Galvenie » 2015 » Februāris » 6 » Kā kļūt Augstākajam "Es"
12:30
Kā kļūt Augstākajam "Es"

Kā kļūt Augstākajam "Es"
vai neparasts ceļojums pa piena spirāli

EL MORIJA
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(18) 2014, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.01.2015.
-----------------------------------------------------------------------------------
Cienījamie Gaismas Darbinieki!
Dārgie Žurnāla lasītāji!
2014. gada 21. novembrī tika vadīts svarīgs Gaismas darbs!
Augšupceltais Valdnieks El Morija piedāvāja šajā dienā vadīt svarīgu meditāciju, veltītu Pasaules Harmonizācijai.
Jūs varat pievienoties planetārajam darbam režīmā "šeit un tagad"
Svetlana Dračova, Sergejs Kanaševskis, Marina Shults, Projekta "AUGŠUPCELŠANA" iemiesotie kuratori.
_________________________________________________

Cienījamie kolēģi, LīdzRadītāji! Jūsu Gaismas Darbinieka meistarība aug. Jūs prasmīgi radiet jūtu un domu līmenī, pārveidojot astrālo un mentālo matēriju, kā telpas-laika kontiniuumu sastādošās daļas jūsu pasaulē. Jūs spējīgi ietekmēt tagadni un nākotni. Pienāks laiks - jūsu pasaules cilvēki spēs aktīvi ietekmēt pagātni, pārveidojot visu jūsu pasauli un pasauļu realitāti, kas ar viņu saistītas.
Dāgie mani! Jūs pieradāt pie izteiciena: "kas augšā, tas arī apakšā", Jums ne reizi vien atkārtoja: "Notikumi jūsu pasaulē atnāk no Smalkā Plāna". Iesākumā notikumainība izkārtojas augstākās pasaulēs, bet pēc tam realizējas zemākās pasaulēs. Tā taisnība! Taču jums arī ne reizi vien paziņoja, ka visas dimensijas savstarpēji saistītas. Tādēļ ne tikai augstākais nosaka zemāko, bet arī otrādi. Tā - kosmiskā Likuma Analoģijas un Atbilstības izpausme. Tādēļ turpināšu šī Likuma formulējumu: "Kas augšā, tas arī apakšā; bet, kas apakšā, tas arī augšā, lai apvienotu vienīgā veselā brīnumus".
Zemākās pasaules arī ietekmē augstākās - protams, dažādā pakāpē, dažādā apmērā. Jo pasaule evolucionāri vairāk attīstīta, jo mazāku ietekmi uz viņu izrāda zemākās pasaules un dimensijas. Taču, ja pasaule nepietiekami attīstīta, tad ietekme no zemākām pasaulēm vēl ļoti liela.
Līdzīgs apstiprinājums, droši vien, piestāv jūsu pasaulei, kas pietiekami ilgi evolucionēja blīvās matērijas apstākļos, praktiski zaudējot saikni ar Dievišķo Sākotni, ar augstākām pasaulēm. Uz jūsu četrdimensionālo pasauli ietekmi izrāda daudzi spēki. Šodien runāsim par tiem no viņiem, kuri uz jūsu pasauli iedarbojas no trešās dimensijas. Pie tam, runāsim par īpašas trešās dimensijas pasauli, kas gandrīz jau izauga līdz ceturtās dimensijas līmenim. Var teikt: tā pasaule atvēra četrdimensionalitātes vārtus - ar vienu kāju stāv ceturtajā dimensijā, ar otru balstās trešajā dimensijā. Jūs zinat par cilvēces daudzdimensionalitāti. Jums zināms, ka piektajā dimensijā dzīvo cilvēki. Tanī skaitā, tās arī jūsu augstākās fragmentārās būtības.
Bet tagad Gaismas Darbiniekiem nepieciešams pierast pie domas, ka arī zemākajā, trešajā dimensijā, tāpat mitinās cilvēki. Un šie cilvēki - arī esat jūs! Tās - jūsu zemākās fragmentārās būtnes. Jūs priekš viņiem - Augstākie "Es". Un par to šodien nepieciešams ne vienkārši atcerēties. Pienāca laiks izpildīt Augstākā "Es" Funkcijas, attiecībā pret tiem jūsu daudzdimensionālajiem personu Fragmentiem, kuri evolucionāri iet jums pa pēdām. Tas svarīgi arī priekš jums pašiem un priekš četrdimensiju cilvēces pasaules un priekš planētas Zeme daudzdimensionālās cilvēces, kas tagad, kā jūs zinat, mīt 9-jā, 8-jā, 7-jā, 6-jā, 5-jā, 4-jā, 3-jā dimensijās.
Un, tātad, ir īpaša trīsdimensiju pasaule, attīstoties evolucionāri, tagad kļūst četrdimensiju, tas ir - AUGŠUPCEĻAS. Kāpēc tā priekš jums īpaša? Tādēļ, ka vienmēr bija ļoti cieši saistīta ar jūsu pasauli. Ir pasaules dažādās dimensijās, kas savstarpēji ļoti cieši saistītas. Tās - pasaules, kuras eksistē uz KOGERENTIEM GALVENAJIEM GAISMAS VIĻŅIEM. Kogerentums ir telpā un laikā saskaņota eksistēšana. Ja mēs runājam par kogerentiem viļņiem, tad šiem viļņiem jāvibrē savstarpējā saskaņā, jābūt saskaņotiem raksturojumiem. Katrā pasaulē ir GALVENAIS GAISMAS VILNIS, kurš sākotnēji satur visus gaismas viļņu parametrus, nodrošinošus telpas-laika kontiniuuma eksistēšanu. KOGERENTIE TREŠĀS UN CETURTĀS DIMENSIJU GAISMAS PASAUĻU GALVENIE VIĻŅI ATŠĶIRAS PĒC SAVIEM PARAMETRIEM, par cik, pieder pie dažādām dimensijām. Taču DAĻA ŠO PARAMETRU noteikti sakritīs, par cik, viļņi KOGERANTI, tas ir, SAVSTARPĒJI SASKAŅOTI. Tā, piemēram, viņiem saskaņota viļņu amplitūda. Bet tas nozīmē, eksistē saskaņota vibrāciju frekvence. Augstākajā dimensijā vibrācijas būs augstākas, bet zemākajā - otrādi. Atbilstībai/saskaņai, kā arī starpībai vibrācijās, vienmēr jābūt vienādai. Viļņveidu atšķirība raksturojas ar frekvenču noteiktu diapazonu.Jūsu fiziskajā pasaulē viļņu frekvences apzīmējas hrcos. Pasauļu, par kurām runājam, gaismas viļņu hercu daudzuma raksturojums var būt dažāds, taču starpībai starp trešās dimensijas viļņu un jūsu pasaules viļņu hercu daudzumu, vienmēr jābūt vienādai, nepārsniedzot pieļaujamo diapazonu. Paraugam mēs runājam par herciem, bet ir arī citi svarīgi viļņveidu raksturojumi, jums pagaidām nezināmi, kuriem ir jābūt savstarēji saskaņotiem. To nesaskaņotība noved pie nevēlamām sekām, kas izraisa savstarpēji saistītu pasauļu neharmonisku attīstību.
Dotajā evolūcijas attīstības etapā jūsu pasaule ievērojami paaugstināja vibrācijas. Galvenā gaismas viļņa parametri sāka aktīvi mainīties. Notika jūsu galvenā gaismas viļņa nesaskaņotība ar kogerento (saskaņoto) trīsdimensiju pasaules galveno vilni, kas cieši saistīts ar jums. Šī nesaskaņotība tagad ietekmē abu pasauļu attīstību. Mūsu uzdevums - saskaņot abu pasauļu viļņeveidu parametrus, novest viņus harmoniskā atbilstībā.
Taču, pirms sākt šī svarīgā uzdevuma izpildīšanu, vērtīgi sīkāk uzzināt par īpašo trīsdimensiju pasauli, noskaņotu ar jums uz kogerenta galvenā gaismas viļņa.
Šī pasaule pietiekami neparasta - no jūsu skatījuma puses. Jā, šinī pasaulē dzīvo cilvēki. Taču viņi neskaitās DOMINĒJOŠĀ, galvenā rase. Pasaulē, par kuru stāstu, eksistē divas būtņu galvenās rases. Vienas no rasēm pārstāvji, ārēji nedaudz līdzīgi cilvēkiem, par cik ir rumpis/туловище, rokas, kājas. Kaut roku, kāju daudzums kā cilvēkiem dažāds (tās rases pārstāvjiem - četras rokas, četras kājas). Otra rase nemaz nelīdzinās cilvēkiem, par cik ārēji šīs rases pārstāvji atgādina suņus. Pirmo rasi var nosaukt humanoidi, otru - kinoīdā/киноидная rase. Gumanoīdo rasi nosauksim GINOTAVRI. Vārda sena nozīme "GINS"/"ГИН": "apvienojošs vīrišķo un sievišķo sākumu", senā vārda "TAVRS": "spēks, jauda". Tādā veidā Ginotauri, tie "androgini, apveltīti ar spēku". Un ja viņu rumpis atšķiras no cilvēciskā, tad ginotavru rases pārstāvju seja ļoti līdzīga cilvēku sejai. Otru rasi nosauksim UMONU/УМОНОВ rase. Pie tam "um"/"ум" nosaukumā "UMONI" pavisam ne nejauši. Umoni apveltīti ar sevišķu intelektu. Viņi aktīvi attīsta trīs-četrdimensiju zinātni, izpētot apkārtējo telpu, radot ražošanas rīkus, pārvietošanās līdzekļus, dažādus materiālos labumus. Umoni - brīnišķīgi projektētāji. Taču paši viņi, savu anotomisko īpatnību spēkos, sava fizioloģiskā iekārtojuma spēkā, nespējīgi realizēt projektus dzīvē. Tieši tādēļ viņiem izveidojās radošais tandēms ar ginotauriem, kuri ir teicami izpildītāji, brīnišķīgi celtnieki un un inženieri. Ginotavru un umonu simbioze noveda pie divu rasu savienības radīšanas, kas izlija augsti attīstītā civilizācijā, spējīgā ātri apgūt apkārtējo telpu un efektīvi radīt materiālos labumus, nepieciešamus dzīvesdarbībām/жизнедеятельности. Un, tātad, umoni - zinātnieki-pētnieki un pārvaldītāji/управители. Ginotavri - izpildītāji. Bet es paziņoju, ka umonu un ginotavru pasaulē dzīvo vēl arī cilvēki. Kādu lomu viņi spēlē šajā pasaulē? Kā sadarbojas ar divām dominējošām rasēm?
Cilvēki pasaulē, par kuru stāstu, parādījās ne tūliņ. Viņi atnāca tanī mamonentā, kad umonoginotauru civilizācija sāka dalīties daļās, kad starp šīm daļām sākās konflikti. Pasaulē, kuru piedāvāju nosaukt TARKA/ТАРКА, parādījās prototips, ko jūsu pasaulē sauc zemes, valstis. Un starp dažādām umonu valstīm - bet tieši viņi kļuva valstu galvenie - sākās ķildas un pat kari. Lūk, tad umoni arī atsauca cilvēkus no viņu pasaules īpašās telpas, kas līdz laikam bija atsevišķi no pārējās pasaules. Lieta tā, ka Tarka pasaule ne tik viendabīga, kā jūsu pasaule. Tā sastāv no dažādu matērijas raksturojumu vibrāciju telpām. Starp dažādām telpām - sevišķas barjeras, kas nav starptelpiski portāli. Taču tās arī ne tīri starptelpiskās barjeras, kādi jūsu pasaulē var būt kalni, meži u.t.j. Par sevišķām barjerām var uzskatīt sava veida matērijas sablīvēšanos, tās neiespējami pārvarēt, ja matēriju neatblīvina, nepadara mazāk blīvu. Kad atblīvēšana notiek, matērijas dažādas daļas sāk savstarpēji ietekmēties, līdznoskaņojot savus raksturojumus. Evolūcijas rezultātā matērijas barjeras, kas izdalīja trīsdimesiju cilvēku pasauli un umono-ginotavru pasauli, sāka neitralizēties, izzust. Matērija kļuva arvien vairāk viendabīga. Galarezultātā, cilvēki sāka kontaktēties ar umoniem un ginotavriem. Pie kam, cilvēki sākotnēji ļoti atpalika tehniskās attiecībās no umoniem un ginotavriem. Un, kā sekas, nokļuva zem viņu ietekmes, kļuva no viņiem atkarīgi. Umoni sāka cilvēkus izmantot savās interesēs - taču ne kā celtniekus un radītājus, bet kā karavīrus. Cilvēki izrādījās labi karavīri, kuri bija aicināti savu aizbildņu/покровителей aizstāvībai. Cilvēki kļuva dažādu valstu sastāvdaļas un sāka karot ne tikai ar citu valstu umoniešiem un ginotavriem, bet arī savstarpēji.
Un, tātad, tagad pasaulē, kas ļoti cieši saistīta ar jūsu pasauli, dzīvo trīs rases. Cilvēku rase izdalījās, cilvēki karo viens ar otru. Agresijas līmenis ar laiku palielinājās. Agresija iemitinājās visu trīs rasu pārstāvjos. Un šī pasaule kļuva agresijas eneģiju avots, kas galveno gaismas viļņu kogerentiskuma (līdzsaskaņotības) dēļ, aktīvi pārplūst jūsu pasaulē. Un viens no agresivitātes palielināšanās iemesliem jūsu pasaulē - agresijas palielināšanās trīsdimensiju pasaulē, par kuru jums stāstu.
Iespējams, jūs būsiet izbrīnīti. Tomēr, ģeogrāfiski jūsu pasaule ļoti līdzīga Tarka pasaules ģeogrāfijai. Un ir telpas apgabali, kas savstarpēji cieši saistīti starptelpiskiem sakariem. Tagadējie jūsu pasaules "karstie punkti" - valstis, kur pašlaik izraisīti kari, kur agresija aizmigloja cilvēku prātus un dvēseles, cieši saistīti ar tām telpām, kur tagad notiek kari umonu-ginotavru-cilvēku pasaulē. Pie kam, cilvēki sāk spēlēt pretstatu, tālu ne pēdējo lomu. Viņi taču veido veselas rindas valstu kostjakarmiju. Un cilvēku agresija liela. Šī agresija kā zemu vibrāciju enerģija, nokļūst jūsu pasaulē caur antigaismas vilni, kas spoguliski ataino abu pasauļu gaismas viļņus. Antigaismas viļņi veido sevišķu zemtelpu, kas saista jūsu pasaules. Tagad šī zemtelpa līdzīga negatīvās enerģijas pārpildītai tvertnei. Un negatīvā enerģija, lavas plūsmai līdzīgi, izšļakstas jūsu pasaulē, atrodot izeju caur cilvēku smalkmateriāliem un fiziskiem četrdimensiju ķermeņiem, spējīgiem pieņemt zemu vibrāciju enerģijas. Negatīvā enerģija cilvēkos izraisa agresiju, pastiprina to. Tādu cilvēku, pievelkošu zemāko dimensiju zemas vibrāciju viļņus, par nožēlu, jūsu pasaulē pagaidām daudz. Visbiežāk viņi kļūst iniciatori, aktīvi organizatori starpnacionalitāšu, starpvalstu konfliktiem un kariem.
Ja divu pasauļu galveno gaismas viļņu līdzsaskaņa nebūtu izjaukta/нарушена, tad negatīvā enerģija varētu traukties augstākās dimensijās. Daļēji - piektajā dimensijā, kur ir Gaismas Spēki, spējīgi to pareizi pieņemt un pārveidot pozitīvā enerģijā. Taču tādēļ, ka galveno gaismas viļņu kogerentnums izjaukts, notiek pārrāvumi/сбои agresīvo enerģiju pārraidē uz Smalko Plānu. Un tas - galvenais iemesls negatīvās enerģijas pārplūšanai no zemākās pasaules jūsu pasaulē.
Tagad Gaismas Ģimene pieņem mērus, lai harmonizētu abu jūsu pasauļu galvenos gaismas viļņus. Tas ļoti svarīgs process. Un jūsu dalība tur ļoti nepieciešama, tā kā tieši jūs labāk par citām Gaismas Būtnēm spējīgi izraisīt ietekmi ne tikai uz savas pasaules, bet arī zemāko pasauļu gaismas viļņiem. Nebrīnaties, bet Cilvēks, kā kosmiskās rases pārstāvis, apveltīts ar spējām mainīt gandrīz visu gaismasviļņu parametrus. Jo Cilvēks augstākas dimensijas iedzīvotājs, jo spēcīgāk, spilgtāk izpaužas viņa ietekmes spējas uz gaismas viļņiem, tanī skaitā - uz savas pasaules galveno gaismas vilni. Tomēr, augstāko dimensiju pārstāvjiem nav vienkārši izrādīt ietekmi uz zemāko dimensiju viļņiem. Tā, piemēram, uz jūsu pasaules gaismas viļņiem var izrādīt aktīvu ietekmi piektās dimensijas iedzīvotāji. Trešās dimesijas gaismas viļņus ietekmēt viņiem grūtāk. Jums, ceturtās dimensijas pārstāvjiem, to izdarīt daudz vienkāršāk. Taču vispirms - jāaktivizē savas iemaņas gaismasviļnu radīšanā, jāatgriež savas Dievišķās Gaismas Radītāja un, tatad, arī gaismasviļņu Radītāja spējas.
Es piedāvāju jums, Gaismas Darbiniekiem, sākt šo procesu tieši tagad. Iesākumam izmantosim simbolu, kas mums ļaus noskaņoties uz jūsu pasaules un vēlāk - Tarka pasaules, galveno gaismas vilni.
Šajā simbolā apvienotas trīs Fibonači spirāles. Simbols saucas "PIENA SPIRĀLE". Tas tika Projekta "Augšupcelšana" Darbinieku radīts un aktivizēts Lemūriešu Kristālu - Galaktisko Kristālisko Gaismas Būtņu aktivizēšanas procesā, kuri tagad aktīvi piedalās planētas Zeme evolūcijā. Lūk, šis simbols.

(ZĪMĒJUMS. 1. "PIENA SPIRĀLE").
Violetās spirāles centrā - Zelta Sfēra un septiņstaru zvaigzne, kuri simbolizē trešo Garīgo Centru (dimesijas pirmā līdz septītai). Caur Zelta Sfēras un septiņstaru zvaigznes centru aktivizējas saikne ar Siriusu - mūsu Galaktikas "Piena Ceļš" Garīgo Centru. Violetā spirāle saista cilvēkus ar Kosmisko Apziņu, zilā spirāle atbild par cilvēka atsevišķa saprāta darbību, gaišzilā - par saikni ar cilvēces kolektīvo prātu. Šīs spirāles - smalkmateriālas, kristāliskas. Tās eksistē kā uz kopplanetāra līmeņa, tā arī smalkmateriālos katra cilvēka ķermeņos.
Mums svarīgi izmantot tieši šo simbolu, tādēļ, ka viņš palīdz noskaņoties uz galveno jūsu pasaules gaismas vilni. Galvenais gaismas vilnis, pēc daudziem saviem raksturojumiem saistīts ar Fibonači skaitļu rindu un Fibonači spirāli. Ar Fibonači spirāli mēs sākam strādāt, kā tikai aktivizējam simbolu "PIENA SPIRĀLE". Sīkāk pakavēsimies pie Fibonači skaitļu rindas. Atgādinu, ka šajā rindā katrs nākošais skaitlis līdzinās divu iepriekšējo skaitļu summai.
Mums būs nepieciešami šīs rindas skaitļi no 0 līdz 13.
"0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13".
Fibonači spirāle mūsu zīmējumā arī atspoguļota atbilstoši tikai šiem skaitļiem, kaut arī viņa var būt turpināta līdz bezgalībai. Shēmā parādīta Fibonači spirāles uzbūve.

(ZĪMĒJUMS 2. FIBONAČI SPIRĀLES UZBŪVES SHĒMA.).
Un, tātad, pirms noskaņoties uz galveno gaismas vilni, aktivizēsim simbolu "Piena spirāle" (Zīm.1), bet pēc tam - strādājam Sakrālās Sirds līmenī. Pievērsiet uzmanību: tiklīdz jūs izpaudiet tīru nodomu strādāt ar galveno gaismas vilni un aktivizējiet "Piena Spirāli", tūliņ plūst enerģija jūsu fiziskās sirds apvidū. Viņa burtiski sāk elpot - taču ne tā kā parasti, bet ENERĢĒTISKI. Šādai elpošanai jābūt ļoti vienmērīgai, harmoniskai. Un Sakrālā, un fiziskā sirds sāks strādāt saskanīgi, unisonā. Jūsu Vienotā Daudzdimensionālā Sirds uzdos ritmu, burtiski metronoms. Pie tam, fiziskai elpošanai jābūt līdzenai, nefiksējiet uzmanību uz ieelpu-izelpu. Ieklausieties, sajūtiet jūsu Vienotās Sirds ritmu. Tas, burtiski vilnis, tad pacelsies augšup, tad - nolaidīsies lejup. Pacelšanos jūs varat sajust kā enerģētisku pastiprinājumu sirds apvidū. Pēc tam - atslābums, viļņa atplūde (pauze).
Kā tikai pārliecināsieties, ka enerģētisko kustību ritms līdzens, sāciet Fibonači rindas skaitļu skaitīšanu. Pirmos piecus enerģētiskos soļus izdarīt jums būs vienkārši. Domās skaitiet un sasaistiet/сопрягайте savu skaitli ar sirds enerģētiskiem pacēlumiem/pastiprinājumiem. Sakitīšanas sākums - "0" sakritīs ar sirds enerģētiskā viļņa pacēlumu. Pēc tam, katram pacēlumam jāsakrīt ar skaitļiem: "1,1,2,3". Iesākumam patrenējaties: "0"-pacēlums", "1"-pacēlums", "1"-pacēlums", "2"-pacēlums", "3"-pacēlums". Pēc tam seko PAUZE (viļņa atslābums), atbilstoša skaitlim "4", kura Fibonači rindā nav. Tādēļ to izlaižam, arī domās skaitli neveicam/не производим. Pēc tam - "5". Šis skaitlis ir Fibonači rindā, tādēļ šo skaitli domās izsakām, attiecinot to uz enerģētisko pacēlumu/pastiprinājumu. Tālāk izlaižam/пропускаем divus pacēlumus, tas ir, ieturam divas pauzes, savstarpēji un laikā vienlīdzīgas. Pauzes atbislst skaitļiem "6" un "7". To arī nav Fibonači rindā. Tad gaidām nākošo pacēlumu un domās, viļņa pacēluma/pastiprinājuma momentā, izsakām: "8". Pēc tam ieturam četras vienlīdzīgas pauzes: "9, 10, 11,12". Tad - atkal pacēlums, domās izsakām "13".
Priekš ērtības sniegsim skaitļu rindu pilnībā ar norādi "pacēlums/pastiprinājums" un "pauze".
0 - pacēlums;
1 - pacēlums;
1 - pacēlums;
2 - pacēlums;
3 - pacēlums;
4 - pauze;
5 - pacēlums;
6 - pauze;
7 - pauze;
8 - pacēlums;
9 - pauze;
10 - pauze;
11 - pauze;
12 - pauze;
13 - pacēlums.
Ieteicams patrenēties dažas reizes, lai pēc tam, gaismas darba izpildīšanas praksē, šo vingrinājumu veiktu automātiski. Pēc tam, kad jūs jau paktizēsiet, izjūtiet, ka jūsu enerģētiskā viļņa ritms sirdī kļūst cits. Sirds sāk iezīmēt/atpazīt Fibonači skaitļu rindu, it kā veicot uz tiem uzsvaru: "0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. 13". Bet lūk uz skaitļiem "4, 6, 7, 9, 10, 11, 12" enerģija atslābināsies (pauze). Tagad saprotiet: jūs ne vienkārši veicāt izmēģinājumu pirms pirmizrādes, ne vienkārši vingrinājāties saskaņoties ar Fibonači spirāli. Jūs jau tādā veidā izveidojāt GAISMAS VIĻŅA FRAGMENTU, ar kura palīdzību spēsiet saskaņoties/сонастроиться ar jūsu pasaules galveno gaismas vilni. Fragmenta nosaukums: "GAISMAS VIĻŅA PIENA SPIRĀLE". Izsakiet tīru nodomu šī viļņa fragmenta radīšanai un viņš atdzīvosies jūsu Sakrālajā Sirdī. Ar laiku fragments "GAISMAS VIĻŅA PIENA SPIRĀLE" kļūs svarīgs Garīgs Instruments, kas jums noderēs daudzos gaismas darbos. Nākotnē jūs varēsiet aktivizēt šo Garīgo Instrumentu, gaismas darbu izpildīšanas laikā, gandīz mirklīgi/мгновенно, vienkārši viņu atceroties. Un viņš palīdzēs jums saskaņoties AR JŪSU PASAULES GAISMU. Un tas patiesi tā, mani dārgie Līdzradītāji.
Tagad mūsu uzdevums - līdznoskaņoties Tarka pasaules galvenajam gaismas vilnim. Pēc veiktās prakses to izdarīt būs jau vienkāršāk, tādēļ ka mēs tāpat strādāsim ar Fibonači spirāli un Fibonači skaitļu rindu. Tikai rinda, dotajā gadījumā, būs īsāka par vienu skaitli:
"0, 1, 1, 2, 3, 5, 8".
Atbilstoši saīsināsies arī Fibonači spirāle priekš simbola "Piena Spirāle" trešās dimensijas".
Un, tātad, sākam izpildīt praksi, analogu jau veiktajai, līdznoskaņojoties ar jūsu pasaules galveno gaismas vilni. Tikai tagad strādājam ar Fibonači otru rindu, kas dotajā gadījumā noslēdzas ar skaitli "8". Iesākumā aktivizējam simbolu "Piena Spirāle" priekš trešās dimensijas" un sākam strādāt ar enerģiju sirds apgabalā.
0 - pacēlums;
1 - pacēlums;
1 - pacēlums;
2 - pacēlums;
3 - pacēlums;
4 - pauze;
5 - pacēlums;
6 - pauze;
7 - pauze;
8 - pacēlums.
Pēc treniņa izsakām nodomu trešās dimensijas galvenā gaismas viļņa fragmenta līdzradīšanai un radām viņu savā Sirds Telpā (Zīm. 3.)

(ZĪMĒJUMS 3. SIMBOLS "PIENA SPIRĀLE" PRIEKŠ TREŠĀS DIMENSIJAS")
Tagad, cienījamie kolēģi, jūsu Sakrālajā Sirdī dzīvo divi galvenā gaismas viļņa fragmenti divu pasauļu fragmenti - jūsu pasaules un Tarka pasaules. Turpinām radīt! Apvienosim, šīs spirāles vienā veselā. Pie tam, jūsu (ceturtās dimensijas) spirāli novietosim augšpusē, Tarka (trešās dimensijas) pasaules spirāli novietosim apakšā. Spirāles apvienosim caur violeto spirāli - Kosmiskās Apziņas Spirāle - tā, kā tas parādīts nākošajā zīmējumā (Zīm. 4.)

(ZĪMĒJUMS 4. MŪSU PASAULES GAISMAS VIĻŅU UN TARKA PASAULES FRAGMENTU APVIENOTĀ SPIRĀLE. SIMBOLS "PIENA SPIRĀLE" TREŠĀS-CETURTĀS DIMENSIJAS").
Pie tam, punkti "13" augšējās spirāles un "8" apakšējās spirāles savienojas caur īpašu nulltelpisko Pāreju, kuru apzīmēsim ar oranžu Mebiusa lentu.
Un, tātad, divu spirāļu, divi fragmenti apvienoti vienā veselā. Spirāle kļuva viens vesels, kur apvienojās jūsu pasaules gaismasviļņu parametri, izteikti skaitļiem "0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13", un Tarka pasaules gaismasviļņu parametri, izteikti skaitļiem "0, 1, 1, 2, 3, 5, 8". Violetās spirāles sakontaktējās punktos atbilsoši skaitļiem "13" (spirāle jūsu pasaules) un punktā, atbilstošā skaitlim "8" (Tarka pasaules spirāle). Tādā veidā mēs saņemam jaunu skaitļu rindu: "0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 8, 5, 3, 1, 1, 0". Kustoties/virzoties pa tādu rindu, mēs no jūsu pasaules violetās spirāles centra, nonāksim Tarka pasaules violetās spirāles centrā. Atgādinām, ka violetā spirāle - tā Kosmiskās Apziņas Spirāle. Savienojot jūsu pasaules un Tarka pasaules spirāles, mums ir iespēja strādāt trešās un ceturtās dimensiju pasauļu Kosmiskās Apziņas Vienotības līmenī. Bet, kas ir Apziņa? Tā - Kosmiskā Gaisma. Bet, kas ir Gaisma? Tas - Gaismasvilnis! Jā, tagad mums stāv priekšā, jūsu sirds telpā izveidot jūsu pasaules un Tarka pasaules vienotu/единую gaismasvilni. Kā to izdarīt? Taču vienkārši, dārgie Līdzradītāji! Mēs apvienosim divus ciklus vienā un izpildīsim gaismas praksi, kas jums jau pazīstama, tagad jau saskaņā ar apvienoto spirāļu skaitļu rindu. Tikai vispirms atrisināsim vienu uzdevumu: apvienosim viļņu pacēlumus, dažādu spirāļu apzīmētus cipariem "13" un "8". Mūsu enerģētiskā darba laikā, Sakrālās Sirds līmenī, rīkosimies tā. Pēc skaitļa "13" un viļņa kārtējā pacēluma (enerģētiskā pastiprinājuma sirds apvidū), domās zīmējiet, radiet Sakrālās Sirds apvidū Mebiusa lentu, pēc tam domās izsakiet "8" un sajūtiet gaismas viļņa pacēlumu/pastiprinājumu. Bet tālāk darbs rit atbilstoši skaitļu rindai: "7" - pauze, "5" - pacēlums, un tā tālāk.
Tatad, atkal elpojam Sakrālās Sirds enerģiju. Lūk, pilns enerģētiskā darba variants, divu apvienotu spirāļu, atbilstoši/согласно Fibonači skaitļiem. Pa otru spirāli, kā jūs saprotiet, mēs ejam pamazināšanas skaitļu kārtībā.
0 - pacēlums;
1 - pacēlums;
1 - pacēlums;
2 - pacēlums;
3 - pacēlums;
4 - pauze;
5 - pacēlums;
6 - pauze;
7 - pauze;
8 - pacēlums;
9 - pauze;
10 - pauze;
11 - pauze;
12 - pauze;
13 - pacēlums.
Radām Mebiusa lentu.
8 - pacēlums;
7 - pauze;
6 - pauze;
5 - pacēlums;
4 - pauze;
3 - pacēlums;
2 - pacēlums;
1 - pacēlums;
1 - pacēlums;
0 - pacēlums.
Pēc tam, kad jūs sekmīgi paveicat šo enerģētisko praksi, izsakiet tīru nodomu JŪSU PASAULES UN TARKA PASAULES GAISMAS VIĻŅU FRAGMENTU apvienošanai. Tūliņ pieaiciniet līdzjaunradei Vargusu Laertu, Galaktisko Laertu Dienestu, kā speciālistus Kosmiskās Harmonijas izkārtošanā/привнесению visās mūsu Galaktikas pasaulēs. Bez tam, pieaiciniet līdzjaunradei Māti-Zemi, Mariju Maitreiju un planetāro Kristu-Melhisedeku. Uzaiciniet līdzjaunradei savus Garīgos Skolotājus, Aizbildņus, smalkmateriālās Atbalsta Grupas. Noskaņojieties uz Beznosacījumu Mīlestības viļņa. Un sajūtiet kā šis BEZNOSACĪJUMU MĪLESTĪBAS VILNIS JŪSU SIRDĪ KĻŪST REĀLS ENERĢĒTISKS VILNIS. Caur jūsu Sakrālo Sirdi šajā momentā sāk caurplūst VIENOTĀ GAISMASVIĻŅA HARMONIJA. Tagad jūs variet vienkārši domās izteikt FIBONAČI skaitļu rindu, iekļaujot skaitli, nākošo aiz "13". Tas - 21(8+13=21). Domās izsakiet, nesteidzoties, jūsu Sakrālās Sirds pulsa taktī (bez pauzēm): "0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21". Tādā veidā jūs aktivizējiet piektās dimensijas pasaules galveno gaismasvilni. Tagad nav obligāti ieturēt pauzi tur, kur Fibonači rindā trūkst citi skaitļi. Vienkārši domās skaitiet: "0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21" - sirds enerģētikas taktī. Un jūsu Sakrālā Telpa atsauksies uz šo skaitu. Viņa atsauksies uz augstāko pasauļu enerģiju. Radām PIEKTĀS-CETURTĀS-TREŠĀS DIMENSIJU PASAUĻU VIENOTU GAISMASVILNI. Sajūtiet, kā Harmonija un Mīlestība vēl vairāk ieplūst jūsu sirdī. Sajūtiet, kā paplašinās jūsu fiziskā sirds, kā palielinās Sakrālā Sirds, izaugot apmēros, kas ievērojami lielāki par jums, lielāki par jūsu māju un pat - lielāki par planētu Zeme. PAPLAŠINATIES, mani mīļotie bērni! Audziet Harmonijā! Audziet lielāki par planētu un Saules sistēmu! Audziet lielāki par mūsu Galaktiku! Skataties: pats Galaktiskais Tēvs mūsu, Galaktiskais Kristus-Melhisedeks atver jums vārtus uz STARPGALAKTISKIEM PLAŠUMIEM. Jūs tagad - praktiski bezrobežīgi/безпредельны. Jūs peldat starp Galaktikām, jūs tās novērojiet un, ko atklājat, bērni mani? Galaktikas arī satītas FIBONAČI SPIRĀLĒS! Šīs spirāles izpaustajām likumsakarībām seko ne tikai gismasviļņi, bet mūsu Visuma mikroradījumi un makroradījumi. Zied saulespuķe - tur ir Fibonači spirāle. Molusks okeānā sūta jums Mīlestības enerģiju - un arī viņā ir Fibonači spirāle. Koku zari, puķes jums maigi ziņo, ka viņās - Fibonači spirāle. Citu pasauļu nezināmas būtnes traucas pie jums, runā ar jums un jūs viņas saprotiet, tādēļ, ka arī viņās ir struktūras Fibonači spirāles formā. Un tā ir VISUMA HARMONISKĀ VIENOTĪBA, kuru jūs ieelpojat, ieņemat savā "Es", savā Sakrālajā Sirdī... Jūs piepildāties ar Mīlestību un Harmoniju un sūtat Mīlestību un Harmoniju TARKA PASAULĒ - PA FIBONAČI VIENOTO VISUMA SPIRĀLI. Novērojiet tagad, kā gaismasviļņi Tarka pasaulē izkārtojas harmoniskā kārtībā un aiztraucas/устремляются pa VISUMA SPIRĀLI caur jūsu sirdi augstākajās pasaulēs. Šeit jau vairs nav disharmonijas. Šeit tikai Harmonija un Mīlestība. Un šī Harmonija un Mīlestība, spēcīgā straumē dodas jūsu pasaulē un Tarka pasaulē... Priecājieties par Visuma Harmonisku Vienotību uz Beznosacījuma Mīlestības pamata, kur jums ir pieeja kā Lielās Centrālās Saules Eņģeļiem. Priecājieties par iespējām sūtīt Harmoniju un Vienotību zemākās pasaulēs. Priecājieties un sūtiet... Mīlestības enerģija tagad plūst caur jūsu fizisko sirdi un Sakrālo Sirdi Tarka pasaulē. Bet kamēr jūs retranslējat šo enerģiju, es jums vēl kaut ko pastāstīšu par Tarka pasauli... Pavisam nesen, umonu pasaules nomalē, izveidojās neliela valsts/государство, kas pagaidām slēpta no umoniem un no ginotavriem, arī no cilvēkiem.. Šeit arī dzīvo gan cilvēki, gan umoni, gan ginotavri. Jaunajā valstī sapulcējās tie, kuri nevēlas karot. Viņi ceļ pilsētas-tempļus un atcaras savu Dievišķīgumu. Viņi lūdzas par viņu pasaules gaišo nākotni un lūdz par palīdzību augstākām pasaulēm. Šeit, pilsētu-tempļu zemē, kuru nosauca Zelta Saules Zeme, dzīvo... arī jūsu Aspekti - jūsu individuālās Dvēseles Aspekti.
Mīļotie! Tagad jums ir unikāla iespēja uzstāties Augstākā "Es" lomā un vērsties pie "Es" trešajā dimensijā. Tagad, kad aktivizēts VIENOTS VISUMA HARMONIJAS VILNIS TAS NE TIKAI IESPĒJAMI, TAS NEPIECIEŠAMI. Tā - unikāla iespēja sniegt palīdzību savam "Es" trešajā dimensijā. Iesākumam - vienkārši paziņojiet viņam par savu Mīlestību un par to, ka nāves, patiešām nav. Pastāstiet savam "Es" Tarka pasaulē, ka ir brīnišķīgas augstākās pasaules, kur jūs obligāti tiksaties. Paziņojiet Zelta Saules Pilsētas iedzīvotājiem, ka viņi iet pareizu ceļu un vienmēr var saņemt atbalstu - kā no jums, tā arī no TĀ, par KURA eksistēšanu VIŅI JAU ZINA - NO VIENĪGĀ DIEVA-RADĪTĀJA...
Runājiet ar viņiem, runājiet. Kamēr runāsiet, Mīlestības un Harmonijas Enerģija turpinās plūst no augstākām pasaulēm Tarka pasaulē... Pasaulē, kura tiecas augšup pa dimensiju kāpnēm. Viņa tagad augšupceļas, kā arī planētas Zeme visas pasaules.
Kad sazināšanās beigsies, turpiniet palikt uz MĪLESTĪBAS UN HARMONIJAS VIENOTA VISUMA VIĻŅA TIK ILGI, CIK SPĒJAT. BET KAD JŪSU GAISMAS DARBS NOSLĒGSIES, JŪS JAU PAŠI IZRĀDĪSIETIES UZ HARMONIJAS UN MĪLESTĪBAS JAUNA LĪMEŅA. JŪS JAU - CITĀ ATBILDĪBAS ZONĀ PAR VISUMA PASAUĻU LIKTEŅIEM. JŪS TAGAD PAŠI KĻUVĀT AUGSTĀKIE "Es".
JŪS ARĪ ESAT AUGSTĀKIE "Es".
UN TAS PATIESI TĀ.

JŪSU EL MORIJA
06.11.2014.

Simboli radīti līdzsadarbībā ar mākslinieku Viktoru Truhinu.
Avots: Žurnāls "МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: Духовные сообщения" № 6(18) 2014. Žurnāla El.adrese: mirovoy_channeling@mail.ru, Tel/faks: +7(3843) 74-61-45, +7(3843) 74-00-12. Internet-veikala El.adrese: http://world-channeling.com, žurnālu Rīgā iegādāties var zvanot pa tālruni 29613296.
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/06.02.2015. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 06.02.2015. 

Skatījumu skaits: 955 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: