārējo, fiziskā ķermeņa tēla izmaiņas. Saprotiet, ka ārējās izpausmes - tie arī jūsu dvēseles stāvokļi, visiem pamanāmi; tas līdzsvara un harmonijas stāvoklis; tā - absolūta nekonfliktēšana ar apkārtējo pasauli; beidzot, tā ne fiziska nepieciešamība lidojumiem. Atšifrēšu šo izpratni, lai tā jūs nemulsinātu. Jums jau pazīstamas paplašinātības jūtas, kad jūs sajūtiet vai savas Sakrālās Sirds, vai sava fiziskā ķermeņa, vai visu ķermeņu paplašinātību. Jums var iegribēties lidot uz Gaismu, zvaigznēm. Sauli. Apskaut visu Zemes pasauli, bet, varbūt arī, visu bezgalīgo Kosmosu. Šīs sajūtas, vēlēšanās un reāli īstenjamās darbības, tieši saistītas ar visu jūsu garīgi-materiālo struktūru jaunību, par kuras sarežģītību jums vēl maz zināms. Tas tieši saistīts ar Kosmosa bezgalības un visa viņā bezgalības apzināšanos. Šo līmeni mēs uzskatām par stabilu jaunības izpausmes līmeni, tādēļ ka Bezgalības sajūtas un apzināšanās ne ar prātu, bet visu jūsu struktūru, ir izeja uz nemirstību, kas atspoguļojas arī uz visiem ķermeņiem, un jūsu dzīves veidu, un jūsu apkārtni.
Piektais līmenis ne tik vienkāršs, tādēļ uz to tiekties nepieciešams īpaši rūpīgi. Nedomājiet, ka vienreiz ar apziņu aiztraucies Kosmosā jūs jau sasniedzāt šo līmeni. Pēc tā īstenošanas, jūs kļūstat absolūt cita būtne. Saņemto jauno stāvokli jūs jau vairs nekad, ne ar ko nesajauksiet. Es ceru, ka drīz parādīsies cilvēki, kuri varēs noraksturot savu tādu stāvokli un paskaidrot citiem tā sasniegšanas paņēmienus. Bet ceļš viens - pārliecinoši sākt ar PIRMO LĪMENI!
Ja cilvēks varētu kļūt tūliņ neizmērojami jauns, tad no viņa puses arī nevajadzētu nekādas piepūles. Taču viss jāsasniedz ar savu darbu. Tādēļ, pat iepriekš minēto piecu pakāpienu iziešana priekš jaunības piektā līmeņa sasniegšanas, nenotiks patstāvīgi. Teikts taču "pacietība un darbs visu pārvarēs". Iesākumā - pilnīga savas apziņas pārorientēšana un jaunības apstiprināšana. Bet pēc tam, bez šaubām, nepieciešams veikt visus nepieciešamos soļus, par kuriem es iepriekš teicu. Tādēļ nav nepieciešams daudz un ilgi skatīties spogulī un atzīmēt sava fiziskā ķermeņa redzamās izmaiņas. Par to vispār nevajag domāt. Jaunība pieņemas spēkā jūsu iekšķīgajā gēnu aparātā. Tādēļ jums pret to jāizturas zinoši. Un jāsaprot, kādā veidā notiek šie procesi, pie kā tie novedīs. Jūs varat palikt vecajās pozīcijās un pat lēnām un skaisti novecot fiziskajā ķermenī. Taču, tomēr, atjaunināties, pārveidojot savu Genomu. Jūs vara piekrist pat pārejas ceļam, atstājot fizisko ķermeni, bet, tomēr iestrādāt visas neieciešamās izmaiņas gēnu līmenī. kuru izmantošanu pārnest nākošajā iemiesojumā. Bet jūs varat izvēlēties arī trešo ceļu - augupcelšanas ceļu, par kuru mēs pastāvīgi runājam. Ar fizisko ķermeni, vai bez tā. "Bet priekš kam tur jaunība? - Jautāsiet jūs. - Augšupcelties var arī bez visiem šiem pārkārtojumiem". Un, lūk, šeit es sākšu jums stāstīt kaut ko jaunu par augšupcelšanu.
Mani dārgie! Izskatīsim divus augšupceļšanas variantus - ar izietu atjaunināšanās ceļu un bez tā. Visspīdošākā, protams, kļūs augšupcelšana jaunības stāvoklī. Vēlreiz runāju par to, ka atšķirsim jaunības neapšaubāmu stāvokli no atjaunināšanās procesa, kas var būt vai nebūt; vai noritēt ar dažādu ātrumu pat vienam cilvēkam. Es jūs gribētu iepazīstināt ar kādu jaunu informāciju par augšupcelšanas procesu vai nu atjaunināšanās, vai jaunības stāvoklī.
Taču iesākumā - daži vārdi par pirmo variantu. Protams, es nenoliedzu agrāk teikto, ka iespējama augšupcelšana ar fizisko ķermeni un bez izieta atjaunināšanās procesa. Tādi atsevišķi gadījumi ir, būs vairāk. Un jums pareizi bija paziņots no Reabilitācijas Centra piektajā dimensijā, ka priekš tādiem cilvēkiem tiek izstrādātas speciālas reabilitācijas programmas. Tādēļ es neapstāšos sīkāk pie tā, kādas grūtības tas rada pārejot uz 5-to dimensiju. Galvenais šķērslis tādu cilvēku iekļaušanai smalkā plāna daudzdimensionālajā dzīvē ir tas, ka viņu četrdimensiju un citi ķermeņi nebija pat mazliet pavirzīti uz jaunās gēnu transmutācijas pusi. Bet šīs gēnu pārkārtošanas dod iespēju cilvēkam, parejošam 5-jā dimensijā, momenetāni kļūt aktīvam sabiedrības loceklim. Šīs gēnu transmutācijas sevišķi nepieciešamas priekš smalkā plāna. Jums jāpierod pie tā, ka visi pārkārtojumu procesi,kurus jūs atļaujaties, ir daudzdimensionāli procesi. Un tie, visdrīzāk, nepieciešami priekš jūsu nākotnes dzīves, kaut arī izdaiļos jūsu dzīvi četrdimensionalitātē. Visbiežāk cilvēki, neīstenojuši atjaunināšanos, nepiemērojušies dzīvei piecdimensionalitātē, no jauna aiziet uz iemiesošanos 4-jā dimensijā.
Tagad pāriešu pie gadījuma, kad cilvēks augšupcēlies ķermenī, dzīves laikā četrdimesijās rūpējās par sava ķermeņa atjaunināšanu. Un visām šīm viņa darbībām varēja būt dažādi raksturi. Taču viņš pieņēma atjaunināšanās procesu, viņš to gribēja, pieļāva tā norisi ar kaut kādu ātrumu. Kad jūs pieļaujat tādu procesa norisi, tad jūsu daudzdimensionālais organisms, tomēr patstāvīgi, kaut kādā mērā, veic nepieciešamās pārslēgšanās. Un augšupceltajam cilvēkam ir jau noteiktas tāda darba sekas. Viņam vieglāk iziet adaptāciju 5-ās dimensijas Reabilitācijas Centra apstākļos, viņš vieglāk un ātrāk iziet dzīvē, jaunos apstākļos. Taču šie cilvēki ne vienmēr nokļūst apstākļos no kuriem nevajag iet uz jaunu iemiesošanos. Dažreiz nākas atgriezties četrdimensionalitātē. Tas ne likums, taču tādi gadījumi pilnībā iespējami un tas saistīts ar organisma (visu ķermeņu kompleksa, saistību vienā ģenētiskā struktūrā) negatavību dzīvei jaunos apstākļos. Tagad mēs pieļaujam tādu nesagatavotu cilvēku ilgstošu reabilitāciju, taču tie pagaidām atsevišķi gadījumi. Pie masu augšupcelšanas - tas nevēlams variants.
Trešais variants - augšupcelšana jaunības stāvoklī. Ar ko šis stāvoklis atšķiras no tikko izskatītā? Šajā gadījumā cilvēks dzīvoja un dzīvo JAUNS. Visi gēnu pārkārtošanas procesi norit vētraini, attīstoties uz šo procesu uztveres prieka bāzes. Cilvēks apzināti atbalsta jaunības stāvokli. Un viņa iekšienē nobriest jaunais cilvēks, kurš pēc augšupcelšanas momentāni uzplaukst brīnišķīgā jaunības ziedā un pilnībā. Tādiem cilvēkiem reabilitācija minimāla. Viņiem palīdz tikai nomierināties un pieņemt jauno dzīvi un jauno stāvokli. Tie jaunie ķermeņi kuri izveidojas cilvēkam, ja četrdimensijās viņš dzīvo jaunības stāvoklī, tūliņ sāk funkcionēt un ļauj sākt pilnvērtīgu dzīvi. Starpība ar iepriekšējiem variantiem milzīga. Un jums tas jāsaprot. Atgriešanās četrdimensionalitātē tādiem cilvēkiem būtiski neeksistē. Izņēmums tie, kuri labprātīgi vēlas atgriezties priekš evolucionārās misijas izpildīšanas. Un dotais gadījums brīnišķīgs vēl ar to, ka cilvēki saglabā mobīlus sakarus ar četrdimensioalitātes pasauli. Kā to saprast vai uztvert? Tas ne vienkārši mentāls vai dvēselisks sakars. Tas sakars bāzējas uz divu dimensiju savienošnu, ko pieļuj tieši jaunais Genoma stāvoklis, nodrošinošs divu dimensiju uztveri. Pie tam, protams, cilvēks sāk dzīvot piektās dimensijas dzīvi. Iespējams, jums tagad to grūti saprast. Taču tiem, kuri apgūst pārvietošanos pa dimensijām ķemeņos, izdodas jau tagad nofiksēt savu klātbūtni uzreiz divās dimensijās. Pieraduma vēl pie tā nav un liekas, ka pārvietošanās nenotiek.Tomēr, savas uztveres treniņam var sasniegt apzināšanos izejot dimensijas ar ķermeni, bet ne vienkārši pārvietojot apziņas fokusu.
Novērtēsim atjaunināšanās procesa un jaunības stāvokļu nozīmi, par kuriem es runāju. Gan viens, gan otrs pievilcīgi un evolucionāri. Par šo stāvokļu atšķirību es jau teicu. Tagad vajag saprast gēnu līmenī, kur gan viena ceļa atšķirība no otra? Par to tagad pastāstīšu. Un vispār, jāzina, ka tagad iespējami vairāki gēnu pārkātošanas ceļi, bet ne tikai kaut kāds viens. Mēs runājam par Daudzdimensionālo Apvienoto Genomu, un tā - jūsu nākotne. Taču ceļš uz to, ne tik viegls, ne īss, kā dažiem šķiet. Tas vēl jārada. Tas atrodas radīšanas procesā. Bet gēnu pārveidošana, kā atsevišķi sagatavošanas etapi jaunā Genoma pieņemšanai, notiek. Un, kā es paziņoju, tādi ceļi vairāki. Priekš atjaunināšanās, galvenokārt, tagad izmanto daudzdimensionālā magnētiskā DNS aktivāciju, par kuru jums stāstīja Krajons (Viņš to noauca DNS priekš pietiekami atvieglotas saprašanas. Mēs izmantosim jēdzienu "Genoms") Šie 12, bet precīzāk, 13 Slāņi/Слоёв tagad aktivizējas arvien vairāk un vairāk. Un tie, kuri jau palaida šo aktivāciju, faktiski ieslēdza atjaunināšanās procesu visos savos ķermeņos. Tagad šis process pieņemas spēkā, taču, pie tam, notiek neparasti nozīmīgas korekcijas, par kurām jums nebija zināms tanī laikā, kad Krajons (bet aiz viņa arī citi autori) pastāstīja mums par Genoma aktivizēšanas iespējām. Tātad, pastāstīšu, kas tad tagad notiek ar Genomu tiem, kuri aizgāja pa atjaunināšanās ceļu.

Par to turpinājumā nākošreiz.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 6(18) 2014. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala Elektroniskā adrese: http://world-channeling.com/, Rīgā Žurnālu var iegādāties zvanot pa tālruni 29613296.
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots;ucoz.ru/12.02.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 12.02.2015. 

Skatījumu skaits: 714 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: