Galvenie » 2014 » Janvāris » 15 » *(JD) "Vērtības!"
07:49
*(JD) "Vērtības!"
*(JD) "Vērtības!"

Atmiņu redzējums - arī vērtība liela! Un proti, atceros labi, kad bērnībā, vecākiem iedeva zemi jaunsaimniecībai, lai sešubērnu ģimene sev iztiku sarūpētu. Un tad liela vērtība bija - zirdziņš! Atceros, staltu zirgu mums mammītes māsas ģimene uzdāvināja. Viņu mīlulis kļuva nu mūsu lolojums, jo varējām visus smagos darbus kopībā paveikt.

Nu un tagad padomāsim: kas ar mums notiek? Debesu Tēvs Absolūts, mūsu Planētas Svētā Krievzeme Augstākais Vadītājs mums uzticējis un izkārtojis Jaunus Planetārus dzīvošanas apstākļus. Mums tiek saglabātas Brīvās Gribas Tiesības lemt personīgi savu likteni. Mums tiek Zināšanas, par Paulsēkas uzbūvi un cilvēka vietu Mūžībā, Dāvātas kopš 2004. gada. Mums ir nodibināta un izveidota Radītāja Kustība, pamatā ar "300 spartiešiem" - Dieva aktīvistiem, LīdzRadītājiem. To visu Mēs varam uzzināt Internetā, atverot vietni: http://www.otkroveniya.ru/ ОТКРОВЕНИЯ людям нового века. Эта книга продиктована Высшим Космическим Разумом избранному Им Человеку в России. /ATKLĀSMES jaunā laikmeta cilvēkiem. Šī Grāmata Augstākā Kosmiskā Saprāta nodiktēta Viņa izraudzītam Cilvēkam Krievijā/.

Mums Tēvs Absolūts Katram dāvā Izvēles Brīvību: pieņemt vai nepieņemt Viņu - Radītāju savā personīgajā sirdstelpā, lai līdzsadarbībā ar Viņu, Debess, Zemes un arī cilvēka Radītāju, Mēs Visi Kopīgi veidotu Personīgo dzīvi Nākotnei Kopsadarbībā ar Tuviniekiem, Līdzcilvēkiem, Sabiedrību!

Lūk, šeit tad izvirzas līdz šim nebijusi Vērtība - Ķermenītis. Jā, Ķermenītis katram personīgais, kurā miesas Būtnei Gara Templi iekārtot SirdsApziņas mājoklī. Kā to darīt? Kā to veikt? Uzklausīsim Padomus (1), Zināšanas meklēsim, tas mums, ļaudīm skolotiem, traucēklis vairs nevar būt. Mēs jau zinām: lasītprasme arī Vērtība ir liela.

Vēl no savas pieredzītes varu teikt, ka Mums ar DebesTēvu-Radītāju (2) sadarbība veiksmīga, jo es cenšos ievērot, ka ķermenītī jāieklausās (3), tā ir Vērtība. Un kā viss tas risinās, to jau arī varam izlasīt Interneta saitā: http://spekavots.ucoz.ru/ . Vietne šī, Spēkavota saits, arī Viņa Gara Gudrā Vadībā un Spēkā radīta, jo man pašai nepietiek, ne spēka fiziskā ne zināšanu. Ķermenītis mans, iziet transmutāciju visspēcīgāko, tik caur Debes Tēva Gudrību un Gara Spēku, manas rokas, acis, domas ķermenītī, klausa. Tas jau arī pieredzei tiek DebesTēva Spēkā Spēkavota saitā, nu jau 92 Gaismas darbu lapās paskaidrots, lai Laiku Pārmaiņās mums kāda saprašana krātos, veidotos, jo atmiņa ir mirkļi gaistoši.
09:24, 06.01.2014.

Nezinu, vai tas ir pareizi un cik tas ir pareizi, bet, ja zinu no Tēva Absolūta Vēstījumiem, ka nu jau Mēs eksistējam ne Blīvajā plānā, bet Informatīvajā telpā " Tēvs Absolūts: ES jums sāku runāt jau pēc Jaunās un priekš cilvēkiem neparastās pārcelšanas Programmas Informācijas laukā, Dieva laukā..." (4), tad tas, man šķiet, jāzina mums visiem - blīvajā atmosfēras telpā vēl eksistējošiem, jo realitātē arī var notikt tā, ja ne ar katru, tad daudziem. Un, tātad, - manā iztēlē, ik pa laikam parādās balons ļoti liels, spožas zeltainas gaismas piepildīts. Tur, es pie rakstāmgalda sēžu, it kā maziņā rotaļlietu komplektiņā. Balonā iekļuves mezgliņš, pie krēsla kājām, aizmugurē. Skatiņš spožs un mīļš, iztēlē manā parādās bieži. Paldies Gaismas Meistariem! Paldies DebesTēvam-DievMāmiņai-GaismasĢimenei! Paldies Visiem, kuri Zināšanu Informācijai piekļūt ļauj un palīdz! Visiem, arī lasītājiem, mūsu blīvās enerģiju telpas Kopsaimei, Paldies!
06:39, 14.01.2014.

Tēvs Absolūts: ES aicinu jūs pārskatīt savus priekšstatus par cilvēces vēsturi un nodot tos vienkāršiem cilvēkiem, paskaidrojot viņiem, ka Planēta vienmēr bija saistīta ar Vareno Kosmosu un Manis radītā Saules sistēma atbilda Debesu Lielā Eksperimenta tīrības prasībām un sekmēja cilvēkiem attīstīt unikālas (Dievišķas) spējas Telpas radīšanā! Viss uz Planētas uzkrātais negatīvs, ir NETICĪBAS, Garīgo maldu, Garīgās netikumības rezultāts un vainīgi tur tikai paši cilvēki, pilnīgi nepareizi kāda orientēti par savu izcelšanos! (5)

Paldies Tēvs Absolūt! Paldies GAISMAS Hierarhi! Paldies Tēva Absolūta Vēstnesi Leonīd Maslov! Mēs, ļaudis vienkāršie, blīvajās enerģijās, cenšamies un mācāmies Apzināties Jaunās dzīves dzīvošanas jēgu, apstākļus. Izprast, aptvert Radītāja Kustības Postulātus vai Baušļus (6). Sirsnībā un Mīlestībā Pateicamies Visiem par Mums Dāvātajām Vērtībām!

14.01.2014.12:52 --- DebesTēva-Radītāja Spēkā pierakstīja Eslauma.
----------
(1) ORIONS. Mani padomi pašdziedināšanai un jauneklībai. http://kuthumi.ucoz.ru/ Kategorija: El Morija/Pievienoja: Orions. Latviskojumi lasāmi: Padoms 1. "Katram cilvēkam ir tiesības...": http://spekavots.ucoz.ru/06.01.2013.14:13 ; Padoms 2. "Kad cilvēks izvēlas ceļu...": http://spekavots.ucoz.ru/19.01.2013.12:35; Padoms 3. "Katrs cilvēks, sākot strādāt ar sevi..." http://spekavots.ucoz.ru/22.01.2013.19:29 ; Padoms 4. "Daudzi cilvēki sāk sapņot par jauneklību...": http://spekavots.ucoz.ru/25.01.2013.01:52 ; Padoms 5. "Mani dārgie cilvēki...": http://spekavots.ucoz.ru/28.01.2013.20:03

(2) "Atļauj Man uzdot tev dažus jautājumus...
- Man?!
Jā, Mana meita, tev...
- Un, kas tie būs par jautājumiem?
Un tu Tici, ka Es, tavs Radītājs, ar tevi gribu runāt?
- Jā, Ticu, šaubu nav nekādu!
...": *1) RDV "Daži jautājumi" http://spekavots.ucoz.ru/10.09.2012.17:35

(3) "... Savu Ķermenīti jāsajūt, jāiemācās saprast, ko tas Dvēselītei pateikt vēlas. Tad, kad abi sapratīsies, tad tā īstā dzīvošana sanāks.": *4) RDV "Ķermenīti jāsajūt." http://spekavots.ucoz.ru/16.09.2012.21:29

(4) Pilns citāta teksts: "ES jums sāku runāt jau pēc Jaunās un priekš cilvēkiem neparastās pārcelšanas Programmas informācijas laukā, Dieva laukā, bet tas nozīmē tikai vienu: Telpas daudzlīmenība kļūs priekš jums, cilvēkiem-Dieviem, izgājušiem visus pārbaudījumus vai Blīvā plāna Golgātas, objektīva realitāte un tad cilvēka-Dieva domdarbība kļūs Dieva nodomdarbība, radoša Jaunas Pasaules Visumā!" (25. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Pagātne un Nākotne" pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 13.01.2014.)**

(5) 21. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Pagātne un Nākotne", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 13.01.2014.**

(6) Radītāja Kustības Postulāti vai Baušļi
1. MĒS DIEVA PRIEKŠĀ VIENLĪDZĪGI UN STARP MUMS NAV PIRMO UN PĒDĒJO;
2. MĒS ESAM VIENS GARĪGS VESELUMS; JA NAV GARĪGAS KOPĪBAS, TAD NAV JĒGAS ARĪ KUSTĪBAI;
3. MŪS VIENO "VIENS MĒRĶIS" UN PRINCIPS "VIENS PAR VISIEM UN VISI PAR VIENU";
4. MĒS ESAM GARĪGIE GAISMAS SKOLOTĀJI PRIEKŠ PASAULES ŠĪS, JO ZINĀM "KĀ";
5. MĒS UZŅEMAMIES ATBILDĪBU PAR SAVU DOMNODARBI DIEVA PRIEKŠĀ UN CILVĒKU PRIEKŠĀ;
6. MĒS VISI DIEVĀ, KĀ ARĪ DIEVS ESMU MŪSOS;
7. MĒS MŪŽĪGI, KĀ MŪŽĪGS VISUMS;
8. MĒS KOPĪGI AR DIEVU UN DIEVA NODARBE ESMU MŪSU NODARBE, KĀ ARĪ MŪSU NODARBE ESMU DIEVA NODARBE;
9. MUMS NAV CITU DIEVU, TIKAI RADOŠAIS SĀKUMU SĀKUMS;
10. MŪSU NODARBE ESMU NODARBE, PAKĻAUTA MŪŽĪBAS KANONIEM UN PASAULSĒKAS STRUKTŪRAI!
(Tēvs Absolūts "Radītāja Kustības dalībnieka Postulāti vai Baušļi" pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 09.01.2014.)***

----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Atkārtoju:Visas sarunas un pierunāšanas beigušās un beigušās UZ VISIEM LAIKIEM! Sākas Dižo PĀRMAIŅU Laiks, un šis gads priekš daudziem cilvēkiem un īpaši priekš Kustības dalībniekiem, kļūs īsta ATKLĀSME, jo DEBESIS plaši atvērsies virs tiem, kuri pret Dievu!" (4. pants Tēva Absolūta Vēstījumā "Radītāja Kustības dalībnieka Postulāti vai Baušļi".

2) "Bet jums taču ir zināms, ka VISI MĒS ESAM VIENOTI. VISAS DVĒSELES IR VIENOTAS. Tāpēc no vienas puses, Dvēsele iemiesojas daudzos atsevišķos ķermeņos. No otras puses, Dvēsele apvienojas ar citām Dvēselēm vienā ķermenī. Un tas ir Dvēseļu tuvināšanās process, viņu Apvienošanās process. To Savienošanās process, kuras reiz atdalījās. Tāpēc es lūdzu jūs uzlūkot vairāku Dvēseļu dzīves vienā cilvēka ķermenī faktu nevis tikai kā nepieciešamību Apvienotā Daudzdimensionālā Genoma Radīšanā, bet arī kā Dvēseļu Savienošanās Dievišķu Aktu, kurš īstenojās ar mūsu Visuma Dieva-Radītāja Svētību"
(Citātiņš no: PROJEKTS "AUGŠUPCELŠANĀS" GALAKTISKAIS KRISTUS-MELHISEDEKS caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults. GALAKTIKAS DAUDZDIMENSIONĀLĀS NOTIS (PAR LEMŪRIEŠU KRISTĀLIEM UN DAUDZDIMENSIONĀLO ĢENĒTIKU) Tulkoja Jānis Oppe.)****

Atceramies?
(#1) "Un - vēl interesanti: ķermenis jau kļuvis tā kā kūka kārtaina! Jā! Sajutusi esmu, dažas dienas neticēju pati sev, ka viss manī izplešas, paplašinās... Arī kustībās sajūtiņas dīvainas..."
(Citātiņš no" *) RAV "SirdsTelpa ķermenī!", pierakstīta 10.10.2012.01:51, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/10.10.2012.14:00 )

(#2) "Tad, pēkšņi, manā galvas centrā notika "klikšķis" - skaņa, kā datorpārslēgšanas mirklī! Tikai skaņa (iekšēji manī) tīra, skaidra, gaiša, īsa. Patīkama, bet viegli, maigi, jūtami sadrebināja mani un it kā siltuma vilnis gar mugurkaulu aizplūda pa visu ķermeni līdz pat roku, kāju pirkstgaliem. Ķermenis lēnām kļuva apbrīnojami vesels, saplūstošs ar visu apkātni..."
(Citātiņš no: *(PG) "Klikšķis"! pierakstīta 13.11.2011.08:44, lasāma kopumā: http://spekavots.ucoz.ru/01.11.2012.14;07 )

=====
*(JD)-JaunDarbiņu "Vērtības!" DebesTēva-Radītāja Spēkā Eslauma pierakstīja 2014. gada 6. janvārī plkst. 9:24 un 14. janvārī plkst. 6:39 un 12:59, ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/15.01.2014., nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 15.01.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-12.01.14.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots/ucoz.ru/14.01.2014.07:44 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 14.01.2014.08:59
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-09.01.14.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/10.01.2014.07:41 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 09.01.2014.22:09
****Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/7634 pievienots12.01.2014.
=====
Sirdsmīlestībā JaunDarbiņu *(JD) "Vērtības!" pieredzei sagatavoja Eslauma.
Skatījumu skaits: 720 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: