Galvenie » 2014 » Augusts » 15 » *(KD) "APLAIMOTI!"
21:22
*(KD) "APLAIMOTI!"

*(KD) "APLAIMOTI!"

Jā, tas ir variants tiešām, tiešām sarežģīts! Kā to visu kopā salikt? Ak, kaut tik atcerēties varētu un visus puzles variantus pareizās vietās ieriktēt spētu! Dievs, mīļais, palīdzi, jo mana miesas masa mazumā iet, bet jaunā vēl vāji jūtama. Tik tikko pavējo, kā gaismiņa maza un atkal zūd...

Domas un atmiņas, sāpes un prieks, viss vienā gaistošā jūklī tverts. Tik visu, šķiet, atmiņa nosaka - Domas stabilitāte - par bijušo, esošo, nākošo. Jo tukšumā nekas jau būt nevar, bet vecais, kas bijis, neder. Esošais, tagad pārāk plūstošs un gaisīgs jau liekas, kas vecajai, bijušajai miesas masai nepieņemams, ne tikai kā nederīgs, tā vienkārši nav (kā sīpol vai ķiplokmiziņu, kad serdītē asniņš jau dzimis).

Jā, nav, jo vecajā miesas masas blīvumā, Dievišķā fraktāla līdzības daļiņa, Savu Dzīvības Darbības aktivitāti tagad piesaka Katram mums - Cilvēciskās Būtnes prātam. Un tikai no mums Katra Paša atkarīgs cik lielu apjomu Cilvēcisko Domu Garīgā Saprāta, Apziņas, Izpratnes, Sapratnes brīvi un brīvprātīgi dāvājam savai gaistošajai Miesas Masai (Ķermenim), lai tā jaunā Gara spēkā mosties spētu, eksistēt jau jaunās enerģiju vibrācijās.

Un ja cenšamies Uzzināt, ko DIEVS Savās Uzrunās Vēsta cilvēcei, Katram Cilvēkam, cenšamies Saprast (vispirms), kas ar mums iekšķīgi, ārīgi notiek, jo sajūtas miesas masā taču darbojas. Vēl cenšamies arī vērot, kas apkārtnē, Dabā notiek, domāt (galvenokārt), analizēt un spriest (Ticību, Mīlestību atceroties), tad jau ir Cerība liela, ka gaistošajā miesas masā (ķermenī), Dievišķā fraktāla daļiņa ar Cilvēka Perosnīgās Domas, Garīgā Saprāta Apziņu sadarbību guvusi, lai Jaunam tērpam, Jaunās Dzīves elpu dāvātu.

Brīvi un Brīvprātīgi Cilvēciskās Domas( cilvēka) Garīgā Saprāta Apziņa un Dievišķā fraktāla daļiņa cilvēkā katrā, sāk LīdzSadarbību Cilvēkā-Dievā. Sadarbību (cilvēks ar Dievu) - Saprātīgu, Apzinātu, Gudru, Mīļu, Uzticamu, Līdzjūtīgu, Pacietīgu utt., un tad visas problēmas, līdzšinējie sarežģījumi, paši pazūd - izkūst Labestības, Gudras Garīgās Mīlestības un Uzticības Priekā!

Ak, kaut MĒS VISI Savu Miesas Masu (Ķermenīti) spētu Gudrā Gara Mīlestībā Aplaimot! Un pieredze mums jau tagad, Spēkavotā apkopota, pietiekami bagātīga ir! Mēs VARENI! Mēs GRIBAM VISI KOPĀ un ESAM KOPĀ Jaunajā Dieva Gara DievValstībā, monarhijā - APLAIMOTI!

Nāc ārā, talkas māte,
Kur es likšu jumu kroni?
Vai pie sienas klētiņā,
Vai tavā galviņā? *(LD18552)Paldies mīļais DebesTēvs- Radītājs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Mēs jau savu MiesasSaimniecību, Ķermenīti, Jaunās Telpas Gara Elpās sajūtam, Sajūtam un Paldies sakām, ka Mēs Kopā Esam Dieva Gara Aplaimoti!

18.05.2014.10:28 --- DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā KopDarbu pierakstīja Eslauma.
----------
*( Avots: "Latviešu svētki. Latviešu svinamās dienas", Osvalds Līdeks, Scientia, 1991., 71. lpp.
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Cilvēkam nekādi neizdodas kļūt Dievam un vispirms jau nevar baiļu dēļ, taču Dievs un bailes galīgi nesavienojami jēdzieni! ES nerunāju par neprātīgumu/бесшабашности, ES runāju par PRĀTĪGUMU izsvērta lēmuma pieņemšanā, dodoša TIESĪBAS Radīt, tādēļ ES sagaidu no jums ne cilvēcisko rosīšanos, bet tiešām Dievu, Garā brīvu un Mīlestībā radošu Dievu pārdomātus, izsvērtus lēmumus!"
---(7. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 11.08.14. "Mīli un Radi", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 12.08.2014.)**

2) "Pašreizējā laikā izvēršas process, kurš nosaka Zemes, visas mūsu planetārās sistēmas evolucionāro pārveidošanos. Pārveidojas, uz jaunu evolucionāro līmeni pāriet visu Globusu visas planetārās dzīvības formas. Svarīgi apzināties, kādā veidā Globusi sāk mijiedarboties cits ar citu, kā tas ietekmē dažu dzīvības formu, daudzdimensionālās ģenētikas attīstību."
---(Citātiņš no: "El Morija. Atgriešanās pie Slepenās Doktrinas", caur Marinu Shults, Latvija, un Sergeju Kanaševski, Krievija. Žurnāls "Mirovoi Čenneling: duhovnije soobščeņija" 2014.g. 2. numurs, tulkoja Jānis Oppe)***

3) "Jūs - tā Visuma bērni,
Kas Zemes Visumu radīja,
Atnācāt uz saucienu un nemainīgi,
Jūs pasaules modiniet no jauna!"

---(Citātiņš no: "Marina Šļemina. Par Arhontiem". Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/8616, pievienots 12.08.2014., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 12.08.2014.)****

Atceramies?
(#1) "Es taču teicu: ar Mani vai pret Mani, jo tikai ar Mani Aust Gaisma, tikai ar Mani zied puķes, tikai ar Mani dzīve augšup rit!"
---(Citātiņš no: *(JD) "Ar!", pierakstīta 11.07.2013.03:56, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_ar/2013-07-17-719, atrodama arī: http://spekavots.ucoz.ru-Googlemeklēšana)

(#2) "Tagad, pamostoties, tvēru atkal zīmuli, lai pierakstītu steidzīgi, "materializētu" redzēto, tik spilgti izjusto! Tieši tā, lai liecinātu, jo īstenībā tā jau arī notiek. Tikai viņi, mazbērni, mani glābj. Pārāk bieži spēki fiziskie mani atstāj nevarībā un tad viņi - tiešām fantastiskiem darbiņiem, mani uzmundrināt steidz: "Tikai nekreņķējies, redzi! Skaties!..." Un tad darbiņi tiek celti acu priekšā krāsaini un koši..."
---(Citātiņš no: *(JD) "Sapnis - īstenība!", pierakstīta 12.07.2013.08:20, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_sapnis_isteniba/2013-07-19-722)

(#3) "Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa! Paldies Gaismas Brāļi -Māsas! Gan jau arī mēs, sīkie tiepšas, sirdsdomiņu lietā liksim, lai pie saprašanas tiktu, ka mums visiem Mājup ceļš - Ceļš uz Smalko Pasauli Visiem Kopīgs - VIENS - Ceļš ar Zināšanām pūrā - DĀVANU no Radītāja!"
---(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Dāvana no Radītāja", pierakstīta 14.07.2012.04:19, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_davana_no_raditaja/2013-04-16-570)

=====
*(KD)-KopDarbu "APLAIMOTI!" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā Eslauma pierakstīja 2014. gada 18. maijā plkst. 10:28, ievietots saitā: http://spakavots.ucoz.ru/15.08.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 15.08.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-11.08.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/12.08.2014.21:38, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 12.08.2014.16:05
***Jāņa Oppes tulkojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/atgriesanas_pie_slepenas_doktrinas/2014-08-11-1172
****Latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/14.08.2014.17:04, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 14.08.2014.09:34
=====
Sirdsmīlestībā KopDarbu *(KD) "APLAIMOTI!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

 

Skatījumu skaits: 823 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: