Galvenie » 2015 » Februāris » 1 » *(KD) "Krišana... Augšup!
16:42
*(KD) "Krišana... Augšup!

*(KD) "Krišana... Augšup!

Nu ja, krišana atpakaļ... Tā ir ķeza nepatīkama. To esmu novērojusi bieži un ar sāpēm sirdī. Ir cilvēkam palīdzēts, ir pārdzīvoti tumši un gaiši dzīves mirkļi. Cilvēks, saņēmis Dvēseles Brīvību un, līdz ar to, saņēmis arī zemes dzīves labumu devu - Dievišķas Balvas, arī materiāli taustāmas. Un tad nu cilvēks dzīvo, vairāk vai mazāk, bet "lustīgi". Dzīvo priecīgi, laimīgi, iztikšanā... Kāds ar dabīgo, intuitīvo Saprātu, kāds varbūt ar intelektuālo Saprātu, bet turpina dzīvot zemes materiālā un iztikšanā, vai pat pārticībā.
Taču citi - iekrīt eiforijā, augstprātībā, visatļautībā un visus guvumus palaiž "vējā"... dažos gadījumos, vējā palaiž pat savu dzīvību, jo... iekrīt atpakaļ vecajos kārdinājumos, kas ļoti bieži aizved zem trim saujām smilšu (1), vai kā teica kāds draudziņš, "zārka liftā", jo notiek dabīga pārvietošanās uz citām pasaulēm, citos tuviniekos...(2)

Mīļie Zemes Dvēseļu Draudziņi! Mums, Gaismas Kuratoriem (3), Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu Pulkam, jāpacenšas un jāparūpējas, lai mūsu mīļie Zemes Brālīši un Māsiņas Saprastu, ka Visas Dzīves Veltes mums Dievišķo Gaismas Spēku un Visu mūsu, Dievišķu būtņu, KopSadarbībā sarūpētas. Arī zemes dzīves fiziskos labumus, iztikšanu, pat pārticību sarūpēt mums Palīdz Neredzamie DebesTēva Dievišķās Hierahijas Spēki. Bez Viņu Palīdzība, ar savu zemes muskuļu spēku, vai augstprātības prāta aptumsumu, izdarīt nevaram neko (4-2). Mēs varam tikai iekrist atpakaļ... un zaudēt ne tikai iegūtos materiālos labumus, bet arī visdārgāko - Dzīvību miesas apvalkā (ķermenī). Protams, tad dzīve turpinās, bet jau citā Dieva Valstības apgabalā, vai kā mēs tagad jau zinām, uz citas planētas, citā dimensijā...

Mīļie Draudziņi, Brālīši un Māsiņas! Zemes dzīves plašumos mītošie! Būsim Pateicīgi Debesu Gaismas Ģimenei! Visiem Dievišķās Gaismas Debesu un Zemes Spēkiem par Palīdzību (5) izkļūt no vecās dzīves žņaugiem un lūgsim dāvāt mums Saprātu izsargāties no krišanas, lai varam Visi Kopā virzīties tikai Augšup! Paldies Dievišķās Gaismas Dvēseļu Eģeļu Saimei, ka apzināmies krišanas būtību un Mīlestības Atbildībā tiecamies Visi Kopā Augšup!

Sīki, mazi žagariņi,
Paši pūta, paši deg.
Sīkas, mazas meitenītes
Pašas vērpa, pašas aud'.
---No "Sīki, mazi žagariņi", grāmatā "Tautasdziesmu vācelīte", sastādījis Ē. Siliņš, izdevn. "Zvaigzne", Rīga, 1990, 95.lpp.Vaicāju: http://google.lv/- Augšup, atvērtajā lapā 4. Bildīte no kreisās: tur ceļotājs septiņdesmit gadu vecumā...

15.01.2015.8:35 --- Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismaĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Mēs jau atpazīstam krišanu un droši Kopā, Lielā Pulkā, traucam Augšup!
----------
(1) http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_neticiba/2014-10-19-1248
(2) http://spekavots.ucoz.ru/news/10_vestule_draudzinam_02_03_2007/2014-04-08-1036
(3) http://spekavots.ucoz.ru/news/j_gaismas_kuratori/2015-01-14-1333
(4-2) 2. pants: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_11_01_15_sakotne_iznaciens_imperija/2015-01-13-1332
(5) Izvēlei 1-8: http://spekavots.ucoz.ru/forum/13-85-1
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Pats saproti, ka cilvēkam jāattīrās līdz Dievišķās GAISMAS līmenim, bet tūkstošiem gadu ilgā Garīgā verdzība un meli uzkrāti tādā milzīgā NEPILNĪBAS slānī, ka nav tādas sukas vai tāda instrumenta, izņemot paša cilvēka vēlēšanos, lai ATTĪRĪŠANA notiktu un būtu efektīva līdz tādai pakāpei, ka notiktu cilvēka pilnīga PĀRDZIMŠANA!"
---(Tēvs Absolūts 28.01.15. "Atbilde uz jautājumu", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 28.01.2015.)**

2) "Var pārskatīt virkni vēsturisku notikumu, apstiprinošu Tiesas dienu, kas šodien skars katru Paša Dieva izpausto plānu, taču viss paliks veltīgi, jo cilvēks bez Sirds-Apziņas, bez Dieva sevī, ESMU pazudis cilvēks ne tikai priekš Debesīm, bet arī pats priekš sevis, jo ne redz, ne jūt saikni ar saviem Debesu Vecākiem!"
---(3. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 25.01.15. "Godprātība - kritērijs Vienotībai GARĀ", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.01.2015)***

3) "Priekš Manis, Tēva Absolūta, cilvēku jau nav, priekš Manis šodien ESMU tikai cilvēki-Dievi, jo tikai viņiem un tikai viņiem stāv priekšā pacelties uz Olimpa! Taču pacelties uz Olimpa bez Mīlestības Sirdī neiespējami, jo cilvēks (pat cilvēks-Dievs) bez Mīlestības Sirdī ESMU tukšs trauks, Dieva Svētības nepiepildīts, tātad, ESMU cilvēks nenokārtojis Lielo Eksāmenu Gara PILNĪBAI!"
---(10. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 30.01.15. "Mūžīgā Mīlestība", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 30.01.2015.)****

4) "Tieši jauno zināšanu un iemaņu nodošanas pareizība, gala rezultātā noteiks jaunajiem bērniem savas misijas izpildīšanas sekmīgumu. Taču saprast kā to darīt, viņi prakstiski nevar, par cik viņu pasaulēs zināšanas nododas mirklīgi/мгновенно un bez šķēršļiem visiem, kuri uz tām tiecas. Tāds cilvēks, pareizāk - tāda Gaismas Būtne vienkārši iekšēji noskaņojas uz vajadzīgās nozares zināšanām, ar ko saistīts viņam radies jautājums un saņem no kolektīvās zināšanu bankas jautājumam atbilstošu atbildi."
---(Citātiņš no: CITU PASAUĻU BĒRNI. Valums Votans (Hose Argueles) caur Annu Čečehinu, Krievija. Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(18) 2014, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.01.2015., lasāms: http://spekavots.uco.ru/news/citu_pasaulu_berni/2015-01-28-1347

Atceramies?
(#1) "Tātad taisnība ir Rakstiem, ko Baznīcā deklamējam: "... es ticu miesas augšāmcelšanai un mūžīgai dzīvošanai..." Un es ne tikai Ticu, bet jūtu jau sen pārvērtības savā miesas būvē. Ticu, arī citi to jūt, taču neticība un neuzticība ir daudz stiprāka. Neko darīt! ... Mēs - domubiedri pieņemam un dziedam : Mūžīgs esmu! Mūžīgs būšu! Dievs par mani rūpējas... Paldies Gaismas ĢIMENEI!!!"
---(Citātiņš no: *NAD Vēstule "Mūžu dzīvo, mūžu mācies...", pierakstīta 13.10.2011.8:04, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/nad_vestule_muzu_dzivo_muzu_macies/2012-10-16-128

(#2) "Es pēc Gaismiņām un Gaismeklīšiem uzmanīgi vērties sāku. Jāsaka, man izdodas pavisam braši. Gaismeklītis man ar roku sveikas māj, lai jau spuru mākonītis, blakus esošs, vārdiem traucēts netiek. Arī Gaismiņa ar savām acīm mani brīdina: pērkonpuika tuvojas, labāk ceļu atbrīvot, gan jau citur vietu atradīs, kur to savu negantumu "bagāžiņu", ērtāk "nomest" izdosies..."
---(Citātiņš no: *(J) "Gaismas Bagātība", pierakstīta 11.04.2013.08:04, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_gaismas_bagatiba/2013-04-14-566

(#3) "Nu protams! Mēs, DievZemītes Dvēseļu Saime! Mēs - Zvaigžņu bagātība Debesīs! Un, sniedzot interviju, jāatceras, ka Mēs esam Visi un Katrs - KOPĪBA! Mēs esam Katrs un Visi Kopā - atbildam ne tikai par sevi, bet Visu Kopību! Jo Dvēseles Zvaigznīte pati nezina, kas viņa Esmu (ir)... Krāsas! Kustības! Viss... mirguļo?! Mēs - cilvēce ESAM!..."
---(Citātiņš no: *(KD) "Dvēseļu Saime!", pierakstīta 25.08.2014.02:59, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_dveselu_saime/2014-08-30-1195

=====
*(KD)-Simbolvēstuli "Krišana... Augšup!", DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2015. gada 15. janvārī plkst. 8:35, ievietota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/01.02.2015. nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 01.02.2015.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-28.01.15.html, latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/30.01.2015.14:50, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 29.01.2015.07:59
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-25.01.15.html, latviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/26.01.2015.13:18, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 26.01.2015.12:12
****Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-30.01.15.html, jatviskojums ievietots vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/31.01.2015.11:08, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 31.01.2015.09:33
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Krišana... Augšup!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma

Skatījumu skaits: 1003 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: