Galvenie » 2014 » Augusts » 30 » *(KD) "Dvēseļu Saime!"
18:01
*(KD) "Dvēseļu Saime!"

*(KD) "Dvēseļu Saime!"

Nu, protams! Mēs - DievZemītes Dvēseļu Saime! Mēs - Zvaigžņu bagātība Debesīs! Un, sniedzot interviju, jāatceras, ka Mēs esam Visi un Katrs - KOPĪBA! Mēs esam Katrs un Visi Kopā - atbildam ne tikai par sevi, bet Visu Kopību! Jo Dvēseles Zvaigznīte pati nezina, kas Viņa Esmu (ir)... Krāsas! Kustības! Viss - mirguļo?! Mēs- cilvēce ESAM!...
Sapratu! Sapratu gan, ka naktī es esmu Smalkā Dvēseles stāvoklī!... Bet pamostoties - blīvās, fiziskās zemes miesas Dvēseles stāvoklī, kur blīvums man ātri sajūtas, smalko redzējumu, atmiņu sedz!!! O! Atšķrība kāda! Kaut izpratni atcerēties spētu!...
25.08.2014.02:59

Es laikam sapratu! Simbolu vēstulē *(KD) "Sfēras skats!": "...man mīļa meitenīte..."(1) Jaunās pasaules variantā var izpausties kā stirniņa brīnumjauka un mīļa! Kādā no latviskotajiem Radītāja-Tēva Absolūta Vēstījumiem taču bija teikts, ka mēs būsim pārsteigti par to, ar ko mums Jaunās Pasaules realitātē saskarties nāksies! (2)
Un tad es vēl atceros, kad manai mīļai mazmeitiņai, pavisam maziņai, mammīte bilžu grāmatiņu uzdāvināja par stirnu buciņu mīlīgu, mazmeitiņa viņu nosauca par Lezīti! Tikai par Lezīti viņa to sauca un nekā citādi, jo tā mīļgrāmatiņa viņai bija pie sirsniņas tuvu, kā draudziņš, mīļš un tuvs! Un, kā izrādījās, tēlotājās mākslās mazmeitiņas vēlmes aizvirpuļoja...

Tagad Kosmiskās Gaismas Ziņās vēl informācija pieejama, ka Jaunajās, Smalkajās Pasaulēs cilvēki var izvēlēties sava ķermeņa izpausmes variantus. Dzīvība Mūžīga un Jaunās pasaules dzīvē cilvēks pats tagad ir savas dzīves radītājs, ceļotājs un vadītājs - Dievcilvēks! Zinošs Dieva-Radītāja Dievvalstības noteikumus, savas dzīves orientierus, savus tuviniekus, līdzcilvēkus! Brīvs un brīvprātīgi, līdzjaunradē ar DebesTēvu Absolūtu veido jaunās dzīvošanas apstākļus sev un visiem kopīgi!

Taču... lai cik žēl, neticīgais, nekā zināt negribētājs Jaunā dzīvē nevarēs pat iekļūt, jo viņš savas saprašanas durtiņas aizslēdzis un aizslēģojis labprātīgi - labprātīgi atteicies no Jaunās dzīvošanas apstākļiem smalkajās pasaules. Vai tā būtu saprātīga rīcība? Jo Pats Tēvs Absolūts mums pasaka: "... noteiktajā laikā Pasaule kļūs Dievu Pasaule..." (14.) Pajautāsim viens otram! Interesanti - kādus variantus, jaunais, personīgais, skatījums uz dzīvi, katram mums var piedāvāt... Redzam taču, dzirdam - Dzīve apkārt mums - ļoti strauji izmainās!...

Bitītei, meitiņai -
Tām abām viena laime:
Abas divas ielīgoja
Gatavā mājiņā. (*)< Pēc kāzu lidojuma bišu māte katrā izvilktajā kāres šūnā iedēja pa oliņai...> (3.)

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-Gaismas Ģimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Nu jau DievDvēseļu DebesSaimes Jaunās dzīves siluetus iepazīstam arī Mēs - kuplā blīvās DievZemītes Dvēseļu Saime!

27.08.2014.02:05 --- DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma
----------
---(1) Atrodams: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_sferas_skats/2014-08-25-1189
---(2) Iespējams redzēt, dzirdēt: http://www.dvizhenietvorca.ru/news_cccp/ads/99/1792.html , часть 8 из 8
---(14.) Pilns citāta teksts: "Protams, jūsos vēl tik daudz NEPILNĪBAS, ka bez Manis jums Blīvajā plānā Dievišķo monarhiju neatjaunot, taču ES redzu, bet tagad arī asi sajūtu, ka jūs domājiet un radiet, ja nu vēl ne kā Dievi, tad precīzi jau vairs ne kā cilvēki! ES apstiprinu, ka jūsu vēlēšanās, bet tagad arī aktivitāte, vienalga, paveiks savu lietu, bet pie Mana atbalsta, viss izdosies kā vajag un noteiktajā laikā Pasaule kļūs Dievu Pasaule, tātad, kļūs Dievvalstība Blīvajā plānā!" (14. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 21.08.14. "Monarhija", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 22.08.2014.)**
---(*) Avots: "Latviešu tautas dzīvesziņa. Daba. Debesis. Dievības.", sakārtojusi A.Rudzīte, izdevn. "Zvaigzne", Rīga, 1990., 38. lpp.
---(3.) Avots: http://spoki.tvnet.lv/foto-izlases/Bites-un-medus/172412 , 3. bildīte un teksts.

Svētīgi ZINĀT!
1) "Cilvēkiem kļuva saprotams, ka viņi ESMU Dieva izpausme, Debesu izpausme Blīvajā plānā, kļuva skaidrs, ka viņu parādīšanās apzīmē Lielu mērķi, Lielu MISIJU un, saliedējušies Garīgi, iemantoja Dievu spēku, kas arī Debesīm palīdzēja, tik ilgi neatrisināto strīdu, atrisināt par labu Gaismai, par labu Tēvam Absolūtam!"
---(10. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 26.08.14. "Cilvēku un Dievu Vienotība", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 27.08.2014)***

2) "Jūs Blīvā plāna pārbaudījumu KRUSTU iznesāt cienīgi, ES ne reizi nešaubījos par jūsu TICĪBU un MĪLESTĪBU, vēl vairāk, jūs paši nodemonstrējāt Dieva Beznosacījuma MĪLESTĪBU pat neesot vēl tādai LīdzZiņai, kas šodien priekš jums un visas cilvēces atklāj Radītāja Monādu Nākotnes robežas!"
---(12. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 28.08.14. "Dialogs un LīdzJaunrade", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.08.2014.)****

3) "Druīdu Uguns izpaušanās norit uz visas planētas. Par to ir jārunā un jāsaprot, kā tas notiek. Pienācis laiks novērtēt situāciju citā redzētā apzināšanās un uztveršanas līmenī. Ir jāsaprot, ka cilvēki, no vienas puses, redz Uguns izpausmes, no otras puses viņi redz 5-ās dimensijas Gaismas Pilsētas - tāpēc ka Druīdu Uguns ļoti aktīvi tuvina dimensijas."
---(Citātiņš no: "Jauni Tempļi un Gaismas Pilsētas", caur Marinu Shults. Avots: http://www.magnitiduha.info/archives/8740 , pievienots 28.08.2014., tulkoja Jānis Oppe).

Atceramies?
(#1) "Tagad Dzīvībstraumes manī darbu sāk: atvilgst cietie muskuļi, tas ir brīdis patīkams - vieglums, siltums, brīvums, arī prieks ieņem vietu ķermenī. Tieši Sirdī-Dvēselītē svētlaimīte ieplūst! Tad es jūtu, arī redzu, kā tie miesas baltumi, nejūtīgie plašumi, atgūst košu sārtumu, jūtīgumu, jo tās asins upes atkusušas-pamodušās jau, steidz nu riņķot, valgmi dot orgāniem, kur ir jādzimst jaunradei!"
---(Citātiņš no *(J) "Mācīsimies!", pierakstīta 26.11.2012.12:00, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_macisimies/2012-11-28-234

(#2) "Ja mēs visi DOMAS kopā liksim, MĪLESTĪBU pievienosim, rezultāti spoži DZĪVĪBIŅAS GLĀBS!!! ... Tik uz priekšu! Es pats citiem pievienoties steidzos, un MĒS visi KOPĀ priekā veiksmi gūstam!"
---(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Attīrīšanās!", pierakstīta 15.02.2012.04:20, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_attirisanas/2013-01-09-323

(#3) "Par jauno Pasaules kārtību ir jāuzzin, ir jāiepazīst, jācenšas saskatīt Sevī, savā apkārtnē, savos līdzcilvēkos un Saprast - Noticēt, ka MĒS ESAM jau Jaunās Pasaules, Jaunās Dieva Valstības locekļi un ne vairs vecās sabiedrības mocekļi. MĒS sadzīvojam, pagaidām, Visi Kopā: veco zināšanu, uzskatu par Dieva Pasaules kārtību, uzturētāji un Jaunās Pasaules, Dieva Valstības Uzskatu īpašnieki, kuru galvenais īpašums ir Zināšanas, Mīlestība, Uzticība, Līdzjūtība, Izpalīdzība sev, sev tuvākajiem, visiem līdzcilvēkiem un visai Dzīvībai Dieva Pasaulē."
---(Citātiņš no: *(J) "Nesaprašana", pierakstīta 09.06.2014.10:47, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_nesaprasana/2014-06-12-1113

=====
*(KD)-KopDarbu "Dvēseļu Saime!" Eslauma DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja 2014. gada 25. augustā 02:59 un 27. augustā 02:05, ievietota saitā: http://spekavots.ucoz.ru/30.08.2014. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 30.08.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-21.08.14.html , latviskojums ieietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/23.08.2014.12:34 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 23.08.2014.09:03
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-26.08.14.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/28.08.2014.22:18 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 28.08.2014.17:17
****Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-28.08.14.html , latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/29.08.2014.14:10 , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 29.08.2014.12:00
=====
Sirdsmīlestībā KopDarbu *(KD) "Dvēseļu Saime!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 971 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: