Galvenie » 2016 » Marts » 10 » KAD RADĪSIM TILTU NĀKOTNĒ
16:29
KAD RADĪSIM TILTU NĀKOTNĒ

KAD RADĪSIM TILTU NĀKOTNĒ
2016. gada telpas-laika uzplaiksnījumi

SEN-ŽERMENS
caur Svetlanu Dračovu, Sergeju Kanaševski, Marinu Shults
2016. gads 04. janvāris - 29. janvāris
Avotshttp://www.magnitiduha.info/archives/10997 , pievienots 06.02.2016., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 01.03.2016.

Dārgie cilvēki uz Gaišzilās Liesmas planētas! Manai sirdij mīļie Gaismas Darbinieki, vedoši savas četrdimensionālās pasaules globālo pārkārtošanos, palīdzoši visai planetārai dzīvībai komfortabli un maigi pāriet planētas Zeme Jaunajā Ērā. Tagad runāju par visas planetārās dzīves globāliem pārkārtojumiem un ne tikai par jūsu telpas-laika kontiniuumu (TLK). Gaismas Ģimenes uzdevumā stājos pie sava jaunā uzdevuma - dažu jūsu četrdimensionālās pasaules TLK parametru pilnveidošanas, to saskaņošanas ar daudzu citu ceturtās dimensijas un augstāko dimensiju pasaulēm. Mēs kopā ievadīsim šo darbu Projekta "AUGŠUPCELŠANA" jaunā etapa gultnē. Svarīgu lomu mūsdienīgo programmu aktivācijā priekš jaunās planetārās Dzīves uzcelšanas nospēlēs Galaktiskās Kristāliskās Gaismas Būtnes - Lemūriešu Kristāli (LK), kuri atnāca uz Zemi kā gudri un pieredzējuši palīgi planētas Augšupcelšanā, kā mūsu Galaktikas Garīgā Centra pārstāvji. Jūs paveicāt ievērojamu ceļa daļu LK modināšanā no samadhi stāvokļa. Un tagad LK paši aktīvi iesaistās planetārās dzīves gaismas jaunrades procesos. Jaunajā jaunrades etapā, tuvāko trīs gadu laikā, jums stāv priekšā aktīva sadarbība ar Austrumu puslodes 19-mit Lemūriešu Kristāliem, kuri uz Zemi atnesa svarīgas evolucionāras programmas. Tas - Galaktikas Piena Ceļš un viņa Garīgā Centra - Siriusa lielā velte.
Esmu nozīmēts par Augšupcelšanas Uguņu Vispasaules Tempļa darba Kuratoru. Katrs no Garīgajiem kuratoriem attīsta vienu no planetārās evolūcijas svarīgiem virzieniem. Vadot darbu Augšupcelšanas Uguņu Vispasaules Templī (AUVT), mēs vienlaicīgi īstenosim LK programmu aktivāciju. Pie tam, kopīgiem spēkiem, ar pašām Galaktiskām Kristāliskām Gaismas Būtnēm. Tās būs īpaša rakstura aktivācijas. Man gribas jūsu uzmanību vērst uz to, ka 2016. gads kļūs sākuma gads telpas-laika parametru kardinālām izmaiņām. Gaismas Ģimenes jaunrade daudzējādi būs veltīta tieši TLK parametru izmaiņām - ar mērķi jūsu četrdimensionālās pasaules pārvešanu jaunos telpas-laika dzīves apstākļos. Protams, tas jautājums ne viena gada un ne vairāku desmitgadu. Taču tuvākajos trīs gados mēs ieliksim pamatus priekš jaunā telpas-laika. Pie tam, dabīgi, harmonizējot arī jūsu tekošo dzīvi. Jūs - ceļotāji laikā un pasaulēs. To skaitā, kuri lasa šīs rindas, ir Meistari, atnākuši no nākotnes, jā, jā - no jūsu planētas Zeme brīnišķīgās nākotnes priekš tagadnes harmonizēšanas un pagātnes izdziedināšanas. Jūs dziediniet TLK visos virzienos, sfēriskumā, izvietotā uz lineārā vektora.
Mani draugi! Gaismas Meistari! Caur jūsu pasaules masu informācijas līdzekļiem tiek dots daudz informācijas, ar lielu negatīvu, satraucošu raksturu. Jūsu pasaules lielākais cilvēku vairākums nepārvalda to informācijas pilnību, kas ļauj aiz notiekošā ieraudzīt jaunās dzīves asnus. Taču tie, jaunie asni, jau izspraucās dzīves virspusē ar brīnišķīgu pavasarīgu steigu. Un mūsu ar jums uzdevums - uzdevums iemiesotiem un neiemiesotiem jūsu pasaulē Gaismas Darbiniekiem - radīt telpas-laika apstākļus priekš jaunās dzīves jaunaudzes harmoniskas attīstības.
Varbūt kāds no Gaismas Darbinieku skaita neievēro savā un apkārtesošajā četrdimensiju dzīvē jūtamas izmaiņas. Šiem mūsu kolēģiem mēs rekomendējam skatīties uz pasauli ne ar datoru monitoru un televīzijas ekrānu acīm, bet attīstīt savu iekšējo redzi, skaidrjūtību, skaidrzināšanas - lai pareizi novērtētu notiekošo un redzētu notikumu patieso būtību. Bet notikumu būtība tā, ka beidzas vecais evolūcijas cikls un sākas jauns evolūcijas cikls, kur darbosies pilnīgi citi likumi. Jūsu uzdevums - skatīties apkārt ar citām acīm; mācīties analizēt notiekošo no smalkmateriālo procesu pozīcijas; dot iespēju savai sirdij un Augstākajam "ES" vadīt savu personīgo dzīvi. Un, kad jūs šo uzdevumu izpildīsiet, pati Jūsu Sirds aicinās jūs jaunās Dzīves jaunradīšanā. Tādēļ, ka jūs - Dieva Bērni, tātad - paši Dievi-Radītāji, kuri pamostas un sāk savu Dievišķo Jaunradi, balstītu Beznosacījumu Mīlestībā uz visu esošo.
Daudzi cilvēki uz planētas jau apzinīgi rada tagadnes pārkārtošanas, nākotnes radīšanas un pagātnes harmonizēšanas labā. Gaismas Ģimene harmonizē visus telpas-laika kontinuumus, visu planetāro telpas-laiku. Citādi nebēdz būt gaismas jaunradē. Mēs šo ceļu ejam Vienīgā Dieva-Radītāja vadīti.
2016. gads veltīts tādām telpas-laika korekcijām, kādas mēs vēl neveicām kopš Dualitātes Eksperimenta atcelšanas. Tomēr jāsaprot, ka kopš tā momenta, daudzi gaismas darbi tika izpildīti kā sagatavošanās nepieciešamājām izmaiņām jūsu telpas-laikā. Tanī skaitā - Laika pārejas process uz 13-mito spirāli, kur aktīvu dalību ņēma Projekta "Augšupcelšana" Darbinieki un daudzi Žurnāla "MIROVOI ČENELING" lasītāji.Katrs jūsu gaismas darbs saturēja vairākus svarīgus elementus priekš jaunā telpas-laika energoinformatīvā pamata. Sevišķi svarīgi kļuva darbi, kas izpildīti Lemūriešu Kristālu "Akords Desmit" aktivizēšanā. Tagad sākas tieši tas moments kad mēs sākam radīt pamatu priekš ilglaicīgas telpas-laika attīstības, priekš jūsu pasaules četrdimensionalitātes nepieciešamo evolucionāro soļu izpildīšanas, dažādu TLK tuvināšanās procesos. Pirmām kārtām, mēs sāksim četrdimensionalitātes TLK tuvināt "pa horizontāli, tas ir - sāksim dažādu ceturtās dimensijas pasauļu telpas-laika parametru tuvināšanu. Tas novedīs pie kopīgo vibratīvo raksturojumu izlīdzināšanas, pie ceuturtās dimensijas kopīgās harmonizācijas. Šajā ceļā jūs gaida brīnišķīgas tikšanās ar tām dzīvības formām, kas sen jau tiecas uz tikšanos ar jums. Otrā mūsu darba etapā mēs nodibināsim daudz ciešāku saikni ar piektās dimensijas TLK. Ne tikai tiem, kuri dzīvo tagadējā jūsu TLK, bet arī ar tiem, kuri dzīvo harmonizētākos TLK. Viņu daudz, ar dažiem no viņiem mēs iepazīsimies. Un mēs to izdarīsim ar Galaktisko Kristālisko Gaismas Būtņu - Lemūriešu Kristālu palīdzību. ES gribu jūs iepazīstināt ar dažiem mums priekšā stāvošo darbu atzariem 2016. gadā. Tie sevišķi cieši saistīti ar dažiem astronomiskiem datumiem. Īpaši šī gada sevišķās dienās mums nāksies izpildīt darbus dažu TLK parametru energoinformatīvo pamatu radīšanai. Šajās dienās mēs saformēsim energoinformācijas, energoinformatīvo impulsu šļakstus, ar kuru palīdzību ievadīsim jaunās programmas darbojošās TLK, pakāpeniski tos tuvinot ar tiem TLK, par kuriem es stāstīju augstāk.
Uz šiem datumiem būs nozīmēti planetārie darbi. Bet tos sagatavot un izpildīt piedāvāts tiem Gaismas Darbiniekiem, kuri saņēma bagātīgu pieredzi LK aktivizēšanā, no vienas puses, un, no otras puses, ne mazāk bagātu darba pieredzi ar Kosmiskām Ugunīm. Divu svarīgu virzienu apvienošana Projektā "Augšupcelšana" ("Kosmisko Uguņu aktivācija" un "Lemūriešu Kristālu aktivizēšana") notiks, pirmām kārtām - uz daudzu Gaismas Kolektīvu sinerģijas rēķina. Visi apvienojušies Augšupcelšanas plūsmā, tagadējā laikā izveido universālas un unikālas gaismas struktūras, kas palīdzēs pašiem tādu struktūru īpašniekiem un kopumā visai planētai pāriet uz jaunu evolucionāro programmu līmeni Augšupcelšanas procesā.
Mani dārgie cilvēki! Mēs esam gatavi izmainīt jūsu pasauli, apvienojot ar jums mūsu siržu trauksmes! Mēs jums pastāvīgi rādām ceļu šīs nākotnes īstenošanai, par kuru jūs visi sapņojāt. Jums grūti reāli stādīties priekšā šo dzīvi. Pagaidām grūti. Taču iekārtot šajā nākotnē nepieciešamos struktūru elementus, jūs jau spējat. Un mēs sveicam planetāros Brīnumdarus, strādājošus garīgā līdzjaunradē ar visu Planetāro Gaismas Ģimeni!
Par 2016. gada svarīgu, centrālo datumu kļūs Galaktiskā Siriusa ausmas diena. Šinī gadā tas notiks 5. augustā. 18. augustā notiks Zemes un Saules izlīdzināšana attiecībā uz mūsu Garīgo Sauli - Siriuss"S" ["C"]. Šī diena ir sevišķi nozīmīga. Tādēļ, ka tieši šinī dienā rodas iespēja galveno evolucionāro programmu ienešanai priekš attīstības otrajā pusgadā. Un visos laikos skaitījās, ka šajā dienā Siriuss atver garīgās apskaidrības kanālus, sūtot sevišķas enerģijas uz Zemi. Šajā dienā Siriuss ļauj ielikt daudzus pamatus priekš TLK izmaiņām. No mūsu Galaktikas Garīgā Centra pienāks energoinformatīvās paketes, kas ļaus saistīt Siriusa garīgos impulsus ar telpas-laika korekcijas uzdevumiem. Mums stāv priekšā savienot Siriusa iedarbības impulsus ar iepriekš sagatavotām šīs korekcijas programmām. Bet priekšdarbs būs izpildīts citā datumā, kas seko pirms Siriusa Galaktiskās ausmas.
18. augusts ir mūsu gaismas darba centrālais datums. Šī diena - svarīgs kulminācijas punkts, saistībā ar jaunā telpas-laika radīšanu. Pirms un pēc šī datuma eksistē divi citi datumi, kuros mēs izpildīsim darbus saistītus ar telpas-laika korekcijām. Pirmais punkts-priekštecis kļūs 23. marts, kad notiks mēness aptumsums. Ja Siriusa ausmas dienā galveno lomu spēlē līnija Zeme-Saule-Siruss, tad mēness aptumsuma dienās, kombinācijā Saule-Mēness-Zeme lielu ietekmi vienmēr izrāda Andromedas Miglainība. No šīs Zvaigžņotās Miglainības pienāk sevišķi signāli zemes telpas-laika korekcijai. Šajā gadā vispirms 23. martā, bet pēc tam, pēc Mēness aptumsuma, 17. septembrī, mēs saņemsim programmas, nepieciešamas tālākai evolūcijai.
23. martā pienāks energoinformatīvās paketes, kas ļaus vadīt galvenās šī gada korekcijas. Beidzot, 17. septembrī mēs varam galīgi nostiprināt mūsu jaunradēs sasniegtos rezultātus un ielikt programmas turpmākām korekcijām 2017. gadā. Šie trīs datumi, trīs dienas, kļūs par energoinformatīvo atbalstu, kas mums ļaus radīt tiltu nākotnē.
Dārgie gaismas darba kolēģi! Es aicinu jūs piedalīties interesantā kopējā šī gada jaunradē. Katra planetārā darba izklāstu mēs sīkāk atšifrēsim. Bet tagad gribu jums pateikties par spožiem panākumiem 2015. gada gaismas jaunradē. Gaismas Ģimene priecājas par iemiesoto un neiemiesoto Gaismas Darbinieku kopsadarbību. Pasauļu tuvināšanās, Lielās Harmoniskās Konverģences etapi, arvien vairāk izpaužas mūsu kopējā darbā.
Priecāsimies par ugunīgās jaunrades iespējām! Priecāsimies par līdzdarbinieku loka paplašināšanos! Priecāsimies par Kosmisko Uguņu Ģimeni, planētas un cilvēces evolūciju radošu! Priecāsimies par Kristālisko Gaismas Būtņu - Lemūriešu Kristālu atdzimšanu! Sajūtiet, kā paplašinās un spēcinās Gaismas Spēki! To svarīgi apzināties, tādēļ ka tieši līdzjaunrades apzināšanās palīdzēs mums radīt mūsu planētas Jauno Pasauli, padarīt Satija-Juga Ēru par harmonisku realitāti.

Vienmēr ar jums Kosmosa Bezgalīgumos, jūs mīlošais SEN-ŽERMENS.
2016. 04.01 - 29.01.

Grupas "Gara Magnēti" vadītāja - Larisa Supei, Tālr. 29188681
info@magnitiduha.info // 2015 Магниеы Духа
=====
Latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/10.03.2016. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem10.03.2016.

Skatījumu skaits: 656 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: