Galvenie » 2015 » Marts » 21 » *(KD) "Dievišķīgas Būtnes!"
22:21
*(KD) "Dievišķīgas Būtnes!"

*(KD) "Dievišķīgas Būtnes!"

Augstkanu zonā (1) skumjas. Mūsu brašais Draudziņš, kurš jau savas mājas pagalmā, lauka apstākļos, ratiņkrēslā pārvietojās droši, pārgājis uz Dieva Pasaules sfērām... Tas ir ļoti skumji Zemes līnijlaikā paliekošiem tuviniekiem. Lai vai kādām zināšanām bruņojies, tomēr, mīļa tuvinieka aiziešana uz nezināmu telpu-laiku, ļoti sāpina, skumdina bezgala...

Taču jāsāk mums ir zināt, izprast, pieņemt citus dzīvošanas noteikumus. Ir jāpacenšas saprast, ka Dieva-Radītāja Kosmiskajā Saimniecībā, arī Zemes dzīves ārēs, dzīvošanas noteikumus, sevišķi jaunos, nezināmos laikmetos, nediktējam mēs. Nē, nē, ne mēs, kaut arī esam Dieva līdzības, bet - sīkās daļiņas. Tikai Viņš Pats - mūsu Dievs Tēvs-Māte-Radītājs, šajos skarbajos ēru nomaiņu laikos, kad uz Zemi nāk cilvēku dzīvošanai jaunu, nezināmu enerģiju plūdi, tikai Viņš pārrauga, zina un nosaka Jaunos dzīvošanas apstākļus Katrai Cilvēkbūtnei. Un Mums Visiem un Katram ir jābūt saprotamam, ka tikai ar Dievu Sirdī, pieņemtu, uzklausītu, mēs drošu ceļu Mājup atradīsim (2-8).

Un tikai Tur - Dievišķās Sfērās mums visiem, katram šūpulis kārts. Tikai Turp, Dievišķās Gaismas un Ritma Sfērās ceļš mūs ved. Un kā, un kurš, un cik mēs ejam, tas jāzina katram pašam, kopā ar savu Augstāko Dievišķo daļiņu "Es" (3). Šeit, Zemes laika-telpas ārēs mēs dzīvojam DebesTēva-Radītāja dāvātās Brīvības un Brīvprātības tiesībās. Un tad, kad esam jau savu prātiņu līdz SirdsZināšanu saprātam nobriedinājuši un saprotam Atbildību DebesTēva-Mātes-Radītāja priekšā par sevi, tuviniekiem un sev līdzās esošiem, tad jau spējam (4) Visi Kopīgā ritmā, ievērot, uzturēt Vienprātības elpu tā, lai KopSaimē ar Debesu Gaismas Ģimeni dotos Dieva-Radītāja Dievišķās Monarhijas Sfērās. (5)

Tur ceļš uz Zemes blīvumiem arī atvērts būs un būs jaunas iespējas ceļojumiem Smalkajās Pasaulēs. Tur nebūs nepieciešams pārvietoties ratiņkrēslā, bet Dievgaismas Zināšanu Jaunās Programmas apgūsim un (jau apgūstam), lai eņģeliskiem spārniem apveltītā personīgā jauno ķermeņu kompleksa struktūrā pārvietoties mācētu! Tik būsim aktīvi, mērķtiecīgi, darbīgi, lai sevī un visos mums apkārt spētu Dievu sajust un redzēt sevi un visus esam Dievišķīgas Būtnes!

3.,5.- Ai, galdiņi, ai, galdiņi,
Kā tev labi piederēja!
4.,6.- Ap tevīmi vīri/meitas sēda
Kā diženi ozoliņi/Kā liepiņas ziedēdamas.
---(No "Kālabad galdiņam" Ģ. Ramana apdare (3.,5.,4.,6. pants), grāmata "Tautasdziesmu vācelīte", sastādījis Ē.Siliņš, izdevn. "Zvaigzne", Rīga. 1990, 75.lpp.)


Vaicāju: http://google.lv/- puķes, atvērtajā lapā izvēlos 3. bildīti no kreisās: margrietiņa ar baltām ziedlapiņam ap dzeltenu vidiņu/galdiņu...
Vēl jautāju - dziesmas bērniem un izvēlos klausīties, skatīties 1. no augšas: dzied pirmsskolnieki rotaļās... https://www.youtube.com/watch?v=w7dC_MnmiQY

20.03.2015. 05:05 --- Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GasmasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Paldies Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu-Dzirkstelīšu Saime, ka Mēs Visi Kopīgi steidzam palīdzēt Jaunos dzīvošanas apstākļus apzināt Dievišķīgām Būtnēm!
---------
(1) http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_augstkanu_zona/2014-11-27-1283
(2-8) 8.pnats: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_19_03_15_pirmajiem_but_vienmer_gruti/2015-03-21-1404
(3) http://spekavots.ucoz.ru/news/ardievu_cetrdesmit_dienas_2/2015-03-16-1399
(4) http://spekavots.ucoz.ru/news/j_laizam_prom/2014-10-04-1231
(5) http://spekavots.ucoz.ru/news/reabilitacijas_centrs_jaunas_eras_parmainas/2015-03-13-1396
---------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Neapšaubāmi, jūs visi (ES runāju par visu cilvēci) potenciāli Dievi, jā, un pēc Mana Scenārija, lūk, iekšējās evolūcijas (PILNVEIDOŠANĀS) trūkums cilvēkos, liek Man, zinot visu iepriekšējo civilizāciju rūgto pieredzi, vienmēr atcerēties, ka cilvēkus nevar atstāt bez uzraudzīšanas, jā, un, uzticēt viņiem nākotni, Visuma Diženo Nākotni, arī nevar, jo no "dzīvības" līdz "nāvei" viens solis!"
---(6. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 19.03.15. "Pirmajiem būt vienmēr grūti", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi Eslauma 20.03.2015)**

2) "Šis Genoms bija ieviests/привнесён ne paša Oriona Gredzena. Bet kā tad? Augstāko Spēku attiecībā/по отношению uz mūsu Visuma Augstākiem Spēkiem! Tiem, Kurus mēs saucam Visuma Dievs-Radītājs, visa esošā Tēvs-Māte. Un tas nozīmē, ka Pats Dievs Tēvs palīdz mums īstenot Lielo Plānu. Un tas vienlaicīgi arī Viņa Palīdzība un Viņa Svētība."
---(Citātiņš no: (1) "MELHISEDEKA ZVAIGZNE" Kristāls Orions, caur Sergeju Kanaševski. Avots:"Mirovo Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 1(19) 2015, latviskoja, intuitīvi Elauma 14.03.2015)***

3) "Šeit ir kristāliski ugunīgi ķermeņi, amorfi, plūsmveida, savērpti spirālē. Ļoti daudz ugunīgo ķermeņu formu, ir arī bezveidīgas. Galvenokārt bezveidīgi ķermeņi, tāpēc ka forma Mums šajā plānā nemaz nav svarīga. Tā mums ir 10-tā un 12-tā nozīmē. Ja fiziskais cilvēks formai piešķir lielu nozīmi, tad šeit Mēs esam vienaldzīgi pret formu. Tā mums ir dabiska..."
---(Citātiņš no: "Ugunīgo ķermeņu iniciācija" Natālija Koteļņikova, tulkoja Jānis Oppe)****

Atceramies?
(#1) "Mīļais Draudziņ! Pats jau labāk zini, kā ar Tevi ir, vai jau spējīgs pievienoties, vai vēl raugies pagātnē.Tagad šūpošanās, raustīšanās jaaizmirst. Jaunu enerģiju okeānā šaubas līdzi nevar ņemt, tā ir pārgalvība lieka ne tik pašam SEV, bet visām Smalkām Paaulēm. Ja vēl kaut ko nezini, mācīties nekad nav lieki, tikai sava Zinātgriba jāiekustina mazliet."
---(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Līdzi nāc!", pierakstīta 13.03.2012.01:08, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_lidzi_nac/2013-02-14-415

(#2) "Viņš, Tēvs, Debesu un Zemes Valstības Valdnieks, Savu Saimniecību izpauž tālāk, paplašina, atjauno, pilnveido! Šeit jau arī mūsu Zemes Māmuliņas valstībā, kur cilvēkdaļiņas dzimst bioloģisko Būtņu - Tēva-Mātes mīlestības ķermeņu kopībā, viss pilnveidojas acīm redzami. Tālāk jau bioloģisko miesas daļiņu būtnes pāriet Jaunos Kosmiskās Skolas..."
---(Citātiņš no: *(J) "Mūsu ceļi!", pierakstīta 01.03.2014.10:22, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_musu_celi/2014-03-03-989

(#3) "Mīļie Draudziņi Brālīši un Māsiņas! Zemes dzīves plašumos mītošie! Būsim pateicīgi Debesu Gaismas Ģimenei! Visiem Dievišķās Gaismas Debesu un Zemes Spēkiem par Palīdzību izkļūt no vecās dzīves žņaugiem un lūgsim dāvāt mums Saprātu izsargāties no krišanas, lai varam Visi Kopā virzīties tikai Augšup!"
---(Citātiņš no: *KD) "Krišana...Augšup!", pierakstīta 15.01.2015.08:35, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_krisana_augsup/2015-02-01-1352

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Dievišķas Būtnes!" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2015. gada 20. martā plkst. 05:05, ievietota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/21.03.2015., nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 21.03.2015.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-19.03.15.html, latviskojums ievietots: http://spekavots.ucoz.ru/21.03.2015.11:48, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 20.03,2015.12:35
****Jāņa Oppes tulkojums lasāms: http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/522-ugunigo-kermenu-iniciacija
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Dievišķas Būtnes!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 832 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: