Galvenie » 2015 » Februāris » 13 » JAUNĪBA UN NEMIRSTĪBA (2):
14:29
JAUNĪBA UN NEMIRSTĪBA (2):

JAUNĪBA UN NEMIRSTĪBA (2):
EVOLŪCIJAS JAUNĀS IESPĒJAS

SEN-ŽERMENA SKOLA "VESELUMA IEMANTOŠANA" (Rīga, Latvija)

SEN-ŽERMENS
caur Marinu Shults, Latvija.
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(18) 2014., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.02.2015.

Turpinājums. Iesākums: http://spekavots.ucoz.ru/news/jauniba_un_nemirstiba/2015-02-12-1363

Jūsu Genoma, agrāk "gulošo " daudzdimensionālo slāņu aktivācijas ceļš, katram cilvēkam atkarīgs no vairākiem faktoriem.
1. No apziņas līmeņa
2. No to jauno zināšanu apgūšanas daudzuma, kas tagad bagātīgi tiek dotas cilvēcei.
3. No šo zināšanu faktiskās izmantošanas līmeņa
4. No pieņemtā lēmuma - palikt četrdimensionalitātē, augšupcelties, no jauna iemiesoties, no evolucionārās attīstības cita varianta izvēles.
5. No aktivitātes planetāros darbos, Gaismas Ģimenes vadītos.
.Jūs varējāt savā laikā veikt Genoma aktivāciju pēc piedāvātām dažādām metodēm, bet tālāk neko nedarīt. Un šis process, visticamāk, varēja apstāties. Tomēr, pie aktīvas gaismas darbu izpildīšanas, bieži mēdz būt, ka pagaidām neaizskartajā Genoma daļā, aktivācija notiek spontāni, uzņemot sevī visus tos jaunos gaismas veidojumus, kurus jūs paši izejat, izpildot dažāda veida gaismas darbus. Jebkurā gadījumā, visas šīs darbības noved pie atjaunināšanās procesu izraisīšanās/aktivizēšanās, pat ja jūs nevirzat speciālu nodomu.
Kas tad tieši notiek Genomā? Gēnu veidojums, principā, nepieļauj svešādu/чужеродной informāciju bez kontroles no jūsu Augstākā "Es" puses. Pie augstāk norādītās, pirmām kārtām sākas pastiprināts jūsu kontakts ar Augstāko "Es", bet no Viņa, kā tas arī sagaidāms, sāk pienākt atļauja ieslēgšanai jūsu Genomā jaunas informācijas paketes, pēc kā pats Augstākais "Es" sāk aktīvi iesaistīties jūsu Genoma pārkārtošanas procesos (vai korekcijās). Un visi svarīgie veidojumi/построения, saistīti ar jūsu sarežģītās struktūras (ķermeņu) izmaiņām sāk ieslēgties jūsu Genomā kā jaunas komandas, kodi, tā darbības izmainīšanai. Kad jūs sākat sava Augstākā "Es" vadībā iet viengabalainības iemantošanas ceļu, tad sākas to slāņu aktivācija, kuri glabā jums nepieciešamo informāciju. Un tad jums sākas vienošanās process vai ar savām fragmentārām būtnēm, vai ar jūsu fizisko un garīgo dzimtu pārstāvjiem. Caur agrāk gulošu Genoma slāņu aktivāciju, aktivizējas arī Dievišķie Aspekti. Ja jūs atcerēsieties Dievišķo Aspektu nosaukumus un būtību, tad redzēsiet kaut kādu līdzību ar Genoma Slāņu nozīmi. Tādā veidā pakāpeniski atveras tā potenciāla slēdži, kas jums tagad nepieciešami savas Dievišķības un viengabalainības/целостности atgriešanai. Un visi šie procesi neagriezeniski saistīti ar Pirmā Slāņa izmaiņām, kas ir slānis, atbildošs par jūsu fizisko ķermeni un fizisko eksistēšanu. Katrs aktivizējies Slānis momentā veic atverošās informācijas projekciju uz fizisko Slāni un emocionālo (otro). Bez tā nekādi neiztikt. Un izmaiņas, jums tik ļoti vēlamas, sāk izpausties fiziskajā ķermenī. Taču vienlaicīgi, šī projekcija dod jums pilnīgi jaunu skatu uz apkārtējo īstenību un savu atrašanos viņā.
Šie procesi var noritēt ar dažādu ātrumu. Var paātrināties un var arī apklust. Un tikai no jums atkarīgs, kā jūs tos sāksiet atbalstīt/uzturēt. Var mirklīgi saraut visus sasniegtos rezultātus, krasi izmainot savu viedokli kādā svarīgā, principiālā, garīgā jautājumā un slēgt sākušos procesus. Var neticēt šīs akcijas realitātei un palaistajam atjaunināšanās procesam un ar to pašu, nedot tam attīstības iespēju. Bez tam, jums svarīgi zināt, kā notiek informācijas pārnešana Genomā, kad atjaunināšanās process jau palaists.
Informatīvās plūsmas Genomā izcieš noteiktu apstrādi no tā galvenā Slāņa puses, kuru mēs nosaucam "Pats Dievs". Jā, šis Slānis ne vienmēr darbojas uz pilnu jaudu, taču, dodot iespēju vienu reizi savam Augstākajam "Es" apzināties savu Dievišķo izcelšanos, pieņemot savā Sakrālajā Sirdī Dievišķo ES ESMU KLĀTBŪTNE, kā pamatu savai eksistēšanai, jūs šim Slānims piešķirat nebijušu aktivitāti. Pārējie Slāņi var pat vēl nebūt aktivizēti, vai vēl tikai uzņemt aktivizēšanos, bet 12-ais Slānis jau sāk vadīt informācijas plūsmas, kas kopumā nosaka Genoma darbu. Tādēļ, tiklīdz jūs sākat Genoma aktivāciju un apzināti palaižat atjaunināšanās procesu, 12-ais slānis sāk šo nodomu īstenot. Tas sāk regulēt pārējo Slāņu aktivāciju. Kā jūs paši saprotat, pirmais aktivāciju sāk 6-ais Slānis, t.i., jūsu sakarus ar Augstāko "Es". Jāsaka jums, ka, neskatoties uz Dievišķā slāņa agrāku aktivāciju, jūs nevarat ar viņu iziet kontaktos. Šī saikne, vienalga, nodibinās caur Augstāko "Es". Un, jo dziļāks kontakts jums ar Viņu, jo skaidrāk jūs viņu dzirdat, jo pārliecinošāk ieejat Viņa kontrolē savā dzīvē un vairāk aktivizējas 12-ais Slānis. Tā arī notiek visu jūsu Genoma agrāk neskarto daļu pakāpeniska aktivācija.
Kādi Slāņi pamostas pirmie (izņemot Augstākā "Es" Slāni)? Iesākumā izveidojas kāda Slāņu savienība/союз, atbildoša par jūsu dziļāko atmiņu. Šeit - jūsu iepriekšējie iemiesojumi, jūsu uzkrātā pieredze; un civilizāciju pieredze, kurās jūs dzīvojāt. Taču pirmie pamostas 4-ais, 5-ais Slānis. Tieši tie sāk cilvēka apzināšanās mērķus uz Zemes. Tieši šie divi Slāņi saista jūs, pirmām kārtām, ar jūsu Kristālu "Radīšanas Alā/Пещере". Un jūs sākat apzināties savu "Es" kā īpašu būtni, priekš kaut kā esošu uz šīs planētas. Un tālāk seko nākošie Slāņi. Tie var aktivizēties dažādā kārtībā un dažādos savienojumos. Tādēļ katram cilvēkam evolucionārie ģenētiskie procesi nelīdzinās cita cilvēka analoģiskiem procesiem. To vajag saprast pareizi. Procesi, kas saistīti ar daudzdimensionālā Genoma attīstību, kā jau es teicu, var palēnināties, ja jūs neprogresējiet to pieņemšanā/приятии. No otras puses, jūs varat tos apzināti paātrināt un tad jūs paši pakāpeniski sākat šos procesus turēt savās rokās. Un jūsu atjaunināšanās sāk pakāpeniski pieņemties spēkā.
Protams, tagad uz planētas eksistē milzums šķēršļu priekš mierīgas, mums analizējamo procesu norises. No vienas puses, ir daudz faktoru, labvēlīgi ietekmējošu Genoma pārmaiņas. Pašas planetārās evolūcijas procesu paātrinājumi, pat pārsniedzoši to pārmaiņu ātrumus, kurus var uztvert cilvēks. Tas jums jāatceras. No otras puses, ir vēl daudz destruktīvu enerģiju, notikumu, elementu, kas atklāti traucē, bet dažreiz pat aprauj palaisto atjaunināšanos. Un vēl saprotiet, ka fiziskā ķermeņa atjaunināšana - tas ne pašmērķis. Jūs palaižat gēnisko pārveidošanos priekš formēšanas no savas garīgās būtnes jaunās Rases cilvēku, bet šī jaunā Rase - daudzdimensionāla Rase, tādēļ jūsu pārkārtošanās ir sagatavošanās, tanī skaitā, jaunai dzīvei starptelpiskos/пространственных apstākļos.
Jaunība...Ar ko tā atšķiras no atjaunināšanās procesa, ja arī tā, principā, noved pie jaunības stāvokļa? Jautājums pareizs, taču runāju es par dažādu jaunību. Vienkārši vārdu izvēle mums ierobežota priekš jaunības jaunā stāvokļa apzīmēšanas. Tādēļ, pagaidām, runāšu par jaunību, kuru sasniegt var, praktiski, momentāni. Viss tas izklausās fantāzija, taču dotajā laikā, īstenībā, priekš šīs fantastiskās iespējas realizēšanas radīti visi nepieciešamie apstākļi.
Un, tātad, es jūs no jauna atgriežu pie tā, ka jaunību var savos "Es" realizēt ātri un dzīvot, un radīt, un pāriet piecdimensiju pasaulē noturīgas jaunības stāvoklī. Kā gan mums pareizi noraksturot šo jauno stāvokli, lai jums būtu saprotams, par ko es ar jums runāju? Šis jaunības stāvoklis pa tiešo saistīts ar jūsu spēju pieņemt visu jūsu ķermeņu celtniecības/строения jaunu shēmu, ieskaitot visus to formuveidošanas/формообразования, funkcionēšanas procesus. Pie tam, šeit mēs runājam ne par jums eksistējošo gēnu aparāta sistēmu, bet par tādas ģenētikas paātrinātu tapšanu, ar kuru jums nav nepieciešams taisīt nekādus pārkārtošanās procesus vai palaist lēnu vai ātru atjaunināšanos. Šķiet, es jūs pārsteidzu arvien vairāk. Un ne veltīgi. Tādēļ, ka šo iespēju mēs jums agrāk neatklājām. Viss, ko es jums augstāk stāstīju par jaunību un jaunības līmeņiem, paliek spēkā. Neapšaubāmi. Taču tagad es gribētu līdz jums aiznest šo jauno informāciju pēc iespējas pieņemamākā izklāstā, lai jūs saprastu, ka runāju par jaunu iespēju un par jaunu izveidojošos parādību visā planētārās līdzsabiedrības dzīvē.
Dārgie draugi! Tagad pienāca laiks dzīves nodrošināšanas starpgalaktiskai sadarbībai, dzīves pagarināšanas un praktiskas nemirstības jautājumos. Jums jau šis tas zināms par Ponokteona civilizāciju. Tehnogēno civilizāciju. Taču viņi, pateicoties savai augsti attīstītai zinātnei, spēja praktiski nodrošināt savu ķermeņu nemirstību. Jums arī zināms, ka viņi ilgu laiku dzīvoja atšķirtībā no savas Dievišķās Būtības; savulaik, speciāli nosakot tādu attīstības ceļu savai civilizācijai. Bet nemirstība viņus noveda pie stupceļa varianta, kad nav jēgas pēcnācējiem, un, pie visiem viņu sasniegumiem, izzūd prieks par ķermeņu nemirstību; eksistēšana kļūst bezjēdzīga. Pie būtiskām evolucionārām izmaiņām, notikušām uz Zemes, viņi pazaudēja saikni ar Ģenētisko Modifikatoru, barojošu viņu nemirstību tūkstošiem gadu garumā. Mēs, kopā ar jums gājām pretim civilizācijai, atjaunojot viņu pieslēgšanos Ģenētiskajam Modifikatoram - bet jau uz otrā evolucionārās attīstības līmeņa. No vienas puses mēs glābām dzīvi lielai civilizācijai. No otras puses, pēc vienošanās starp zemiešiem un Ponokteoniem, Zeme saņēma iespēju izmantot viņu sasniegumus nemirstībā. Un viņi savu vārdu turēja. Viņi nodeva priekš zemiešiem nepieciešamās ģenētiskās energoinformācijas paketes, praktiskas nemirstības nodrošināšanai, mūžīgo jaunību tieši priekš fiziskiem un citiem četrdimensiju ķermeņiem. Bez tam, kopīgie evolucionārie pārveidojumi noveda pie tā, ka tagad gan cilvēcei, gan citām Zemes dzīvības formām parādījās iespēja vienmomentīgi saņemt tādu Genoma izmainīšanos, kas tūliņ nodrošina jaunības stāvokli ne vienkārši fiziskā ķermeņa, bet visa ķermeņu kompleksa. Bet galvenais, pie tā var saņemt precīzu pastāvīgas atjaunošanās mehānismu, automātiskā režīmā, visu funkcionējošo orgānu, sistēmu, audu, ar dzīves nodrošināšanas pilnveidošanas procesu, atkarībā no jauniem sasniegumiem gēnu pārveidošanas jomā. Šāda mehanisma jūsu Genoma darbībā pagaidām nav. Ir kaut kas līdzīgs, ieslēdzošs atjaunināšanās periodiskus procesus, taču arī tas darbojas tikai dažas desmitgades. Bet "mūžīgās jaunības" mehanisma jums nav. Tagad mēs to varam saņemt. Taču tiksim skaidrībā par dažiem šīs iespējas principiāliem momentiem.
Sākšu ar to, ka uz doto momentu planetārais Gēnu Modifikators jau satur visas nepieciešamās programmas. Tas nozīmē, ka visa informācija jau gatava izmantošanai. Tā attiecas uz tām Zemes dzīvības formām, kurām paredzēta. Ne tikai priekš cilvēces, bet arī cietiem veidiem, dzīvojošiem jums blakus uz Zemes, par kuriem jūs varat pat nezināt. Taču pagaidām runājam par cilvēkiem.
Un tātad, visa informācija, kā vienojušies, Ponokteona pārstāju nodota planētas Zeme Gēnu Modifikatorā. Kā to iedarbināt un saņemt vēlamo jaunību? Un kā šis process saistīts ar Daudzdimensionālā Apvienotā Genoma radīšanu? Un kas tiek prasīts no tiem, kuri vēlēsies izmantot šo iespēju? Bet šo lēmumu nāksies pieņemt katram Zemes cilvēkam. Iesākumā, dabīgi, tiem, kuri sāks apzināti izzināt šo jautājumu un iespēju. Ponokteonu nodotā informācijā, - tas ne jauns Gēns, bet tikai MĀKSLĪGI RADĪTS nemirstības gēns. Tas radīts ar daudzdimensionālās gēnu inženērijas palīdzību. Bet lai tas jūs nemulsina. Viss jūsu Genoms radīts, kā tagad runā, gēnu inženērijas ceļā. Tikai jautājums: kurš un kad? Tas neparādījās nevadāmu bioloģisku mutāciju rezultātā. Un jūs jau zinat par dažām civilizācijām, kuras ieguldīja savas zināšanas un gēnus cilvēciskā Genoma radīšanā. Un visi ierobežojumi, kādi piemīt jūsu Genomam, bija tādā paša ceļā radīti, lai nodrošinātu jums Dualitātes Eksperimenta izpildīšanu un ilgstošu attīstību blīvas, zemu vibrāciju matērijas apstākļos. Tagad pienāca laiks ierobežojumus noņemt. Un mēs jūs par to informējam, ka variants aiziešanai no ierobežojumiem - nav viens vienīgais. Tagad es paziņošu par vienu no tiem, kas kļuva pieejams, sākot ar 2013. gadu.
Mani dārgie! Es vēlreiz runāju par to, ka tā, pagaidām, potenciāla iespēja. Neviens ar varu un bez jūsu ziņas/ведомо, bet, jo vairāk, bez jūsu Augstāko "Es" ziņas, nesāks jūsos ieviest jaunas programmas un korekcijas. Bet jūs, pieņemot savu lēmumu, kopā ar Augstāko "Es" varat reāli izmantot šo iespēju.
Ar ko Genoma transformācijas process, ar tehnoloģiju palīdzību, nodotu no Ponokteona civilizācijām, atšķiras no tā atjaunināšanās procesa, par kuru es stāstīju augstāk? Atšķiras principiāli. Pirmkārt, šeit iesākumā runa ir par dažām korekcijām jūsu Genomā. Pilnu, momentānu visu novecošanas un miršanas mehānismu, kā arī hronisku saslimšanu mehānismu atslēgšanu, lai kādi būtu to izraisīšanās iemesli. Otrkārt, fiziskā un citu ķermeņu jaunības automātiskās uzturēšanas process, sāk funkcionēt tūliņ, bez kavēšanās. Pie tam, jūs varat neizsekot šī procesa ārējās parādības uz fiziskā ķermeņa, bet pamanīt jūsu ķermeņa progresējošo veselību varēsiet noteikti. Bez tam, jums ieslēgsies iekšķīgais mehānisms jaunpiedzimuša cilvēka pilnām sajūtām. Kas tas ir un ko tad var sajust? Šī stāvokļa galvenā īpatnība tā, ka cilvēks pastāvīgi sajūt savu "Es", kā no jauna dzimušu. Šīs jūtas vai sajūtas ne ar ko nevar sajaukt. Un tas cilvēkam dod pārliecību par savu nākotni, esamības prieku un piepilda sirdi ar dzirksteļojošu nemirstības enerģiju. Lūk, šeit arī jāizdara apstāšanās. Kad jūs ejat atjaunināšanās ceļu, tad šīs enerģijas jums nav, kaut arī var sasniegt noteiktu atjaunināšanās pakāpi. Pat augstākās dimensijās cilvēki, kaut arī jauni, taču vēl nav apveltīti ar pilnīgu nemirstību. Tagad arī priekš viņiem atklājas jaunas iespējas.
Jautāsiet: vai nenonāksim arī tādā strupceļā kā Ponokteona civilizācija? Un vai ne priekš tā nodeva mums nemirstības gēnu, lai novestu Planētas Zeme civilizāciju "uz nav" un paši nomitinātos uz viņas? Taču jums skaidri jāsaprot, ka tas neiespējami! Jūs atgriežaties pie savas Dievišķības un viengabalaianības un tieši tas jums neļaus nonākt tajā strupceļā kurā izrādījās Ponokteona civilizācija. Bez tam, JŪSU CEĻŠ - TAS CEĻŠ JAUNAI, JŪSU TEHNOGĒNĀS CIVILIZĀCIJAS SASNIEGUMU AR GARĪGO CIVILIZĀCIJU, PRINCIPIĀLI JAUNAI APVIENĪBAI. Tieši tagad jums stāv priekšā uzdevums Jaunas cilvēku Rases radīšanai - Garīga Cilvēka, bagātināta ar tehnogēnās attīstības pieredzi. Nekas nebūs vienkārši iznīcināts vai aizmirsts. Taču viss ies kopējam, visas planetārās dzīves labumam. Arī cilvēka garīgās spējas, kas tagad pieņemas spēkā, būs ķīla tam, ka vairāk nekad tehniskie sasniegumi netiks izmantoti planetārās dzīves kaitējumam un, protams, pašas cilvēces. Un bērnu dzimstība nebūs atcelta, bet pāries uz jaunu principiālu likumsakarību. Bet tā jau - atsevišķa tēma sarunai.
Mani dārgie! Tagad šīs principiālās izmaiņas pieļaujamas priekš tiem cilvēkiem, kuri tās pieņem ar savu apziņu. Priekš tiem jau, kuri nepieņem vai nezina par tām, nekas netiks piespiedu īstenots. Bet ja jaunās gēnu izmaiņas pieņēmušo skaits pārsniegs noteiktu daudzumu, tad sāks darboties likums, kāds jūsu pasaulē saucas "simtā pērtiķa likums", tas ir, sāksies vispārējs process. Pie tam, runāju atkal, ka iespējami vairāki atjaunināšanās un jūsu Genoma pārveidošanas varianti.
Kā viss tikko teiktais attiecas/соотносится uz tiem jaunības līmeņiem par kuriem es stāstīju augstāk? Ļoti vienkārši. Jūs kļūsiet to liecinieki, novērotāji un dalībnieki. Viss jādara apzināti. Jautājums var būt par trešo līmeni, taču arī šeit viss vienkārši un pareizi. Jūs jau palaidāt daudzus procesus, jūs sagatavojošus nemirstības pieņemšanai caur Gēnu Modifikatoru. Un pat ja daudzi aktivāciju darbi bija jūsu izpildīti līdz pārrunām ar Ponokteona pārstāvjiem, tad tas arī tika ņemts vērā jūsu Genoma kopējā planetārā pārkārtošanā. No vienas puses jūs visas šīs izpildītās darbības varat uzskatīt kā garantiju atjaunināšanās procesam; no otras puses, tos var izmantot sagatavošanās lomai priekš gēniskās pamata transformācijas jaunības stāvoklim. Es vienkārši teicu par to, lai jūs šos visus darbus fiksētu un atcerētos par jūsu svarīgajiem evolucionārajiem soļiem. Bet tad, kad būs iziets 5-ais līmenis, jums vairs negribēsies izsekot šī procesa sīkumus.
Pieņemt lēmumu par gēnu pārveidošanas iespējām un jaunības stāvokļa saņemšanu, jums nepieciešams kopīgi ar savu Augstāko "Es". Protams, jūs varat izpaust arī Nodomu, taču tikai Nodoma būs par maz šī procesa palaišanai. Un tādēļ mēs šo tēmu vēl attīstīsim un vadīsim jūs uz jaunās evolucionārās iespējas izmantošanu.
Dārgie draugi! Mans stātījums nav izsmeļoša informācija jautājumā par momentānu jaunības iemantošanas procesu. Es saprotu, ka daži būs norūpējušies, daži vīlušies; gribas - ātri un uz visiem laikiem. Taču ir daži momenti jūsu apziņas nobriešanai priekš jaunā evolucionārā procesa iedarbināšanas. Ir arī daži šķēršļi, pie tam, diezgan daudziem cilvēkiem. Praktiskai nemirstībai gatavi pavisam nedaudzi, un jums tas jāsaprot. tādēļ mēs tikai sākam informāciju par šo tēmu dot. Ir par ko padomāt. Un pirmo jautājumu uzdodiet tādu: " Bet priekš kam man vajadzīga nemirstība?" Un nedomājiet, ka šis jautājums - dīks/tukšs! Nē! Iesākumā vajag zināt, ko jūs iesāksiet ar savu nemirstību...
Ar to es no jums atvados. Ceru uz nopietnām pārdomām no jūsu puses un mūsu saziņas turpinājumu par šo tēmu.
Ar mīlestību pie nemirstīgajiem,
SEN-ŽERMENS
.
2014. gada 16.04.

Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духгвные сообщения" № 6(18) 2014. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala elektorniskā adrese: http://world-channeling.com/, Rīgā žurnālu var iegādāties zvanot pa tālruni: 29613296.
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/13.02.2015., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 13.02.2015. 

Skatījumu skaits: 791 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: