Galvenie » 2016 » Marts » 21 » *(KD) "Pieļāvums vai atļāvums!"
17:42
*(KD) "Pieļāvums vai atļāvums!"

*(KD) "Pieļāvums vai atļāvums!"

Mēs līdz šim esam dzīvojuši pieļāvuma variantā, tieši dzīvībai ļoti, ļoti svarīgos momentos! Un pirmais un vissvarīgākais moments ir Dieva, Debess-Zemes un visas Kosmiskās Telpas Radītāja, cilvēka un cilvēka dzīvošanai, eksistencei visa nepieciešamā Radītāja pieņemšana!
Līdz šim mēs Pieļāvām domu par Dieva Esamību! Mēs lūdzāmies un turpinām lūgties, lai Dievs palīdz! Arī es senāk esmu izmisuma brīžos, par ko jau Senvēstulēs liecināju, lūgusies un vēl tiku piemetinājusi: "Ja tu esi Debesīs, un redzi manu izmisušo stāvokli...", tas, bija manas nepārliecinošas domas pieļāvums, ka Dievs IR kaut kur Debesīs, ka var arī palīdzēt!

Jā, Dievs bija Debesīs un Redzēja manu stāvokli, redzēja manu Patieso lūgšanu un Palīdzēja! Viss nokārtojās it kā pats no sevis! Es pat aizmirsu, gan par problēmu, gan par lūgšanu! Viss notika mana pieļāvuma robežās - "pats no sevis"! Bet tagad es esmu sasniegusi Apskaidrību un iemantojusi pieļāvumus saprast, ka Dieva Pasaulē nekas nenotiek "pats no sevis". Viss notiek Dieva Tēva, Radītāja, Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Stingrā, Visaptverošas Mīlestības Vadībā! Vēl vairāk, Viņš ik brīdi Ir Kopā ar mums Katru, ja tikai mēs pieļaujam sevī atļāvumu!
Mēs taču zinājām, pat ikdienā dzirdējām, kā vecļaudis atgādināja Svēto Rakstu Gudrību, ka bez Dieva ziņas pat mats no galvas nenokrīt. Taču tas tika uztverts tikai kā pieļāvuma variants! Un, kā tagad vērojam, arī turpina, cenšas pastāvēt - pieļāvuma variantā, jo mēs nezinām, nepārzinām Dieva Saules 26000 gadu cikla pastāvēšanu, labi vēl ka atļaujamies zināt 24 stundu diennakts cikla ritējumu!

Mīļie Zemieši! Zemes Gaismas Eņģeļu Būtnes! Mums beidzot jānāk pie Saprāta un jācenšas sevi Atmodināt Pareizai Dieva, Radītāja, Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Darbības un Vadības Izpratnei! To varam sākt aptvert ieinteresējoties Tēva Absolūta Vēstījumos, Atklāsmēs, Skaidrojumos - Zināšanās par Kosmiskās Pasaulsēkas struktūras kārtību, virzību, darbību! Mums jācenšas saprast, kaut cik izprast Mūsu Katra personības, visa Kosmosa, Pasaulsēkas radīšanas, eksistēšanas nosacījumus, kur pastāv noteikta stingra, likumsakarīga, harmoniska Kosmiskā Visuma Ritma kārtība Visaugstākā Radītāja Tēva Absolūta Visaptverošā, Visdziļākajā, Viskarstākās Mīlestības Enerģijas Ugunīgā Spēka Vadībā!

Mūsu līdzšinējam pieļāvumam jāpārdzimst Atļāvumā! Jā, Atļāvumā! Jo Dievs, Tēvs Absolūts, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts mums, Zemes Blīvumā eksistējošām CilvēkBūtnēm, Savām Līdzības daļiņām, bija un ir devis Brīvās Gribas Tiesības, ko mēs arī bagātīgi izmantojām, turot mūsu Tiesību Dāvātāju, Dievu, Tēvu Absolūtu, vai Augstāko Kosmisko Saprātu tikai Pieļāvuma pozīcijā un tādējādi esam paši nonākuši bezjēdzīgas savvaļas pozīcijā. Turpinām radīt paši sev problēmas un postu, godā ceļot, programmējot naudas, slavas un varas mānīgās ilūzijas!

Mīļie Draudziņi! Zemieši! Ir pienācis pēdējais laiks Saprast Katram, kurš To Spēj vēl aptver/izdarīt, ka mūsu Brīvās Gribas tiesības Mēs Ierobežojam Paši, aizmirstot, ka mēs visi uzturamies un Eksistējam Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Radītajā un Vadītajā Atļāvumā!
20.03.2016.8:00 --- paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-Gaismas Ģimene! Paldies Hierarhi-Meistari-Skolotāji! Paldies Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu Pulki un ZemesMāmuliņ-Dzirkstelīšu Saimes, ka Mēs Visi Kopīgi traucamies Dieva, Radītāja, Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Zemes Plašumu Bezgalīgo Domu enerģiju okeānā pildīt uzdevumus atļāvumā!


Vaicāju: http://google.lv/ - zīlīšu dziesma, atvērumā... atrodu, skatos un klausos: https://www.youtube.com/watch?v=YSr0UrBONNU
Ieinteresējos: Par mīlestību: http://www.sanatkumara.lv/index.php/21-raksti-2016/785-par-milestibu-atskaite
---------
Svētīgi ZINĀT!
1) Galvenā jēga cilvēka klātbūtnei Blīvajā plānā ESMU MIERS un HARMONIJA ar Debesīm, to cilvēku, kuri Dievā un neko citu ES, Tēvs Absolūts, pieņemt nevaru, jo Mierā dzimušam, jādzīvo tikai MIERĀ un Mūžīgā Beznosacījumu MĪLESTĪBĀCilvēku Pasaule, Manis radīta, ESMU MĪLESTĪBAS apriori! Un nekas cits šajā Pasaulē arī nevar būt, Diženajā Debesu LĪDZĪBĀ, un, ja cilvēce nonāca pie NEATGRIEZENĪBAS PUNKTA kara bruņās, tad tas nozīmē, ka cilvēku izvēlēts ceļš bija nepareizs! Ticiet, Dievi nemēdz būt bruņās un, ja tūkstošgadīgais karš cilvēcei ar cilvēci var tikt tikai Manis apturēts, tad var teikt, ka cilvēce savā NEPILNĪBĀ un BEZDIEVĪBĀ nonāca pie svītras, aiz kuras nekā nav!"
---(13.,14. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 19.03.16. "Niez, kādam niez", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.03.2016.)**

2) "AKTIVIZĒJOT MŪSU UGUNĪGO APZIŅU, MĒS PIETUVINĀMIES DIEVIŠĶAI SĀKOTNEI. OSĪRISS UN SĪRIUSS PALĪDZ MUMS SAVĀKT/SALASĪT MŪSU ATSEVIŠĶĀS IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS TELPAS DAĻAS. MĒS KĻŪSTAM PATIESI DIEVIŠĶI VIENGABALAINI {ЦЕЛОСТНЫМИ ?}. JAUNAIS UGUNĪGAIS OSĪRISS ATDZIMST PRIEKŠ JUMS ARĪ JŪSU IEKŠIENĒ. ATDZIMST TĪRAS UGUNĪGĀS APZIŅAS AVOTS. UN TAS PATIESI TĀ"
---(Citātiņš no: "OSĪRISA ATGRIEZŠANĀS. Radām Tīras Apziņas mentālo ķermeni", Kristāls AKĀDIJA caur Sergeju Kanaševski. Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(24) 2015., latviskoja, intuitīvi, Eslauma 26.02.2016.)***

3) "Tā ir patiesībā līdzība Dievam - spēja radīt. Turklāt, grūti ir iedomāties ko skaistāku, kā radīt pašam sevi. Nē, tas neva būt nekas mākslīgs vai pretējs tam, kas ir mūsos. Mēs šodien paši radām sevi, paši piedzimstam savā apzinātībā. Mēs esam izejmateriāls mūsu pašu rokās."
---(Citātiņš no: "Īsais viļņa Ahaw-Ebvilnis apraksts - Maiju kalendara dienas" (no datuma: 21.03.2016.), sagatavoja Gunta)****

Atceramies?
(#1) "Dievs, bez Tava glābjošā spēka mēs nevarētu!" - 31. ieraksts Lūgšanu sarakstā:
http://spekavots.ucoz.ru/news/lugsanas_spekavota_24_33/2014-08-13-1176
Norāde: *(31) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem!... atrodama: 31. ieraksts Senvēstuļu sarakstā:
http://spekavots.ucoz.ru/news/senvestules_tuviniekiem_draugiem_23_31/2014-04-15-1046
Lūgšanas teksts atrodams: *(31) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem!... norādē ar vārdu - LūgsnaEs pateicos Tev, Kungs, par dvēseli...
http://spekavots.ucoz.ru/news/31_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-26-156

(#2) Pievienotās Bildes - 23. ieraksts sarakstā 15.- 23.:
http://spekavots.ucoz.ru/news/fotoalbumam_spekavota_15_23_12_bildes/2014-07-26-1157
Bildes: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page6
Bet tur Bilde: Sunītis ķīviņā... "Aši, aši, zīle dzied..." : http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=65
Un vēl: Meita steidzas... "Kādu vēsti zīl' atnesa..." : http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=66
Viss Simbolvēstulē: *(J) "Zināšanu Pieredze!" - "Tā Debesu Tēvs Absolūts ... Māca un Vada uz Dzīvi Jaunajā - Sestās rases Pasaulē..."
http://spekavots.ucoz.ru/news/j_zinasanu_pieredze/2014-03-14-1001

(#3) "Cilvēks-Dievs ir spējīgs saprast un ieņemt sevī Ticību, Mīlestību, Cerību un Gudrību dzīvošanai Dieva Augstākās Monarhijas Valstībā, saprotot, ka Valstības Augstākā Virsotne ir Dievs, vai Augstākais Kosmiskais Saprāts!"
Citāti:<< 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_08_12_15_cilveks_un_cilvece/2015-12-09-1669
<< 2) http://www.sanatkumara.lv/index.php/18-raksti-2015/695-celojums-uz-majam-vebinars
<< 3) http://delpers.com/category/gramatas/iespeja-izdzivot/
Viss lasāmshttp://spekavots.ucoz.ru/news/kd_apzina/2015-12-10-1670

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Pieļāvums vai atļāvums!" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2016. gada 20. martā, plkst. 8:00, ievietota Spekavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/21.03.2016. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 21.03.2016.
**Avots: http://www.otkroveniya.eu/2016/19.03.16.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_19_03_16_niez_kadam_niez/2016-03-20-1769
***Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/osirisa_atgriezsanas/2016-03-20-1768
****Avots: https://mail.inbox.lv/message?mailbox=INBOX&index=4118&array_index=9&page=1
=====
Sirdsmīļumā Simbolvēstuli *(KD) "Pieļāvums vai atļāvums!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 703 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: