Galvenie » 2013 » Jūnijs » 25 » Kā formēt fiziskā komforta stāvokli.
00:10
Kā formēt fiziskā komforta stāvokli.
Kā formēt fiziskā komforta stāvokli.
Reāli soļi uz Dievišķo.
Jaunas garīgās prakses.

BIRUTA VIKTORIJA KOMOLOVA, Latvija
Žurnālā "Mirovoi čenneling: duhovnije soobščeņija"

Pastāvīgas, jauno enerģiju aktivācijas naktīs, atgādināja man, ka ir jēga paskaidrot svarīgus momentus priekš tiem, kuri patstāvīgi izzina jaunos procesus - priekš Žurnāla "Mirovoi čenneling", priekš informācijas izmantotājiem mūsu saitā www.pervoistok.lv , priekš grāmatu lasītājiem ar metodikām no "Škola Soveršenstva Pervoistok" ("Pirmavotu Pilnveidošanas Skola")
Turpinājumā piedāvāju dažas prakses, kuras var izmantot Jaunā laika mainošajās enerģijās.
TAGAD TIK VIEGLI vadīt pastāvīgu noskaņošanos uz jaunajiem enerģētiskajiem parametriem! Jo tagad mums katram līdzās ir daudzskaitlīgi Dievišķie spēki, kuri gatavi mums palīdzēt patstāvīgā darbā. Jūs varat atslābināties, pasaukt viņus palīgā un lūgt veikt harmoniskas pārveidošanas un noskaņošanas priekš dažādiem procesiem.
Jums jābūt pārliecinātiem personīgajās spējās un uzticēties Dievišķo spēku rūpēm!
LAI EFEKTĪVĀK noritētu enerģētiskais darbs patstāvīgā pārveidošanā, jūs varat izmantot reālas audioaktivācijas no mūsu saita www.pervoistok.lv : "Dzīvās atslēgas"("Živije kļuči") un "Sirdstelpas aktivācija" ("Aktivacija serdečnovo prostranstva").
ES SAŅEMU brīnišķīgas atsauksmes no tiem, kuri tās jau izmantojuši. Sajūtiet enerģijas, kuras skanēs klausoties un vienlaicīgi noskaņojoties, pieņemiet tās kā jūsu dabīgu šī brīža dzīves fonu.
BET TĀLĀK veiciet priekš sevis zemāk izklāstītās vieglās un efektīvās prakses.
Saule kārtējo reizi nomainījusi matrici, jaunām enerģijām sāk daudz aktīvāk ietekmēt magnētisko režģu stāvokli. Bet magnētiskie režģi savukārt, tiešā veidā saistīti ar mūsu fiziskā ķermeņa stāvokli un tā komfortu.
Tādēļ daudzi var sajust periodiskus galvas reiboņus, sliktu dūšu, muskuļu sāpes, saasinājumus vājākās ķermeņa daļās un orgānos, ķermeņa kopējo diskomfortu.
Mēs vienmēr bijām it kā ierakstīti ar savu ķermeni un smalkmateriālo uzbūvi dažādos Zemes tīklos un režģos, ieskaitot magnētiskos. Katram no mums šajos režģos ir sava šūniņa, centrējoša mūs kopējā režģa sistēmā un precīzi katrā no tām.
Notikumu secība un mūsu pozīcijas dzīvē izjauc mūsu sākotnējo ideālo centrēšanos un harmonizāciju režģu vibrāciju raksturojumos. Nereti mums ir savas šūniņas telpiska novirze, viņas programmā, vibrāciju noskaņojumā.
Tas veido priekšnoteikumus sliktai pašsajūtai, bez tam, Zemes magnētiskajam režģim dažādās teritorijās ir savi vibrāciju parametri, pie kuriem ķermeņi pielāgoti. Iespējams tādēļ agrāk valdīja uzskats, ka nodzīvot dzīvi ir labi tur, kur esi piedzimis.
Taču notikumu un procesu virpulis, dzīves apstākļu izmaiņu iespējas un izzūdošās robežas, padarījušas uzturēšanās teritorijas maiņas viegli pieejamas. Mēs pārlidojam apgabalus, valstis, kontinentus. Dažu stundu laikā varam jau parādīties citā pasaules pusē un attiecīgi, citos teritorijas magnētiskajos raksturojumos.
Mūsu varonīgais ķermenis cenšas piemēroties pastāvīgām magnētisko raksturojumu izmaiņām neatkarīgi no to rašanās iemesliem.
PALĪDZIET ĶERMENIM apzināti. Jūs variet Dievišķo spēku atbalstīti, veikt patstāvīgu personīgās šūnas noskaņošanas programmu magnētiskajos režģos, kā arī jūsu kopīgo frekvenču režģu parametros.
Atslābinieties ...
- sajūtiet sevi burtiski peldamies Pirmavota enerģijās (vai citās jums pierastās enerģijās) ...
- ar jums kopā milzumdaudz Dievišķu būtību, starp kurām ir tās, ar kurām jūs pieradāt biedroties, izjūtiet pilnīgu vienošanos ar viņām ...
- un palūdziet veikt jūsu personīgo parametru aktivāciju un harmoniizāciju Zemes magnētskajos režģos, palūdziet atcentrēt un koriģēt programmas jūsu personīgajā šūniņā ...
- sajūtiet kā viegli un daiļi jūs ierakstīti ar visu savu telpu un fizisko ķermeni kopējā Zemes magnētiskā režģa struktūrā ...
- noskaņošanās process maigs, komfortabls...
KATRAI ŠŪNIŅAI ķermenī ir sava veida noskaņošanas antena, kura viegli notver jebkuras izmaiņas un uzreiz pielāgo ķermeņa funkciju jaunajiem parametriem ...
- izjūtiet cik viegli pieņem šīs korekcijas ķermeņa orgāni, visas sistēmas, savstarpējie sakari organismā ...
- ar sajūtām izejiet/pārstaigājiet visus orgānus un sistēmas, sajūtot, kas, kā viņos mainās, plūst enerģijas, iestājas mierīgums ...
JA LĪDZĪGU noskaņošanos jūs veiciet pirmo reizi, palūdziet pirmo noskaņošanos izpildīt maigāk. Pēc dienas jūs šo praksi varat atkārtot līdz sajūtām pilnīgai harmonizācijai un saplūšanai ar planetāro magnētisko režģi.
Vēlāk, sakarā ar straujām un pastāvīgi pieaugošām saules aktivitātēm, mēs parasti rekomendējam atcerēties par šo praksi no rītiem. Tas burtiski ir mirkļa sūtījums un komanda priekš ķermeņa šūniņām - noskaņoties uz iepriekšējo stāvokli režģī.
DAUDZ DZIĻĀKU praksi vadiet aptumsumu dienās vai spēcīgu enerģiju izvirdumu laikos uz Saules.
Kā pavadošs efekts pastāvīgai gatavībai un personīgai noskaņotībai būs praktiski nesajūtamas laika joslas un laika atšķirības tālos pārlidojumos. Pēc tādas prakses noskaņotas šūnas, viegli pieņems parametru izmaiņas režģos, mūsu ķermeņi nejutīs nepieciešamību steidzami atpūsties vai miegu pēc lidojuma.
BEZ TAM, Saules un Mēness atjaunotās enerģijas palīdz mūsu ķermeņiem un enerģētiskajām telpām Jauno civilizācijas programmu pieņemšanā. Labi ir šīs enerģijas uztvert apzināti. Es saprotu, ka daudziem vēl pagaidām ne vienmēr izdodas identificēt notiekošās enerģētiskās pārvērtības. Taču jūsu augstākie plāni visu zina un visu prot.
Tādēļ, ja jūs atslābināsieties, sajutīsiet savu daudzdimensiju veselumu, apzināti izteiksiet vēlēšanos, pieņemt jūsu enerģētiskajās telpās jaunos energoinformatīvos stāvokļus, Saules un Mēness enerģiju pieaugošo spēku, jūsu telpās jau sāks notikt pārveidošanās.
Mūsu Saule sevī nes kodus, Uzlecošās Centrālās Saules - Galaktiskās, Visuma, Kosmiskās, Mūžīgās ...
Bet tādi kodi ir starta programmas priekš dažādu jaunu nodomu palaišanas jūsu reālajā dzīvē. Tādēļ, sākot jaunus zemes un garīgos projektus, noskaņojieties enerģētiskai palīdzībai un sadarbībai ar mūsu Sauli. Šīs enerģijas palīdz ideju materializācijā ...
MĒNESS ENERĢIJAS ļaus jums ieraudzīt daudz dziļākus un iespējams slēptākus procesus, izpaust agrāk nepamanītus apstākļus, izjust agrāk neizpaustus ...
Mēness palīdzēs jums izpaust jaunas idejas, kuras saules enerģija palīdzēs materiālizēt.
Kas tas konkrēti būs, jūs sajutīsiet kā iekšējas zināšanas, vai pienāks kāda informācija. Iespējams gadījuma teksti kalpos kā atslēga identifikācijai. Jebkurā gadījumā, jums svarīgi - apzināti pieņemt dažādus jauninājumus un tā būs bāze reālām izmaiņām materiālajā dzīvē.
Daudzas no energoinformācijām jūsu laukos jau izsmēlušas savu nozīmi un zaudējušas jēgu priekš jaunās civilizācijas, tādēļ vienlaicīgi ar jaunā uztveršanu, apzināti veiciet energoinformatīvo un vibrāciju šķirošanu visam, kas ir jūsu energoinformatīvajā un fiziskajā pasaulē.
MIERĪGI padomājiet, kādas dzīves sfēras, savstarpējās attiecības, notikumus, stāvokļus un procesus personiskos raksturojumus vajag izmainīt. Pieņemiet dažādas pieredzes, pat vissmagākās un nepatīkamākās, kā nepieciešamības dzīves izzināšanai dažādos apstākļos, kā ceļu izzināšanai un apmācībai atšķirt, kā rezultātā kļuva iespējams apgūt apzinātu ceļu virzībai uz Gaismu un pilnveidošanos ...
ŠĪ VIENKĀRŠA prakse ir kārtējā saskarsme ar Dievišķiem spēkiem.
Jūs noskaņojieties uz saskarsmi ar viņiem tā, kā uzrakstīts šī teksta sākumā ...
- palūdziet pārskatīt jūsu energoinformatīvā stāvokļa kompleksu ...
- un atbrīvot jūsu dzīves telpu, smalkmateriāla veidojumu šūnu atmiņu un enerģētisko šūnu uzbūvi no nevajadzīgiem kodiem un stāvokļiem, saglabājušos no aizgājušās pasaules pieredzes, savu nozīmi zaudējušu, apzināti, pārdomāti ...
Dievišķie spēki un jūsu augstākie aspekti tiks skaidrībā, kas tieši jāaizvāc, tas būs komfortabls process, optimālos apmēros, kurš kaut arī turpinās, līdz vajadzīgajam rezultātam.
Un tā trīs momenti: pastāvīga noturēšanās uz jauno Saules kodu, magnētisko režģu noskaņojuma; periodiska vibrējošā šķirošana un atbrīvošanās no nevajadzīgā.
PIERODIET, ka Jaunās pasaules enerģētiskās prakses vieglas izmantošanai. Viņas pamatotas uz visiem pieejamiem kontaktiem ar Dievišķiem spēkiem, viņu reālu sadarbību jūsu dzīves izmaiņu izpildīšanā.
Sākums priekš tā ir dziļas pārdomas un sapratne visas dzīves, jebkuras pieredzes nozīme, tās pieņemšana bez pašnosodījuma, kā etaps daudzveidīgas dzīves izzināšani blīvās pasaules enerģijās dualitātē un pretstatos ...
TAS NOSLĒGUMS evolūcijai četrdimensionālajā pasaulē un pāreja jaunās civilizācijas dzīves telpā - Dievišķajā.
Tā jau būs cita burvju pasaka, kļuvusi realitate - par to, kā uz Zemes dzīvo Dievi ...
VĒLU LAIMI un prieku, veselību un komfortu Dievišķās civilizācijas telpās!

"Škola Soveršenstva Pervoistok" ("Pirmavotu Pilnveidošanas Skola") Rīga, Latvija, 04.02.2012.

Avots: Žurnāls "MIROVOI ČENNELING: duhovnije soobščeņija", izdevēja un redakcijas adrese: 654027, Rossija, Kemerovskaja oblasķ, gorod Novokuzņeck, prospekt Entuziastov, dom 5, izdaķeļstvo "Pečatnij dvor". Žurnāla elektr. adrese: mirovoy_channeling@mail.ru , tel/Faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12.
Latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.05.2012., latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/ 25.06.2013.
Skatījumu skaits: 744 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: