Galvenie » 2016 » Marts » 4 » (KD) "Satraucoša ziņa!"
16:52
(KD) "Satraucoša ziņa!"

(KD) "Satraucoša ziņa!"

Satraucošā ziņa: par Maskavā aukles šaušalīgi noslepkavotu bērnu: aukle atzinusies, ka tā bija Allaha pavēle.
Mīļie, mīļie Zemes Dvēseļu Gaišumiņi! Tas tagad ir ļoti, ļoti nopietns un akūts jautājums!
Šobrīd Kosmiski, Garīgi (pat astroloģiskie aparāti konstatē) saplūst Kopā, turpmākai eksistēšanai, augstākās un zemākās pasaules (augstu un zemu frekvenču enerģiju procesi). Arī cilvēka fiziskais ķermenis saplūst kopeksistēšanā ar augstākajiem viņa paša personīgajiem ķermeņiem (fiziskais, astrāli-mentālais, ugunīgais, ēteriskais). Par to šobrīd jau ir ļoti daudz un bagātīgi lasāma Gaismas Ģimenes (Debess-Zemes Gaismas Ģimene) informācija krievu valodā Žurnālā "Mirovoi Čenneling: Duhovnije soobščeņija" ( http://world-channeling.com/ ), vēl arī internetvietnē: http://www.sanatkumara.lv un latviskojumos Spēkavotā: http://spekavots.ucoz.ru , un: http://sirius-riga.lv/Urans%20auna%20zime%203.html
Ļoti lūdzu, uztversim šo ziņu mierīgi, bet ļoti nopietni, jo ir piemēri pat arī mūsu tuvākā un reālā dzīvē, kas liecina par cilvēku vieglprātīgu rīcību attiecībā uz savu un savu tuvinieku dzīvības saglabāšanu reālā, normālā eksistēšanā uz Zemes. Un tie raksturojas ne tikai ar pārgalvīgas vieglprātības rīcību, bet jau ar tumsonību, neticības un neuzticības demonstrēšanu savas un līdzcilvēku dzīvības/dzīvošanas jautājumos. Spēlājam budeļus, bet tagad tie notiek reālu (fizisku un garīgu) garu darbību izpausmēs zemes realitātē.
Cilvēki neredz, neuztver nopietni dabas un līdzcilvēku sniegtās zīmes un liecības, jo "tā līdz šim nav bijis". Cilvēku neparastos stāstījumus vienkārši uzskata par murgiem, fantāzijām vai psihiskām novirzēm. Tagad tas jau var arī kļūt īstenība. Tas tādēļ, ka ar neticību, neuzticību, nezināšanu, vēl klāt egoismu, mīlestības trūkumu, cilvēks sevi labprātīgi pakļauj lielām briesmām. Līdzīgi, kā vēl dažus gadus atpakaļ, bērni līda slēpties augstsprieguma elektokabeļu sadales vietnēs/būdiņās un saņēma pat dzīvības zaudējumus!
Glābiņš var būt tikai: 1) dzīva interese par intelektuāli-garīgas dzīves norisēm sabiedrībā, lasot, klausoties, gaišas sirsnības, mīlestības caurstrāvotu informāciju; 2) Sevis apgaismošana: lasot, interesējoties par Mūsu Tēva, Debesu Tēva, Radītāja, Visaugstākā, Tēva Absolūta, vai Augstākā Kosmiskā Saprāta sniegtajām Zināšanām Vēstījumos, Skaidrojumos, Atklāsmēs Viņa Vinīgajam Vēstnesim, zemes zinātnes cilvēkam Maskavā. Svarīga ir uzzinātā pieņemšana, galvenokārt, bez intelektuālā galvas prāta revidējumiem, kritizējumiem. Pieņemot ne tikai ar zināšanu-atzīšanu vārdos, rakstos, runās, bet uztverot ar Mīlestības Gudrības-Gaismas Siltumu Sirdī! Vēlēšanos palīdzēt sev, līdzcilvēkiem!
Mīlestības caurstrāvotā Ģimenē, bērni taču lūdz tēvam piedošanu par nodarījumiem, kas ģimenes locekļiem vai ģimenei kopumā sagādājuši smagus vai mazāk smagus pārdzīvojumus. Šobrīd, tie var būt pat līdz dzīvības zaudēšanai pašam vai ģimenes locekļiem, līdzcilvēkiem.
Lūk, tā mums praktiski jārīkojas, lai saglabātu savu personīgās Dzīvības Brīvību, jo VISU (ne tikai Visumu) Mīlestībā Radījušais Dievs-Tēvs-Māte-Radītājs IR kā sīka dzīvības dzirkstelīte katrā radībā (arī cilvēkā) uz Zemes un Visumā-Kosmosā. Un, ja cilvēks savās Dieva Dāvātās Brīvās Gribas tiesībās uz Zemes saprot savu stāvokli, ka Dieva fraktālās līdzības daļiņa, cilvēka SirdsPrātā esoša, var sniegt Glābšanu, tad viss notiek pozitīvi. Glābts cilvēks un viss viņam apkārt esošais.Tikai jāsaprot, ka tas nenotiek vienreizīgi un ar pirmo, vienīgo saskarsmi, pieskārienu Dieva Glābjošajai Rokai. Tas jādara pastāvīgi, ar uzticību, paklausību, savas brīvās gribas, savas dievišķās mīlestības sajūtās.
Un jāzin, ka lūdzam ne reliģiju Dievu, bet personīgo, savas personīgās Dzīvības Augstāko daļu, Visaugstākās Mīlestības Daļiņu savas personīgās, bezgalīgi plašās Sirds telpā (ne tikai fiziskās miesas sirdī). Fiziskajā Sirds-Dvēseles mājoklī, Garīgās Dvēseles daļiņa ir ļoti niecīga, bet saplūstot fiziskajam ķermenim ar garīgajiem ķermeņiem Sirds-Dvēseles telpa ļoti ievērojami paplašinās. Mums to pagaidām grūti aptvert, jo ne-zinam, ne-lasam, ne-ticam, ne-uzticamies. Mums jākļūst vērīgākiem, jūtīgākiem, tātad - Skaistākiem!
Ja esam nekrietnu, augstprātības rīcību pieļāvuši, tad nebrīnēsimies, ka mūsos "iemājo" zemu, arī dažādu reliģiju garu būtnes, kuras tad sāk diktēt noteikumus pat intelektuāli, zinātniski izglītotiem prātiem. Tāda šobrīd kļūst mūsu visu sabiedriskās dzīves realitāte, jo mēs visi atrodamies Kosmisko un Zemes Enerģiju saplūsmes jūklī, ar ļoti niecīgām Sirdsdievišķām sajūtām un bez kosmiskās informācijas zināšanām. Taču šīs Zināšanas ir viegli pieejamas, atrodamas - pašam sevī, mīļā pārliecībā, bez satraucošas ziņas!
Lasīsim, interesēsimies, analizēsim, caurskatīsim ar patiesas, dziļākās Sirds Mīlestības uztveri. Pieņemsim, uzklausīsim, kaut intuitīvi, Mīlestības Dieviško Daļiņu mūsu Katra personīgajā Sirds Gudrības telpā un būsim Droši Dieva Spēkā, pret jebkādām Satraucošām ziņām!
03.03.2016.11:15 --- paldies mīļais DebesTēvs-DievMāmiņa-Gaismas Ģimene! Paldies Hierarhi-Skolotāji-Meistari! Paldies Debess-Zemes DievGaismas Eņģeļu Dvēseļu, ZemesMāmuliņ-Dzirkstelīšu Pulki, ka Mēsi Visi Kopā ar Zemes Draudziņiem-brāļiem-māsām-Gaišumiņiem steidzam kliedēt Satraucošas ziņas!


Vaicāju: http://google.lv/ - še kur līgo, atvērumā ... izvēlos vienīgo: https://www.youtube.com/watch?v=WDXWkiFNLxc
Ieinteresējos: http://www.sanatkumara.lv/index.php/21-raksti-2016/773-altajs-teleckas-ezers
Un arī: http://www.sanatkumara.lv/index.php/21-raksti-2016/774-uz-kalniem-uz-kalniem
---------
Svētīgi ZINĀT!
1) "Lai piedod Man, Radītājam, Pamata civilizācija, taču tanī Vēsturiskajā momentā, kad pēc Mana Scenārija uz Vēstures skatuves GLĀBĒJA lomā bija jāiznāk Krievijai, tad, kā izrādījās, nav kam iznākt, jo Tumsa nokļuva arī līdz šejienei, Gara Teritorijai un tagad tikai saujiņa cilvēku (precīzāk, "300 spartieši), tie, kuri Garā, spējīgi glābt Pasauli un stāties pretim visiem Tumsas spēkiem cilvēces kaujā ar cilvēci! Šajā Vēsturiskajā kaujā, cilvēces vietā jāstājas tiem GAISMAS Kareivjiem, kuri deva ZVĒRESTU stāvēt līdz galam par Krieviju (par Pamata civilizāciju), par "Apgaismoto Eiropu" un par visu cilvēci!"
---(17. pants Tēva Absolūta vai Augstākā Kosmiskā Saprāta Vēstījums 02.03.16. "Eiropa guļ bez miera", pierakstīja Leonīds Maslovs, latviskoja, intuitīvi, Eslauma 03.03.2016.)**

2) "Un domāju, ka ar šo dzejoli jūs spēsiet palīdzēt jebkuram, kam tas vajadzīgs. "MANA REALITĀTE", autors Svetlana Tumanova:
Manu Realitāti neizmainīsi,
Mana Realitāte: ES VARU!
Tikai tādēļ, ka svēti tici
Katrā stingrā un pārliecinātā solī!
Nes nevis kājas - Uzticība Spārniem,
Kuri uzdrīkstas degt ar Sapni,
Un mūžam uzticīgie pūliņi
Pārvarēt jebkuru sastingumu!
Mirdz Sirds krūtīs nepārtraukti,
Un Gars liesmo neaizmirstoši,
Bet Pats Kristus vienmēr uz priekšu ved
Drosmīgā un bezpaspēles gaitā...
Manu Realitāti neizmainīsi,
Mana Realitāte: ES VARU!
Tikai tādēļ, ka svēti tici
Katrā stingrā un pārliecinātā solī!
"
---(No: "Svetlana Tumanova un Natālija Koteļņikova - MANA REALITĀTE: ES VARU!", tulkoja Jānis Oppe)***

3) "Palūdziet eņģeļus nogādāt jūsu vēstules pēc piederības, neaizmirstiet uzrakstīt savu vārdu, uzvārdu un datumu un sadedziniet vēstuli. Ja jūs atstāsiet savas vēstules kopiju, tad pēc kāda laika jūs atklāsiet, ka daudz kas, ja ne viss, ko jūs lūdzāt Karmas Valdei, ir piepildījies."
---(citātiņš no: Par iespējām atvieglot nākamā mēneša karmu un vēstulēm Karmas Valdei. Iemīļotais Surija. 2005. gada 23.juijā. Atrodams un lasāms: http://sirius-riga.lv/23_datuma_dispensacija.html

Atceramies?
(#1) "Sirds lūgšana...": 3. ieraksts: http://spekavots.ucoz.ru/news/lugsanas-publicetas_spekavots/2014-07-27-1158 un atrodama arī: http://spekavots.ucoz.ru/news/3_vestule_draudzinam_01_09_2006/2014-03-31-1025

(#2) 2. Pievienotās Bildes: http://spekavots.ucoz.ru/photo/?page9 , bet tur: Gaismas mežs upes krastā...: http://spekavots.ucoz.ru/news/jd_veckermena_sveikas/2013-10-25-841 , un tur citēta:http://spekavots.ucoz.ru/news/35_senvestule_25_12_2008/2012-11-06-183

(#3) "Ak, brīnumi, kā dzīvē viss notiek... taču visbiežāk arī krāsmatas atkal par skaistām pilīm un brīnišķīgi atjaunotām, papildinātām, izdaiļotām celtnēm, parkiem, dārziem kļūst! Tikai nepieciešams iedarbināt vēlēšanos, gribēšanu izzināt garīgo sfēru apvāršņus, uzdrošināties rīkoties un apzinoties sadarbību ar Dieva, DebesTēva-Radītāja Gara Spēku sevī..."
Citāti:<< 1) http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_19_12_15_lugsana/2015-12-20-1681
<< 2) Jebkurā vietā ceļā var pagriezties un atgriezties uz Dievišķā attīstības ceļa. Sanats Kumara 2015. gada 20. decembrī: http://sirius-riga.lv/diktati2015.12.html
<< 3) http://www.magnitiduha.info/archives/10838 pievienots17.12.2015.
<< 4) Tikai ticība Dievam un mīlestība pret visu Radīto spēj glābt cilvēci tuvākajā laikā. Kungs Šiva 2015. gada 21. decembrī: http://sirius-riga.lv/diktati2015.12.html
---(Viss lasāmshttp://spekavots.ucoz.ru/news/kd_visu_labumam/2015-12-21-1682

=====
*(KD) KopDarba Simbolvēstuli "Satraucoša ziņa!" DebesTēva Radītāja Gara Spēkā pierakstīja Eslauma 2016. gada 03. martā plkst. 11:15, ievietota Spēkavotā: http://spekavots.ucoz.ru/04.03.2016. , nosūtīta Latvijas Radio viļņiem 04.03.2016.
**Avots: http://www.otkroveniya.eu/2016/02.03.16.html , latviskojums lasāms: http://spekavots.ucoz.ru/news/teva_absoluta_vestijums_02_03_16_eiropa_gul_bez_miera/2016-03-03-1752
***Avots: http://www.sanatkumara.lv/index.php/21-raksti-2016/768-svetlana-tumanova-un-natalija-kotelnikova-mana-realitate-es-varu
=====
Sirdsmīlestības spēkā Simbolvēstuli *(KD) "Satraucoša ziņa!" viskopīgai pieredzei sagatavoja Eslauma.

Skatījumu skaits: 605 | Pievienoja: Eslauma | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Email *:
Kods *: