Galvenie » 2016 » Marts » 16 » *(KD) "Sajūtas"
18:10
*(KD) "Sajūtas"
*(KD) "Sajūtas"

Mīļie Zemieši! Man laikam nepietiek prasmes pareizi izteikt jaunās nojautas, jo par sajūtām tās arī negribētu nosaukt. Sajūtās jau vēl ir kāds dzīvīguma atomiņš, bet nojautās nākās izklāstīt neticamu atklāsmi! To jau tagad varēs atļauties izskatīt, izšķirot katrs pats sevī: kur un kādiem ceļiem cilvēks turpmāk savu Dieva dāvāto Dvēseles Dzīvīgumu izvēlējies un lēmis virzīt... Ar neticamu izbrīnu nācās konstatēt, ka mēs, Dzīvas Cilvēkbūtnes stāvoklī būdami, esam sevi labprātīgi nolēmuši... dzīva miroņa eksistencei...

Mīļie, mīļie Zemieši, LīdzCilvēki! Palūkosimies uz savām tieksmēm, uz savu pašreizējās dzīves dzīvošanas stāvokli: vai mūsos ir interese par mūsu dzīvības saglabāšanu aktīvā, darbīgā Sirds Dvēseles stāvoklī?! Mūsos, Zemes Cilvēka fiziskā būtnē, pukst Sirds ar līdz šim zināmu bioloģisko iekārtojumu, kurā uzturējās un uzturas mūsu Dvēsele (gars). Mēs zinājām un eksistējām un esistājam mūsu fiziskā ķermeņa komplektā, mūsos, kas darbojas un pārvietojas zemes lineārās telpas realitātē visdažādākajās kustībās, darbībās.

Vēl mēs arī bijām dzirdējuši par Smalkajām Dieva Debesu Valstības Pasaulēm, arī par mūsu ķermeņu neredzamajiem variantiem (astrālo, mentālo, ēterisko), ka tie mums ir un (it kā) eksistē... Tāda bija Dieva iekārtotā fiziskās miesas būtne, mums dāvāta dzīvošanai, zemes lineārajā realitātē. Un tagad šī līdzšinējā realitāte tiek Dieva, Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta un Debesu Gaismas Ģimenes Hierarhu-Meistaru pārkārtota pilnīgi jauniem zemes cilvēku būtņu un citu dzīvības formu būtņu dzīvošanas apstākļiem uz Zemes sfēriskā realitātē. Pārkārtoti tiek arī līdzšinējie fiziskās miesas ķermeņi. Mūsu ķermeņos un visā zemes atmosfērā, arī blīvajā cietzemes masā, ieplūst Augstākās Dieva Valstības Enerģiju Pasaules.

Izmainās pat laika (gada, diennakts, pulksteņa) ritējums. Par visām šīm izmaiņām Mēs varam uzzināt , ieinteresējoties Tēva Absolūta Vēstījumos dāvātajās Zināšanās un Debesu Gaismas Ģimenes Žurnālā sniegtajā informācijā. Viss jau notiek aktīvi un reāli! Mēs, ar Dieva Tēva Radītāja DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu ( Augstāko Es) Pulkiem un ZemesMāmuliņas-Dzirkstelīšu (Zemes Dzīvību dažādu formu) Saimēm, Kopsadarbībā traucamies atmosfēras Domu Enerģiju un pat skaņu enerģiju sfēriskās pasaulēs, taurēdami, saukdami: mosties, brīnišķīgo Zemiešu Saime! Mosties, Jaunas kvalitātes Zemes-Atmosfēras un CilvēkBūtnes Jaunas kvalitātes smalkmiesas ķermeņos, Jaunai, skaistai, Dzīvai Dzīvošanai Jaunās Zemes Realitātē!

Mosties! Mīļais Zemieti! Mosties! Mēs gribam un varam noturēties un turpināt ne tikai uzturēties, bet Dzīvot Dzīvu, aktīvu, darbīgu, interesantu, Dieva Mīlestības piepildītu Zemes Dzīvi Jaunā kvalitātē, Jaunās Debess-Zemes Sfērās! Jaunās Telpas un Laika rituma kustībās un dajūtās!
15.03.2016.08:34 --- paldies mīļais Debestēvs-DievMāmiņa-GaismasĢimene! Paldies Hierarhi-Meistari-Skolotāji! Paldies Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu Pulki un ZemesMāmuliņ-Dzirkstelīšu Saimes, ka Mēs Kopā ar Zemiešiem, Mūsu Draudziņiem-brāļiem-māsām-Gaismiņām, traucamies un turpinām modināt, skubināt, visus savus zemes fragmentus, Jaunām Sajūtām!
Vaicāju: http://google.lv/ - kad saule mosties sāk, ... atrodu, skatos un klausos: https://www.youtube.com/watch?v=HKtJpJaxy34
Ieklausos: astroloģiskā prognoze krievu valodā: https://www.youtube.com/watch?v=boJkO_INf4Q
Un lasu:... Maiju kalendara dienas - https://mail.inbox.lv/message?mailbox=INBOX&index=4118&array_index=0&page=1
---------
Svētīgi UZZINĀT!
1) "Planētu tumsa apklās!
Neilgi, taču tumsai būt!
Tā Manis izkliedēta būs!
Kad tad cilvēki dzīvot izlems
?
---(Citātiņš no Tēva Absolūta Vēstījuma 12.03.16. "Planēta gatava nokrist", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 14.03.2016.)**

2) "Taču šis IESPĒJAMAIS scenārijs cilvēku evolūcijai Dievos, Veselumā, bija NETICĪBAS cilvēku atraidīts! Neskatoties uz cilvēku (cilvēces) miljardiem, neviens no cilvēkiem, pat Pamata civilizācijas tautas, neatsaucās uz Maniem vārdiem! Man nācās iztērēt pārāk daudz laika priekš tā, lai ieraudzītu Garīgās APSKAIDRĪBAS pirmos ASNUS un ieraudzīt to Pamata civilizācijas saujiņā un tādēļ, uz šī pamata, teikt šodien visai cilvēcei, ka JAUNĀS SESTĀS RASES ASNIŅI UZDĪGA un tagad cilvēcei ceļa atpakaļ nav, tātad, cilvēces kustības VETORS tagad un UZ MŪŽIEM virzīts uz PILNVEIDOŠANĀS Garā pusi!"
---(12. pants Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījumā 13.03.16. "Un, lūk, Mēness spīdēt piekusis", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 15.03.2016.)***

3) "Sūtiet "Uguns Svētajai Trīsvienībai" savas Mīlestības enerģiju, savu siržu enerģiju! Apvienojiet Kosmsiko ūdeni un Kosmisko Uguni! Radiet Harmoniju savās Sakrālajās Sirdīs un izplatiet šo harmoniju pa visu pasauli. Nesiet viņu katrā sirdī, katra cilvēka, kuru satiksiet savā ceļā. Sūtiet to sirdīs tiem, kurus nesatiksiet, bet ziniet par viņu eksistēšanu. Virziet Dievišķo Harmoniju, kuru nes Kosmiskā Ūdens un Kosmiskās Uguns Vienotība sirdīs visiem dzīvojošiem šajā pasaulē. Tas - jūsu kosmisko Laertu uzdevums. To, kuri atnāk pasaulēs, lai tās harmonizētu. "
---(Citātiņš no "Svētās Trīsvienības Zelta Vārds" Kristāls Laertīda, caur Sergeju Kanaševski, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 20.02.2016.)****

Atceramies?
(#1) Lūgšana: "Visdārgā Kunga Jēzus Asins...", - 22. ieraksts Lūgšanu sarakstāhttp://spekavots.ucoz.ru/news/lugsanas_spekavota_16_23/2014-08-12-1174
Lūgšanas pilns teksts atrodams: *(22) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem!... norādē ar atzīmi - ***AICINĀJUMS BRIESMU BRĪŽOS SKAITĪT LŪGSNU: http://spekavots.ucoz.ru/news/22_senvestule_tuviniekiem_draugiem/2012-10-13-121
Norāde: *(22) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem!... - 18.04.2008. - atrodama Senvēstuļu sarakstāhttp://spekavots.ucoz.ru/news/senvestules_tuviniekie_draugiem_senvestule_22/2014-04-14-1044
Senvēstules teksts: *(22) Senvēstule Tuviniekiem! Draugiem!...- 22.08.2012. ar - Papildinājumi šodien: 12.04.2014. lasāma: http://spekavots.ucoz.ru/news/senvestule_tuviniekiem_draugiem_22_08_2012/2014-04-14-1043

(#2) Pievienotās Bildes - 6. ieraksts sarakstā 1. - 7. : http://spekavots.ucoz.ru/news/iespeja_spekavota_foroalbuma_aplukot/2014-05-05-1069
Un tur Bildes: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo10&page10
Tur Bilde: Varavīksne virs ozola... "Nāc, Dieviņ, pats palīdzi..." : http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=12
Arī vēl: Dzintarlāsītes uz kļavlapas... "Lec, Saulīte, rītā agri..." : http://spekavots.ucoz.ru/photo/?photo=13
Viss skatāms, lasāms Simbolvēstulē: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_ar_kajam_gaisa/2013-10-15-830
Šodien /16.03.2016./ Svētīgi ZINĀT! - "... ZINAT, uz tās salas, kur izpaudās "Uguns Svētās Trīsvienības" gaismas projekcija, arī bija cilvēki. Desmit cilvēki...". Pilns teksts lasāms:http://spekavots.ucoz.ru/news/svetas_trisvienibas_zelta_vards/2016-03-11-1760

(#3) "Atcerēsimies ... Smalkajā Pasaulē par unikālajām zināšanām mūsu apziņas paplašināšanai un apkārtējās pasaules izzināšanai..."
1) Citātiņš no apkopojuma: 51. Senvēstules 2010. gada 28. maijā! - ...
"... Jūs paši norobežojaties no pasniegtās rokas ..LASĪSIM un DOMĀSIM! Atcerēsimies Mūsu Brīvā Griba lemt personīgo rīcību - likums visiem... "
2) Citātiņš no apkopojuma : 52. Senvēstule 2010. gada 8. jūnijā! -...
Apkopojumā skan videodziesma: kur tu teci gailīti mans...
Viss lasāms Simbolvēstulē *(KD) "Signāls!": http://spekavots.ucoz.ru/news/kd_signāls/2015-10-29-1626

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Sajūtas!" DebesTēva-DievMāmiņas Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2016. gada 15. martā plkst 8:34, ievietota Spēkavota vēstvietnē: http://spekavots.ucoz.ru/16.03.2016. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 16.03.2016.
**Avots: http://www.otkroveniya.eu/2016/12.03.16.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_12_03_16_planeta_gatava_nokrist/2016-03-14-1763
***Avots: http://www.otkroveniya.eu/2016/13.03.16.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_13_03_16_Un_luk_meness_spidet_piekusis/2016-03-15-1764
****Latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/svetas_trisvienibas_zelta_vards/2016-03-11-1760
=====
Sirdsmīlestībā Simbolvēstuli *(KD) "Sajūtas!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.
Skatījumu skaits: 695 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: