Galvenie » 2016 » Marts » 9 » *(KD) "Mantojums!"
16:10
*(KD) "Mantojums!"

*(KD) "Mantojums!"

Mīļie, Draudziņi! Lūdzu, kuri ieinteresējas par šo Simbolvēstuli, ieslēgsim savu personīgās mīlestības domāšanas mehānismu un lūkosim iedziļināties, izprast sniegtā teksta jēgu, izdarīt secinājumus priekš sevis, savas ģimenes. Runa ir par mantojumu, jebkuras nozīmes, jebkura apjoma. Un mantojums, ne tikdaudz politiskās, valstiskās nozīmes, materiālais mantojums, cik cilvēcisks, Dievišķas nozīmes mantojums.

Visspilgtākais, viskonkrētākais šāda veida mantojums līdz šim bija... mūžībā aizgājuša cilvēka fiziskajā realitātē palikušais, materiālais īpašums, lai kādos apmēros, kādā saturā. Tas varēja būt uz aizgājušā cilvēka vārda reģistrētais zemes īpašums, mājas, vērtslietas, naudas konti utt. Tās lietas tika aktīvi kārtotas arī fizisko cilvēku šķiršanās gadījumos. Pat bērnus centās sadalīt un piešķirt kādai no pusēm, neprasot bērnam, neņemot vērā bērna vēlēšanos, intereses.

Tās bija un turpina būt politiskās realitātes materiālā mantojuma ambīcijas. Mēs pievērsīsim uzmanību Dievišķās nozīmes mantojumam, kas arī, cilvēkam aizejot mūžībā, palika uz zemes palikušo tuvinieku rīcībā, kā... ilggadīga dzīves pieredze, Dievišķa gudrība. Un, izslēdzot politiskos nosacījumus, palūkosimies uz palikušā mantojuma garīgo realitāti. To katrs var secināt un vērtēt pēc savas uztveres spēju apjoma un kvalitātes.

Mēs, Eslaumas/Laumas KopDarba komanda, secināsim no Laumas astoņdesmit pirmās gadu dzīves pieredzes viedokļa. Mēs varam saprast, ka šī pieredze ietver arī Otro Pasaules karu un kopumā ir ļoti bagāta, kā jau sešu bērnu ģimenē, pirmā, vecākā bērna statusā augušam, bijušam aktīvā saskarsmē ne tikai ar vecākiem, bet arī ilgdzīvotājiem vecvecākiem, radiniekiem utt. Pieredze vērīgam, atbildīgam bērnam bagāta.

Lūk, ņemot vērā, bērniem bagātās ģimenes vēl arī sarežģītos pēckara, kolhozu, brīvvalstu sabiedriskos apstākļus, var saprast, ka ģimenei materiālā mantojuma nekāda nebija. Kā toreiz teica: dzīvoja "no rokas mutē". Ko nopelnīja, to tūliņ visām mutītēm izdalīja. Māte pelnīja ar gadījuma šūšanas darbiem, tēvam bija "zelta rokas" uz visādiem darbiem. Arī vecākie bērni, pēc septiņu gadu vecuma sasniegšanas, vasarās, ejot ganos pie bagātiem saimniekiem, pelnīja apģērbu skolai un produktus ģimenei. Un abiem vecākiem (arī bērniem) bija "zelta sirds" izpalīdzībā, atbalstīšanā, līdzcietībā līdzcilvēkiem, nešķirojot, ne pēc mantības, ne tautībām, ne reliģiskiem uzskatiem.

Tādēļ, lai arī kādi bija apstākļi, tēvs, māte, radiņi, līdzcilvēki kuplo ģimeni vienmēr paglāba. Un šīs brīnišķīgās pieredzes rezultātā, mēs varam daudz ko secināt, ņemot vērā ļoti daudzos apkārt esošos notikumus, kā aizgājēju materiālais mantojums palicējus "iejūsmināja" un pat izraisīja tiesu "karus", kā arī garīgas neaudzinātības rezultāta morālās nodevības u c. mantojumu negācijas. Un no šo mantojumu tālākās norises rezultātiem, arī varam secināt, ka mantkārīgā "sajūsmā", vai melīgā varas kārē, garīgā tumsonībā gūtais mantojums pamazām, palēnām, bet "izkusa vai izdzisa" mantotāju dzīves slimībās, ciešanās un dažādās citās negācijās...

Tagad Mēs Visi ieejam Jaunajā dzīvē, Jaunajā Dieva Pasaules (Valstības) kārtībā. Tur nekādu mantojumu, varas, slavas nebūs. Un nebūs arī politiskās varas grandiozas sabrukšanas, kā tas bija pie līdzšinējiem Politiskās pasaules sabrukšanas notikumiem. Mēs paši - Katrs, un Visi Kopā - lēnām, pamazām, soli pa solītim, savās ģimenēs, radu, draugu, Dabas neredzmo (pagaidām) Gaismas Spēku Pulkā iesoļosim un aizsoļosim Debesu Tēva, Augstākā Kosmiskā Saprāta, Tēva Absolūta, Radītāja Jaunās Dzīves Dievišķos plašumos bez kāda materiāla vai garīgu negāciju smaguma, ko varētu dēvēt kā "mantojums"!
21.02.2016.10:09 --- paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Paldies Debess-Zemes DievGaismas Dvēseļu-Eņģeļu un ZemesMāmuliņ-Dzirkstelīšu Pulki, ka Mēs Visi Kopā ar Zemes Draudziņiem-brāļiem-māsām-Gaismiņām cenšamies izprast, novērtēt, kas ir Dievišķs Mantojums!


Vaicāju: http://google.lv/ - es dziedāšu par tevi, tēvu zeme,... atvērumā izvēlos: Vārdi Tirzmaliete, īstajā vārdā Minna Dzelzkalne (1876-1942): https://www.youtube.com/watch?v=vIZCsiLvS-Q
Ieinteresējos: http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/779-lili-par-milestibu
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Tagad sakiet Man atklāti: tās reliģijas, par kurām ir runa un arī citas reliģijas, kuru, kā jūs sakat "dīķi aizdambēt", vai tām ir kaut kāda attieksme uz Dievu? ES, Radītājs, Visaugstais, Visaturētājs,..., varu viennozīmīgi atbildēt uz šo jautājumu un teikt visai cilvēcei, ka šajās organizācijās kā nebija tā arī nav Dieva un, ja pašā agrākajā stadijā, var vēl saskatīt kaut kādu Dievišķu līdzību, tad tagadējais stāvoklis (lietu kārtība) runā par to, ka reliģijas arī ir visīstākās sektas, kuru mērķis ir cilvēku paverdzināšana un viņu vardarbīga vadīšana Garā!"
---(6. pants Tēva Absolūta Vēstījumā 06.03.16. "Sastapsies trīs Elki", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 07.03.2016.)**

2) "Bet tagad, mani skaidrie gaišumiņi, sakiet šūniņai katrai, dzīvībradošus Vārdus, no sirds jūsu ejošus. "Es, (vārds), virzu savu Mīlestības skatu mana iekšējā visuma pasaules katras šūnas sirsniņā. Es mīlu jūs un jūsmoju par jūsu Pilnību!" Pārvirziet tagad uzmanību uz savu Sirdi... Jūs redzat, sajūtiet, kā Mīlestība no Sirds izstaro maigās plūsmās jūsu personīgajā visumā, piepildot ar sevi visu organismu... Bet plūsmas jau tad katram savas intensitātes, savas krāsu gammas, savas skaņu tonalitātes... Un tas - brīnišķīgi,..."
---(Citātiņš no: "Atklājam Patiesas Mīlestības Ceļu", Svētais Nokolajs Brīnumdarītājs, caur Tamāru Knusli, Latvija. Avots: "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(24) 2016., latviskoja, intuitīvi Eslauma 11.02.2016.)***

3) "... Nu tā, es esmu pametis savu fizisko ķermeni uz visiem laikiem. Šis termiņš bija Karmas Valdnieku noteikts, man dzimstot. Dzīves ilgums Blīvajā Pasaulē ir noteikts katram cilvēkam. Manis atstātais blīvais ķermenis man kalpoja kā dzīvības "pārvadītājs" Blīvajā Pasaulē. Viņš bija instruments darbībām viņā - ne vairāk. ... Atmetis tikai fiziskā ķermeņa blīvo daļu - to, kas pēc tam guva "aukstā līķa" nosaukumu, es sev aiznesu līdzi visu šī ķermeņa "dzīvību": siltumu, elektrību un citas enerģijas - to, ko Austrumos sauc "ēteriskais ķermenis"."
---(Citātiņš no: "Aizeju no Blīvās Pasaules. Leģenda par AIZSAULES PASAULĒM", tulkoja Jānis Oppe)****

Atceramies?
(#1) "Lūdzamies par bērniem" - 4. ieraksts Lūgšanu sarakstā: http://spekavots.ucoz.ru/news/lugsanas_publicetas_spekavota/2014-07-27-1158
Lūgšanas pilns teksts atrodams: http://spekavots.ucoz.ru/news/28_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-22-149
Lūgšana sūtīta papīrvēstules kopiju pielikumā: http://spekavots.ucoz.ru/news/4_vestule_draudzinam_05_10_2006/2014-04-01-1027
Šodien, 08.03.2016. svētīgi uzzināthttp://www.engelupasaule.lv/index.php/lugsanas/513-lugsanas-ka-atbrivot-lepnibu

(#2) Pievienotās Bildes: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page9
Un tur bilde: Bērnu pulciņš ar baloniem... "Grieziet ceļu, grieziet ceļu...": http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=29
Vēl arī: Bērni paceltām rokām lidos... "Lai pādīte drīz izauga...": http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=30
Viss no Simbolvēstules: http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_krajam_gudribu/2013-12-27-909

(#3) "Tā tas darbiņš vienmēr sanāk, kad tas DebesTēva-Radītāja manās domās, prātā ielikts uzdevums, paveicu to vienkāršāk par vienkāršu! ... Tas viss notiek, kad Mēs, Ķermenīgi-Garīgi, Gaismas-Domu Partnerībā strādājam, tikai jābūt uzmanīgam, attapīgam, darbīgam un zinošam, jācenšas un jāpaspēj ievērot vērtīgas un nozīmīgas Debess-Zemes..."
Citāti:<< 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_30_03_15_stagnacija/2015-03-31-1415
<< 2) http://spekavots.ucoz.ru/news/1_telpa_prieks_ipasas_pasaules/2015-03-30-1414
<< 3) http://spekavots.ucoz.ru/news/kuram_paklaujas_telpa_un_laiks/2015-03-29-1413
Viss lasāmshttp://spekavots.ucoz.ru/news/kd_zimes/2015-04-01-1416

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Mantojums!" DebesTēva, Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2016. gada 21. februārī plkst.10:09, ievietota Spēkavotā: http://spekavots.ucoz.ru/09.03.2016. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 09.03.2016.
**Avots: http://www.otkroveniya.eu/2016/06.03.16.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_06_03_16_sastapsies_tris_elki/2016-03-07-1756
***Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/atklajam_patiesas_milestibas_celu/2016-02-12-1735
****Tulkojums lasāms: http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/776-aizeju-no-blivas-pasaules-legenda-par-aizsaules-pasaulem
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Mantojums!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 690 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: