Galvenie » 2014 » Decembris » 27 » *(KD) "Robotizēta cilvēkbūtne"
19:57
*(KD) "Robotizēta cilvēkbūtne"

*(KD) "Robotizēta cilvēkbūtne"

Tas ir brīnišķīgs cilvēks, bet tikai - sirsniņa slēgta. Darbojas pārmērīgs egoisms, kur priekšroka tiek dota galvas prāta gudrībām, jo sirsniņa - slēgta. Ir arī muskuļspēka varoņi, naudas maka mamonīši, augstprātības prestīža vadāmie utt. Tur vienkāršam cilvēkam savlaicīgi ceļš jāgriež, ja vēlas, lai miers un jūtu veselība normas robežās saglabājas, kad robotizēta spēka pārpilns civēks pretim nāk...(1)

Manā mūžā, īpaši pēdējo, pensijas gadu laikā, nācies piedzīvot ļoti spilgti un pietiekami bieži, robotizētu cilvēkbūtņu saskarsmes attieksmi, kad laicīgi jāpaiet malā, lai dvēselisks miers miesā saglabāts paliek. Tas jau arī Spēkavota Simbolvēstulēs liecināts viskopīgai pieredzei. Izlasīs cilvēks ar Dieva Mīlestībai atvērtu sirsniņu un arī padomās, ka var gan dzīvē kaut ko tādu novērot un kā tad tur būt ar paša personīgo rīcību?... Varbūt var arī citam ko palīdzēt, lai sirsniņā Brīvība Dievišķo Mīlestības Dvesmu jūt?...

Lūk, nesen arī vēroju momentu: telpā bija daži cilvēki un kaķis. Pēkšņi - kāds dīvains troksnis, it kā jumta stūris nobrucis būtu... Kaķis gandrīz salecās un kļuva tik tramīgi nervozs, skraidīja pa telpu un ieskatījās katrās atvērtajās durvīs uz citām telpām. Domāju, dzīvnieks grib sētā nokļūt, bet nē, negrib. Tik turpina tramīgi apkārt lūkoties... Cilvēki, mierīgi, it kā nekas nebūtu dzirdēts. Tomēr viens no cilvēkiem bija jūtami nervozs. Aizsteidzās pa kādas telpas durvīm. Aizvēru tās durvis, bet pēc mirkļa, pagiežoties... durvis atkal atvērtas un kaķis turp tramīgi raugās... Centos dzīvnieku nomierināt, netuvojoties, nerunājot, bet tikai cieši lūkojoties un mīlīgi domājot: "Nav taču ko baidīties, viss kārtībā, mēs visi kopā!" Arī satrauktais cilvēks jau atgriezās un izskatījās mierīgs. Tad jau kaķis mierīgs uz paklāja acis snaudai pieradināja...

Tā mēs, ikdienas rūpju pārņemtie cilvēki, maz uzmanības pievēršam apkārtējiem notikumiem, kā sabiedrībā, tā dabā, bet dzīvnieks un sirdsjūtīgi cilvēki pievērš uzmanību Zīmēm, ko mums sūta Dievišķās Būtnes, neredzamas, bet gan dziedniekiem, gan gaišreģiem, magiem utt., sen zināmas un pat savā cilvēcīgajā darbībā izmantojamas. Un kā kurš - cits cilvēku kopējam labumam (2), bet cits... Nu to jau katrs pats labāk zina...
Paldies visiem Sirdsjūtīgiem Līdzcilvēkiem, visām Dievišķām Būtnēm! Lai Mums veicas Dieva Spēka Mīlestībā Gudriem kļūt un līdzi ņemt arī visas Robotizētās cilvēkbūtnes!
29.11.2014.11:50

Pieredzes moments /22.12.2014.18:31/ no Augstkalnu zonas (3) kur mums sakari jau gandrīz nostabilizējas. Tur Draudziņa nomaļajā saimniecībā, saimniecīte ātri atrada gailīti savai vistu saimītei. Visi bijām priecīgi, laimīgi - vistu saimē viss kārtībā, kā jau ģimenē, kur tēva-mātes spēks (enerģijas) cieņā turas. Un diena jauka, Draudziņš vistu saimi palaidis uz plašā lauka, lai pastaigāja lepnā saimīte. Atgriežoties mājās, durvis verot, suns - lielā spēkā aizjož Draudziņam garām un tieši vistu saimē pie gailīša! Tas tik bijis mirklis negants! Gailītis spārnos sunim pa priekšu un abi pazuduši meža krūmos... Saimniecīte, lai gan spēkos vāja, tomēr iet gailīti meklēt, bet pretim nāk suns, mierīgs, apmierināts... Gailīti atrast vairs neizdodas... Visus mūs māc skumjas par šo dzīves mācībstundu, kuru paredzēt mēs nepratām: gailītis vēl nebija iejuties, iedzīvojies jaunajos dzīvošanas apstākļos, bet suni plosīja greissirdība negantais spoks... Tā sanāk, kad mēs vēl neprotam situācijas paredzēt, padomāt mazliet uz priekšu, lai drošībā būtu dzīvības visas. Paldies visiem situācijas dalībniekiem par mācību, iz dzīves, viskopīgai pieredzei. Paldies Visām, Visām Dzīvības Būtībām!

Paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa GasmasĢimene! Paldies Hierarhi-Meistari-Skolotāji! Paldies par Dzīvesmācībām Jaunos apstākļos (4) Visiem Mums un Robotizētām būtībām!

Dižens puisis es izaugu,
Es diženi turējos:
Es apkalu raibu zaķi,
Rīgā braucu dziedādams. (5)


Vaicāju: http://google.lv, rīgas gaiļi, atvērtajā lapā videoattēls: https://www.youtube.com/watch?v=oU20uckiYFw

(Datorgrafikas konkursa "Ainava pirms un pēc!" rezultāti...)
Vaicāju: http://google.lv, robotu skola, atvērtajā 2. lapā: - Rīgas Jauno tehniķu centrs - un izvēlos: http://www.rjtc.lv/?p=2024
----------
---(1) http://spekavots.ucoz.ru/news/n_j_remizova_babuskina_2/2014-09-10-1206
---(2) http://spekavots.ucoz.ru/news/j_pludo_ares/2014-07-21-1152
---(3) http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_augstkalnu_zona/2014-11-27-1283
---(4) Atbilde uz jautājumu. http://spekavots.ucoz.ru/news/dieviskas_monarhijas_kuratora_uzruna_nakosai_cilvecei/2014-12-26-1315
---(5) Latviešu tautasdziesma no grāmatas "Mačs ar Kaču Rīgā brauca". Humoristiskas latviešu tautas dziesmas. Izdevn."Liesma", Rīgā, 1969, 4. lpp.
----------
Svētīgi ZINĀT!
1) "ES jau jums par to runāju, ka šī Dieva IZRĀDE bija sagatavota tad, kad vēl Dievi nenokāpa uz Cietības, tātad, viss bija izlemts Debesīs, vai, kā ES jums jau runāju, viss bija izlemts DOMTĒLU veidā un MATERIALIZĒTS Blīvajā plānā, jo Matērija, bet ne Gars, bija Manu pētījumu priekšmets un forma, kurā pēc Maniem plāniem, bija jānotiek un jānoformējas Diženam PĀRVEIDOŠANAS BRĪNUMAM, jo PROJEKCIJAI bija jākļūst REALITĀTEI!"
---(4. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 23.12.14. "Pasaulesēka nonāca kustībā", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 24.12.2014)**

2) "Jūs pietuvojāties iespējām PATSTĀVĪGI formēt to KOLEKTĪVO Bezpersonisko VESELUMU, kas ESMU Pats Dievs, bet tas nozīmē, ka jūs spējat GARĀ pacelties līdz tādam PILNĪBAS līmenim, kas dod jums TIESĪBAS lemt ne tikai Jaunu pasauļu Likteņus, bet arī Augstākā Kosmiskā Saprāta Visu izpausmju LIKTEŅUS, jo tās ESMU GAISMAS Skolotāju TIESĪBAS!"
---(No: "Dievišķās Monarhijas Kuratora uzrunas nākošai cilvēcei", /L. Maslovs/, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 25.12.2014.)***

3) "Zeme - Visums Visumā. Cilvēks - Visums savā attīstības ceļā. Mēs - enerģiju plūsmas enerģijās. Viss ir enerģija, viss ir plūsma. Mēs plūstam, pārplūstam no viena stāvokļa citā -tā notiek attīstība. Pārplūstot no viena stāvokļa citā - mēs transformējamies, maināmies un attīstāmies. To, kā jūs uzbūvēsiet plūsmu un kādā virzienā tā tecēs, tādā virzienā jūs kustēsieties. Jūsu plūsma, jūsu enerģija ir jūsu attīstības ceļš. Viss un Nekas ir Enerģiju kustības ceļš."
---(Citātiņš no: "PRAKTISKI JAUTĀJUMI" (2), Olga Protasova, DariJA, līdzdarbībā ar Veru Maļinovu, Krievija. Avots: Žurnāls "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" Nr 6(12) 2013, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 21.12.2014., lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/praktiski_jautajumi_2/2014-12-23-1310

Atceramies?
(#1) "Vai redzējāt vakar TV ziņās STĀRĶI uz jumta?! Tā ir brīnišķīga zīme! Jauns pavasaris sākas tieši virs Latvijas zemes pleķīša! MOSTIES TAUTA UN IZDZIEDI MĪLESTĪBU!!! Pēc Gudrības tev pagrabā nav jālien, Gudrība ir katrā karstas Mīlestības piepildītā Sirsniņā! Dziedot dzimu! Dziedot augu! Dziedot mūžu nodzīvoju! IEdziedi, STĀRĶĪTI, sastingušajiem Rīgas gaiļiem jaunu Dzīvību! Tu to vari! Tev taču vienmēr pauniņā bēbītis bijis! Ļauj Jaunai Dzīvībai Dziedāt! Lai skan! Lai skan! Lai Dzīve MĪLESTĪBĀ skan!"
---(Citātiņš no *(16) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem!, pierakstīta 21.09.2007. lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/16_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-06-102

(#2) "Gaismiņas! Palūkosimies, ko mums šodien sniedz dzīves pieredze? Raugoties visapkārt, tā vien šķiet, ka svarīga mums nav nekā. Nav pat intereses, vēlēšanās uzticēties sev! Kur nu vēl citām kādām Dvēselītēm! Ko tas nozīmē? - Dzīvojam kā aitiņas. Tikai bars un blēšana , līdzi balsij kādai, kurai maka, personības biezums ļauj. Bet ja mudinājums mācīties, ausīs kādreiz iekļūst - nu tad dusmas vaļā sprūk: "Ko? Jāmācās vēl kaut kas!..."
---(Citātiņš no: *) RAV "Dzīvespieredze", pierakstīta 30.09.2012.04:51, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/rav_dzivespieredze/2012-09-30-91

(#3) "... un tad, vienā brīdī - SĀKAS SAPRAŠANA ! Jā, tad viss kļūst tik interesanti, jo TAS līdz šim taču nav bijis SAPROTAMS! Tad nu Gudrību Krātuves durvis ir ATVĒRTAS un cilvēks, pat nemanot, ir jau iesoļojis savā Jaunajā DZĪVĒ... Taču padomāsim arī par tiem Stingrajiem noliedzējiem, ko un kā ar viņiem darīt... "Karstajiem kartupelīšiem" (kk) - Zinošajiem LīdzCilvēkiem, jāatceras: arī līdzšinējā izglītošanās kārtībā, dažs pie ābecītes pat ar žagariņu tika stumts, bija jāpierunā un pat jālūdzas, jāizskaidro, cik mācīties ir vērtīgi."
---(Citātiņš no: *(J) "Jaunās Dzīves Skola", pierakstīta 25.06.2013.05:53, lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/j_jauna_dzives_skola/2014-04-22-1055

=====
*(KD)-KopDarba Simbolvēstuli "Robotizēta cilvēkbūtne" DebesTēva-Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2014.gada 29. novembrī plkst.11:50 un "Pieredzes momentu" 22. decembrī plkst 18:31, viss ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/27.12.2014. , nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 27.12.2014.
**Avots: http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-23.12.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/25.12.2014.13:36, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 25.12.2014.10:24
***Avots: http://www.otkroveniya.ru/Maslov-24.12.14.html, latviskojums ievietots saitā: http://spekavots.ucoz.ru/26.12.2014.12:26, nosūtīts Latvijas Radio viļņiem 26.12.2014.05:51
(kk): *(J) "Kā karsts kartupelis!"- http://spekavots.ucoz.ru/news/j_ka_karsts_kartupelis/2014-04-20-1053
=====
Sirdsmīlestībā KopDarba Simbolvēstuli *(KD) "Robotizēta cilvēkbūtne" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 651 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: